bai 6 cau tao vo nguyen tu tt

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:53

Tuần : 4 Tiết PPCT:7 Bài 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ tiếp theo I.MỤC TIÊU 1.Về kiến thức : HS biết được: - Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo nhữn[r] (1)Ngày dạy: Lớp:10A Tuần : Tiết PPCT:7 Bài : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ ( ) I.MỤC TIÊU 1.Về kiến thức : HS biết được: - Các electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử - Trong nguyên tử, các electron có mức lượng gần tnì xếp vào lớp (K, L, M, N) - Một lớp electron bao gồm hay nhiều phân lớp, các electron phân lớp có mức lượng - Số electron tối đa lớp, phân lớp 2.Kĩ : - Xác định thứ tự các electron nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) lớp 3.Thái độ: - Có thái độ đúng mực làm việc cùng nhiều người - Tinh thần giúp đỡ bạn cùng tiến - Có ý chí vươn lên học tập II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án giảng dạy, tài liệu, sách giáo khoa, dụng cụ lên lớp - Bảng ( SGK) , hệ thống câu hỏi củng cố, - Phương pháp: đàm thoại , nêu vấn đề, III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: phút Trong nguyên tử , các electron chuyển động nào? Thế nào là lớp, phân lớp electron? Vào bài mới: Hoạt động Gv * Hoạt động 1: 33 phút GV : Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK cho biết phân lớp electron chứa tối đa bao nhiêu electron, hướng dẫn HS cách kí hiệu e trên các Hoạt động Hs HS: nghiên cứu SGK và trả lời - phân lớp s chứa tối đa eletron - phân lớp p chứa tối đa eletron Nội dung chính III SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP , MỘT LỚP: Số electron tối đa phân lớp : Phân lớp : Số e tối đa : s p d 10 f 14 (2) phân lớp GV: yêu cầu HS nhắc lại số phân lớp lớp? Số e tối đa phân lớp => Số e tối đa lớp? - Gv: Từ các ví dụ trên, cho biết số electron tối đa lớp thứ n là bao nhiêu? Cho vd? - phân lớp d chứa tối đa10 eletron - phân lớp f chứa tối đa 14 eletron  phân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp e bão hòa Hs: Số phân lớp lớp số thứ tự lớp đó HS: Lớp thứ (lớp K , n=1) có phân lớp 1s, chứa tối đa 2e Lớp thứ hai ( lớp L, n=2) có phân lớp 2s và 2p - phân lớp 2s chứa tối đa eletron - phân lớp 2p chứa tối đa eletron Vậy, lớp thứ hai chứa tối đa 8e, lớp M có tối đa 18e… Lớp thứ ba ( lớp M, n=3) có phân lớp 3s và 3p và 3d - phân lớp 3s chứa tối đa eletron - phân lớp 3p chứa tối đa eletron - phân lớp 3d chứa tối đa 10 eletron Vậy, lớp M có tối đa 18e… - Hs: số electron tối đa lớp thứ n là 2n2 Vd: lớp 4: 2.42 = 32electron  lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là lớp e bão hòa Thí dụ: Xác định số lớp Hs : Kí hiệu : s2 p6 d10 f14  phân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp e bão hòa Số electron tối đa lớp electron :Lớp thứ n chứa tối đa 2n2 electron STT lớp (n) Số e tối đa (2n2) Sự phân bố e vào các phân lớp n=1 (lớp K) 1s2 n=2 (Lớp L) 2s22p6 n=3 (lớpM) 18 3s23p63d10 n=4 (Lớp N) 32 4s24p64d104f14  lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là lớp e bão hòa Thí dụ: (3) 14 - số đơn vị điện tích hạt e các nguyên tử N , nhân nguyên tử N là 7, 24 12 Mg ? suy hạt nhân có 7p, vỏ nguyên tử có 7e phân bố: 2e trên lớp K, 5e trên lớp L - số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử Mg là 12, suy hạt nhân có 12p, vỏ nguyên tử có 12e phân bố: 2e trên lớp K, 8e trên lớp L, 2e trên lớp M Hoạt động 2: IV CỦNG CỐ, BỔ SUNG: phút - số e tối đa lớp, phân lớp - Làm bài tập 3,4,5,6 SGK V DẶN DÒ: phút -Về nhà học bài cũ và xem trước bài -Làm bài tập sau: 3,4,5,6 sgk/15 VI RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 6 cau tao vo nguyen tu tt, bai 6 cau tao vo nguyen tu tt