TAI LIEU VE KY NANG SONG

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:47

c Kết luận : - Các ý 1,4,6 là đúng, các ý 2,3,5 là không đúng Kết luận chung : - Bình đẳng là một nhu cầu không thể thiếu được trong cuộc sống - Mọi người sinh ra đều có quyền được đối x[r] (1)BÌNH ĐẲNG (1 tiết) Mục tiêu : Học xong bài này, HS có khả - Biết các biểu bình đẳng - Biết cách thể quyền bình đẳng nhà và trường - Đồng tình với các hành vi thể quyền bình đẳng Nội dung bài học : - Một biểu bình đẳng là không có phân biệt đối xử nào quyền lợi và nghĩa vụ HS lớp học, trường học - Sự bình đẳng thể lúc, nơi Mọi người cần phải thực và tôn trọng bình đẳng - Bình đẳng là đòi hỏi, là nhu cầu HS, là điều kiện để các em đòan kết và tiến - Mọi người cần phải đồng tình, ủng hộ và phấn đấu cho bình đẳng Tài liệu, phương tiện : - Một số tranh, ảnh thể bình đẳng và không bình đẳng : trẻ em khác màu da, giàu – nghèo, trẻ em bình thường – trẻ em khuyết tật, trai – gái (nếu có) - Giấy khổ to - Bút - Công ước Liên hợp quốc Quyền trẻ em Hướng dẫn thực : * Họat động : Nhận xét tranh (ảnh) a) Mục tiêu : HS hiểu nào là bình đẳng và không bình đẳng qua tranh (ảnh) b) Cách tiến hành : - Gv đưa tranh (mỗi có hai tranh giống nhau) Tranh : Cảnh em bé vừa đánh giầy trên đường phố vừa nhìn số bạn HS tung tăng, vui vẻ đến trường học Tranh : Cảnh lớp học có các em HS đủ các màu da cùng học tập Tranh : Cảnh tòa nhà lớn , người sang trọng và dãy nhà ổ chuột lụp xụp với nguời lao động lam lũ - GV chia lớp thành 4-6 nhóm, nhóm nhận xét cùng tranh bình đẳng không bình đẳng - Các nhóm mô tả tranh và thảo luận, trình bày trên giấy to - Đại diện các nhóm trình bày kết thảo luận nhóm - Các nhóm khác bổ sung + Phương án khác : Nếu không sưu tầm các tranh/ảnh trên Gv có thể cho nhóm HS sắm vai thể tình sau : Tình : Một bạn nhỏ mồ côi sống lang thang nghề đánh giày Bạn vừa đánh giày cho khách vừa ngước mắt thèm thuồng nhìn nhóm bạn khác tầm tuổi mình tung tăng cắp sách đến trường và thầm nói :”Giá mình học …” Tình : Lớp 2A đầu năm học huyện miền núi Giờ học đầu tiên, cô giáo hướng dẫn các bạn giới thiệu thân mình với người; lớp có các bạn người Kinh và các dân tộc khác Thái, Dao, Tày, Nùng … Tình : Thảo và Nam là hai anh em ruột, Thảo học lớp 5, anh Thảo học lớp Sang năm Thảo vào cấp 2, bố mẹ định không cho Thảo học với lý “Thảo là gái học hết cấp là Anh Nam trai cần phải học lên cao hơn” - Sau quan sát các cảnh sắm vai nhóm, Gv hỏi các erm : Em có nhận xét gì các câu chuyện trên ? Tình nào thể bình đẳng không bình đẳng ? c) Kết luận : * Nếu có sử dụng tranh - Tranh : + Thể không bình đẳng (2) + Khẳng định : Tấc trẻ en có quyên đến trường để học tập, xã hội phải tạo điều kiện để các em học - Tranh : + Thể bình đẳng + Tất trẻ em, dù thuộc dân tộc, tôn giáo nào cùng học tập, họat động cùng mái trường - Tranh : + Thể không bình đẳng + Người thì sống điều kiện xa hoa với tòa nhà sang trọng Trong đó đa số người lao động lại phải sống với điều kiện thiếu thốn, khu nhà lụp xụp, ổ chuột * Nếu sử dụng tình sắm vai: - Một biểu bình đẳng là không phân biệt đối xử người này với người khác, nam và nữ, người giàu với người nghèo, quyền lợi và nghĩa vụ HS lớp học, trường học * Hoạt động : Động não a) Mục tiêu : HS trải nghiệm bình đẳng và không bình đẳng b) Cách tiến hành : - Gv yêu cầu HS nêu các biểu bình đẳng và không bình đẳng nhà, trường và ngoài xã hội - GV ghi lên bảng các ý kiến HS, hướng dẫn các em xếp các ý kiến đó vào khu vực: nhà, trường, xã hội, phân tích các ý kiến, trên sở đó làm cho các em nhận biết các biểu đa dạng bình đẳng và không bình đẳng sống c) Kết luận : - Sự bình đẳng và không bình đẳng luôn tồn lúc, nơi sống - Mọi người cần phải nhận biết bình đẳng và không bình đẳng * Hoạt động : Bày tỏ ý kiến a) Mục tiêu : HS bày tỏ, chia sẻ quan niệm bình đẳng sống hàng ngày b) Cách tiến hành : - Gv đưa các ý kiến quan niệm bình đẳng HS giơ thẻ bày tỏ ý kiến mình ( Thẻ màu đỏ là đồng ý, màu xanh là không đồng ý, màu vàng là lưỡng lự) - Các ý kiến : Tất trẻ em có quyền đối xử Người da màu không thông minh người da trắng Con trai giỏi gái Người giàu, người nghèo đối xử Người khuyết tật không làm gì cả, vì không cần phải học hành Người lao động trí óc và người lao động chân tay quý trọng c) Kết luận : - Các ý 1,4,6 là đúng, các ý 2,3,5 là không đúng Kết luận chung : - Bình đẳng là nhu cầu không thể thiếu sống - Mọi người sinh có quyền đối xử bình đẳng - Sự bình đẳng cần phải trì và phát triển nhằm tạo hội cho người tồn và phát triển.- Mỗi chúng ta cần phải đồng tình ủng hộ và phấn đấu cho bình đẳng, không đồng tình với các biểu vi phạm quyền bình đẳng sống Hướng dẫn thực hành - Gv yêu cầu HS nhà sưu tầm các câu chuyện bình đẳng, không bình đẳng - Vẽ, làm thơ, sáng tác tiểu phẩm có nội dung bình đẳng, bất bình đẳng Tư liệu tham khảo : - Công ước Liên hiệp quốc Quyền trẻ em (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU VE KY NANG SONG, TAI LIEU VE KY NANG SONG