de thi dap an su lop 6 hkII 20112012

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:41

 Những việc làm này người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, trên thực tế chấm dứt ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc …. Câu 4: Tổ chức hành chính của TPHCM.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II QUẬN TÂN BÌNH NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 6 Thời gian làm : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,5 điểm) Hãy nêu kháng chiến chống quân Lương xâm lược Triệu Quang Phục lãnh đạo? Câu 2: (2,5 điểm) Trình bày diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722)? Nêu ý nghĩa? Câu 3: (4 điểm) - Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - Những việc làm Khúc Hạo nhằm mục đích gì? Câu 4: (1 điểm) Lịch sử địa phương Kể tên đơn vị hành thành phố Hồ Chí Minh vai trị đơn vị này? (2)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐÁP ÁN MƠN LỊCH SỬ LỚP – HKII – NH 2011 – 2012 Câu 1: Cuộc kháng chiến Triệu Quang Phục (2,5 điểm)  Triệu Quang Phục trao quyền huy kháng chiến chống quân Lương… (0,5 điểm)  Ông lui quân Dạ Trạch, tổ chức đánh du kích, tình giằng co kéo dài… (0,5 điểm)  Năm 550 Nhà Lương có loạn, quân ta phản công, đánh tan quân xâm lược, kháng chiến thắng lợi… (1 điểm)  Triệu Quang Phục lên ngơi vua, tổ chức lại quyền… (0,5 điểm) Câu 2: Diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722: (2,5 điểm)  Mai Thúc Loan quê Mai Phụ….(0,5 điểm)  Thế kỷ VIII, khởi nghĩa bùng nổ Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễn Châu dậy hưởng ứng Mai Thúc Loan xưng đế, chọn Sa Nam làm cứ… (0,5 điểm)  Mai Hắc Đế liên kết nhân dân Giao Châu Champa cơng Tống Bình, Quang Sở Khách chạy nước… (0,5 điểm)  Năm 722 Nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp Mai Hắc Đế thua trận… (0,5 điểm)  Ý nghĩa : Thể ý chí tâm nhân dân đấu tranh cho độc lập tự Tổ quốc (0,5 điểm) Câu 3: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? (4 điểm)  Cuối kỷ IX, nhà Đường suy yếu… (1 điểm)  Giữa năm 905, ủng hộ nhân dân, Khúc Thừa Dụ chiếm Tống Bình, xưng Tiết độ sứ, xây dựng quyền tự chủ (1 điểm)  Đầu năm 906 vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ (1 điểm)  Những việc làm Khúc Hạo (1 điểm)  Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay …  Đặt khu vực hành chính, cử người trơng coi, xem xét định lại mức thuế, bãi bỏ lao dịch, lập sổ hộ khẩu…  Những việc làm người Việt tự cai quản tự định tương lai mình, thực tế chấm dứt ách hộ phong kiến Trung Quốc … Câu 4: Tổ chức hành TPHCM (1 điểm)  19 quận: 1 12, Thủ Đức, Gị Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận  huyện: Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Mơn, Củ Chi, Nhà bè
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi dap an su lop 6 hkII 20112012, de thi dap an su lop 6 hkII 20112012