BANG DIEM HSG LOP 2

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:38

[r] (1)Stt SBD Phòng Ngày sinh Tiếng việt Toán Cộng Ghi chú 1 1 P1 Vũ Thị Kim Anh 08/03/2004 13.00 15.25 28.25 2 P1 Nguyễn Thị Minh Anh 21/02/2004 15.00 13.75 28.75 3 P1 Phạm Khánh Chi 14/08/2004 18.00 17.25 35.25 4 P1 Nguyễn Mai Diệu 08/12/2004 9.00 13.00 22.00 5 P1 Trần Thị Kim Duyên 07/10/2004 13.00 11.25 24.25 6 6 P1 Bùi Trần Đại 13/01/2004 13.00 17.75 30.75 7 7 P1 Trần Duy Đan 25/07/2004 14.00 17.25 31.25 8 8 P1 Bùi Quốc Đạt 28/11/2004 13.00 15.00 28.00 9 9 P1 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 02/02/2004 10.00 17.25 27.25 10 10 P1 Nguyễn Hồng Hạnh 02/08/2004 17.00 17.25 34.25 11 11 P1 Nguyễn Minh Hiền 25/09/2004 8.00 10.00 18.00 12 12 P1 Phạm Đan Huy 01/11/2004 11.00 15.50 26.50 13 13 P1 Vũ Đức Huy 16/05/2004 11.00 14.25 25.25 14 14 P1 Phạm Thị Khánh Huyền 09/04/2004 18.00 18.25 36.25 15 15 P1 Phạm Duy Hưng 29/11/2004 17.00 14.75 31.75 16 16 P2 Nguyễn Thanh Hương 30/11/2004 13.00 12.00 25.00 17 17 P2 Đinh Thị Mai Hương 23/09/2004 12.00 6.00 18.00 18 18 P2 Ngơ Hồng Lan 12/11/2004 15.00 15.25 30.25 19 19 P2 Vũ Khánh Ly 25/08/2004 18.00 18.00 36.00 20 20 P2 Phạm Trần Hoàng Mai 15/07/2004 15.00 13.50 28.50 21 21 P2 Đỗ Hoàng Minh 04/05/2004 16.00 18.25 34.25 22 22 P2 Phạm Thị Ngọc Nhung 17/01/2004 11.00 14.50 25.50 23 23 P2 Trương Hoàng Phúc 05/07/2004 13.00 15.75 28.75 24 24 P2 Đoàn Như Quỳnh 29/04/2004 12.00 13.50 25.50 25 25 P2 Trần Thị Như Quỳnh 24/03/2004 16.00 15.25 31.25 26 26 P2 Ngô Quang Thắng 21/10/2004 13.00 16.75 29.75 27 27 P2 Vũ Ngọc Thiên 27/02/2004 6.00 18.00 24.00 28 28 P2 Đỗ Vũ Thế Tiệp 10/07/2004 13.00 15.25 28.25 29 29 P2 Đỗ Thị Phương Trinh 15/06/2004 17.00 19.00 36.00 30 30 P2 Ngô Phúc Trường 13/09/2004 10.00 17.25 27.25 Xuân Ngọc, ngày 28 tháng năm 2012 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Toản Họ tên TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NGỌC BẢNG ĐIỂM HỌC SINH GIỎI
- Xem thêm -

Xem thêm: BANG DIEM HSG LOP 2, BANG DIEM HSG LOP 2