Cau truc de thi Dai so 10chuong 2345p

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:34

Bài 1: 3điểm Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai dạng y   x 2  bx  c Bài 2: 5điểm a Giải phương trình có chứa chứa ẩn ở mẫu quy về bậc nhất b Giải phương trình có chứa ẩn[r] (1)TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TỔ TOÁN-TIN CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA Môn: Đại số 10 – Chương II-III Năm học 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1: (3điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai dạng y   x  bx  c Bài 2: (5điểm) a) Giải phương trình có chứa chứa ẩn mẫu (quy bậc nhất) b) Giải phương trình có chứa ẩn dấu (quy bậc hai) Bài 3: (2 điểm) Tìm điều kiện để đường thẳng cắt parabol hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn điều kiện cho trước …………………………………………………………………………………………… ĐỀ MẪU Bài 1(3điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  4x  y   x  2x  Bài 2: (5điểm) Giải các phương trình sau: a) 2x  2x  2x   2x  b) x  2x   x  Bài 3: (2 điểm) Cho Parabol y   m  1 x 2  m  1 x + m - và đường thẳng d có pt y  2x  Xác định giá trị tham số m để dt d cắt (P) điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 thỏa mãn điều kiện : x1 = 2x2 -Hết Ghi chú: Khi đề thi chính thức các thầy cô cần bám sát vào cấu trúc và đề thi mẫu Gửi các thầy cô: Cúc, Dũng, THương, Phúc, Lệ, Thực, Phương, Yến (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau truc de thi Dai so 10chuong 2345p, Cau truc de thi Dai so 10chuong 2345p