Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc tt

31 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:41

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Rối loạn cảm xúc nhóm bệnh tâm thần thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ cao cộng đồng dân cư Các bệnh nhân có tỷ lệ phạm tội cao nhiều so với người bình thường Theo Sadock B.J cộng (2007), hành vi phạm tội rối loạn cảm xúc gặp giai đoạn trầm cảm giai đoạn hưng cảm Các hành vi bao gồm trộm cắp, cướp giật, gian lận tài chính, gây hấn, đánh người, cố ý gây thương tích, giết người giết người tự sát Tác giả cho yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc lạm dụng hay nghiện rượu, ma túy yếu tố kích thích từ môi trường xung quanh… [4] Ở Việt Nam, chúng tơi chưa ghi nhận cơng trình nghiên cứu đầy đủ có hệ thống lĩnh vực này, mà thơng báo lẻ tẻ có tính chất thống kê mà thơi Vì vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc” với mục tiêu sau: Phân tích đặc điểm lâm sàng đối tượng rối loạn cảm xúc có hành vi phạm tội Phân tích hình thức gây án tính chất hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm rối loạn cảm xúc 1.1.1 Khái niệm rối loạn cảm xúc DSM-5 (2013) ICD 10 (2016) vào có mặt hay khơng hưng cảm, tách rối loạn cảm xúc từ thành hai phần: trầm cảm rối loạn liên quan; hưng cảm, rối loạn lưỡng cực rối loạn liên quan 1.1.2 Bệnh sinh rối loạn cảm xúc 1.1.2.1 Rối loạn trầm cảm ⁕ Vai trò gen di truyền Theo Bùi Quang Huy cộng (2016), nguyên nhân gây rối loạn trầm cảm gen mà nhiều gen chịu trách nhiệm theo chế tổ hợp gen phức tạp [2] Về vị trí gen gây trầm cảm, nghiên cứu gần cho thấy số gen chung gây trầm cảm bắt nguồn từ khu vực cụ thể nhiễm sắc thể 2q33-34, 3p, 12q, 15q 18q [8], [9] Chính gen gây bệnh truyền từ hệ sang hệ khác khiến cho rối loạn trầm cảm có tính chất gia đình * Vai trị chất dẫn truyền thần kinh Năm 2011, Gelder M.G cộng cho chất dẫn truyền thần kinh serotonin, noradrenalin, dopamine đóng vai trị quan trọng bệnh sinh trầm cảm Tác giả cho có giảm nồng độ serotonin não bệnh nhân trầm cảm [6] 1.1.2.2 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực * Giả thuyết gen di truyền Nghiên cứu liên kết gen rối loạn lưỡng cực cho thấy kết có nhiều gene, nhiều khu vực có chứng cho mối liên kết, đặc biệt với nhiễm sắc thể 13q14-32, Xp22, Xq26-28 [40] * Giả thuyết chất dẫn truyền thần kinh Các nhà tâm thần thừa nhận bất thường dopamine có liên quan đến xuất giai đoạn hưng cảm mức độ nặng, cịn noradrenalin có liên quan đến hưng cảm nhẹ [24], [59] 1.1.3 Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc 1.1.3.1 Đặc điểm lâm sàng giai đoạn trầm cảm * Các triệu chứng điển hình + Khí sắc giảm phải tồn hầu hết thời gian ngày, diễn hàng ngày + Mất hứng thú sở thích cho hầu hết hoạt động: hứng thú sở thích gần ln biểu mức độ định + Giảm sút lượng dẫn đến tăng khả mệt mỏi giảm hoạt động Mệt mỏi rõ ràng sau nỗ lực nhẹ phổ biến [62] * Các triệu chứng phổ biến + Thay đổi ăn uống, thèm ăn trọng lượng: 95% số bệnh nhân có giảm trọng lượng đáng kể + Rối loạn giấc ngủ: Mất ngủ loại phổ biến người bị trầm cảm điển hình (chiếm 95% số trường hợp) + Rối loạn hoạt động tâm thần vận động: bệnh nhân kích động lờ đờ chậm chạp + Khó suy nghĩ, tập trung định: bệnh nhân khó định có trở ngại suy nghĩ tập trung ý [4] + Nhìn tương lai ảm đạm bi quan + Cảm giác vô dụng tội lỗi: bệnh nhân trầm cảm có quan điểm tiêu cực giới xung quanh [61] + Ý định tự sát hành vi tự sát: khoảng 2/3 bệnh nhân trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát 10% đến 15% tự sát thành công 1.1.3.2 Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm + Triệu chứng chủ yếu: khí sắc tăng giai đoạn hưng cảm biểu hưng phấn, phấn khích vui sướng mức cáu kỉnh[61] + Các triệu chứng phổ biến - Tự cao: bệnh nhân đề cao mức bình thường [4] - Giảm nhu cầu ngủ: giảm nhu cầu ngủ có hầu hết bệnh nhân - Nói nhiều, nói nhanh: bệnh nhân thường có áp lực phải nói, giọng họ to, nói nhanh nói khó làm họ ngừng lại [7] - Vui vẻ mức: bệnh nhân biểu thái độ vui vẻ mức với vật tượng xảy xung quanh [7] - Ý nghĩ nhanh: ý nghĩ bệnh nhân tăng nhanh tốc độ, ý nghĩ có mối liên kết với - Phân tán ý: bệnh nhân dễ bị phân tâm tác nhân kích thích khơng quan trọng [79] - Tăng hoạt động ưa thích: bệnh nhân thường tăng hoạt động mức cho mục đích nghề nghiệp, trị tơn giáo [4] 1.2 Hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc Modestin J (2002) nghiên cứu 179 đối tượng nam 99 đối tượng nữ rối loạn cảm xúc Thụy sỹ, cho thấy 37% đối tượng nam có giai đoạn trầm cảm ngắn tái diễn, số lại trầm cảm điển hình Trong số đối tượng 40% nam 7% nữ có hành vi phạm tội [90] Shaw J cộng (2006) cho người bị trầm cảm thời điểm gây án chưa điều trị [91] Theo Swanson J.W cộng (1990), bạo lực người bệnh tự báo cáo nhiều gấp lần người trầm cảm, rối loạn lưỡng cực tâm thần phân liệt so với người khơng có bệnh tâm thần [92] Tại Việt Nam, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu tình hình phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 1.2.3 Đặc điểm phạm tội rối loạn cảm xúc 1.2.3.1 Đặc điểm phạm tội giai đoạn trầm cảm * Hành vi bạo lực Có khoảng1/6 số đối tượng trầm cảm có hành vi tự sát, có 6/100.000 có hành vi bạo lực người khác Thường đối tượng bị hại thành viên gia đình vợ [3] * Trầm cảm giết người Theo Sadock B.J (2007), trầm cảm giết người không phổ biến (tỷ lệ hàng năm 0,2 - 0,3/100.000 người /năm), nạn nhân thường bạn tình nữ [24] * Trầm cảm giết người - tự sát Giết người – tự sát thường liên quan đến trầm cảm Nghiên cứu cho thấy 75% đối tượng giết người bị trầm cảm thời điểm gây án [113] * Trầm cảm giết trẻ em Những bà mẹ giết thường có loại, bà mẹ giết trẻ sơ sinh thường bị loạn thần bà mẹ xác định trầm cảm nặng, tự sát cao sau phạm tội giết trẻ em [119] 1.2.3.2 Đặc điểm phạm tội giai đoạn hưng cảm * Hành vi bạo lực Một số nghiên cứu cho thấy 50% người bị rối loạn lưỡng cực có tiền sử hành vi bạo lực [104] * Các tội phạm nghiêm trọng Các đối tượng bị hưng cảm phạm tội nghiêm trọng gây chết người lái xe mạo hiểm, phóng hoả hiếp dâm [3] 1.3 Một số yếu tố liên quan, thúc đẩy hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 1.3.1 Giới tính tuổi Một nghiên cứu Hoa Kỳ 22 năm thấy 10% nữ 0,3% nam phạm tội chẩn đoán rối loạn cảm xúc [121] 1.3.2 Tiền sử phạm tội sang chấn tâm lý Theo Sadock B J (2007), đối tượng rối loạn cảm xúc có nguy phạm tội cao họ có tiền án bạo lực Nguy cao họ người gần có hành vi bạo lực gây hậu pháp [4] 1.33 Lạm dụng chất tác động môi trường Người bệnh lạm dụng rượu ma túy có nguy phạm tội bạo lực 1.3.4 Rối loạn nhân cách ranh giới Các triệu chứng rối loạn lưỡng cực thường trùng với triệu chứng rối loạn nhân cách thể ranh giới Rối loạn nhân cách thể ranh giới đồng diễn thường gắn liền với tiền sử sang chấn thời thơ ấu, gây tăng nguy bạo lực đối tượng có rối loạn lưỡng cực, đặc biệt tỷ lệ tự sát tăng lên lần [127] 1.3.5 Rối loạn kiểm soát xung động Xung động gây hấn (trái với gây hấn có tính tốn) thường kết hợp với rối loạn lưỡng cực rối loạn cảm xúc khác [129] Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu gồm 83 đối tượng chẩn đoán rối loạn cảm xúc có phạm tội hình sự, lứa tuổi từ 20 – 69 tuổi, quan tố tụng hình đưa tới theo dõi, điều trị nội trú giám định pháp y tâm thần từ tháng 02/2012 đến tháng 1/2018 Nghiên cứu tiến hành Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn đối tượng + Các đối tượng nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn cảm xúc theo ICD - 10 thuộc mục: F30, F31, F32 F33 + Đối tượng đưa tới giám định quan tố tụng hình Cơng an, Viện kiểm sát Tịa án + Hồ sơ trưng cầu giám định quan tố tụng hình cung cấp phải ghi chép rõ ràng có đầy đủ thơng tin bệnh tật tội phạm 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ Khơng đưa vào nhóm nghiên cứu đối tượng có bệnh thể nặng suy tim, bệnh suy chức gan, thận, sa sút tâm thần khơng có khả hợp tác nghiên cứu Không đưa vào nhóm nghiên cứu đối tượng có bệnh có biểu rối loạn cảm xúc khác rối loạn cảm xúc thực tổn, rối loạn cảm xúc sử dụng chất, tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc, rối loạn stress sau sang chấn rối loạn thích ứng, rối loạn trầm cảm lo âu hỗn hợp 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu + Sử dụng phương pháp mô tả tiến cứu, kết hợp hồi cứu với nghiên cứu tài liệu cung cấp quan trưng cầu giám định, tiền sử cá nhân gia đình đối tượng + Phân tích triệu chứng lâm sàng rối loạn cảm xúc, tính chất yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu Cơng thức tính: p (1 – p) n = Z21 – α / -d2 Trong đó: n: cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ phải có Z: hệ số tin cậy 95% (=1,96) α: xác suất sai lầm loại p: theo Fazel S (2002) tỷ lệ có hành vi bạo lực số tù nhân 26% Nguyễn Văn Thọ (2009) tỷ lệ yếu tố liên quan thúc đẩy hành vi phạm tội pháp y tâm thần từ 16,76% đến 25,5% [100], [130] Chúng chọn p = 0,25 (25%) [100], [130] d: khoảng sai số không mong muốn tỷ lệ thu từ mẫu nghiên cứu tỷ lệ p=0,25 quần thể nghiên cứu Ở chọn 10% (d= 0,10) Thay vào công thức ta có: 1,962(0,25.0,75) n = - = 72,03 0,1 Như cỡ mẫu tối thiểu 73 đối tượng Nhóm nghiên cứu chọn 83 đối tượng 2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Các thơng tin số liệu nhập vào máy vi tính xử lý thuật toán thống kê y học Sử dụng chương trình SPSS 20.0 for Windows + So sánh tỷ lệ (tần suất) quan sát phương pháp kiểm định + So sánh trung bình quan sát - t- student 2.4 Đạo đức nghiên cứu + Các số liệu nghiên cứu giữ bí mật Đối tượng khơng trả thêm chi phí q trình nghiên cứu Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu Biểu đồ 3.1 Giới tính đối tượng nghiên cứu Kết biểu đồ 3.1 cho thấy số lượng đối tượng có rối loạn cảm xúc nam giới chiếm tỷ lệ 63,86% nữ giới chiếm 36,14% Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p59 tuổi Cộng 28 33,73 21 25,30 20 24,10 10 12,05 4,82 83 100.00 Nam:34,47±10,96;Nữ:42,17±11, Tuổi trung bình 53 Kết bảng 3.1 cho thấy nhóm tuổi từ 20-29 tuổi chiếm tỷ lệ cao (33,73%), tiếp đến nhóm tuổi 30-39 tuổi chiếm tỷ lệ 25,30% Tuổi trung bình nam 34,47±10,96 tuổi nữ 42,17±11,53tuổi 10 3.2 Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc đối tượng nghiên cứu Bảng 3.7 Các trạng thái rối loạn cảm xúc đối tượng nghiên cứu Chỉ số thống Số lượng STT kê % p (n=83) Khí sắc Giai đoạn hưng cảm 14 16,87 p< Giai đoạn trầm cảm Cộng 69 83,13 83 100,00 0,01 Bảng 3.7 cho thấy đối tượng giai đoạn trầm cảm chiếm tỷ lệ cao (83,13%), giai đoạn hưng cảm chiếm tỷ lệ nhỏ (16,87%) So sánh thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc tt , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc tt