Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của tòa án tại thành phố hà nội

76 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ THỊ TRANG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật kinh tế Mã số: 8.38 01 07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đức Minh Các luận điểm, dẫn chứng, số liệu, ví dụ nêu luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Kết nghiên cứu nêu luận văn chưa công bố đề tài, cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Ngô Thị Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TỊA ÁN 1.1 Khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng 1.2 Những vấn đề lý luận giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng 14 1.3 Khái quát pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tịa án .23 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA TỊA ÁN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 2.1 Thực trạng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tòa án 35 2.2 Thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án thành phố Hà Nội 41 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TÒA ÁN 59 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án 59 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án .64 3.3 Xây dựng sở vật chất, ứng dụng công nghệ thơng tin vào hành tư pháp 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng việt BLDS Bộ luật Dân BLTTDS Bộ luật tố tụng dân Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam GCN Giấy chứng nhận HĐTD Hợp đồng tín dụng LCTCTD Luật tổ chức tín dụng LNH VN Luật ngân hàng Việt Nam LTTTM Luật trọng tài thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QSDĐ Quyền sử dụng đất TAND Tòa án nhân dân TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTTM Trọng tài thương mại UBND Ủy ban nhân dân XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng vụ án tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng Tòa án Hà Nội năm 2016 42 Bảng 2.2 Số lượng vụ án tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng Tòa án Hà Nội năm 2017 42 Bảng 2.3 Số lượng vụ án tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng Tòa án Hà Nội năm 2018 42 Bảng 2.4 Số lượng thống kê giải vụ án tranh chấp HĐTD Tòa án Tp Hà Nội từ năm 2016-2018 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng hệ tất yếu phát triển tín dụng ngân hàng ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Do đó, việc giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng vấn đề cấp bách giai đoạn Với tình hình kinh tế nước ta nay, tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng thách thức lớn lĩnh vực tài nước nhà, tranh chấp không giải nhanh, kịp thời nợ xấu ngày gia tăng tác động tiêu cực đến việc lưu thơng dịng tiền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tính an tồn, hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Thời gian qua, tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại có tranh chấp HĐTD khơng ngừng gia tăng, chưa kể đến tranh chấp bên thỏa thuận giải phương thức khác thương lượng, hòa giải hay trọng tài thương mại Từ thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến HĐTD ngân hàng Việt Nam thời gian qua, nhiều câu hỏi đặt cần có lời giải đáp thỏa đáng như: cần nhận thức chất tranh chấp chế giải tranh chấp HĐTD ngân hàng; làm để hạn chế tranh chấp HĐTD ngân hàng, phát sinh tranh chấp làm để giải nhanh chóng, thuận tiện tốn thời gian, tiền bạc cho bên liên quan? Thực tiễn Việt Nam năm qua cho thấy hệ thống quy định pháp luật giải tranh chấp nói chung giải tranh chấp HĐTD ngân hàng nói riêng Nhà nước ta quan tâm xây dựng phát triển theo hướng ngày hoàn thiện Tuy nhiên, với số lượng tranh chấp HĐTD ngân hàng có xu hướng tăng lên số lượng tính phức tạp tình trạng tồn đọng tranh chấp ngày nhiều Các tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng chậm giải cho thấy hạn chế, bất cập pháp luật nội dung, pháp luật hình thức Trên giới, hình thức giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng bên tranh chấp lựa chọn phổ biến hòa giải trọng tài thương mại Sở dĩ vì, hình thức giải tranh chấp có nhiều ưu điểm vượt trội như: tiết kiệm thời gian; giải dứt điểm; tôn trọng quyền tự định đoạt bên; không bị ràng buộc nguyên tắc tố tụng phức tạp… Đối với Việt Nam, đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội nên hình thức giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng thường bên thường xuyên lựa chọn phương thức thương lượng và/hoặc phương thức giải tranh chấp khởi kiện tòa án Sở dĩ bên lựa chọn giải tranh chấp tịa án vì, quan đại diện cho quyền lực tư pháp nhà nước; ngồi ra, ý thức chủ quan thói quen kinh doanh thương mại chủ thể yếu tố định việc họ chọn hình thức giải tranh chấp Việc giải tranh chấp HĐTD Tịa án có ý nghĩa việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự an tồn xã hội đặc biệt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Tuy nhiên, tranh chấp hợp đồng tín dụng diễn ngày nhiều, ngày phức tạp Tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thời gian qua, tranh chấp HĐTD ngân hàng diễn với số lượng vụ việc nhiều, tính chất ngày phức tạp Thực tế cần phải có giải pháp cơ, lâu dài triệt để nhằm hạn chế tranh chấp HĐTD, thúc đẩy trình giải tranh chấp kịp thời, giúp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên Làm điều có ý nghĩa to lớn cho hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển hướng, lành mạnh, an toàn, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho chủ thể tham gia Chính thế, hệ thống quy định pháp luật Nhà nuớc quan tâm chỉnh sửa Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước văn hướng dẫn thi hành văn tạo khung pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, thực sách tiền tệ quốc gia, góp phần thúc đẩy nguồn vốn cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi kết đạt pháp luật tổ chức tín dụng pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD nhiều bất cập Trước tình hình đó, cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến việc giải tranh chấp HĐTD nhằm sở pháp lý thuận lợi cho trình giải tranh chấp lĩnh vực này, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng việc giải tranh chấp HĐTD ngân hàng, với lợi trực tiếp công tác lĩnh vực xử lý nợ ngành ngân hàng, định chọn đề tài: “Giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử Tòa án thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ mình, thơng qua giúp tơi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật lĩnh vực HĐTD thực tế giúp ích cho cơng việc làm Từ có kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn giải tranh chấp HĐTD thơng qua Tịa án Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong lĩnh vực pháp luật hợp đồng nói chung giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng nói riêng, có nhiều cơng trình nghiên cứu với khía cạnh khác đóng góp khơng nhỏ tạo sở lý luận giúp cho việc hoàn thiện quy định pháp luật giải tranh chấp hợp đồng, đặc biệt tranh chấp HĐTD ngân hàng, chẳng hạn như: - Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Trương Thị Hai (2018) với đề tài: “Hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng qua thực tiễn giải Tịa án nhân dân thành phố Đà Nẵng” - Luận văn thạc sỹ luật học tác giá Vũ Thị Thúy (2015) với đề tài: “Vai trò Tòa án giải tranh chấp hợp đồng tín dụng” - Luận văn thạc sỹ tác giải Đỗ Thị Thương (2016) với đề tài: “giải tranh chấp kinh doanh thương mại phương thức Tòa án từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” Bên cạnh đó, cịn nhiều viết tác giải đăng tạp chí chuyên ngành luật học, tạp chí Dân chủ pháp luật, Tạp chí Nhà nước Pháp luật có liên quan đến chủ đề ngày sau: - Bài viết báo pháp luật ngày 03 tháng 03 năm 2016 hòa giải việc giải vụ việc kinh doanh – thương mại: “Gỡ: khó cho tranh chấp; - Bài viết tạp chí Tịa án nhân dân ngày 21/3/2018 “ Tiêu chí xác định hịa giải thành”, viết Ngọc Trâm Các cơng trình nghiên cứu góp phần tạo sở lý luận thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp HĐTD Tuy nhiên, việc nghiên cứu giải tranh chấp HĐTD ln có tính thời cấp thiết, lẽ cón nhiều bất cập quy định pháp luật hành, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn Trên sở tiếp thu vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu, luận văn bất cập việc thực quy định pháp luật thực tiễn giải tranh chấp phát sinh từ hợp HĐTD đồng tín dụng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Trên sở đó, đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD nâng cao hiệu giải tranh chấp HĐTD ngân hàng nước ta Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tìm vướng mắc pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án nhân dân thực tiễn áp dụng pháp luật tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, sở đưa giải pháp pháp nhằm hòan thiện quy định pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng nâng cao hiệu giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích này, đề tài tập trung vào việc giải nhiệm vụ sau: - Phân tích làm rõ vấn đề lý luận tranh chấp giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án; - Khảo sát phân tích thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án thành phố Hà Nội điểm bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trình giải tranh chấp hợp đồng tín dụng - Đưa số giải pháp, kiến nghị cụ thể hồn thiện pháp luật thơng qua việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quy phạm pháp luật, tài liệu liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng thực tiễn việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Phạm vi nghiên cứu: Về lĩnh vực hoạt đồng tín dụng: hoạt đồng cho vay tổ chức tin dụng khách hàng để phục vụ nhu cầu kinh doanh thương mại Về không gian: Nghiên cứu hoạt động giải tranh chấp hợp đồng tín dụng từ thực tiễn xét cử Tòa án thành phố Hà Nội Về thời gian: số liệu khảo sát thực tiễn từ năm 2016 đến năm 2018 Cơ sở lý luận Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả chủ trương sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu có tính phổ qt lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn như: - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái qt hóa: Phương pháp sử dụng tất chương luận văn để phân tích khái niệm, phân tích quy định pháp luật, số liệu, - Phương pháp đối chiếu, so sánh luật học: Được sử dụng luận văn để so sánh số quy định pháp luật văn khác - Phương pháp diễn dịch, quy nạp: Được sử dụng luận văn để diễn giải số liệu, nội dung trích dân liên quan sử dụng tất cá chương luận văn - Phương pháp đoán khoa học sử dụng chủ yểu Chương để đề xuất giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật Các phương pháp sử dụng phối hợp để giải nội dung chủ yếu thuộc yêu cầu phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn Đây cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tác giả liên quan đến quyền… (mặc dù Tòa án tự thu thập phối hợp để thu thập được…), sau Quyết định tiếp tục giải vụ án để vụ án để bắt đầu tính lại thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định khoản Điều 203 BLTTDS dẫn đến vụ án bị kéo dài, không đảm bảo quyền lợi đương vụ án - Nhiều vụ án dân tạm đình với lý cần đợi kết giải vụ án khác có liên quan, khơng nêu rõ vụ án khác có lên quan vụ án nào; vụ án chưa có văn việc tiếp tục giải vụ án Thẩm phán tiếp tục có số hoạt động tố tụng giải vụ án… - Một số vụ án dân Tịa án tạm đình với lý đương xin tạm đình bận việc gia đình, chữa bệnh,…Tịa án điểm h khoản Điều 214 “các trường hợp khác pháp luật có quy định” Tuy nhiên, lý tạm đình khơng pháp luật, khoản Điều 214 chưa có hướng dẫn theo tinh thần của khoản Điều 22 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao thì: “Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định” quy định khoản Điều 189 Bộ luật tố tụng dân trường hợp làm cho Tồ án định tạm đình giải vụ án dân mà Bộ luật tố tụng dân chưa quy định quy định văn quy phạm pháp luật khác sau Bộ luật tố tụng dân có hiệu lực thi hành quy định văn quy phạm pháp luật ban hành sau điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên” Tiểu kết chương Theo thống kê, số tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn cao so với tranh chấp khác giải Tòa án thành phố Hà Nội Trong số tranh chấp kinh doanh thương mại tranh chấp phát sinh từ HĐTD chiếm tỷ lệ cao số vụ án thụ lý giải Sự gia tăng mặt phản ánh thực tế tranh chấp xu ngày tăng cao tình hình kinh tế giới có nhiều diễn biến phức tạp, có nhiều rủi ro Điều gây khó khăn đến kinh tế nước nói chung thành phố Hà Nội 57 nói riêng, doanh nghiệp địa bàn Hà Nội chịu ảnh hưởng sâu sác biến động kinh tế, trị thời gian Các doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội gặp nhiều bất lợi thiếu vốn, khả thu hồi vốn chậm từ cơng trình, dự án, giá nguyên liệu ngày tăng cao dẫn đến tổ chức phải vay vốn ngân hàng Nguyên nhân tình trạng xuất phát từ đặc trưng hợp đồng tín dụng chứa đựng nguy rủi ro lớn quyền lợi bên cho vay có nhiều vấn đề phức tạp Đối với tổ chức tín dụng muốn tồn phát triển hoạt động tín dụng phải quan tâm đến việc hạn chế tranh chấp xảy hoạt động tín dụng Pháp luật giải tranh chấp xảy HĐTD Tịa án có vai trị to lớn giảm thiết rủi ro việc giải nợ xấu thu hồi vốn Qua đó, giúp cho tổ chức tín dụng tồn phát triển, đồng thời cịn góp phần giúp cho thị trường tiền tệ ổn địn phát triển Chính vậy, Chương 2, tác giải tập trung phân tích ưu điểm, hạn chế giải tranh chấp HĐTD Tòa án, tình hình giải tranh chấp HĐTD Tịa án thành phố Hà Nội, đánh giá kết đạt việc giải tranh chấp HĐTD Tòa án nói chung Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng Trên sở phân tích ưu điểm, vướng mắc, bất cập trình giải tranh chấp HĐTD ngân hàng Tòa án thực tiễn áp dụng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thông qua số vụ án tiêu biểu, từ đúc rút hạn chế, sai sót xảy để nhằm hồn thiện hơn, nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp HĐTD Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Chương 58 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TỊA ÁN 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án 3.1.1 Hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng Để hoàn thiện pháp luật tố tụng nhằm giải tốt tranh chấp HĐTD ngân hàng, cần ý áp dụng giải pháp cụ thể sau đây: 3.1.1.1 Hoàn thiện quy định pháp luật chứng minh chứng cứ: Chứng minh chứng yếu tố xương sống pháp luật tố tụng nói chung có pháp luật TTDS Trong q trình giải tranh chấp tập trung làm rõ yêu cầu nguyên đơn, bị đơn người có quyền nghĩa vụ liên quan việc thu thập đánh giá chứng Tuy nhiên, nhiều vụ án đương cất công lại nhiều lần yêu cầu quan, tổ chức cung cấp chứng liên quan đến việc giải vụ án để họ giao nộp cho Tòa án bị từ chối với đủ lý việc từ chối lời nói, thái độ, cử Vì đương khó chứng minh việc họ áp dụng biện pháp không thu chứng để làm sở u cầu Tịa án thu thập Do đó, để tháo gỡ vướng mặc cần có chế tài cụ thể để xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác việc cung cấp, chứng phục vụ công tác xét xử Tòa án 3.1.1.2 Trách nhiệm việc giao nộp chứng Cần hướng dẫn chi tiết thực quy định giao nộp chứng cứ, trách nhiệm trường hợp không thực nghĩa vụ cung cấp chứng BLTTDS 2015 Bổ sung Điều 96 BLTTDS, quy định cụ thể thời hạn đương giao nộp chứng cho Tồ án có văn quy định chi tiết việc xử lý trách nhiệm trường hợp không nộp nộp không đầy đủ Vì trình giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng, việc giao nộp chứng giai đoạn, thời điểm yếu tố quan trọng Vì thế, cần quy định cụ 59 thể, rõ ràng trách nhiệm đương việc giao nộp chứng có chế tài cụ thể đương cố tình khơng giao nộp chứng quan trọng tranh chấp, nhằm giúp thẩm phán giải nhanh chóng tranh chấp 3.1.1.3 Thu thập chứng sau đương gửi đơn khởi kiện trực tuyến Theo quy định điều 190 BLTTDS 2015 việc gửi đơn khởi kiện trực tuyến hình thức điện tử qua cổng thơng tin điện tử Tịa án.Việc quy định gửi đơn thơng qua điện tử gây khó khăn cho thẩm phán việc đánh giá tính khách quan chứng cứ, khó khăn đánh giá chứng sở tài liệu chép lại, gốc Như vậy, để điều luật thực phát huy tác dung có hiệu cao vào thực tiễn cần có văn hướng dẫn việc thu thập chứng sau đương gửi đơn khỏi kiện trực tuyến theo hướng đương phải nộp đơn khởi kiện cung tài liệu y kèm để thẩm phán có sở đánh giá chứng [22, điều 190] 3.1.1.4 Ban hành quy định lý đáng vắng mặt tịa Theo quy định Khỏan Điều 207 BLTTDS 2015 vụ án dân khơng tiến hành hịa giải đựoc đương khơng tham gia hịa giải lý đáng Tuy nhiên, pháp luật khơng quy định cụ thể lý đáng nên Tịa khó có sở để áp dụng Do vậy, cần có quy định thêm điều khỏan chi tiết lý đáng Đối với hịa giải giải tranh chấp hợp đồng tín dụng nên bỏ quy định lý đáng tránh trường hợp bên lợi dụng lý đáng để trì hỗn phiên hịa giải dẫn đến Tòa án vi phạm tố tụng thời hạn chuẩn bị xét xử 02 tháng, gia hạn khơng q 01 tháng 3.1.2 Hồn thiện quy định pháp luật ngân hàng Để hoàn thiện quy định pháp luật ngân hàng, cần ý giải pháp cụ thể sau đây: 3.1.2.1 Quy định cách tính lãi suất chậm trả Hiện tại, BLDS 2015, lãi suất chậm trả tính sau, điều 466 BLDS 2015, nghĩa vụ trả nợ bên vay: “Trường hợp vay có lãi mà đến hạn bên vay không trả trả khơng đầy đủ bên vay phải trả lãi sau: “Lãi nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận hợp đồng tương ứng với thời 60 hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả cịn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật này; b) Lãi nợ gốc hạn chưa trả 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” [22, điều 466, 468] Theo quy định Luật tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 2, Điều 91 “tổ chức tín dụng khách hàng có quyền thỏa thuận lãi suất, phí cấp tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật” [16] Luật tổ chức tín dụng năm 2010, khơng đề cập đến lãi suất khoản nợ hạn Mặt khác, theo Điều 13, Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 trường hợp khoản vay bị chuyển nợ hạn khách hàng phải trả lãi dư nợ gốc bị hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt 150% lãi suất cho vay hạn thời điểm chuyển nợ hạn” Như có nhiều áp dụng lãi suất nợ hạn khoản nợ gốc hạn này, lại đặt mối quan hệ luật chung luật chuyên ngành giá trị pháp lý văn pháp luật Nên quy định rõ lãi suất khoản nợ hạn không vượt 150% lãi suất hạn HĐTD, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Như vậy, tổ chức tín dụng khơng bị thiệt thịi có tranh chấp, Tịa án có sở để khơng áp dụng lãi suất tính lãi suất nợ hạn Sở dĩ cần quan hệ dân đặc thù có luật chuyên ngành điều chỉnh sâu sát với thực tế BLDS Mặt khác thực tế áp dụng thông tư 39/2016/TT-NHNN để tính lãi suất q hạn, có hợp đồng bị tranh chấp phát sinh lãi suất nợ hạn hợp đồng khác với khách hàng áp dụng cách tính lãi suất nợ hạn 150% lãi suất cho vay hạn Nghĩa quy định BLDS điều chỉnh phận số lượng lớn hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng khách hàng, chưa thực có sức ảnh hưởng hiệu lĩnh vực tài ngân hàng Mặt khác, BLDS 2015 Luật thương mại 2005 quy định cách tính tiền phạt chậm trả không giống Theo Khoản Điều 357 BLDS quy định: Lãi suất phát sinh chậm trả tiền xác định theo thỏa thuận bên không vượt mức lãi suất quy định khoản Điều 468; khơng có thỏa thuận thực theo quy định 61 K2 Điều 468 luật Trong đó, Điều 306 Luật thương mại 2005 lại quy định: Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm toán tiền hàng hay chậm tốn thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận pháp luật có quy định khác Theo quy định BLDS, Luật thương mại 2005 có hai cách tính tiền lãi phạt chậm trả, theo bên tự thỏa thuận không vượt trần 20%/năm, lẽ vào lãi suất nợ hạn trung bình thị trường quy định Luật thương mại 2005 bên lại phải trải qua giai đoạn xác định lãi suất nợ hạn trung bình, tốn thời gian, quan tài phán gặp khó khăn giải vụ việc có tranh chấp xảy Ý nghĩa việc phạt trả chậm nhằm hạn chế chủ thể có nghĩa vụ mình; mặt khác, hình thức chế tài buộc người vi phạm nghĩa vụ chịu trách nhiệm hành vi vi phạm pháp luật Việc quy định có cách thức tính tiền phạt hạn chế quyền bên bị vi phạm so với dựa sở lãi suất nợ hạn trung bình thị trường Thực tế có vụ tranh chấp bị tuyên hủy ngân hàng yêu cầu phần phạt vi phạm lý khơng có quy định cho phép phạt lãi nhiều lần vi phạm hợp đồng tín dụng Vì thế, pháp luật quy định nhiều cách thức phạt trả chậm, áp dụng bên lựa chọn cách thức phạt khỏan nợ chậm trả để đảm bảo lợi ích bên vi phạm nghĩa vụ chưa quy định khái niệm loại lãi suất, cách tính lãi suất để tránh tổ chức tín dụng lách luật nghĩ khỏan phí, phụ phí khác để thu từ khách hàng thực nghĩa vụ hợp đồng tín dụng hạn Ngoài ra, việc xử lý hậu HĐTD vi phạm quy định lãi suất, số hợp đồng vay tiền có hiệu lực việc thỏa thuận lãi suất vượt quy định cho phép nhà nước bên cho vay khơng nên tuyên bố hợp đồng vô hiệu Trong trường hợp này, để bảo quyền lợi cho bên Tòa án nên áp dụng quy định lại lãi suất chuẩn hợp lí thời điểm hợp đồng vay tiền hợp đồng cho vay tiền tiếp tục có hiệu lực 62 3.1.2.2 Quy định xử lý tài sản bảo đảm Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 Chính phủ, quy định nội dung cách thức, thời gian xử lý tài sản bảo đảm chưa có văn hướng dẫn cụ thể khơng có sở để u cầu quan thi hành án tham gia cưỡng chế thu hồi tài sản bảo đảm trường hợp bên chấp không tự nguyện giao tài sản cho ngân hàng để xử lý Cụ thể mục 19 Nghị định 11/2012/NĐ-CP bổ sung khoản khoản Điều 68 Nghị định 163/2006/NĐ-CP sau: “3 Trong trường hợp chấp quyền sử dụng đất mà không chấp tài sản gắn liền với đất người sử dụng đất đồng thời chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tài sản gắn liền với đất xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác…” [1] Tuy nhiên, chưa có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề xử lý quyền sử dụng đất chủ sở hữu xử lý bên vay vốn ngân hàng chấp quyền sử dụng đất mà không chấp tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất nhà không ghi nhận GCN QSDĐ nhiều nguyên nhân khác nên lập đồng chấp không quan công chứng nhà nước ghi nhận xử lý tài sản nào, pháp luật lại quy định bên xử lý tài sản chấp phép xử lý tài sản gắn liền với đất Mặt khác quy định việc xử lý tài sản chấp chưa có thống với Khi ký kết HĐTD ngân hàng có tài sản bảo đảm bất động sản, NTHM bên vay có thỏa thuận HĐTD bên vay bên bảo lãnh chuyển giao toàn tài sản đảm bảo bên vay không trả nợ cho ngân hàng Nhưng khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ ngân hàng lại khơng thể phát mại thủ tục chuyển nhượng sang tên trước bạ địi hỏi phải có đồng ý chủ sở hữu Trường hợp khách hàng không đồng ý ký tên để chuyển đổi quyền sở hữu ngân hàng khơng thể thực thủ tục xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Khi đó, ngân hàng cần có can thiệp quan có thẩm quyền can thiệp, xử lý theo quy định pháp luật với trình tự thủ tục rườm rà, thời gian xử lý kéo dài gây ảnh hưởng đến lợi ích NHTM Khơng cịn cách 63 khác NHTM phải làm đơn khởi kiện gửi đơn đến án để giải theo trình tự, thủ tục tố tụng Nhưng thủ tục tố tụng rườm rà, phức tạp kéo dài nhiều năm, từ việc có đơn khởi kiện, án/Quyết định, có đơn yêu cầu, định thi hành án, thời gian tự nguyện thi hành, định cưỡng chế, tiến hành thành lập hội đồng thẩm định tiến hành bán đấu giá Có nhiều trường hợp hồn thành xong thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật khách hàng khơng cịn khả thi hành Để khắc phục tình trạng pháp luật nên quy định xử lý tài sản bảo đảm mà bên vay không chịu giao tài sản cho NHTM để xử lý, NHTM có quyền đưa đơn lên án đề nghị phê chuẩn định xử lý tài sản bảo đảm mà không bắt buộc phải tiến hành thông qua thủ tục tố tụng quy định Căn vào định đó, quan thi hành án tiến hành thi hành án, yêu cầu, cưỡng chế bên vay giao tài sản bảo đảm cho NHTM để xử lý 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án 3.2.1 Tăng cường lực chuyên môn cho cán công chức ngành Tòa án Thực tế cho thấy, hiệu hoạt động áp dụng pháp luật Toà án phụ thuộc nhiều yếu tố chủ quan khách quan, trực tiếp gián tiếp, có vấn đề lực chuyên môn thẩm phán chức danh tư pháp khác Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng áp dụng pháp luật việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại nói chung chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức ngành tịa án: trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lực, tinh thần trách nhiệm đội ngũ Thẩm phán Đặc biệt, kinh tế thị trường, NHTM có vốn đầu tư nước Việt Nam ngày nhiều hơn, ngân hàng nước ngồi có chi nhánh Việt Nam phát triển Chính vậy, đội ngũ cán ngành tòa án phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giỏi khả ngoại ngữ giỏi kỹ cơng nghệ thơng tin, có giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng có yếu tố nước ngồi cách hiệu 64 Hiện nay, cán bổ nhiệm thẩm phán lấy từ người cơng tác ngành tịa án Điều này, phần làm hạn chế lực đội ngũ cán thẩm phán, hạn chế số lượng thẩm phán giỏi Thiết nghĩa cần thiết phải thay đổi chế bổ nhiệm thẩm phán từ ngành tòa án việc thi tuyển thẩm phán, tạo hội cho các luật sư giỏi, luật gia am hiểu pháp luật, có chuyên mơn nghiệp vụ, có đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật tham gia thi tuyển thẩm phán Đối với thư ký Tòa án người giúp việc cho thẩm phán, giúp cho thẩm phán hoàn thành công tác giải vụ án hiệu nhất, nên đội ngũ thư ký Tòa án cần tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nghiệp vụ, kiến thức kinh nghiệm trình giải vụ án Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh cá nhân, tập thể cán tịa án có vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đối với cán tham gia hoạt động xét xử, có án tun khơng đúng, bị hủy, bị sửa có sai lầm nghiêm trọng gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp bên chủ thể, gây thất tài sản Nhà nước phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật phù hợp để làm gương 3.2.2 Tăng cường vai trò giám sát Viện kiểm sát hoạt động tố tụng Làm tốt cơng tác có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo q trình tố tụng tiến hành trình tự, quy định pháp luật giảm đáng kể số lượng án xử oan, sai, án bị hủy Công tác vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật xã hội; công tác tổ chức chất lượng hoạt động quan tư pháp; lực phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia áp dụng pháp luật; chất lượng văn áp dụng pháp luật… Ý thức pháp luật văn hoá pháp lý cán bộ, công chức tầng lớp nhân dân phụ thuộc không nhỏ vào công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật chất lượng pháp luật; chất lượng hoạt động thực hiện, áp dụng pháp luật Điều cho thấy có hồn thiện hệ thống pháp luật hoạt động áp dụng pháp luật đạt chất lượng cao 65 3.2.3 Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân Cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân vấn đề pháp luật vấn đề trách nhiệm thân Có tranh chấp phần giảm giúp trình giải tranh chấp HĐTD Tịa án nhanh chóng người dân vay có ý thức tự nguyện thực nghĩa vụ minh Vì xét vụ tranh chấp HĐTD ngân hàng xảy ra, thường tài sản người thứ ba, người thứ ba không am hiểu pháp luật, bị lợi dụng sơ hở nay, không ý thức việc bảo lãnh tài sản mình, bên bảo lãnh không thực nghĩa vụ cho bên cho vay xử lý tài sản bảo đảm 3.2.4 Cơ chế phối hợp quan nhà nuớc Cơ chế phối hợp quan, tổ chức Tịa án nhân dân, quan cơng an, quan thi hành án, quyền địa phương chưa chặt chẽ, chưa thực hiệu quả, chưa thực hỗ trợ Cơ quan quyền địa phương (UBND xã/phường, Công an xã/phường, tổ dân phố ) chưa thực hỗ trợ ngân hàng, xác nhận địa nơi cư trú cá nhân tổ chức địa bàn quan quản lý theo yêu cầu tòa án Do vậy, trình giải tranh chấp tịa, nhiều hồ sơ bị tòa án trả lại kéo dài thời gian giải Do đó, vụ án tranh chấp ln tình trạng bị kéo dài thời gian để điều tra, nghiên cứu 3.2.5 Tăng cương công tác tranh tụng Tòa án Tại Việt Nam, yêu cầu cải cách tư pháp, hồn thiện thủ tục tố tụng nói chung, tranh tụng xét xử nói riêng đề nhiều nghị Đảng cải cách tư pháp, đặt yêu cầu phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị đơn, nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… để án, định pháp luật có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định; coi khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp 66 3.3 Xây dựng sở vật chất, ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hành tư pháp Hiện nay, theo quy định điều 190 BLTTDS 2015 việc gửi đơn khởi kiện trực tuyến hình thức điện tử qua cổng thơng tin điện tử Tòa án điều 173 BLTTDS 2015 việc cấp, tống đạt, thông báo phương tiện điện tử theo yêu cầu đương người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định pháp luật giao dịch điện từ, điều góp phần giảm thời gian chi phí lại bên đương Tuy nhiên, việc áp dụng nhiều vướng mắc bất cập Vì phải xác định xác ngày đương gửi đơn khởi kiện đến Tịa thời điểm phát sinh quyền nghĩa vụ Người khởi kiện trách nhiệm thẩm phán Nhưng thực tế, Tòa chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị, công nghệ, hệ thống mạng Interner nhiều bất cập, vấn đề an ninh mạng chưa giải triệt để, tượng mạng nội bị treo nên thực việc gửi đơn dẫn đến việc đương gửi đơn tịa khơng nhận nên khơng có để giải Mặt khác, việc gửi đơn thông qua điện tử gây khó khăn cho thẩm phán xét xử việc đánh giá tính khách quan chứng cứ, khó khăn đánh giá chứng sở tài liệu chép lại, gốc Tiểu kết chương Thông qua số vấn đề lý luận giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng phân tích, đánh giá chương I nghiên cứu, đánh giá từ thực tiễn giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội chương II, tác giả đưa đề xuất sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu việc giải tranh chấp Mặc dù đánh giá, nhận định, phân tích đề xuất tác giả chưa thật đầy đủ giải pháp cần thiết giai đoạn để hạn chế gia tăng tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng Tòa án 67 KẾT LUẬN Tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng hệ tất yếu phát triển tín dụng ngân hàng NHTM kinh tế thị trường Do đó, việc giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng vấn đề cấp bách giai đoạn Đối với hình thức giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng hòa giải trọng tài thương mại xuất lâu, thực tế nhiều tổ chức cá nhân chưa quan tâm đến chế giải tranh chấp diện trung gian hòa giải, Trung tâm trọng tài thương mại Do đó, vai trò hòa giải viên, trọng mờ nhạt vấn đề giải tranh chấp môi trường kinh doanh nước ta Hy vọng, thời gian tới, với hoàn thiện quy định pháp luật trọng tài tổ chức trọng tài phát huy hết chức nhiệm vụ Thơng qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD tố tụng thực tiễn giải tranh chấp HĐTD Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nhận thấy tầm quan trọng giải tranh chấp phát sinh tranh chấp từ HĐTD Tòa án theo pháp luật Việt Nam Phương thức giải tranh chấp liên quan đến HĐTD thơng qua Tịa án hình thức cuối mà bên lựa chọn để giải tranh chấp khơng cịn lựa chọn khác Giải tranh chấp phát sinh từ hợp động tín dụng Tịa án nói chung Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng nhân daanh quyền lực Nhà nước để đưa phán buộc bên có nghĩa vụ thi hành Theo đó, việc giải tranh chấp thơng qua Tịa án trực tiếp góp phần vào việc nâng cao ý thức, tôn trọng pháp luật cho bên tham gia, từ đưa ưu điểm, nhược điểm hình thức giải quyết, sở cho bên lựa chọn để giải tranh chấp cách hiệu Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận HĐTD, tranh chấp HĐTD, nguyên nhân xảy tranh chấp HĐTD phương thức giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD, đặc biệt phương thức giải tranh chấp phát sinh HĐTD 68 Tịa án Bên cạnh đó, tác giải phân tích phương thức giải tranh chấp HĐTD thương lượng, hịa giải, hình thức trọng tài thương mại Trong bối cảnh kinh tế nước ta thời kỳ đổi mới, tranh chấp phát sinh từ HĐTD có chiều hướng gia tăng với nội dung đa dạng, tính chất phức tạp cần phải giải nhanh chóng, kịp thời Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD Tòa án nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Hiệu giải tranh chấp khơng cao; cịn vi phạm thủ tục tố tụng trình giải quyết; số lượng lực thẩm phán chuyên môn sâu kiến thức chuyên ngành kinh tế hạn chế Do đó, đề nâng cao hiệu hoạt động giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD Tịa án thời gian tới cần tăng cường nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng Tịa án Cần hồn thiện quy định pháp luật thẩm quyền thẩm phán; đồng thời, phải kết hợp với giải pháp nhằm áp dụng pháp luật thực tế như: nâng cao trình độ kỹ cho thẩm phán tiến hành cơng tác hịa giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD; nâng cao ý thức pháp luật cho chủ thể hoạt động kinh doanh thương mại Với phạm vi luận văn, tác giải cố gắng đưa vấn đề nhằm giải đòi hỏi thiết việc quy định áp dụng pháp luật giải tranh chấp từ HĐTD Tòa án Mong với kiến nghị Luận văn giúp phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục tồn hạn chế hoạt động giải phát sinh từ HĐTD Tòa án Với thời gian hạn hẹp, vốn kiến thức ỏi, Luận văn khơng tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận góp ý thầy giúp cho Luận văn hồn chỉnh 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa luật (2006), Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản tổ chức tín dụng, NXB Tư pháp, Hà Nội Trương Thị Hai (2018) “Hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng qua thực tiễn giải Tịa án nhân dân thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ luật học Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2003), Nghị 04/2003/NQHĐTP ngày 27/5/2003, hướng dẫn số quy định pháp luật việc giải vụ án kinh tế Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2005), Nghị 01/2005/NĐHĐTP ngày 31/3/2005, hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” BLTTDS năm 2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2014), Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành số quy định Luật trọng tài thương mại Nguyễn Minh Kiều (2012), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao Động Xã Hội Trần Thu Lan (2011) với đề tài: “Hợp đồng cho vay ngân hàng thương mại – số vấn đề lý luận thực tiễn” Luận văn thạc sỹ luật học Ngân hàng nhà nước (2011), Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Quy định việc cấp tín dụng hợp vốn tổ chức tín dụng khách hàng 10 Ngân hàng nhà nước (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 11 Ngân hàng nhà nước (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng 12 Ngân hàng XNK Việt Nam (2016), Báo cáo tranh chấp tranh chấp hợp đồng tín dụng chi nhánh Đống Đa 13 Ngân hàng XNK Việt Nam (2017), Báo cáo tranh chấp HDTD chi nhánh Đống Đa 70 14 Quốc hội (2005), Luật thương mại 2005 15 Quốc hội (2010), Luật ngân hàng nhà nước 2010 16 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng 2010 17 Quốc hội (2010), Luật trọng tài thương mại 2010 18 Quốc hội (2014), Luật công chứng 2014 19 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp 2014 20 Quốc hội (2014), Luật thi hành án Dân 2014 21 Quốc hội (2015), Bộ Luật Dân 2015 22 Quốc hội (2015), Bộ luật TTDS 2015 23 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2016) Báo cáo tranh chấp kinh doanh thương mại năm 2016 24 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2017) Báo cáo tranh chấp kinh doanh thương mại năm 2017 25 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2017), Bản án số 70/2017/KDTM-PT ngày 17/8/2017 26 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2018) Báo cáo tranh chấp kinh doanh thương mại năm 2018 27 Thống đốc ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 28 Thống đốc ngân hàng nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ –NHNN ngày 22/04/2005 29 Thống đốc ngân hàng nhà nước (2008), Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008, chế điều hành lãi suất đồng Việt Nam 30 Đỗ Thị Thương (2016) với đề tài: “giải tranh chấp kinh doanh thương mại phương thức Tòa án từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” Luận văn thạc sỹ 31 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (2012), Quy tắc Tố tụng trọng tài 32 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, Nxb CAND 33 Trường ĐH Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam, Nxb CAND, tr.175] 34 Viện Đại học Mở Hà Nội (2013), Giáo trình luật kinh tế, NXB Chính trị 71 ... việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội 2.2.2.1 Kết việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án thành phố Hà Nội: Qua thực tiễn giải tranh chấp. .. TỊA ÁN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 2.1 Thực trạng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tịa án 35 2.2 Thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tịa án thành phố Hà Nội. .. Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA TÒA ÁN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tịa án 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của tòa án tại thành phố hà nội , Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của tòa án tại thành phố hà nội