75 vùng phản xạ chân bấm huyệt bàn chân

33 461 3
75 vùng phản xạ chân  bấm huyệt bàn chân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

3. Vai trò, ý nghĩa của khu phản xạ chân đối với sức khỏe con người75 Khu phản xạ có hiệu quả trị liệu cao trên 2 bàn chân, Các ngón chân: khu phản xạ của đầu Lòng bàn chân: khu phản xạ vùng ngực bụng Gót chân: khu phản xạ vùng bụng dưới xương chậu...2 chân là tấm gương phản ánh trung thực tình trạng sức khỏe của con ngườiChân là “Trái tim thứ 2 của cơ thể con người”4. Độ nhạy cảm của khu phản xạ chânTốc độ dẫn truyền của xung động thần kinh: 120 ms,Xoa bóp khu phản xạ chân  lập tức cải thiện chức năng hoạt động của cáccơ quan, thông suốt các đường kinh, lạc, tạo ra các luồng điện trường đặc hiệu  hiệuquả trị liệu cao.5. Nguyên lý cơ bản của xoa bóp khu phản xạ chânCơ thể con người là một vũ trụ thu nhỏ,4 Nguyên lý:Đẩy mạnh quá trình lưu thông của tuần hoàn máu,Khơi thông những ách tắc trên các đường kinh, lạc,Khôi phục sự thăng bằng của môi trường nội môi,Khôi phục chức năng hoạt động của các cơ quan và đảm bảo sự phối hợp nhịpnhàng giữa chúng.

BẤM HUYỆT BÀN CHÂN (Tác giả Nguyễn Thanh Nhân soạn theo tài liệu "Bấm huyệt khu phản xạ bàn chân chữa bệnh" tác giả Cố Bồi Đức-Chu Tá Tài) Hà Nội 03-2020 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN Tác giả Nguyễn Thanh Nhân Số điện thoại: 0904331559 Địa chỉ: Số 23 ngõ 326 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Đối diện nhà máy Xà Phòng) https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441691126 Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN Hễ kiếm mồi Cùng ăn vui sướng Kiến tha tổ Từ quân chí tướng Xếp chỗ Một Làm cải chung Chẳng thấy đâu Đến đói lịng Kiến sống riêng lẻ (Tập đọc lớp cũ) Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN MỤC LỤC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 SƠ ĐỒ CÁC VÙNG PHẢN XẠ BÀN CHÂN CÁCH NHỚ ĐƠN GIẢN NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI DAY BẤM BÀN CHÂN NGUYÊN LÝ VÀ HIỆU QUẢ TRỊ LIỆU CỦA PHƯƠNG PHÁP XOA BÓP BÀN CHÂN Bài KHU PHẢN XẠ ĐẦU ( ĐẠI NÃO) 11 Bài KHU PHẢN XẠ VÙNG TRÁN 11 Bài KHU PHẢN XẠ TIỂU NÃO, CÁN NÃO 11 Bài KHU PHẢN XẠ TUYẾN YÊN 12 Bài KHU PHẢN XẠ THẦN KINH SINH - VÙNG THÁI DƯƠNG 12 Bài KHU PHẢN XẠ MŨI 12 Bài KHU PHẢN XẠ CỔ 13 Bài KHU PHẢN XẠ MẮT 13 Bài KHU PHẢN XẠ TAI 13 Bài 10 KHU PHẢN XẠ VAI 13 Bài 11 KHU PHẢN XẠ CƠ THANG 14 Bài 12 KHU PHẢN XẠ TUYẾN GIÁP TRẠNG 14 Bài 13 KHU PHẢN XẠ TUYẾN CẬN GIÁP TRẠNG 14 Bài 14 KHU PHẢN XẠ PHỔI - PHẾ QUẢN 15 Bài 15 KHU PHẢN XẠ DẠ DÀY 15 Bài 16 KHU PHẢN XẠ TÁ TRÀNG 16 Bài 17 KHU PHẢN XẠ TUYẾN TỤY 16 Bài 18 KHU PHẢN XẠ GAN 16 Bài 19 KHU PHẢN XẠ TÚI MẬT 17 Bài 20 KHU PHẢN XẠ HỆ THẦN KINH KHOANG BỤNG (HỆ THÁI DƯƠNG) 17 Bài 21 KHU PHẢN XẠ TUYẾN THƯỢNG THẬN 17 Bài 22 KHU PHẢN XẠ THẬN 18 Bài 23 KHU PHẢN XẠ ỐNG DẪN NIỆU 18 Bài 24 KHU PHẢN XẠ BÀNG QUANG 18 Bài 25 KHU PHẢN XẠ RUỘT NON 18 Bài 26 KHU PHẢN XẠ MANH TRÀNG (RUỘT THỪA) 19 Bài 27 KHU PHẢN XẠ VAN HỒI MANG 19 Bài 28 KHU PHẢN XẠ RUỘT GIÀ LÊN (THĂNG KẾT TRÀNG) 19 Bài 29 KHU PHẢN XẠ RUỘT GIÀ NGANG (HOÀNH KẾT TRÀNG) 19 Bài 30 KHU PHẢN XẠ RUỘT GIÀ XUỐNG 20 Bài 31 KHU PHẢN XẠ KẾT TRÀNG CHỮ Z 20 Bài 32 KHU PHẢN XẠ HẬU MÔN 20 Bài 33 KHU PHẢN XẠ TIM 20 Bài 34 KHU PHẢN XẠ TỲ 21 Bài 35 KHU PHẢN XẠ ĐẦU GỐI 21 Bài 36 KHU PHẢN XẠ TUYẾN SINH DỤC 22 Bài 37 KHU PHẢN XẠ BỤNG DƯỚI 22 Bài 38 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG HÔNG, XƯƠNG ĐÙI 22 Bài 39 KHU PHẢN XẠ TUYẾN LIM PHA THÂN TRÊN 23 Bài 40 KHU PHẢN XẠ TUYẾN LIM PHA THÂN DƯỚI 23 Bài 41 KHU PHẢN XẠ TUYẾN LIM PHA NGỰC 23 Bài 42 KHU PHẢN XẠ TIỀN ĐÌNH 23 Bài 43 KHU PHẢN XẠ NGỰC 24 Bài 44 KHU PHẢN XẠ HỒNH CÁCH MƠ 24 Bài 45 KHU PHẢN XẠ AMIĐAN 24 Bài 46 KHU PHẢN XẠ HÀM DƯỚI 25 Bài 47 KHU PHẢN XẠ HÀM TRÊN 25 Bài 48 KHU PHẢN XẠ HẦU KHÍ QUẢN 25 Bài 49 KHU PHẢN XẠ KHE BỤNG ĐÙI 25 Bài 50 KHU PHẢN XẠ TIỀN LIỆT TUYẾN (NAM), TỬ CUNG (NỮ) 26 Bài 51 KHU PHẢN XẠ NIỆU ĐẠO, ÂM ĐẠO, DƯƠNG VẬT 26 Bài 52 KHU PHẢN XẠ TRỰC TRÀNG, HẬU MÔN 26 Bài 53 KHU PHẢN XẠ ĐỐT SỐNG CỔ 26 Bài 54 KHU PHẢN XẠ ĐỐT SỐNG NGỰC 27 Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 BẤM HUYỆT BÀN CHÂN Bài 55 KHU PHẢN XẠ ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG 27 Bài 56 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG CÙNG 27 Bài 57 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG ĐUÔI TRONG 28 Bài 58 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG ĐI NGỒI 28 Bài 59 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG BẢ VAI 28 Bài 60 KHU PHẢN XẠ KHỚP KHỦY TAY 28 Bài 61 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG SƯỜN 29 Bài 62 KHU PHẢN XẠ THẦN KINH TỌA 29 Bài 63 KHU PHẢN XẠ VÙNG MÔNG 29 Bài 64 KHU PHẢN XẠ VÙNG ĐÙI 29 Bài 65 KHU PHẢN XẠ CÁNH TAY 30 Bài 66 KHU PHẢN XẠ CHỚP THẮT LƯNG (ĐAU THẮT LƯNG) 30 Bài 67 KHU PHẢN XẠ ĐIỂM HUYẾT ÁP 30 Bài 68 KHU PHẢN XẠ THỰC QUẢN, KHÍ QUẢN 30 Bài 69 KHU PHẢN XẠ NÁCH 31 Bài 70 KHU PHẢN XẠ LIM PHA ĐẦU CỔ 31 Bài 71 KHU PHẢN XẠ LƯỠI, KHOANG MIỆNG 31 Bài 72 KHU PHẢN XẠ RĂNG 32 Bài 73 KHU PHẢN XẠ THANH ĐỚI 32 Bài 74 KHU PHẢN XẠ CỔ TỬ CUNG 32 Bài 75 KHU PHẢN XẠ KHOANG XƯƠNG CHẬU 32 Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN SƠ ĐỒ CÁC VÙNG PHẢN XẠ BÀN CHÂN (Phùng Văn Chiến chế tiếng Việt theo nguồn hình ảnh từ trang: http://dovalorafa.com/audio3/reflexologia.html) Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN CÁCH NHỚ ĐƠN GIẢN Trong số chia sẻ (tác giả Nguyễn Thanh Nhân), câu hỏi mà người hay đặt là: Làm chân hay hai chân bác Vậy xin chia sẻ sau: Ta coi bàn chân nửa thể Bộ phận bên có chân, ví dụ: đầu, cổ, tuyến giáp, phổi, dày, tay, chân v v Những phận có bên trái có bên trái, ví dụ: Tim, lách Những phận có bên phải thể có chân phải, ví dụ: gan, mật Riêng phản xạ gan ngồi vùng phản xạ lịng bàn chân phải, ta dùng huyệt Thái xung chân Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI DAY BẤM BÀN CHÂN Để tránh xảy cố chữa bệnh cần lưu ý: Trước day bấm cần ý trạng thái người bệnh, thấy họ mệt mỏi căng thẳng phải họ nghỉ ngơi lát Khơng day bấm vịng 1giờ sau ăn Người day bấm cần cắt ngắn móng tay Cần hiểu rõ bệnh tình thể trạng người bệnh, thái độ phải nhã nhặn Cường độ ấn ép, phóng lực phải phù hợp với người bệnh Khi bắt đầu nhẹ, sau nặng, kết thúc nặng trước, nhẹ sau Khi day bấm nên dùng tay, hạn chế dùng dụng cụ để người bệnh có cảm giác an tồn Xoa bấm phải vị trí phải tới điểm phản xạ thần kinh hiệu cao Ngón tay khơng trượt da bệnh nhân để tránh tổn thương da Người bị tiểu đường không day bấm 10 phút, người bị bệnh tim nặng không làm phút 10 Sau day bấm cho bệnh nhân uống 250 ml nước ấm 11 Người bị bệnh thận không uống 150 ml nước 12 Tránh đè nến mạnh vào phần xương dễ làm tổn thương màng bao xương ứ huyết 13 Những người có chứng động kinh, cao huyết áp, suy giảm chức gan nặng phải dùng thêm thuốc 14 Khi chân bị tổn thương làm điểm tương ứng tay 15 Trong điều trị người bị viêm khớp, phong thấp, thần kinh tọa bị đau tăng ngày đầu nên bệnh nhân đừng sợ hãi 16 Trong thời gian điều trị người bệnh phải tin tưởng kiên trì 17 Phụ nữ mang bầu thời kỳ kinh nguyệt khơng thích hợp với phương pháp NGUYÊN LÝ VÀ HIỆU QUẢ TRỊ LIỆU CỦA PHƯƠNG PHÁP XOA BÓP BÀN CHÂN I Nguyên lý phương pháp xoa bóp khu phản xạ chân Các khái niệm a) Khu vực trị liệu: Là điểm mẫn cảm cảm giác buốt - tê - tức - đau khu phản xạ b) Khu phản xạ chân: Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN - Được phân bố khắp bàn chân, - Phạm vi phân bố rộng, - Số lượng tương đối nhiều, tương ứng với phận/ quan thể  Có giá trị lý luận thực tế lớn bảo vệ sức khỏe Quan niệm phản ứng/ phản xạ/ khu phản xạ a) Phản ứng: Tác động ngoại cảnh/ môi trường nội mô  Cơ quan cảm thụ  Phản ứng sinh lý có ý nghĩa b) Phản xạ: Là phản ứng sinh lý không tự chủ (tác động ngoại cảnh/ môi trường nội mô) c) Khu phản xạ: Số lượng tương đối nhiều, tương ứng với phận/ quan thể Vai trò, ý nghĩa khu phản xạ chân sức khỏe người 75 Khu phản xạ có hiệu trị liệu cao bàn chân, - Các ngón chân: khu phản xạ đầu - Lòng bàn chân: khu phản xạ vùng ngực bụng - Gót chân: khu phản xạ vùng bụng xương chậu… 2 chân gương phản ánh trung thực tình trạng sức khỏe người Chân “Trái tim thứ thể người” Độ nhạy cảm khu phản xạ chân Tốc độ dẫn truyền xung động thần kinh: 120 m/s, Xoa bóp khu phản xạ chân  cải thiện chức hoạt động quan, thông suốt đường kinh, lạc, tạo luồng điện trường đặc hiệu  hiệu trị liệu cao Nguyên lý xoa bóp khu phản xạ chân Cơ thể người vũ trụ thu nhỏ, Nguyên lý: Đẩy mạnh q trình lưu thơng tuần hồn máu, Khơi thông ách tắc đường kinh, lạc, Khôi phục thăng môi trường nội môi, Khôi phục chức hoạt động quan đảm bảo phối hợp nhịp nhàng chúng Chế bản: Phùng Văn Chiến https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN II Hiệu trị liệu phương pháp xoa bóp chân Tổng quan - Hiệu trị liệu rõ rệt qua trị liệu thực tế nhiều năm: - Giản tiện: dễ thực hành – dễ học, - An tồn - Kinh tế: khơng tác dụng phụ, không cần kết hợp uống thuốc, tiêm, thăm khám  tiết kiệm chi phí, thời gian, cơng sức, - Dễ dàng mời thầy đến hỗ trợ: trường hợp tự trị liệu - Yêu cầu để trình đạt hiệu trị liệu cao: * Người trị liệu + Tin tưởng tuyệt đối vào PP chữa trị, + Chịu đựng đau đớn vất vả + Kiên trì chữa trị liên tục khơng gián đoạn * Người trị liệu + Nắm kỹ thuật, + Động tác điêu luyện, + Nhiệt tình, hết lịng người bệnh Ví dụ điển hình * Từ 13-15/01/1988: “Điều tra sức khỏe trạng dân làng” Thôn Phú Đông, Xã Quảng Hồng Đối tượng: nông dân làng, độ tuổi 30 - 60, tổng cộng 50 người.Số lượng người có bệnh: 44 người (88%) * Kết quả: Những người bệnh nhẹ xoa bóp 1, lần khỏi bệnh: 25 người Những người bệnh tương đối nặng/ diễn biến phức tạp cần xoa bóp liên tục có hiệu trị liệu: 11 người Tỷ lệ chữa khỏi: 93,8%, có hiệu quả: 100% Số lần xoa bóp nhiều nhất: 320 lần, nhất: lần, trung bình: 68 lần Chế bản: Phùng Văn Chiến 10 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm ruột cấp, mãn tính - Lao kết tràng, u ruột, đầy hơi, ỉa chảy - Đau bụng, mệt mỏi, căng thẳng Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: trường hợp đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi thường day bấm phản xạ ruột non, ruột già, dày, tá tràng hiệu cao 30 Bài 26 KHU PHẢN XẠ MANH TRÀNG (RUỘT THỪA) VỊ TRÍ: Nằm gần bên ngồi bờ trước bờ gót chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: Đầy hơi, phần bụng Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy hiệu 31 Bài 27 KHU PHẢN XẠ VAN HỒI MANG VỊ TRÍ: Nằm phía khu phản xạ ruột thừa BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đầy bụng - Các bệnh rối loạn chức van hồi mang gây nên Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu hiệu 32 Bài 28 KHU PHẢN XẠ RUỘT GIÀ LÊN (THĂNG KẾT TRÀNG) VỊ TRÍ: Nằm khu vực hình dải bên khu phản xạ ruột non bàn chân phải BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm ruột già, táo bón, ỉa chảy - Đi ngồi máu, đau bụng, u ruột già Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy hiệu Nếu chữa táo bón lâu dùng Yumeiho, kết hợp Yumeihu bàn chân hiệu 33 Bài 29 KHU PHẢN XẠ RUỘT GIÀ NGANG (HỒNH KẾT TRÀNG) VỊ TRÍ: Nằm bàn chân, khu vực hình dải ngang bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: Chế bản: Phùng Văn Chiến 19 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN - Viêm ruột già - Đau bụng, táo bón, ỉa chảy Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy hiệu Nếu chữa táo bón lâu dùng Yumeiho, kết hợp Yumeihu bàn chân hiệu 34 Bài 30 KHU PHẢN XẠ RUỘT GIÀ XUỐNG VỊ TRÍ: Nằm bàn chân trái, từ khu phản xạ ruột già ngang xuống đến tuyến trước xương gót tạo thành dải BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm ruột già - Đau bụng, táo bón, ỉa chảy Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy hiệu Nếu chữa táo bón lâu dùng Yumeiho, kết hợp Yumeihu bàn chân hiệu 35 Bài 31 KHU PHẢN XẠ KẾT TRÀNG CHỮ Z VỊ TRÍ: Nằm bờ trước xương gót chân bàn chân Bàn chân trái hành dải, chân phải có khu phản xạ trực tràng điểm BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - U trực tràng, táo bón - Viêm trực tràng, viêm ruột già Z, viêm ruột già Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy hiệu Nếu chữa táo bón lâu dùng Yumeiho, kết hợp Yumeihu bàn chân hiệu 36 Bài 32 KHU PHẢN XẠ HẬU MƠN VỊ TRÍ: Nằm bờ trước xương gót chân cuối khu phản xạ trực tràng BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - U trực tràng, viêm xung quanh hậu môn - Sa hậu môn, trĩ Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa trướng bụng, đầy hiệu 37 Bài 33 KHU PHẢN XẠ TIM VỊ TRÍ: Nằm bàn chân thứ thứ bàn chân trái, phía khu phản xạ phổi Chế bản: Phùng Văn Chiến 20 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Bệnh tim, đau thắt tim - Lực tim suy kiệt, nhịp tim không - Bệnh tim bẩm sinh, bệnh chứng tuần hoàn, bệnh hẹp van tim Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Cịn vị trí phản xạ gốc ngón chân trái Nếu hở van tim nhẹ ngày day bấm phản xạ tim day huyệt Nội quan tay trái sau 3-4 tháng cải thiện nhiều Nếu tim bỏ nhịp bấm phản xạ tim, phản xạ tuyến giáp, phản xạ tuyến thượng thận, phản xạ đốt sống cổ phản xạ đốt sống ngực cải thiện Để cắt đau tim thường bấm huyệt Thiếu xung tay 38 Bài 34 KHU PHẢN XẠ TỲ VỊ TRÍ: Nằm khu phản xạ tim, bàn chân trái, gần đầu xương bàn chân thứ 4-5 BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Sưng tỳ, thiếu máu huyết sắc tố thấp - Chán ăn, miễn dịch kém, cảm cúm, viên - Đi tiểu máu, xuất huyết chân rang - Chảy máu cam… Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Vì chảy máu chân có nhiều nguyên nhân viêm lợi, thiếu vita K, thể suy nhược, Tỳ nên bấm huyệt bàn chân hiệu chưa cao Nhưng kết hợp với thuốc chữa chảy máu chân giáo sư Đỗ Tất Lợi hiệu tốt: Dùng nửa mớ rau cải xoong rửa sạch, giã nhuyễn, đổ lưng bát nước sôi để nguội vào lọc lấy nước uống đói ngày lần, thường đến lần khỏi khoảng tháng, kết hợp bấm phản xạ Tỳ tuyến Lim pha khoảng -5 tháng sau bị lại 39 Bài 35 KHU PHẢN XẠ ĐẦU GỐI (Bác Nguyễn Thanh Nhân chia sẻ theo tài liệu "Bấm huyệt khu phản xạ bàn chân chữa bệnh" tác giả Cố Bồi Đức - Chu Tá Tài) VỊ TRÍ: Nằm chỗ lõm xương bàn chân gót chân tạo thành khu vực lõm hình tam giác BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: Chấn thương đầu gối, đau đầu gối, viêm khớp gối Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Đau đầu gối khơng có dịch để chân bệnh nhân vị trí đau bấm vùng phản xạ đầu gối, có dịch phải bấm huyệt quanh khớp gối, sau hơ ngải nóng đầu gối lấy đá lạnh gói Chế bản: Phùng Văn Chiến 21 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN miếng vải chườm vào đầu gối, làm lần vậy, sau vuốt ngược từ cổ chân bệnh nhân lên qua đầu gối hiệu 40 Bài 36 KHU PHẢN XẠ TUYẾN SINH DỤC VỊ TRÍ: Nằm bên ngồi xương gót bàn chân, vị trí phía sau xương mắt cá chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Rối loạn chức sinh dục, vô sinh, suy dinh dưỡng - Nữ giới bị căng thẳng thấy kinh, kinh nguyệt không đều, thông kinh - Liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Hiệu với chứng đau bụng kinh, kinh nguyệt khơng đều, nam giới tinh trùng lỗng có bổ sung kẽm 41 Bài 37 KHU PHẢN XẠ BỤNG DƯỚI VỊ TRÍ: Nằm phía sau xương mác chân, khu vực từ sau cạnh mắt cá kéo lên ngón tay BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Chứng đau bụng hành kinh nữ giới - Kinh nguyệt không đều, nam nữ bụng lạnh đau - Lãnh cảm bệnh liên quan hệ thống sinh dục Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Rất hiệu với đau bụng kinh, đau bụng lạnh 42 Bài 38 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG HÔNG, XƯƠNG ĐÙI VỊ TRÍ: Nằm phía xương mắt cá chân: Bên ngồi khớp hơng, bên khớp xương đùi BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Chứng đau hơng, đau khớp xương đùi - Đau thần kinh tọa - Đau khớp xương vai Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Khá hiệu với thần kinh tọa, đau khớp xương hông, đau hạn chế vận động khớp háng Chế bản: Phùng Văn Chiến 22 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 43 Bài 39 KHU PHẢN XẠ TUYẾN LIM PHA THÂN TRÊN VỊ TRÍ: Nằm phía trước xương mắt cá ngồi chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Các chứng viêm, sốt, sung nang, u xơ - Suy giảm khả miễn dịch, quai bị - Suy giảm khả miễn dịch, ung thư Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Thường áp dụng với dày, phản xạ tuyến giáp để chữa ho trào ngược 44 Bài 40 KHU PHẢN XẠ TUYẾN LIM PHA THÂN DƯỚI VỊ TRÍ: Nằm trước xương mắt cá chân (chỗ lõm xương cự, xương chân tạo ra) BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Các chứng viêm, sốt, chi phù - Sưng mắt cá chân, suy nang, u cơ,ung thư - Suy giảm khả miễn dịch, viêm tổ chức ong Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Thường áp dụng với dày, phản xạ tuyến giáp để chữa ho trào ngược 45 Bài 41 KHU PHẢN XẠ TUYẾN LIM PHA NGỰC VỊ TRÍ: Nằm khe xương bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Các chứng viêm, sốt, sưng nang - Ung thư, u cơ, viêm tuyến sữa - Sưng vú ngực, đau ngực - Suy giảm khả miễn dịch Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Kết hợp với phản xạ hầu họng để chữa ho lạnh, kết hợp phản xạ ngực để chữa viêm tuyến vú 46 Bài 42 KHU PHẢN XẠ TIỀN ĐÌNH VỊ TRÍ: Nằm đầu xa kẽ xương bàn chân thứ mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Huyết áp cao, huyết áp thấp - Váng đầu, hoa mắt, say xe, tàu thuyền - Ù tai, thăng Chế bản: Phùng Văn Chiến 23 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Nếu làm giảm say xe ngồi bấm phản xạ tiền đình cịn phải vê mạnh ngón bàn chân trái xe, đêm hôm trước phải ngủ tốt để đảm bảo sức khỏe khơng nhịn đói xe Trường hợp váng đầu, thăng phải làm thêm tuyến yên hiệu 47 Bài 43 KHU PHẢN XẠ NGỰC VỊ TRÍ: Nằm khu vực hình thành xương bàn chân 2,3,4 mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Bệnh phổi, tim, ngực, sưng nang - Ung thư vú, viêm tuyến sữa; tức, đau ngực - Vú xung huyết, tiết sữa - Tổn thương xung quanh ngực, chứng dị ứng Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Thực tế chưa chữa u vú viêm tuyến vú day bấm phản xạ ngực lim pha ngực hiệu 48 Bài 44 KHU PHẢN XẠ HỒNH CÁCH MƠ VỊ TRÍ: Nằm hình dải khớp xương bàn chân, xương chêm, xương đầu tạo thành BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Chứng bụng chướng hồnh cách mơ gây - Đau bụng, buồn nôn, nôn, nấc Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Tôi kết hợp để chữa say xe, cịn đau bụng buồn nơn, đau bụng lạnh, đau bụng đại tràng co thắt thường đánh vào khu phản xạ dày, tụy, tá tràng, miết mạnh từ phản xạ dày xuống phản xạ tá tràng hiệu 49 Bài 45 KHU PHẢN XẠ AMIĐAN VỊ TRÍ: Nằm bên phải, trái gân đốt thứ ngón chân mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Chứng cảm cúm, đau đầu - Sưng đau Amiđan, sốt viêm amiđan Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Theo kinh nghiệm đau đầu viêm Amiđan khơng đánh vào tuyến n hiệu kém, viêm amiđan tác động phản xạ amiđan phải tác động vào lim pha ngực hiệu Chế bản: Phùng Văn Chiến 24 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 50 Bài 46 KHU PHẢN XẠ HÀM DƯỚI VỊ TRÍ: Nằm vân ngang đốt thứ ngón chân thành dải BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm lợi, sưng mộng rang, viêm tủy - Đau răng, Viêm khớp hàm Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa đau thường bấm kết hợp phản xạ thần kinh sinh hiệu 51 Bài 47 KHU PHẢN XẠ HÀM TRÊN VỊ TRÍ: Nằm phía vân ngang đốt xương thứ ngón chân chân tạo thành dải hình đai BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Sâu răng, viêm chân răng, viêm tủy - Đau răng, Viêm hàm trên, viêm khớp hàm Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa đau thường bấm kết hợp phản xạ thần kinh sinh hiệu 52 Bài 48 KHU PHẢN XẠ HẦU KHÍ QUẢN VỊ TRÍ: Nằm khu vực giáp ngón chân cái, chỗ khớp xương bàn chân mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm khí quản, đau họng, ho - Thở dốc, cảm cúm - Tiếng yếu, khản cổ Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa ho hiệu quả, ho lâu năm có trường hợp phải kết hợp với phản xạ phổi phản xạ thận hiệu 53 Bài 49 KHU PHẢN XẠ KHE BỤNG ĐÙI VỊ TRÍ: Nằm cách khu phản xạ tuyến Limpha thân khoảng ngón tay BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Về hệ thống sinh dục, giới tính phát triển - Sa nang, đau khớp hông, đau khớp đùi Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều, kết hợp với phản xạ khớp xương hơng, xương đùi chữa đau khớp hơng, khớp đùi thấy hiệu Chế bản: Phùng Văn Chiến 25 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 54 Bài 50 KHU PHẢN XẠ TIỀN LIỆT TUYẾN (NAM), TỬ CUNG (NỮ) VỊ TRÍ: Nằm cạnh xương gót (2 chân) khu vực xương mắt cá BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Về hệ thống sinh dục, giới tính phát triển - Sa nang, đau khớp hông, đau khớp đùi Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều, chữa đau bụng kinh hiệu quả, kết hợp phản xạ tuyến giáp trạng, phản xạ thận, phản xạ tuyến sinh dục để chữa chậm kinh (vài tháng chưa thấy kinh) kinh nguyệt q cách bấm hiệu 55 Bài 51 KHU PHẢN XẠ NIỆU ĐẠO, ÂM ĐẠO, DƯƠNG VẬT VỊ TRÍ: Nằm cạnh gót chân từ khu phản xạ Bàng quang kéo dài lên khe xương bàn chân xương gót BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm niệu đạo, khí hư viêm nhiễm - Các bệnh quan sinh dục Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Nếu phụ nữ bị đau bụng viêm phần phụ, cần day mạnh vào vùng phản xạ tử cung phản xạ âm đạo, lúc đầu day mạnh khoảng 2-3 phút, sau day nhẹ đần khoảng 1-2 phút hết đau bụng 56 Bài 52 KHU PHẢN XẠ TRỰC TRÀNG, HẬU MÔN VỊ TRÍ: Nằm phía sau, bên xương chày (2 chân) độ dài ngón tay tính từ xương mắt cá BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Ung thư trực tràng, táo bón, trĩ - Đi ngồi máu, viêm trực tràng, giãn tĩnh mạch Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Bênh nhân táo bón lấy tay day quanh vùng rốn theo chiều kim đồng hồ 36 vòng ngược lại 36 vòng, kết hợp vuốt vùng từ lên hiệu 57 Bài 53 KHU PHẢN XẠ ĐỐT SỐNG CỔ VỊ TRÍ: Nằm nửa đầu xa đốt xương thứ ngón (2 chân) mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Các bệnh đốt sống cổ bờ sau đốt sống cổ sinh gai Chế bản: Phùng Văn Chiến 26 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN - Cổ cứng đau buốt Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Nếu đau, mỏi cổ dùng ngón ngón trỏ bóp day đốt ngón chân hiệu Nếu cứng cổ khó vận động phải làm vài ngày khỏi; nhiên, làm kỹ đỡ lần tác động 58 Bài 54 KHU PHẢN XẠ ĐỐT SỐNG NGỰC VỊ TRÍ: Nằm xương bàn chân thứ 1, phân bố từ cạnh cung chân, đến tận khớp xương chêm Khu chia thành 12 phần BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau buốt đốt sống ngực, lệch đĩa đệm cột sống - Gai đốt sống, bệnh đốt sống ngực Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Vùng chi phối thần kinh nội tạng nên chữa bệnh nội tạng thường tác động vào vùng (cả chân) 59 Bài 55 KHU PHẢN XẠ ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VỊ TRÍ: Nằm xương chêm thứ đến xương chân thuyền bên cung chân Khu chia phần BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau buốt thắt lưng, yếu thắt lưng - Sụn đệm đốt thắt lưng lồi gai cột sống - Đau thần kinh tọa loại bệnh biến đốt sống thắt lưng Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Nếu đau lưng cấp tác động vào hiệu quả, đau thần kinh tọa kết hợp với phản xạ thần kinh tọa 60 Bài 56 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG CÙNG VỊ TRÍ: Nằm bên cung chân, từ phía xương cự xương gót chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau thần kinh tọa - Chấn thương xương đụng, ngã… Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Kết hợp phản xạ đốt sống thắt lưng hiệu chữa thần kinh tọa cao Chế bản: Phùng Văn Chiến 27 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 61 Bài 57 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG ĐI TRONG VỊ TRÍ: Nằm cạnh gót chân (2 chân) tạo thành dải hình đai men theo cạnh trong, phía sau đầu khớp xương gót chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau thần kinh tọa - Các bệnh di chứng sau bị tổn thương xương đuôi Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Kết hợp phản xạ đốt sống thắt lưng hiệu chữa thần kinh tọa cao 62 Bài 58 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG ĐI NGỒI VỊ TRÍ: Nằm sát cạnh ngồi gót chân kéo dài phía sau tạo thành khu vực hình đai BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau thần kinh tọa - Các bệnh di chứng sau bị tổn thương xương ngồi Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Kết hợp phản xạ đốt sống thắt lưng hiệu chữa thần kinh tọa cao 63 Bài 59 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG BẢ VAI VỊ TRÍ: Nằm nửa gần đầu xương bàn chân thứ mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm quanh vai, đau tổng hợp cổ, vai - Đau buốt bả vai, hoạt động khớp vai kém, giơ tay lên khó chuyển động Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Nếu đau cổ, vai phải kết hợp với phản xạ cổ, tay giơ lên khó tơi thường kết hợp giải theo phương pháp Tác động cột sống hiệu 64 Bài 60 KHU PHẢN XẠ KHỚP KHỦY TAY VỊ TRÍ: Nằm chỗ lồi gần khớp xương bàn chân thứ với xương đầu ngồi chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Chấn thương khớp khuỷu - Khớp khuỷu tay đau mỏi Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Khớp khuỷu tay đau mỏi, chí hạn chế vận động, bị cấp nhiều ca làm lần khỏi Chế bản: Phùng Văn Chiến 28 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 65 Bài 61 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG SƯỜN VỊ TRÍ: Nằm vùng xương chêm thứ với xương chân (thuyền) mu bàn chân( khu phản xạ xương sườn trong) xương chêm thứ với xương đầu (khu phản xạ xương sườn ngồi) BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm sụn sương sường, viêm màng sườn - Các loại bệnh biến xương sườn tức ngực, đau ngực, chấn thương xương sườn Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Có tác dụng với đau tức ngực, chưa trải nghiệm nhiều 66 Bài 62 KHU PHẢN XẠ THẦN KINH TỌA VỊ TRÍ: Nằm trải dài từ khớp mắt cá men theo cạnh sau xương chày xương Mác kéo đến gần đầu gối BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: Đau thần kinh tọa Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Khu phản xạ thần kinh toạ, phản xạ vùng mông, phản xạ vùng đùi kết hợp với chữa thần kinh tọa hiệu 67 Bài 63 KHU PHẢN XẠ VÙNG MƠNG VỊ TRÍ: Nằm bờ ngồi đầu khớp xương gót chân bàn chân, nối liền khu phản xạ đùi BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Các tổn thương ngồi vùng mơng - Bệnh phong thấp, đau thần kinh Xương Tọa Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Khu phản xạ thần kinh toạ, phản xạ vùng mông, phản xạ vùng đùi kết hợp với chữa thần kinh tọa hiệu 68 Bài 64 KHU PHẢN XẠ VÙNG ĐÙI VỊ TRÍ: Kéo dài từ phía sau khu phản xạ vùng mông, đến chỗ nối với đầu xương bàn chân thứ BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Chấn thương đùi - Bệnh phong thấp, đau thần kinh Xương Tọa Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Khu phản xạ thần kinh toạ, phản xạ vùng mông, phản xạ vùng đùi kết hợp với chữa thần kinh tọa hiệu Chế bản: Phùng Văn Chiến 29 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 69 Bài 65 KHU PHẢN XẠ CÁNH TAY VỊ TRÍ: Đầu khớp xương bờ ngồi chân, phía khu phản xạ nách, bên xương bàn chân thứ tạo thành hình dải BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Bệnh đốt sống cổ, viêm quanh vai - Tổn thương cánh tay Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Phải kết hợp với phản xạ đốt sống cổ để chữa cánh tay hiệu 70 Bài 66 KHU PHẢN XẠ CHỚP THẮT LƯNG (ĐAU THẮT LƯNG) VỊ TRÍ: Nằm chỗ lõm bên khớp xương chêm thứ với xương bàn chân thứ mu bàn chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau thắt lưng - Vẹo lưng cấp Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Có chuyển biến kết khơng cao lắm, nên kết hợp với phương pháp khác để tăng hiệu 71 Bài 67 KHU PHẢN XẠ ĐIỂM HUYẾT ÁP VỊ TRÍ: Nằm đầu xa đốt ngón chân thứ 2, khớp thứ chân BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Huyết áp cao, huyết áp thấp - Các bệnh đốt sống cổ Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Hỗ trợ chữa đau mỏi cổ, chữa huyết áp cao phải tác động thêm đốt sống cổ, đốt sống ngực, tuyến yên, tuyến giáp, thượng thận phản xạ tim; kết hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý giúp cải thiện Đây chứng bệnh khó nên phải làm lâu dài, thường xuyên, chữa giúp cải thiện chưa có kinh nghiệm chữa khỏi triệt để chứng bệnh 72 Bài 68 KHU PHẢN XẠ THỰC QUẢN, KHÍ QUẢN VỊ TRÍ: Nằm khớp xương bàn chân thứ với xương ngón chân bàn chân, phía trước khu phản xạ dày BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - U thực quản - Các bệnh thực quản, khí quản Chế bản: Phùng Văn Chiến 30 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chưa có nhiều kinh nghiệm chữa khu phản xạ này, thấy kết hợp vùng với phản xạ dày, tuyến giáp để chữa trào ngược hiệu tốt 73 Bài 69 KHU PHẢN XẠ NÁCH VỊ TRÍ: Nằm khu phản xạ khớp vai bàn chân có dạng hình chuối Kéo dài từ bờ chân chếch lên đầu xa khe xương bàn chân thứ BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Sưng hạch Limpha nách - Các bệnh đốt sống cổ - Viêm quanh vai, chi mỏi, tê đau Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chưa có kiểm chứng chữa sưng hạch lim pha nách, lại trải nghiệm với bệnh chứng lại thấy hiệu 74 Bài 70 KHU PHẢN XẠ LIM PHA ĐẦU CỔ VỊ TRÍ: Nằm gốc xương ngón chân (2 chân) theo hình chữ U BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Đau đầu, váng đầu, đau răng, xoang miệng - Các bệnh mắt, tai mũi, lưỡi - Bệnh đốt sống cổ, sung hạch Limpha cổ, sưng tuyến giáp trạng sức đề kháng Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Mới có kiểm chứng đau đầu, váng đầu, đau tơi kết hợp phản xạ hàm, phản xạ phản xạ thần kinh sinh để chữa 75 Bài 71 KHU PHẢN XẠ LƯỠI, KHOANG MIỆNG VỊ TRÍ: Nằm bờ phần đốt thứ ngón chân chân, cạnh phía khu phản xạ điểm huyết áp BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm niêm mạc xoang miệng( lưỡi đỏ, lưỡi khô) - Lở loét khoang miệng, chứng thiếu nước bọt - Viêm lưỡi con, nứt môi, lưỡi khô Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Mới kiểm chứng với lưỡi bị khơ thấy có tác dụng Chế bản: Phùng Văn Chiến 31 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 76 Bài 72 KHU PHẢN XẠ RĂNG VỊ TRÍ: Nằm mặt mu bàn chân ngón chân, cửa thứ nằm đốt xương ngón cái, cửa thứ bên ngón thứ Răng nanh bên ngồi ngón thứ Răng cối thứ bên ngón chân thứ cối thứ bên ngồi ngón chân thứ BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: Đau răng, sưng mộng răng,viêm lợi Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Mới trải nghiệm chữa đau 77 Bài 73 KHU PHẢN XẠ THANH ĐỚI VỊ TRÍ: Nằm xương bàn chân thứ thứ 2, cạnh phía khu phản xạ tuyến Limpha ngực BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Thanh đới thừa thịt, tiếng - Viêm khí quản, khản tiếng Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Chữa viêm phế quản, tiếng kết hợp với Diện Chẩn để tăng hiệu 78 Bài 74 KHU PHẢN XẠ CỔ TỬ CUNG VỊ TRÍ: Nằm cạnh xương gót chân (2 chân) phía sau xương mắt cá chân, cạnh khu phản xạ tử cung BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Viêm cổ tử cung, loét cổ tử cung - Sa tử cung, nhiều khí hư Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Vẫn phải dùng thuốc,bbấm vùng mang tính hỗ trợ chuyển biến chậm 79 Bài 75 KHU PHẢN XẠ KHOANG XƯƠNG CHẬU VỊ TRÍ: Nằm gót chân khu phản xạ tuyến sinh dục, tương đương với huyệt thất niên (mất ngủ) huyệt vị châm cứu BỆNH CHỨNG THÍCH ỨNG: - Các chứng ngủ - Các bệnh tinh thần Chế bản: Phùng Văn Chiến 32 https://www.facebook.com/hanoi2004 NGUYỄN THANH NHÂN BẤM HUYỆT BÀN CHÂN Kinh nghiệm tác giả Nguyễn Thanh Nhân: Các bệnh tinh thần chữa chủ yếu vào tuyến nội tiết, vùng mang tính hỗ trợ, làm riêng vùng có hiệu khơng cao Chế bản: Phùng Văn Chiến 33 https://www.facebook.com/hanoi2004 ... trí phản xạ gốc ngón chân trái Nếu hở van tim nhẹ ngày day bấm phản xạ tim day huyệt Nội quan tay trái sau 3-4 tháng cải thiện nhiều Nếu tim bỏ nhịp bấm phản xạ tim, phản xạ tuyến giáp, phản xạ. .. phản xạ đốt sống cổ phản xạ đốt sống ngực cải thiện Để cắt đau tim tơi thường bấm huyệt Thiếu xung tay 38 Bài 34 KHU PHẢN XẠ TỲ VỊ TRÍ: Nằm khu phản xạ tim, bàn chân trái, gần đầu xương bàn chân. .. BẤM HUYỆT BÀN CHÂN 65 Bài 61 KHU PHẢN XẠ XƯƠNG SƯỜN VỊ TRÍ: Nằm vùng xương chêm thứ với xương chân (thuyền) mu bàn chân( khu phản xạ xương sườn trong) xương chêm thứ với xương đầu (khu phản xạ

Ngày đăng: 08/05/2021, 09:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan