TV T8 CKT

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 14:46

-Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi Hoïc sinh laøm vôû baøi taäp 1 hoïc sinh leân baûng laøm baøi -Caû lôùp vaø hoïc sinh nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng Hoïc sinh chöõa baøi. +Nhöõn[r] (1)Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… Tập đọc CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ I.MỤC TIÊU - Bước đầu đọc kiểu câu, biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu ý nghĩa: Mọi người cộng đồng phải quan tâm đến (Trả lời CH 1,2,3,4,) KC: kể lại đoạn câu chuyện II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh họa đọc sách giáo khoa - Tranh ảnh đàn sếu (hoặc sếu) - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TẬP ĐỌC 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cũ (5’) - Hai, ba HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi nội dung Bận - GV nhận xét, cho điểm 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu Hôm em đọc truyện kể bạn nhỏ với cụ già qua đường (HS quan sát tranh, qua câu chuyện em thấy bạn nhỏ truyện biết quan tâm đến người khác ? -Nghe GV giới thiệu Hoạt động : Luyện đọc (30’)Mục tiêu : - Đọc từ ngữ dễ phát âm sai nêu phần mục tiêu - Hiểu nghĩa từ ngữ  Cách tiến hành : a.Giáo viên đọc diễn cảm toàn b.Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ -Đọc câu HS nối tiếp đọc -Đọc đoạn trước lớp sinh nối tiếp đọc đọan Gv theo theo dõi nhắc nhở em nghỉ (2)-Đọc đọan nhóm -5 nhóm học sinh nối tiếp đọc đọan Hoạt động : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài (7’)Mục tiêu : HS hiểu nội dung truyện  Cách tiến hành : -HS đọc thầm đọan 1, trả lời +Các bạn nhỏ đâu ? +Đi nhà sau dạo chơi +Điều gặp đường khiến bạn nhỏ phải dừng lại ? +Các bạn gặp cụ già ngồi ven đường, vẻ mệt mỏi, cặp mắt lộ vẻ u sầu +Các bạn quan tâm đến ông cụ thê naøo ? +Các bạn băn khoăn trao đổi với Có bạn đốn cụ bị ốm, có bạn đốn cụ bị Cuối tốp đến tận nơi hỏi thăm ông cụ +Vì bạn quan tâm đến ơng cụ ? +Vì bạn đứa trẻ ngoan nhân hậu Các bạn muốn giúp đỡ ông cụ -Học sinh đọc thầm đoạn 3,4 trả lời : +Ông cụ gặp chuyện buồn? +Cụ bà bị ốm nặng nằm bệnh viện khó qua khỏi +Vì trị chuyện với bạn nhỏ, ơng cụ thấy lịng nhẹ hơn? +HS trao đổi theo nhóm phát biểu -HS đọc thầm đoạn trao đổi nhóm để đặt tên khác cho truyện HS trao đổi tìm tên khác cho truyện -Câu chuyện muốn nói với em điều ? Gọi học sinh phát biểu  GV chốt lại : Các ban nhỏ chuyện không giúp cụ già cụ cám ơn bạn bạn làm cho cụ thây lịng nhẹ Câu chuyện muốn nói với em người phải tâm đến Sự quan tâm sẵn sàng chia sẻ người xung quanh làm cho người cảm thấy lo lắng buồn phiền dịu bớt sống tốt đẹp Hoạt động : Luyện đọc lại (5’) Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật  Cách tiến hành : (3)KỂ CHUYỆN Hoạt động : GV nêu nhiệm vụ (1’) Vừa em thi đọc truyện “Các em nhỏ cụ già” theo cách phân vai, có em đóng vai bạn nhỏ câu chuyện Sang phần kể chuyện em thực nhiệm vụ : tưởng tượng bạn nhỏ chuyện kể lại toàn câu chuyện theo lời bạn Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)Mục tiêu : - Kể lại câu chuyện theo lời bạn nhỏ - Biết nghe nhận xét lời bạn kể  Cách tiến hành : -GV chọn HS kể mẫu đọan chuyện Trước kể cần nói rõ em chọn đóng vai nào? -Yêu cầu học sinh tập kể -Từng cặp HS tập kể theo lời nhân vật -1 vài HS thi kể trước lớp -1 HS kể lại toàn câu chuyện -Cả lớp giáo viên nhận xét, bình chọn người kể hay Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) Hỏi : em làm việc để thể quan tâm đến người khác , sẵn lòng giúp đỡ người khác bạn nhỏ chuyện chưa? -Về nhà tiếp tục kể chuyện kể lại cho bạn bè người thân GV nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : (4)(5)Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… CHÍNH TẢ CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ I MỤC TIÊU - Nghe - viết CT; trình bày hình thức băn xuôi - Làm BT (2) a / b, BTCT phương ngữ GV soạn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Đoạn văn chép sẵn bảng - Bài tập viết bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cuõ(5’) - HS viết bảng con, HS viết bảng lớp : nhỏen cười, hèn nhát, kiên trung, kiêng nể - GV nhận xét cho điểm 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học Hoạt động : Hướng dẫn viết tả (22’)Mục tieâu : Nghe viết đoạn từ Cụ ngừng lại… thấy lòng nhẹ trong bài Các em nhỏ và cụ già.Cách tiến hành : a.Hướng dẫn chuẩn bị GV đọc đọan truyện -Hỏi đoạn kể chuyện ? Cụ già nói với bạn nhỏ lý khiến cụ buồn: Cụ bà bị ốm nặng, phải nằm viện khó qua khỏi Cụ cảm ơn lịng tốt bạn, bạn làm cho cụ thấy lòng nhẹ - Hướng dẫn học sinh nhận xét tả Hỏi : +Khơng kể đầu bài, đoạn văn có câu? + câu +Những chữ đoạn viết hoa ? + Các chữ đầu câu +Lời ông cụ đánh dấu dấu gì ? + Dấu hai chấm , xuống dòng gạch đầu dòng viết lùi vào chữ -HS tập viết tiếng khó dễ lẫn vào bảng (6)Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (7’)Mục tiêu : Tìm tiếng có âm đầu r/d/gi hoặc có vần n/ng.Cách tiến hành : Bài b -Một HS nêu cầu -HS làm Học sinh làm bảng -HS làm sau thời gian quy định , lớp giơ bảng GV quan sát mời học sinh giơ bảng trước lớp -HS đọc lại kết bảng -Cả lớp học sinh nhận xét chốt lại lời giải -Học sinh làm tập Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) -GV lưu ý học sinh số từ em hay viết sai -Những học sinh viết tả cịn mắc lỗi vè nhà viết lại cho lần với chữ viết sai Gv nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… (7)TIẾNG RU I.MỤC TIÊU : - Bước đầu biết đọc thơ với giọng tình cảm, ngắt nhịp hợp lí - Hiểu ý nghĩa: Con người sống cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí, (Trả lời CH sgk thuộc khổ thơ thơ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa thơ - Tranh minh họa đất phù sa bồi ven sông III-HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cũ (5’) - Hai, ba hs đọc Các em nhỏ cụ già trả lời câu hỏi1 SGK - GV nhận xét, cho điểm 3 Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) Truyện em nhỏ cụ già cho em thấy : người phải quan tâm đến Bài thơ tiếng ru em học hôm tiếp tục nói với em mối quan hệ người với người cộng đồng Hoạt động : Luyện đọc (15’)Mục tiêu : - Đọc từ ngữõ dễ phát âm sai Nghỉ dòng thơ , nghỉ sau khổ thơ dài sau dòng câu - Hiểu nghĩa từ ngữ  Cách tiến hành : a.Giáo viên đọc diễn cảm thơ - Nghe GV đọc Đọc với giọng tha thiết tình cảm b.GV Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ -Đọc câu thơ - Mỗi HS nối tiếp đọc câu thơ -Đọc khổ thơ trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc khổ thơ GV theo theo dõi uốn nắn HS đọc HS tìm hiểu nghĩa từ mới: đồng chí , nhân gian, bồi được, giải sau -Đọc khổ thơ nhóm Hoạt động : Hướng dẫn tìm hiểu (7’)Mục tiêu : HS hiểu nội dung thơ  Cách tiến hành : GV phát câu hỏi cho học sinh trao đổi nhóm Câu hỏi : (8)+Con cá, ong, chim yêu ?Vì sao? +Con ong yêu hoa hoa có mật giúp ong làm mật Con cá u nước có nước cá bơi lội , sống được, khơng có nước cá chết Con chim u trời có bầu trời cao rộng chim thả sức tung cánh hót ca bay lượn +Hãy nêu hiểu em câu thơ khổ thơ ? +Gọi HS trả lời khuyến khích em diễn đạt câu thơ theo nhiều cách +Vì núi khơng chê đất thấp, biển không chê sông nhỏ Núi không chê đất thấp núi nhờ có đất bồi mà cao lên Biển khơng chê sơng nhỏ biển nhờ có nước mn dịng sơng mà đầy +Câu lục bát khổ thơ nói lên ý thơ? +Con người muốn sống Phải yêu đồng chí yêu người anh em  Kết luận : Bài thơ khuyên người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em ,bạn bè, đồng chí Hoạt động : Học thuộc lịng thơ (5’)Mục tiêu : HS học thuộc lòng thơ  Cách tiến hành : GV đọc diễn cảm thơ Hướng dẫn HS đọc khổ (giọng thiết tha, tình cảm, nghỉ hợp lý) Gọi nhiều học sinh đọc khổ Con ong làm mật /yêu hoa/ Con cá bơi/yêu nước //con chim ca/ yêu trời Con người muốn sống/con ơi/ Phải yêu đồng chí/yêu người anh em // -Hướn dẫn đọc thuộc lòng lớp khổ thơ, thơ HS thi đọc thuộc lòng khổ thơ, thơ Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dị (3’) -Mỗi học sinh nhắc điều thơ muốn nói -Về nhà tiếp tục học thuộc thơ -GV nhận xét tiết hoïc ……… ……… ……… Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… (9)TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG ƠN TẬP CÂU AI LÀM GÌ I.MỤC TIÊU : - Hiểu phân biệt số từ ngữ cộng đồng - Biết tìm phận câu trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, gì): làm gì? (BT3) - Biết đặt câu hỏi cho phận câu xác định (BT4) II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ trình bày bảng phân loại BT - Bảng lớp viết câu văn tập BT III-HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cũ (5’) - Hai, HS lên bảng làm tập 1, tiết LTVC tuần - GV nhận xét, cho điểm 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) GV nêu mục đích yêu cầu tiết học - Nghe GV giới thiệu Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (27’)Mục tiêu : - Mở rộng vốn từ cộng đồng - Ôn kiểu câu Ai làm ?  Cách tiến hành : Bài -1 học sinh nêu yêu cầu cuả -1 học sinh làm mẫu -u cầu học sinh làm Học sinh làm tập học sinh lên bảng làm -Cả lớp học sinh nhận xét chốt lại lời giải Học sinh chữa +Những người cộng đồng : cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng hương +Thái độ hoạt động cộng đồng : cộng tác, đồng tâm Baøi -1 HS đọc nội dung tập -GV giải nghĩa từ cật (trong câu chung đấu cật) : lưng, phần lưng chỗ ngang bụng Học sinh trao đổi nhóm -Đại diện nhóm trình bày kết tán thành thái độ ứng xử câu a, c (10)thành ngữ, tục ngữ +Chung lưng đấu cật: đồn kết, góp sức làm việc +Cháy nhà hàng xóm bình chân vại : ích kỷ, thờ ơ, biết mình, khơng quan tâm đến người khác +Ăn bát nước đầy : sống có nghĩa , có tình, thủy chung, trước sau 1, sẵn lòng giúp đỡ người khác HS đọc thuộc câu thành ngữ tục ngữ Baøi 3 -1 HS đọc nội dung tập -GV giúp học sinh nắm yêu cầu : câu đặt theo mẫu lớp Nhiệm vụ em tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai( gì, gì) phận câu trả lời cho câu hỏi làm ? -Yêu cầu học sinh làm Học sinh làm tập, học sinh lên bảng làm -HS chữa Baøi -1 học sinh đọc nội dung tập -Hỏi : câu văn viết tập viết theo mẫu câu ? -Ai làm ? -Yêu cầu học sinh làm -HS làm bài, đến học siinh lên bảng làm -Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải Học sinh chữa a-Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân b-Ơng ngoại làm ? c-Mẹ bạn làm ? Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) -1 học sinh nhắc lại nội dung vừa học -Về nhà học thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ -Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… (11)ÔN CHỮ HOA G I-MỤC TIÊU - Viết chữ hoa G (1 dòng) C, Kha (1 dòng); viết tên riêng Gị Cơng (1 dịng) câu ứng dụng: Khơn ngoan đối đáp người ngịai…… hồi đá (1 lần) chữ viết cỡ nhỏ II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Mẫu chữ viết hoa G - Tên riêng Gị Cơng câu tục ngữ viết dịng kẻ li III-HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cuõ (5’) - GV thu số HS để chấm nhà - Hai ba HS viết bảng lớp, lớp viết bảng từ : Ê đê, Em 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học - NgheGV giới thiệu Hoạt động : Hướng dẫn HS viết bảng con (10’)Mục tiêu : - Viết đúng, đẹp chữ hoa G - Viết đúng, đẹp ,đều nét, khoảng chữ từ , cụm từ  Cách tiến hành : a-Luyện viết chữ hoa : -HS tìm chữ hoa có G, C, K -GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết Học sinh viết bảng b-Luyện viết từ ứng dụng -HS đọc từ ứng dụng -GV giới thiệu: Gò Công tên thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang , trước nơi đóng qn ơng Trương Định –một lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp Hoïc sinh viết bảng c-Luyện viết câu ứng dụng -HS đọc câu ứng dụng -GV giúp học sinh hiểu lời khuyên câu tục ngữ Anh em nhà phải đoàn kết, yêu thương HS viết bảng : Khôn, Gà Hoạt động : Hướng dẫn viết vào Tập viết (17’)Mục tiêu : - Viết đúng, đẹp chữ hoa G, tên riêng câu ứng dụng (12)các chữ từ , cụm từ  Cách tiến hành : -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ G: dòng +Viết chữ C, Kh: dịng +Viết tên riêng Gị Cơng : dịng +Viết câu tục ngữ : lần -HS viết Học sinh viết vào GV ý hướng dẫn em viết nét, độ cao, khỏang cách chữ - Chấm chữa : GV chấm Nhận xét chấm để lớp rút kinh nghiệm Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) -Về nhà học thuộc lòng câu ứng dụng -GV nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… (13) TIẾNG RU I-MỤC TIÊU - Nhớ - viết CT; trình bày dòng thơ, khổ thơ lục bát - Làm BT (2) a / b BT CT phương ngữ GV soạn II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết nội dung tập III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cũ(5’) - HS viết bảng con, HS viết bảng lớp : buồn bã, buông tay, diễn tuồng, muôn tuổi. - GV nhận xét cho điểm 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) Hôm em luyện viết tả với hình thức mới, khó hơn: nhớ để viết lại xác câu chữ khổ thơ đầu tiếng ru - Nghe GV giới thiệu Hoạt động : Hướng dẫn viết tả (21’)Mục tiêu : - Rèn kỹ viết tả - Nhớ viết lại xác khổ thơ “Tiếng ru” Trình bày hình thức thơ viết theo thể lục bát  Cách tiến hành : a-Hướng dẫn chuẩn bị -GV đọc khổ thơ 1,2 Tiếng ru -2 HS đọc thuộc khổ thơ -Hướng dẫn HS nhận xét tả, GV hỏi : HS mở SGK trang 64 +Bài thơ viết theo thể thơ ? +Thơ lục bát +Cách trình bày thơ lục bát có điểm cần ý ? +Dịng chữ viết cách lề +Dịng chữ viết cách lề li +Dịng thơ có dấu chấm phẩy +Dịng thứ +Dịng thơ có dấu gạch nối +Dịng thứ +Dịng thơ có dấu chấm hỏi +Dịng thứ +Dịng thơ có dấu chấm than +Dịng thứ -HS nhìn SKG viết giấy nháp tiếng khó dễ lẫn b-HS viết khổ thơ HS viết vào (14)câu c-Chấm - chữa GV chấm Nhận xét chấm Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (9’)Mục tiêu : - Làm tập tìm từ chứa tiếng bắt r/gi/d (hoặc có vần n/ng) theo nghĩa cho  Cách tiến hành : Baøi 2b -1 học sinh đọc nội dung tập -Yêu cầu học sinh làm -Học sinh làm vào -3 học sinh lên bảng làm -Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải -Hs sửa Cuồn cuộn- chuồng –luống Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) -GV lưu ý học sinh 1số từ em hay viết sai -Những học sinh viết tả mắc lỗi nhà viết cho lần -Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Tuần 8 Thứ……… ngày ………… tháng ………… năm 20……… (15)KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XĨM I MỤC TIÊU : - Biết kể người hàng xóm theo gợi ý (BT1) - Viết lại điều vừa kể thành đoàn văn ngắn (Khoảng câu) (BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp viết câu hỏi gợi ý kể về1 người hàng xóm III HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : 1 Ổn định tổ chức (1’) 2 Kiểm tra cũ (5’) - Hai học sinh kể nói tính khơi hài câu chuyện Khơng nỡ nhìn - GV nhận xét, cho điểm 3 Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Nghe GV giứoi thiệu Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (27’)Mục tiêu : - Rèn kỹ nói : HS kể lại tự nhiên, chân thật người hàng xóm mà em quy mến - Rèn kỹ viết : Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn (từ đến câu) diễn đạt rõ ràng  Cách tiến hành : a-Bài : -1 học sinh đọc yêu cầu gợi ý -GV nhắc học sinh : SGK gợi ý cho em câu hỏi để kể người hàng xóm Em kể đến câu sát theo gợi ý Cũng kỹ hơn, với nhiều câu đặc điểm hình dáng, tính tình người đó, tình cảm gia đình em với người Tình cảm người với gia đình em , khơng hồn tồn lệ thuộc vào câu hỏi gợi ý -Yêu cầu học sinh kể -1 HS kể mẫu vài câu -GV nhận xét rút kinh nghiệm 3, học sinh thi kể b-Bài : -1 Học sinh nêu yêu cầu -GV nhắc : Chú ý viết giản dị , chân thật điều em vừa kể, viết đến câu -Yêu cầu học sinh viết Học sinh viết vào tập -cả lớp giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm bình (16)Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dị (3’) -GV nhận xét tiết học -Những học sinh chưa hoàn thành viết nhà viết tiếp RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
- Xem thêm -

Xem thêm: TV T8 CKT, TV T8 CKT