0

Gián án KTCN_mohinhdcdt 9

2 100 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

. MÔ HÌNH Người soạn: Trần Bích Thuỷ Đơn vò: Khoa LÝ _KTCN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG S 12 11 10 9 8 7 6 5 432 1 1. Đường ống nạp 2. Xu-páp nạp 3. Bu-zi 4 3. Bu-zi 4. Xupáp thải 5. Đường ống thải 6. Nắp máy 7. Xy lanh 8. Pít tông 9. Thanh truyền 10. Thân máy 11. Trục khuỷu 12. Các te
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án KTCN_mohinhdcdt 9, Gián án KTCN_mohinhdcdt 9,

Hình ảnh liên quan

MÔ HÌNH - Gián án KTCN_mohinhdcdt 9
MÔ HÌNH Xem tại trang 1 của tài liệu.