0

Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011

3 398 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN KHỐI 10 - HỌC II NĂM HỌC 2010 - 2011 TUẦN THỜI GIAN PHÂN PHỒI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ(tiết) HÌNH HỌC(tiết) 19 27/12/10 - 01/01/11 47 - 48 - 49 27 20 03/01 - 08/01 50 - 51 - 52 28 21 10/01 - 15/01 53 - 54 - 55 29 kiểm tra 15 phút - Đại số 22 17/01 - 22/01 56 - 57 - 58 30 23 24/01 - 29/01 59 - 60 - 61 31 24 31/01 - 05/02 Nghỉ tết âm lịch 25 07/02 - 12/02 62 - 63 - 64 32 26 14/02 - 19/02 65 - 66 - 67 33 Kiểm tra 45 phút - bài 1 Đại số 27 21/02 - 26/02 68 - 69 - 70 34 kiểm tra 15 phút - Hình học 28 28/02 - 05/03 71 - 72 - 73 35 29 07/03 - 12/03 74 - 75 - 76 36 Kiểm tra 45 phút - Hình học 30 14/03 - 19/03 77 - 78 37 - 38 Kiểm tra viết 45 phút - bài 2 Đại số 31 21/03 - 26/03 79 - 80 39 - 40 32 28/03 - 02/04 81 - 82 41 - 42 33 04/04 - 09/04 83 - 84 43 - 44 kiểm tra 15 phút - Đại số 34 11/04 - 16/04 85 - 86 45 - 46 35 18/04 - 23/04 87 - 88 47 - 48 Kiểm tra học II 36 25/04 - 30/04 Chấm bài học 37 02/05 - 07/05 Trả bài học 38 09/05 - 14/05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRANỘI DUNG ÔN TẬP - KIỂM TRA Bài số 1– HKII ( tuần thứ 26) Chương IV đại số Mức độ nhận biết Lĩnh vực kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số Bất phương trình và hệ bậc nhất một ẩn Dấu của nhị thức bậc nhất – áp dụng 1 2.0 1 2.0 2 4.0 Dấu của tam thức bậc hai - Bất phương trình bậc hai 1 1.5 1 1.5 2 3.0 một số phương trình - bất phương trình quy về bậc hai 1 2.0 1 1.0 2 3.0 Tổng số 1 1.5 3 5.0 2 2.0 6 10.0 Nội dung ôn tập và kiểm tra: - bất phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất - Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu số, bất phương trình tích - Bất phương trình chứa ẩn trong căn bậc hai, trong dấu giá trị tuyệt đối - Các phương trình quy về bậc hai( có chứa tham số Bài số 2– HKII ( tuần thứ 29) hình học - chương III Mức độ nhận biết Lĩnh vực kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số Phương trình tổng quát của đường thẳng, phương trình tham số của đường thẳng 1 1.0 1 2.0 2 3.0 khoảng cách và góc 2 3.0 1 1.0 3 4.0 Đường tròn 1 2.0 1 1.0 2 3.0 Tổng 1 2.0 4 5.0 2 3.0 7 10.0 Nội dung ôn tập và kiểm tra: - Viết được phương trình tổng quat, phương trình tham số của đường thẳng biết các yếu tố đi qua một điểm và biết véctơ pháp tuyến, véctơ chỉ phương, song song, vuông góc với 1 đường thẳng cho trước - Tính được khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, viết được phương trình đường thẳng điqua một đỉêm và có khoảng cách tới một điểm cho trước - Tính được góc giữa hai đường thẳng, viết được phương trình đường thẳng đi qua một đỉêm và hợp với 1 đường thẳng 1 góc cho trước - Vận dụng các kiến thức về toạ độ và đường thẳng để giải các bài toán liên quan - Bài số 3– HKII ( tuần thứ 30) Chương V: Góc lượng giác và công thức lượng giác Mức độ nhận biết Lĩnh vực kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số Giá trị lượng giác của một góc lượng giác 1 2.0 1 2.0 Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt 1 2.0 1 1.0 2 3.0 Công thức lượng giác 2 4.0 1 1.0 3 5.0 Tổng 1 2.0 3 6.0 2 2.0 6 10.0 Nội dung ôn tập và kiểm tra: - Tính được giá trị của biểu thức của các góc đặc biệt hoặc biết giá trị của một góc cho trước - Sử dụng giá trị lượng giác của các góc liên qua để tính giá trị của một biểu thức hoặc rút gọn biểu thức - Vận dụng các công thức cộng, biến đổi tổng thành tích , biến tích thành tổng, công thức nhân đôi để chứng minh đẳng thức lượng giác - Các hệ thức lượng giác trong tam giác ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 II. MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Dấu của nhị thức bậc nhất 1 1.5 1 1.5 Dấu của tam thức bậc hai 1 1.5 1 1.0 2 2.5 Thống 1 1.5 1 1.5 Lượng giác 1 2.0 1 2.0 2.0 Phương trình đường thẳng 1 1.5 1 1.5 Phương trình đường tròn, E lip 1 1.0 1 1.0 Tổng 2 2.5 4 6.5 1 1.0 7 10.0 . 31 24 31/01 - 05/ 02 Nghỉ tết âm lịch 25 07/ 02 - 12/ 02 62 - 63 - 64 32 26 14/ 02 - 19/ 02 65 - 66 - 67 33 Kiểm tra 45 phút - bài 1 Đại số 27 21 / 02 - 26 / 02. 48 - 49 27 20 03/01 - 08/01 50 - 51 - 52 28 21 10/ 01 - 15/01 53 - 54 - 55 29 kiểm tra 15 phút - Đại số 22 17/01 - 22 /01 56 - 57 - 58 30 23 24 /01 - 29 /01
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011, Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011,

Hình ảnh liên quan

29 07/03 - 12/03 74 - 75 - 76 36 Kiểm tra 45 phút - Hình học 3014/03 - 19/0377 - 7837 - 38Kiểm tra viết 45 phút - bài 2  Đại số - Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011

29.

07/03 - 12/03 74 - 75 - 76 36 Kiểm tra 45 phút - Hình học 3014/03 - 19/0377 - 7837 - 38Kiểm tra viết 45 phút - bài 2 Đại số Xem tại trang 1 của tài liệu.
ĐẠI SỐ(tiết) HÌNH HỌC(tiết) 1927/12/10 - 01/01/11 47 - 48 - 49 27 - Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011

ti.

ết) HÌNH HỌC(tiết) 1927/12/10 - 01/01/11 47 - 48 - 49 27 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài số 2– HKI I( tuần thứ 29) hình học - chương III - Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011

i.

số 2– HKI I( tuần thứ 29) hình học - chương III Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nội dung ôn tập và kiểm tra: - Gián án KẾ HOẠCH-MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2011

i.

dung ôn tập và kiểm tra: Xem tại trang 2 của tài liệu.