0

Bài soạn Đề thi lớp 10 kì 1

5 480 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian: 45 phút Câu 1: ( 4 điểm) Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Lào. Nêu bằng chứng thể hiện sự sáng tạo văn hóa của Lào? Câu 3: (3 điểm) Trình bày nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại châu Âu? Câu 3: (3 điểm) Thế nào là phát kiến địa lý? Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý? .Hết . SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian: 45 phút Câu 1: ( 4 điểm) Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Lào. Nêu bằng chứng thể hiện sự sáng tạo văn hóa của Lào? Câu 3: (3 điểm) Trình bày nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại châu Âu? Câu 3: (3 điểm) Thế nào là phát kiến địa lý? Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý? .Hết . SỞ GD & ĐT QUÁNG TRỊ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN : LỊCH SỬ LỚP 10 CÂU ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Câu 1 Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Lào . 4 điểm a. Thời hình thành: - Chủ nhân: Người Lào Thơng - TKỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư sống hòa hợp với người Lào Thơng  người Lào Lùm - Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào lập nên nước Lan Xang (Triệu Voi) b. Sự phát triển: thịnh vượng nhất từ thế kỉ XV – XVII ( dưới triều vua Xu – li – nha Vông – xa ) + Chia đất nước thành các mường, cử quan cai trị + Xây dựng quân đội do vua chỉ huy + Buôn bán với người Châu Âu + Giữ quan hệ hòa hiếu với CPC và Đại Việt, chống quân xâm lược Mi-an-ma. - Thế kỉ XVIII, Lào suy yếu  1 tỉnh của Xiêm thuộc địa của Pháp (1893) c. Văn hóa: - Sáng tạo chữ viết riêng trên cơ sở chữ Cam- pu chia và Mianma - Đời sống văn hóa phong phú , hồn nhiên: thích ca nhạc, ưa múa hát - Kiến trúc: Thạt Luổng  thể hiện tinh thần đoàn kết d Bằng chứng Học sinh nêu sự sáng tạo về chữ viết và kiến trúc (thể hiện ở Thạt Luổng) 0,25đ 0,5 đ 0,25đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5 đ Câu 2 Nguồn gốc và vai trò thành thị . 3 điểm + Nguyên nhân ra đời thành thị : -TK XI do sản xuất phát triển , Tây Âu xuất hiện tiền đề của sản xuất hàng hoá . Thị trường buôn bán tự do. - Công cụ sản xuất được cải tiến , năng suất lao động tăng sản phẩm thừa , nẩy sinh nhu cầu trao đổi , buôn bán - Thủ công nghiệp được chuyên môn hóa . =>Thợ thủ công tìm cách bỏ trốn khỏi lãnh địa hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận. Họ đến ngã ba đường , bến sông nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán , từ đó thành thị ra đời . + Vai trò của thành thị : (1,5đ) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ (1,5đ) - Phá vỡ nền kinh tế khép kín , tự cấp , tự túc, tạo điều kện cho kinh tế hàng hóa phát triển , - Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phần quyền hình thành chế độ PK tập quyền - Mang lại không khí dân chủ tự do, trí thức phát triển- một số trường đại học ra đời :O xphớt (Anh), Xoóc - bon (Pháp ) 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 3 Phát kiến địa lý 3 điểm a. Phát kiến địa lý: - Là những cuộc hành trình tìm ra những vùng đất mới, dân tộc mới diễn ra chủ yếu ở thế kỉ XV – XVI. b. Nguyên nhân: - SX phát triển  nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường cao - Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả rập độc chiếm. - KH – KT có nững bước tiến quan trọng: đóng tàu, sa bàn, hải đồ… c. Hệ quả: - Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức, lần đầu tiên có hình ảnh chính xác về Trái Đất hình cầu. - Đem lại những hiểu biết mới về Trái Đất, về những vùng đất mới, dân tộc mới , tạo ra sự giao lưu văn hóa giũa các châu lục. - Thị trường thế giới được mở rộng.Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời CNTB ở châu Âu. - Nảy sinh cướp bóc và buôn bán nô lệ. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ . SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian: 45 phút Câu 1: ( 4 điểm) Thời kỳ hình thành,. .Hết . SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian: 45 phút Câu 1: ( 4 điểm) Thời kỳ hình thành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Đề thi lớp 10 kì 1, Bài soạn Đề thi lớp 10 kì 1,

Hình ảnh liên quan

Câu 1 Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Lào......... - Bài soạn Đề thi lớp 10 kì 1

u.

1 Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Lào Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phần quyền hình thành chế độ PK tập quyền  - Bài soạn Đề thi lớp 10 kì 1

p.

phần xóa bỏ chế độ phong kiến phần quyền hình thành chế độ PK tập quyền Xem tại trang 3 của tài liệu.