0

Gián án Đông Nam Bộ tiếp theo - Tiết 37

16 437 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Gv: trÇn thÞ chinh- tr­êng thcs XU©n B¸i- Thä Xu©n KIỂM TRA BÀI CŨ H: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở ĐÔNG NAM BỘ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO TỪ SAU KHI ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT? H: NHỜ NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NÀO MÀ ĐÔNG NAM BỘ TRỞ THÀNH VÙNG SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LỚN NHẤT CẢ NƯỚC? I. Vị trí địa lí giới hạn: II. Điều kiện TN và tài nguyên thiên nhiên III. Đặc điểm dân cư xã hội IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp 2. Nông nghiệp 3. Dịch vụ: Tiết 37- Tiết 37- bài 33 bài 33 (TIẾP THEO) Tiết 37- Tiết 37- bài 33 bài 33 3. Dịch vụ - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu đa dạng, Có nhiều loại hình dịch vụ : thương mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông + Hoạt động giao thông vận tải phát triển mạnh + ĐNB có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài, dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất- nhập khẩu. V/ CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM * Các trung tâm kinh tế: - TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng KT trọng điểm phía Nam • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: - Diện tích: 28 nghìn km ² - Dân số: 12,3 tr người ( 2002) - Gồm các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, - Vai trò: có vai trò rất quan trọng, đóng góp lớn nhất cho kinh tế Việt Nam, chiếm gần 60% thu ngân sách, trên 70% kim ngạch xuất khẩu và là khu vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hàng đầu cả nước, tỷ lệ dân số đô thị gần 50% (so với mức bình quân 25% của cả nước). Năm Tiêu chí 1995 2000 2002 Tổng mức bán lẻ hàng hoá Số lượng hành khách vận chuyển Khối lượng hàng hoá vận chuyển 35,8 35,8 15,9 15,9 31,3 31,3 30,3 30,3 34,9 34,9 33,1 33,1 17,1 17,1 31,3 31,3 17,5 17,5 Bảng 33.1 Bảng 33.1 H: H: Quan Quan sát bảng 33.1 sát bảng 33.1 Hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước. Nam Bộ so với cả nước. ( cả nước =100%) ( cả nước =100%) Biểu đồ tổng mức bán lẽ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo vùng năm 2002. ĐB TD MN Bắc D Hải Tây Đông ĐB.S S.Hồng Bắc Bộ T.Bộ NT Bộ Nguyên Nam Bộ C.Long Nghìn tỉ đồng 53.2 20.1 17,8 26,5 9,2 89,4 53,8 H: H: V V ùng Đông Nam Bộ có ùng Đông Nam Bộ có Các loại Các loại hình giao thông n hình giao thông n ào ào phát triển phát triển mạnh ở ĐNB. mạnh ở ĐNB. 1A 1A 1A 1A 20 20 51 13 14 22 22 28 28 ĐƯỜNG HCM Đường ô tô Đường ô tô Đ ư ờ n g s ắ t T h ố n g N h ấ t Đ ư ờ n g s ắ t T h ố n g N h ấ t Quan sát hình cho biết từ Thành Phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào? Đường biển Singapo, Paris, Ô x t r â y l i a H ồ n g k ô n g H o a K ì M a l i n a B ă n g C ố c SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT (Hàng không) [...]... của Đông Nam Bộ trong tổng số vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam Tổng vốn đầu tư 49.9nước 50,1 ngoài vào Việt Nam (100%) Các vùng khác Đông Nam Bộ Hình 33.1 Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng số vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 ( cả nước =100%) H: Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư của nước ngoài? Vị trí: Thuận lợi phát triển kinh tế Tài nguyên phong phú Dân cư: -. .. phong phú Dân cư: - Số dân đông - Sức tiêu thụ lớn - Nguồn lao động dồi dào, năng động, có trình độ cao Cơ sở hạ tầng tốt Chiếm 50.1% vốn đầu tư vào VN năm 2003 Khả năng thu hút vốn của Đông Nam Bộ H: Cho biết hoạt động xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì? Xuất khẩu HÀNG XUẤT KHẨU Phần lớn hàng hoá được xuất MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA ĐÔNG NAM BỘ qua cảng Sài Gòn Một vài... KHẨU CỦA ĐÔNG NAM BỘ qua cảng Sài Gòn Một vài mặt hàng nhập khẩu ghi bài CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐB S.CỬU LONG H: Đọc và chỉ trên bản đồ các trung tâm kinh tế lớn ở vùng ĐNB H: Xác định vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Cho biết diện tích, dân số, và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . 3. Dịch vụ: Tiết 3 7- Tiết 3 7- bài 33 bài 33 (TIẾP THEO) Tiết 3 7- Tiết 3 7- bài 33 bài 33 3. Dịch vụ - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu đa dạng,. tư nước tư nước ngoài vào ngoài vào Việt Nam Việt Nam (100%) (100%) 49.9 49.9 50,1 50,1 Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ Các vùng khác Các vùng khác Hình 33.1 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Đông Nam Bộ tiếp theo - Tiết 37, Gián án Đông Nam Bộ tiếp theo - Tiết 37,

Hình ảnh liên quan

H: Quan Quan sỏt bảng 33.1 sỏt bảng 33.1 - Gián án Đông Nam Bộ tiếp theo - Tiết 37

uan.

Quan sỏt bảng 33.1 sỏt bảng 33.1 Xem tại trang 5 của tài liệu.