Bài giảng bai mau

7 178 0
Bài giảng bai mau

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bµi 2: Bµi 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET CẦU INTERNET Internet la Internet la g g ì? ì? LAN LAN LAN LAN LAN LAN 1.Internet lµ g×? 1.Internet lµ g×? Internet là mạng máy tính toàn cầu khổng lồ, kết nối hàng trăm nghìn mạng máy tính trên khắp thế giới. Internet cung cấp nguồn tài nguyên thông tin hầu như vô tận, các chỉ dẫn bổ ích, hỗ trợ giảng dạy và học tập, giải trí, giao tiếp với nhau, mua bán trên mạng, truyền tệp, thư tín và nhiều khả năng khác. 5 2.Một số dịch vụ trên Internet. a.Tổ chức và khai thác thông tin trên Web. Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của internet Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của internet là tổ chức khai thác thông tin trên World Wide là tổ chức khai thác thông tin trên World Wide Web (còn gọi là Web). Dịch vụ này tổ chức Web (còn gọi là Web). Dịch vụ này tổ chức thông tin (gồm văn bản, hình ảnh, ) dưới các thông tin (gồm văn bản, hình ảnh, ) dưới các trang nội dung được gọi là các trang web. Người trang nội dung được gọi là các trang web. Người dùng có thể dễ dàng truy cập để xem nộ dung dùng có thể dễ dàng truy cập để xem nộ dung khi máy tính được nối với internet. khi máy tính được nối với internet. 6 b.Tìm kiếm thông tin trên internet - Máy tìm kiếm:là công cụ được cung cấp trên internet giúp tìm kiếm thông tin trên đó dựa trên cơ sở các từ khóa. - Danh mục thông tin: là trang web chứa các danh sách các trang web khác có nội dung được phân theo các chủ đề. - VD: danh mục thông tin trên các trang web của google hay yahoo - Lưu ý:khi sử dụng các thông tin trên mạng cần lưu ý tới bản quyền. 7 c. Thư đện tử: Thư điện tử ( E-mail) là dịch vụ trao đổi thông tin trên internet thông qua hộp thư điện tử. Sử dụng hộp thư điện tử D. Hội thảo trưc tuyến. Internet cho phép tổ chức các cuộc họp, hội thảo từ xa với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. . cung cấp nguồn tài nguyên thông tin hầu như vô tận, các chỉ dẫn bổ ích, hỗ trợ giảng dạy và học tập, giải trí, giao tiếp với nhau, mua bán trên mạng, truyền

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Hình ảnh liên quan

thông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới cácthông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới các  - Bài giảng bai mau

th.

ông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới cácthông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới các Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan