0

Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

32 546 0
  • Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Phòng GD quận Bình Tân Trường tiểu học Tân Tạo Trần Thò Ngọc Việt Lớp 5.1 Chọn câu trả lời đúng nhất : 1 / Châu Á là châu lục có số dân : A / Trung bình B / Đông nhất C / Ít nhất Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 2/ Phần lớn dân cư châu Á là : A / Người da trắng B / Người da vàng C / Người da đen Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 3 / Phần lớn dân cư châu Á sống tập trung đông đúc tại : A / Các đồng bằng châu thổ B / Cao nguyên màu mỡ C / Vùng ven biển Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 4 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu: A / Khí hậu ôn đới B / Khí hậu gió mùa C /Khí hậu gió mùa nóng ẩm Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 5 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu sản xuất : A / Nông sản và khai thác khoáng sản B / Thủy sản và khai thác khoáng sản C / Hải sản và khai thác khoáng sản Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Trung Quoác Vieät Nam Laøo Cam–pu-chia * Hoạt động 1: Tìm hiểu về đất nước Cam-pu-chia: - Dựa vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 1 ở SGK để điền các thông tin vào bảng sau: Tên nước Vị trí địa lí Thủ đô Địa hình chính Sản phẩm chính Cam-pu- chia . ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 4 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu: A / Khí hậu ôn đới B / Khí hậu gió mùa C /Khí hậu. ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 5 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu sản xuất : A / Nông sản và khai thác khoáng sản B / Thủy sản và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM, Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM,

Hình ảnh liên quan

- Dựa vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 1 ở SGK để điền các thơng tin vào  bảng sau: - Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

a.

vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 1 ở SGK để điền các thơng tin vào bảng sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Đặc điểm chính về địa hình của Lào?  - Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

c.

điểm chính về địa hình của Lào? Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Dựa vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 3 ở SGK hồn thành bảng sau : - Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

a.

vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 3 ở SGK hồn thành bảng sau : Xem tại trang 23 của tài liệu.