0

Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

32 541 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Phòng GD quận Bình Tân Trường tiểu học Tân Tạo Trần Thò Ngọc Việt Lớp 5.1 Chọn câu trả lời đúng nhất : 1 / Châu Á là châu lục có số dân : A / Trung bình B / Đông nhất C / Ít nhất Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 2/ Phần lớn dân cư châu Á là : A / Người da trắng B / Người da vàng C / Người da đen Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 3 / Phần lớn dân cư châu Á sống tập trung đông đúc tại : A / Các đồng bằng châu thổ B / Cao nguyên màu mỡ C / Vùng ven biển Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 4 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu: A / Khí hậu ôn đới B / Khí hậu gió mùa C /Khí hậu gió mùa nóng ẩm Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 5 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu sản xuất : A / Nông sản và khai thác khoáng sản B / Thủy sản và khai thác khoáng sản C / Hải sản và khai thác khoáng sản Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Trung Quoác Vieät Nam Laøo Cam–pu-chia * Hoạt động 1: Tìm hiểu về đất nước Cam-pu-chia: - Dựa vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 1 ở SGK để điền các thông tin vào bảng sau: Tên nước Vị trí địa lí Thủ đô Địa hình chính Sản phẩm chính Cam-pu- chia . ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 4 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu: A / Khí hậu ôn đới B / Khí hậu gió mùa C /Khí hậu. ngày 20 tháng 1 năm 2011 Địa lí Chọn câu trả lời đúng nhất : 5 / Khu vực Đông Nam Á chủ yếu sản xuất : A / Nông sản và khai thác khoáng sản B / Thủy sản và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM, Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM,

Hình ảnh liên quan

- Dựa vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 1 ở SGK để điền các thơng tin vào  bảng sau: - Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

a.

vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 1 ở SGK để điền các thơng tin vào bảng sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Đặc điểm chính về địa hình của Lào?  - Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

c.

điểm chính về địa hình của Lào? Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Dựa vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 3 ở SGK hồn thành bảng sau : - Bài giảng CAC NUOC LANG GIENG CUA VIET NAM

a.

vào lược đồ hình 5 (trang 106) và phần 3 ở SGK hồn thành bảng sau : Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan