0

Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

10 513 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em hãy cho cô biết cách cầm chuột như thế nào? Câu trả lời:  Cách cầm chuột:  Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải của chuột.  Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột. PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Màn hình Paint Khởi động Paint Làm quen với hộp màu màu Hướng dẫn thực hành Để khởi động Paint ta thực hiện 1 trong 2 cách sau: • Cách 1: Nháy đúp chuột ở biểu tượng Paint trên màn hình nền. • Cách 2: Nháy chuột vào 1. Khởi động Paint: PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Màn hình Paint Khởi động Paint Làm quen với hộp màu màu Hướng dẫn thực hành 2. Màn hình Paint sẽ hiện ra như sau: Trang vẽ Hộp công cụ Hộp màu PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Màn hình Paint Khởi động Paint Làm quen với hộp màu màu Hướng dẫn thực hành Hộp màu nằm ở phía dưới màn hình của Paint. Màu vẽ Màu nền Các ô màu Hai ô bên trái hộp màu cho ta biết màu vẽ và màu nền. Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong, . Màu nền thường được dùng để màu cho phần bên trong của một hình có biên khép kín. • Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu. • Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu. 3. Làm quen với hộp màu: PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Màn hình Paint Khởi động Paint Làm quen với hộp màu màu Hướng dẫn thực hành - Để màu em dùng công cụ màu  Các bước thực hiện:  Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ  Nháy chuột chọn màu trong hộp màu.  Nháy chuột vào vùng muốn màu. 4. màu: PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Ví dụ: màu đỏ cho phần bên trong của hình tròn. PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Hướng dẫn thực hành: Hướng dẫn mở tệp Tomau1.JPG để màu cho hình bông hoa Trên màn hình Paint, nháy chuột vào File, rồi nháy chuột vào Open. Xuất hiện cửa sổ Open. - Dùng công cụ màu - Chọn màu trong hộp màu để màu theo mẫu. Nháy chuột vào tệp tomau1 Nháy chuột vào Open PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Mở tệp Tomau2.JPG để tập màu theo mẫu. PHÒNG GD - ĐT TP. HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MINH THI Mở tệp Hinh.JPG để màu tùy ý. . hộp màu Tô màu Hướng dẫn thực hành Hộp màu nằm ở phía dưới màn hình của Paint. Màu vẽ Màu nền Các ô màu Hai ô bên trái hộp màu cho ta biết màu vẽ và màu. chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu. • Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu. 3. Làm quen với hộp màu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 1 Tập tô màu, Bài giảng Bài 1 Tập tô màu,

Hình ảnh liên quan

Màn hình Paint Khởi động Paint - Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

n.

hình Paint Khởi động Paint Xem tại trang 3 của tài liệu.
Màn hình Paint Khởi động Paint - Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

n.

hình Paint Khởi động Paint Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hộp màu nằ mở phía dưới màn hình của Paint. - Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

p.

màu nằ mở phía dưới màn hình của Paint Xem tại trang 5 của tài liệu.
Màn hình Paint Khởi động Paint - Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

n.

hình Paint Khởi động Paint Xem tại trang 5 của tài liệu.
Màn hình Paint Khởi động Paint - Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

n.

hình Paint Khởi động Paint Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hướng dẫn mở tệp Tomau1.JPG để tô màu cho hình bông hoa - Bài giảng Bài 1 Tập tô màu

ng.

dẫn mở tệp Tomau1.JPG để tô màu cho hình bông hoa Xem tại trang 8 của tài liệu.