0

Gián án tiết 69-70

10 226 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 Tuần 23 Ngày soạn 16/01/2011 Chương III: PHÂN SỐ Tiết 69 - §1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ I. Mục tiêu: * Kiến thức: - HS thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở Tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6 * Kỹ năng: - HS viết được phân số mà tử và mẫu là số nguyên, thấy được số nguyên cũng là phân số có mẫu là 1. Biết dùng phân số để biểu diễn nội dụng thực tế * Thái độ: - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn đề bài tập * HS: ôn tập khái niệm phân số đã học ở Tiểu học. III. Tiến trình lớn lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài m íi Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Đặt vấn đề và giới thiệu sơ lược về chương III - Hãy cho một ví dụ về phân số đã được học ở Tiểu học. HS lấy VD…… ( 3 7 ; 4 3 ; 8 5 ) - Tử và mẫu của phân số là những số nào? - Nếu tử và mẫu là các số nguyên ví dụ: 5 4− thì số này có phải là phân số không? *Khái niệm phân số được mở rộng như thế nào, làm thế nào để so sánh hai phân số, các phép tính về phân số được thực hiện như thế nào. Các kiến thức về phân số có ích gì với đời sống của con người. Đó là nội dung của chương III. * Khái niệm phân số. GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng GV: Em hãy lấy ví dụ thực tế trong đó phải dùng phân số để biểu thị. Học sinh ví dụ cái bánh chia thành 4 phần bằng nhau lấy đi 3 phần. Ta nói ''đã lấy đi 3/4 cái bánh'' Giáo viên : Phân số 3/4 còn coi là thương của phép chia 3 cho 4. Vậy với việc dùng phân số ta có thể ghi được kết quả của phép chia hai số rự nhiên GV: Tương tự như vậy ( - 3) chia cho 4 thì thương là bao nhiêu ? Học sinh 4 3 − Giáo viên 3 2 − − là thương của phép chia nào? Học sinh: 3 2 − − là thương của phép chia ( -2) cho (- 3) Giáo viên : Khẳng định ¾; -3/4; 3 2 − − đều là các phân số. Vậy thế nào là một phân số ? Học sinh: Phân số có dạng b a ; a,b∈z, b ≠ 0. Giáo viên : So với khái niệm phân số đã học ở tiểu học em thấy khái niệm phân số đã được mở rộng như thế nào ? Học sinh: ở THCS phân số có dạng a b với a, b ∈ z b ≠ 0. Như vậy tử và mẫu của phân số không phải là số tự nhiên mà có thể là số nguyên. Điều kiện không đổi là mẫu ≠0 Giáo viên yêu cầu nhắc lại tổng quát I. Khái niệm phân số Định nghĩa - Phân số có dạng b a với a, b ∈ Z và b ≠ 0 - Ví dụ: 3 1 ; 3 1− ; 7 3 − − ; …. đều là các phân số. 2. Ví dụ Các cách viết phân số: a) 7 4 b) 5 2− c) 3 0 d) 5 3− e) 1 4 * Mọi số nguyên đều có thể viết dưới dạng phân số. Ví dụ: 2 = 1 2 ; -5 = 1 5− GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng dạng phân số ? Giáo viên ghi bảng khắc sâu điều kiện a, b ∈ z b ≠ 0. Ví dụ GV nêu VD về phân số Giáo viên: Cho HS l àm ?1 hãy cho ví dụ về phân số ? Cho biết tử và mẫu của phân số đó ? Học sinh tự lấy ví dụ Giáo viên yêu cầu học sinh lấy ví dụ khác dạng : Tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu, cùng dấu, tử là số 0 GV cho HS làm ?2 SGK Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số: a) 7 4 b) 3 250 − , c) 5 2− d) 47 236 , , e) 0 3 f) 3 0 g) a 5 h) 1 4 Giáo viên hỏi 1 4 là một phân số mà 1 4 = 4 . Vậy mọi số nguyên có thể viết dưới dạng một phân số hay không ? cho ví dụ ? Học sinh- Số nguyên có thể viết dưới dạng phân số 1 a Giáo viên đưa ra chú ý SGK trang 5 Luyện tập tại lớp Giáo viên đưa ra bài tập 1 lên bảng phụ Học sinh trình bày ?2 Các cách viết là phân số a, 7 4 ; c, 5 2 f, 3 0 h, 1 4 g, a 5 Với a ∈ z; a ≠ 0 Số nguyên a có thể viết dưới dạng phân số 1 a Luyện tập tại lớp Bài tập 1: a, 2 3 của HCN b, 16 7 của hình vuông GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng 1 4 hình tròn Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bàn làm bài 2 ( a, b) ; 3 ( b,d) , 4 SGK trang 6 GV gọi 3 HS lên làm bài Giáo viên kiểm tra bài làm của một số HS Giáo viên cho HS làm bài 5 SGK Giáo viên cho HS khá giỏi làm bài 8 SBT Học sinh trình bày giải Bài 8 (SBT): cho B = 3 4 − n với n ∈z a, n ≠ 3 để n - 3 ≠ 0 (n∈z) thì B = 3 4 − n là phân số b, n = 0 thì B = 3 4 − Bài 2: a, 9 2 b, 3 4 Bài 3: b, 9 5 − d, 5 14 Bài 4: a, 11 3 b, 7 4 c, 11 5 − d, 3 x Với x ∈ z Bài 5: 7 5 và 5 7 0 2− GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng n = 10 thì B = 7 4 n = - 2 thì B = 5 4 − GV: Nhắc lại dạng tổng quát phân số là gì ? Học sinh . Đọc ''Có thể em chưa biết'' 4. Hướng dẫn HS học và làm bài tập về nhà: Học thuộc dạng tổng quát của phân số Bài tập về nhà: 2 SGK ; 1 → 7 SBT Ôn tập về phân số bằng nhau ở tiểu học + Đọc phần “Có thể em chưa biết” trang 6 SGK + Mỗi em chuẩn bị trước 2 tấm bìa hình chữ nhật bằng nhau. Một tấm lấy bút chia thành 3 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần. Tấm còn lại chia thành 6 phần bằng nhau rồi tô màu 2 phần. Rút ra nhận xét về phần tô màu của hai tấm bìa trên? Rút kinh nghiệm sau giờ dạy Ti ế t 70 §2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU I. Mục tiêu: * Kiến thức: - HS nhận biết được thế nào là hai phân số bằng nhau. * Kỹ năng: - Học sinh nhận dạng được các phân số bằng nhau và không bằng nhau, lập được các cặp số bằng nhau từ một đẳng thức tích. * Thái độ: - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. * HS: Học bài và làm bài tập. Xem trước bài học. GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ HS1: Em hãy nêu khái niệm về phân số? Làm bài tập sau: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số: a/ 3 5 b/ 0,25 7− c/ 5 9 − d/ 7 0 e/ 2,3 3,5 HS2: (H.1) (H.2) GV: Em cho biết phần tô màu (H.1) chiếm bao nhiêu phần tấm bìa ? GV: Em có so sánh gì về phần tô màu của 2 tấm bìa trên? Giáo viên nhận xét, điều chỉnh. ghi tóm tắt lên bảng. HS1 nêu k/n và làm bài tập Trong các cách viết sau đây, cách viết cho ta phân số: a/ 3 5 c/ 5 9 − d/ 7 0 HS2: Phần tô màu chiếm 1 3 tấm bìa. Tương tự (H.2): Phần tô màu chiếm 2 6 tấm bìa. HS2: Phần tô màu của hai tấm bìa bằng nhau. 3.Bài mới: GV: Ta nói 1 3 tấm bìa bằng 2 6 tấm bìa, hay 1 2 3 6 = , đó là kiến thức các em đã học ở tiểu học. Nhưng đối với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, ví dụ: 3 5 và 4 7 − làm thế nào để biết hai phân số này có bằng nhau hay không? Hôm nay ta học qua bài : “Phân số bằng nhau” GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 Hoạt động của Thầy và trò Phần ghi bảng *Định nghĩa GV: Trở lại ví dụ trên 1 2 3 6 = Em hãy tính tích của tử phân số này với mãu của phân số kia (tức là tích 1. 6 và 2.3), rồi rút ra kết luận? HS: 1.6 = 2.3 ( vì cùng bằng 6 ) GV: Như vậy điều kiện nào để phân số 1 2 3 6 = ? HS: Phân số 1 2 3 6 = nếu 1.6 = 2.3 GV: Nhấn mạnh: Điều kiện để phân số 1 2 3 6 = nếu các tích của phân số này với mẫu của phân số kia bằng nhau (tức 1.6 = 2.3) GV: Một cách tổng quát phân số a c b d = khi nào? HS: a c b d = nếu a.d = b.c GV: Đó là nội dung của định nghĩa hai phân số bằng nhau. Em hãy phát biểu định nghĩa? HS: Phát biểu định nghĩa GV yêu cầu học sinh đọc định nghĩa SGK GV: Em hãy cho một ví dụ về hai phân số bằng nhau? HS: 5 6 10 12 = GV: Em hãy nhận xét ví dụ bạn vừa nêu và 1. Định nghĩa: (SGK) GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 giải thích vì sao? HS: Đúng, 5 6 10 12 = vì 5.12 = 6.10. GV: Để hiểu rõ hơn về định nghĩa hai phân số bằng nhau ta qua mục 2. *Các ví dụ GV: Cho hai phân số 3 6 ; 4 8 − theo định nghĩa, em cho biết hai phân số trên có bằng nhau không? Vì sao? HS: 3 6 4 8 vì (-3). (-8) = 6. 4 (= 24) − = − GV: Trở lại câu hỏi đã nêu ra ở đề bài, em cho biết: Hai phân số 3 5 và 4 7 − có bằng nhau không? Vì sao? HS: 3 5 ≠ 4 7 − vì: 3.7 ≠ (-4).5 -Làm bài ?1 Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không? a/ 1 4 và 3 12 ; b/ 2 3 và 6 8 c/ 3 5 − và 9 15− ; d/ 4 3 và 12 9 − GV: Cho học sinh đọc đề. * Để biết các cặp phân số trên có bằng nhau không, em phải làm gì? HS: Dựa vào Đ/n a c b d = nếu a.d = b.c GV: Cho HS làm bài theo nhóm bàn HS: Thảo luận nhóm. 2. Các ví dụ: Ví dụ1: 3 6 4 8 vì (-3). (-8) = 6. 4 (= 24) − = − 3 5 ≠ 4 7 − vì: 3.7 ≠ (-4).5 ?1 1 3 4 12 = vì 1.12 = 4.3 (=12) 2 6 3 8 ≠ Vì 2.8 =16; 3.6 = 18 3 9 5 15 − = − Vì (-3).(-15) = 5.9 (-45) 4 12 3 9 − ≠ Vì 4.9 = 36; 3.(-12) = -36 ?2- a/ 2 5 − và 2 5 ; b/ 4 21− và 5 20 ; c/ 9 11 − − và 7 10− Các cặp phân số trên không bằng nhau, vì: Tích của tử phân GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 GV: Gọi đại diên nhóm lên bảng trình bày và yêu cầu giải thích vì sao? HS: Trả lời. - Làm ?2. Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao? a/ 2 5 − và 2 5 ; b/ 4 21− và 5 20 ; c/ 9 11 − − và 7 10− GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời. HS: Các cặp phân số trên không bằng nhau, vì: Tích của tử phân số này với mẫu phân số kia có một tích dương, một tích âm. GV: Treo bảng phụ ghi đề bài ví dụ 2 SGK. Hướng dẫn: Dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau để tìm số nguyên x. GV: Gọi HS lên bảng trình bày. HS: Thực hiện yêu cầu của GV. ♦ Củng cố: Điền đúng (Đ); sai (S) vào các ô trống sau đây: a/ 3 3 4 4 − = ; b/ 4 12 5 15 − = − c/ 5 10 7 14 = − − ; d/ 2 6 3 9 − = GV cho HS làm bài tập 6 SGK số này với mẫu phân số kia có một tích dương, một tích âm. Ví dụ 2 Tìm số nguyên x, biết: x 21 4 28 = Giải: Vì : x 21 4 28 = Nên: x. 28 = 4.21  x = 4.21 28 = 3 Bài tập tại lớp Bài tập 6: Tìm x;y, biết: a) 6 7 21 x = => x = (6.7):21 = 2 b) 5 20 28y − = => y = [(-5).28]:20= -7 4.Hướng dẫn HS học và làm bài tập về nhà: Học và làm bài tập theo SGK : BT 8 -9 -10 trang 9 Chuẩn bị bài mới « tính chất cơ bản của phân số » Rút kinh nghiệm sau giờ dạy : . GV soạn bài: Lê Thị Tuyết Bài soạn số học lớp 6 – Năm học 2010 - 2011 . . GV soạn bài: Lê Thị Tuyết . để biểu thị. Học sinh ví dụ cái bánh chia thành 4 phần bằng nhau lấy đi 3 phần. Ta nói ''đã lấy đi 3/4 cái bánh'' Giáo viên : Phân. phân số không? *Khái niệm phân số được mở rộng như thế nào, làm thế nào để so sánh hai phân số, các phép tính về phân số được thực hiện như thế nào. Các kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án tiết 69-70, Gián án tiết 69-70,

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng - Gián án tiết 69-70

o.

ạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng - Gián án tiết 69-70

o.

ạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng - Gián án tiết 69-70

o.

ạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng - Gián án tiết 69-70

o.

ạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hoạt động của Thầy và trò Phần ghi bảng *Định nghĩa   - Gián án tiết 69-70

o.

ạt động của Thầy và trò Phần ghi bảng *Định nghĩa Xem tại trang 7 của tài liệu.
GV: Gọi đại diên nhóm lên bảng trình bày và - Gián án tiết 69-70

i.

đại diên nhóm lên bảng trình bày và Xem tại trang 9 của tài liệu.