0

Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

23 193 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 - Giáo án lớp 2 Tuần 21 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên : Vy Thị Thuý TUN 21 Th ngy thỏng nm 2011 Cho c ------------------------------------------- o c(T1) TIT 21: BIT NểI LI YấU CU NGH A. Mc tiờu : -Bit mt s cõu yờu cu ngh lch s. -Bc u bit c ý ngha ca vic s dng nhng li yờu cu, ngh lch s. Bit s dng li yờu cu ngh phự hp trong cỏc tỡnh hung n gin, thng gp hng ngy. *HS khỏ gii:Mnh dn khi núi li yờu cu, ngh phự hp trong cỏc tỡnh hung thng gp hng ngy. 123 -K nng sng: k nng núi li yờu cu, ngh lch s trong giao tip vi ngi khỏc. B./ DNG: V bi tp C. /Cỏc hot ng dy v hc TG Hot ng ca gv Hot ng ca hc sinh Phõn hoỏ 1 4 35 7 13 1.Khi ng: 2.KTBC: -Gi HS c bi v TLCH. -Gi ra chi em nht c cõy bỳt p. -Bn em nht c quyn sỏch nhng khụng tr bn. -ỏnh giỏ. 3.Bi mi: a)GT: giỏo viờn ghi ta b)Cỏc hot ng: Hot ng 1: Tho lun . -Trc quan : Tranh . Em hóy phỏn oỏn ni dung tranh ? -Gii thiu ni dung tranh v hi : Trong gi hc v Nam mun mn bỳt chỡ ca Tõm. Em oỏn xem Nam s núi gỡ vi bn Tõm ? -Kt lun : Mun mn bỳt chỡ ca bn Tõm, Nam cn s dng nhng cõu yờu cu, ngh nh nhng lch s. Nh vy l Nam ó tụn trng bn v cú lũng t trng Hot ng 2 : ỏnh giỏ hnh vi. -Trc quan : Tranh 1.2.3. -Cỏc bn trong tranh ang lm gỡ ? -Em cú ng tỡnh vi vic lm ca cỏc bn khụng ? Vỡ sao ? - HS hỏt. -Tr li ca ri/ tit 2. -HS c bi v TLCH. -Quan sỏt v cho bit ni dung tranh. -Tranh : Cnh hai em nh ang ngi hc cnh nhau. Mt em quay sang a tay mun mn bn bỳt chỡ (vũng trũn t ming em cú ỏnh du ? ). -Trao i gia cỏc bn trong lp v cỏc ngh bn Nam s s dng v cm xỳc ca Tõm khi c ngh. -i din nhúm c ngi trỡnh by. K nng sng -Quan sỏt v tho lun tng TB-Y TB-Y TB-Y TB-Y 1 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 13’ 2’ -Nhận xét đưa ý kiến đúng. Kết luận : Việc làm trong tranh 2 và 3 là đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ. -Việc làm trong tranh 1 là sai vì bạn đó dù là anh nhưng muốn mượn đồ chơi của em để xem cũng phải nói cho tử tế. Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ . -Cho HS làm phiếu : Hãy đánh dấu + vào ơ trống trước những ý kiến mà em tán thành.  a/Em cảm thấy ngại ngần hoặc ngượng ngùng và mất thời gian nếu phải nói lời u cầu, đề nghị khi cần sự giúp đỡ của người khác.  b/Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là khách sáo, khơng cần thiết.  c/Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi.  d/Chỉ cần dùng lời u cầu, đề nghị khi cần nhờ việc quan trọng.  đ/Biết nói lời u cầu đề nghị lịch sự là tự trọng và tơn trọng người khác. -Kết luận : Ý kiến đ là đúng, Ý kiến a.b.c.d là sai. Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 3/) Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học. -Chuẩn bị tiết sau đơi một nội dung 3 tranh. -Một số học sinh trình bày trước lớp. -Nhận xét. Làm phiếu/ Bài 3 trang 33 vở BT. a/Khơng tán thành. b/Khơng tán thành. c/Khơng tán thành. d/Khơng tán thành. đ/Tán thành. -Thảo luận. TB-Y K-G Tập đọc CHIM SƠN CA VÀ BƠNG CÚC TRẮNG I. MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; đọc rành mạch được tồn bài . - Hiểu lời khun từ câu chuyện : hãy để cho chim được tự do ca hát bay lượn, hãy để cho hoa được tắm nắng mặt trời.(trả lời được CH 1,2,4,5) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tg GIÁO VIÊN HỌC SINH 5’ A.Kiểm tra bài cũ: -Gọi 2 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài . - Đọc trả lời câu hỏi SGK 2 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 2’ 28’ 8’ - Nhận xét bài cũ. Ghi điểm B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc. 2. Luyện đọc: - Đọc diễn cảm cả bài. - Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ. a, Đọc từng câu: - Nghe , rút từ khó ghi bảng :sà xuống ,xinh xắn, véo von,buồn thảm, ngào ngạt , long trọng ,cứu ,…. b,Đọc đọan - Treo bảng phụ có các câu cần luyện đọc : - Hướng dẫn luyện đọc. - Yêu cầu đọc đoạn . + Tìm từ trái nghóa với từ buồn thảm? + Em hiểu như thế nào là trắng tinh? c, Chia nhómvà yêu cầu luyện đọc. - Theo dõi và nhận xét. d, Thi đọc giữa các nhóm: - Và lớp nghe nhận xét nhóm đọc hay. đ, Đọc đồng thanh: 3.Tìm hiểu bài: + Trước khi bò bỏ vào lồng, chim và hoa sống như thế nào? - Cho HS quan sát tranh để thấy cuộc sống tự do của chim và hoa. + Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm? + Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình đối với chim và hoa? + Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng? + Em muốn nói gì với các cậu bé? - Nhận xét kết luận:Hãy để cho chim được tự do bay lượn, ca hát. Hãy để cho hoa được tự do - HS lắng nghe. -Nghe và quan sát hai tranh minh họa SGK. -Nối tiếp nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn - Tìm cách đọc ngắt giọng. Tội nghiệp con chim ! // Khi nó còn sống và ca hát ,/ các cậu đã để mặc nó chết vì đói khát.// - Đọc nối tiếp nhau từng đoạn . - Đọc từ cần giải nghóa SGK. - Hớn hở, vui sướng - Rất trắng, sạch sẽ. - Nối tiếp nhau đọc trong nhóm, các bạn khác góp ý. - Đại diện các nhóm đọc. - Lớp đọc đồng thanh. - Đọc thầm trong nhóm. - Chim tự do bay nhảy hót véo von. - Cúc sống tự do bên bờ…. - Vì chim bò nhốt, bò cầm tù trong lồng. - Đối với chim hai cậu bé nhốt chim vào lồng nhưng không nhớ cho ăn, còn đối với hoa : hai cậu bé…. - Sơn ca chết, Cúc héo tàn. - Trả lời theo suy nghó . 3 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 20’ 5’ 3’ tắm nắng mặt trời. 4 .Luyện đọc: -1 số HS đọc lại truyện. - Nhận xét và cho điểm. C.Củng cố :* Kết luận:các em nhớ hãy bảo vệ chim chóc,bảo vệ các loài hoa vì chúng làm cho cuộc sống tươi đẹp thêm.Đừng đối xử vô tình với chúng như các cậu bé D. Dặn dò :Về nhà học kó bài. Nhận xét tiết học. - Đọc cá nhân. -Lắng nghe. - Lắng nghe. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… TỐN LUYỆN TẬP I - MỤC TIÊU : Giúp HS : - Thuộc bảng nhân 5 . - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản. - Biết giải tốn có một phép nhân(trong bảng nhân 5). - Nhận biết đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó II –ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Bảng phụ viết sẵn bài tập 1. III – HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC: TG GIÁO VIÊN HỌC SINH 5' 1' 30' 1. Kiểm tra bài cũ :-Gọi HS đọc bảng nhân 5 -u cầu HS làm vào bảng con 5 x 6= 5 x 8= , 5 x 3= - Nhận xét bài cũ. Ghi điểm 2 Bài mới : * GV giới thiệu bài. Ghi đề * Luyện tập : HD làm bài tập : Bài 1 : ( Làm miệng ) . Bài 2 : ( Làm vở ) - Gọi 1 em lên bảng làm - Ch÷a bài trên bảng . - Chốt kết quả đúng . Bài 3 : Cho HS tự tóm tắt và giải bài tốn vào vở - 2 em đọc - 2 em lên bảng sửa bài tập - Lắng nghe. Ghi đề bài - Tiếp nối nhau đọc kết qủa . - Lớp nhận xét . a/ 5 x 3 = 15 5 x 8 = 40 2 x 5 = 10 5 x 4 = 20 5 x 7 = 35 5 x 9 = 45 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 10 = 50 - 1 em nêu YC của bài ( tính theo mẫu ) - Lớp làm vào vở . a / 5 x 7 - 15 = 35 - 15 = 20 b / 5 x 8 - 20 = 40 - 20 = 20 c / 5 x 10 - 28 = 50 - 28 = 22 - Đổi vở KT chéo 4 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 - Giáo án lớp 2 Tuần 21 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên : Vy Thị Thuý 4' 1' Gi 1HS lờn bng lm Túm tt 1 ngy hc : 5 gi . 1 tun hc : 5 ngy Mi tun hc : . gi ? Sa bi trờn bng , cht kt qu ỳng . Bi 4 : ( Lm v ) Túm tt 1 can ng : 5 lớt 10 can ng : . Lớt du ? - Chữa bi trờn bng , cht kt qu ỳng . 3.Cng c :- c bng nhõn 5 * Trũ chi : Chn bi ỳng a, 5 x 9 - 3 = 5 x 6 b / 5 x 9 - 3 = 45 - 3 = 30 = 42 - Vỡ sao chn ( b ) m khụng chn ( a ) ? 4.Dn dũ : - V xem li bi . - Xem k cỏch tớnh di ng gp khỳc - Nhn xột tit hc . - HS c thm bi toỏn . HS t túm tt v gii bi toỏn vo v -1HS lờn bng lm Bi gii S gi Liờn hc trong mi tun l : 5 x 5 = 25 ( gi ) ỏp s : 25 gi -i v KT chộo - Lp lm vo v Bi gii S lớt du ng trong 10 can l : 5 x 10 = 50 ( l ) ỏp s : 50 lớt du - i v KT chộo . - 3 em - Bng con ( b ). -Lng nghe. Th ngy thỏng nm 2011 TH DC Bi 41: i thng theo vch k thng I. Mc tiờu: -Thc hin c ng hai chõn rng bng vai ( hai bn chõn thng hng phớa trc) hai tay c ra trc( sang ngang lờn cao thng hng). -Bc u thc hin c i thng theo vch k thng, hai tay chng hong v dang ngang. -Bc u bit cỏch chiv tham gia trũ chi. *HS khỏ gii: ễn 1 s ng tỏc th dc rốn luyn t th c bn. -Lm quen vi trũ chi nhy ụ. -B ng a 1 chõn ra sau hai tay gi cao thng hng. II. a im v phng tin: - a im: Sõn trng, v sinh an ton ni tp. - Phng tin: cũi, k sõn cho trũ chi Chy i ch, v tay nhau. III. Ni dung v phng phỏp lờn lp: Phn Ni dung nh lng Phng phỏp t chc S ln thi gian M - Nhn lp, ph bin ni dung, yờu cu gi hc. - Chy nh nhng theo 1 hng dc trờn a 2phỳt 3phỳt 5 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 - Giáo án lớp 2 Tuần 21 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên : Vy Thị Thuý u hỡnh t nhiờn 70 - 80m ri chuyn thnh vũng trũn. - i thng theo vũng trũn v hớt th sõu kt hp xoay cỏc khp c tay, xoay vai, u gi, hụng, c chõn. - ễn mt s ng tỏc ca bi th dc, mi ng tỏc 2 ỡ 8 nhp 6- 8 2phỳt 5phỳt C bn * ễn ng hai chõn rng bng vai, hai tay a ra trc - sang ngang - lờn cao chch ch V. * i thng theo vch k thng. * ễn trũ chi Chy i ch, v tay nhau: cho dc sinh c vn iu sau:Chy i ch/ V tay nhau/ Hai . ba!// 3- 6 2- 3 3- 4 4phỳt 4phỳt 8phỳt XP XP Kt thỳc - Cỳi lc ngi th lng. - Nhy th lng - Giỏo viờn cựng hs h thng bi. - Nhn xột v giao bi v nh. 5- 6 5- 6 2phỳt 1phỳt 2phỳt 1phỳt K chuyn CHIM SN CA V BễNG CC TRNG I. MC TIấU: Da theo gi ý, k li c ton b cõu chuyn. II. DNG DY HC: GV : bng ph ghi sn ton b gi ý chuyn III.HOT NG DY HC: TG GIO VIấN HC SINH 5 2 5 A. Kim tra bi c: Mi 2 Hs ni tip nhau k cõu chuyn ễng Mnh thng Thn Giú v tr li cõu hi. -Nhn xột, ghi im B.Bi mi: Gii thiu v ghi u bi:Chim sn ca v bông cúc trắng 1.K tng on theo tranh Cỏ nhõn *Cho Hs quan sỏt vo cỏc tranh, nờu ý chớnh c din t trong tng tranh -Hd Hs k (Nu Hs lỳng tỳng, nờu cõu hi gi ý.) -K chuyn trong nhúm:Nhúm 4 -Yc Hs k tng tranh trong nhúm. -2 em k, lp lng nghe -Nhc li u bi -Quan sỏt -Mt s Hs nờu -4 em ni tip nhau k tng tranh -Cỏc bn trong nhúm ni tip nhau k 6 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 - Giáo án lớp 2 Tuần 21 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên : Vy Thị Thuý 8 5 - Cho cỏc nhúm c i din thi k trc lp -Nhn xột tng em Thi ua:Gi i din cỏc bn cựng i tng tng nhúm thi k tng on. -Gi i din cỏc nhúm thi k, mi em k mt tranh 2.K ton b cõu chuyn Cho Hs thi k ton b cõu chuyn. Cựng Hs nhn xột, bỡnh chn ngi k hay nht tuyờn dng. C. Cng c- Dn dũ * Tng kt gi hc, tuyờn dng cỏc em tớch cc hot ng. tng tranh -i din cỏc nhúm ni tip nhau thi k tng tranh -i din cỏc bn trong nhúm thi k -i din 4 nhúm thi k 4 tranh -2-3 em thi k ton chuyn Nghe, nhn xột bn k -Chỳ ý Toỏn NG GP KHC DI NG GP KHC I - MC TIấU : - Nhn dng c v gi ỳng tờn ng gp khỳc. - Nhn bit di ng gp khỳc. - Bit tớnh di ng gp khỳc khi bit di mi on thng ca nú. II DNG DY HC : Mụ hỡnh ng gp khỳc gm 3 on ( cú th khộp kớn c thnh hỡnh tam giỏc). III HAT NG DY HC: TG GIO VIấN HC SINH 1 4 30 1.n nh lp 2.Bi c: Gi hc sinh lm cỏc bi tp sau : 4 x 4 10 = 3 x 7 13 = -Giỏo viờn nhn xột v ghi im . 3.Bi mi: Gii thiu bi Hot ng 1 :Gii thiu ng gp khỳc v tớnh di ng gp khỳc -Giỏo viờn ch vo ng gp khỳc v núi õy l ng gp khỳc ABCD . -Yờu cu hc sinh quan sỏt hỡnh v v hi : +ng gp khỳc ABCD gm nhng on thng no ? +ng gp khỳc ABCD cú nhng im no? +Nhng on thng no cú chung 1 im u ? +Hóy nờu di cỏc on thng ca ng gp khỳc . ốGiỏo viờn gii thiu di ng gp khỳc ABCD chớnh l tng di ca cỏc -Hỏt -2 em -Lng nghe v c -HS quan sỏt *Gm on thng :AB, BC, CD. *Gm nhng im :A,B,C,D. *on AB v BC cú chung im B. on BC v CD cú chung im C . * di on thng AB = 2 cm , BC = 4 cm , CD = 3 cm. 7 Trêng TiÓu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – TuÇn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn : Vy ThÞ Thuý 3’ 2’ đoạn thẳng AB, BC , CD. Sau đó yêu cầu học sinh tính độ dài đường gấp khúc ABCD. +Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là bao nhiêu ? +Muốn tính độ dài đường gấp khúc ABCD khi biết độ dài của các đoạn thẳng thành phần ta làm như thế nào ? Hoạt động 2 :Luyện tập thực hành Bài 1:Phiếu bài tập a) Cho HS mở SGK trang 103 và đọc yêu cầu bài -HD mẫu Bài 2: Gọi học sinh nêu yêu cầu bài . -Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào ? -Y/c HS tính độ dài đường gấp khúc trên. -Giáo viên nhận xét, sửa sai. Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc đề . -Hình tam giác có mấy cạnh ? -Vậy đường gấp khúc này gồm mấy đoạn thẳng ghép lại với nhau ? -Vậy độ dài của đường gấp khúc này tính như thế nào? -Yêu cầu học sinh làm bài vào vở . -Giáo viên chấm 10 bài và sửa bài . 4.Củng cố :-Gọi HS nhắc lại cách tính độ dài đường gấp khúc . -Nhận xét tiết học 5.Dặn dò : -Về học bài và chuẩn bị bài sau. *Là : 2 cm + 4 cm + 3 cm = 9 cm . *Là : 9 cm . *Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng thành phần . -1 em đọc -Thực hiện -1 em nêu yêu cầu của bài. *Ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng với nhau. -HS làm BL + BC. -1 em nêu yêu cầu của bài *Có 3 cạnh . *Gồm 3 đoạn thẳng ghép lại với nhau. *Cộng độ dài của ba đoạn thẳng lại với nhau. -HS làm BL + vở. -1 em nhắc lại. Chính tả CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. MỤC TIÊU: - Chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật. Làm được BT 2 a/b II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Bảng ghi sẵn các bài tập chính tả. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG GIÁO VIÊN HỌC SINH 5’ 30’ A.Kiểm tra bài cũ:GV đọc: sương mù, xương cá , đường xa, phù sa. - Nhận xét-Chưa sai B Bài mới : 1:Giới thiệu bài. Ghi đề - 2 HS viết bảng lớp , lớp viết bảng phụ: HS lắng nghe. Ghi đề bài 8 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 - Giáo án lớp 2 Tuần 21 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên : Vy Thị Thuý 2 2 2: Hng dn tp chộp: + Hng dn HS chun b: - c on chộp bng ph. + on ny cho em bit iu gỡ v bụng Cỳc v Sn Ca? - Giỳp HS nhn xột: + on chộp cú nhng du cõu no? + Tỡm nhng ch bt u bng õm r, tr, s? * Vit bng con : GV c : sung sng, vộo von, xanh thm, s xung. - Nhn xột v sa sai. * HS chộp v: Gv theo dừi v un nn. * Chm v sa bi. - c on chộp. - Thu chm mt s bi. 3 .Hng dn lm bi tp: Bi 2: Chia lp lm 4 nhúm, phỏt bỳt v giy kh to cho cỏc nhúm , thi tỡm ỳng nhanh , nhiu t. - Cựng lp nhn xột , kt lun v khen nhúm thng cuc. C.Cng c : Tm li ni dung bi Nhn xột khen bn vit p. D. Dn dũ : V nh vit li cỏc ch sai. Nhn xột tit hc. - 2-3 HS c - sng vui v hnh phỳc trong nhng ngy t do . -Du phy, du chm, du 2 chm, chm than - Xo, rng, trng , sn, s, sung. - 2 HS vit bng ln, lp vit bng con - HS chộp v. - 2 HS ngi cnh nhau i v kim tra. - Cỏc nhúm tho lun tỡm t ghi vo giy - i din nhúm dỏn kt qu bng lp v c. -Theo dừi. -Lng nghe --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Th ngy thỏng nm 2011 Tp c : Vỉ CHIM I. MC TIấU: - Bit ngt ngh ỳng nhp khi c cỏc dũng trong bi vố. - Hiu ND : Mt s loi chim cng cú c im , tớnh nt ging nh con ngi. (tr li c CH1, CH3 ; hc thuc c mt on trong bi vố) II. DNG DY HC: Tranh minh ha mt s loi chim cú trong bi. III.CC HOT NG DY HC: TG GIO VIấN HC SINH 5' 1' A.Kim tra bi c:Gi 2 HS lờn bng c thụng bỏo ca th vin vn chim v tr li cõu hi bi . - Nhn xột v cho im B. Bi mi : 1:Gii thiu bi mi: Trong thiờn nhiờn cú hng trm loi chim. Bi vố chim cỏc em hc hụm nay s gii thiu cho cỏc em tớnh nt mt s loi chim quen thuc. - 2 HS c v tr li cõu hi:Th ,Ho. - Lng nghe. HS lng nghe. Ghi bi 9 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 - Giáo án lớp 2 Tuần 21 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên : Vy Thị Thuý 15' 8' 8 3' 1 2: Luyn c: a,c mu: Gv c mu . - HS quan sỏt SGK. b,c cõu: - GV nghe v chnh sa. c,c on: - GV chia bi vố lm 5 on, mt an 4 dũng d, c trong nhúm: g,Thi c gia cỏc nhúm: - i din nhúm c. - Lp v HS nhn xột chn em c hay nht. 3.Tỡm hiu bi: + Tỡm tờn cỏc loi chim c k trong bi? + Tỡm nhng t ng dựng din t loi chim? + Tỡm nhng t ng dựng t c im ca cỏc loi chim? + Em thớch con chim no trong bi? Vỡ sao? .4.Hc thuc lũng c bi: - GV xoỏ dn bng. 3.Cng c : - Cho HS xung phong c bi thuc lũng - Nhn xột cho im. 4. Dn dũ:V nh hc k bi. - Nhn xột tit hc. - Quan sỏt tranh SGK. - HS tip ni nhau, mi em c 2 dũng th. - HS ni tip nhau c tng on SGK. - HS c chỳ gii SGK - i din tng em c, em khỏc gúp ý. i din c thi, mi nhúm 1em. -G con, sỏo, liu iu, chỡa vụi, chốo bo, chim khỏch, chim s, chim sõu , tu hỳ, cỳ mốo. -Em sỏo, cu chỡa vụi, thớm khỏch, b chim s,m chim sõu,cụ tu hỳ. - Chy lon xon, v i va nhy, núi linh tinh hay nghch, hay tu, chao p mi, mỏch lo - HS núi theo ý riờng ca mỡnh. - c thuc. - c cỏ nhõn. - 4 , 5 em thi c . - Tr li theo suy ngh . - Lng nghe. - Lng nghe . Toỏn Luyn tp I - MC TIấU: Bit tớnh di ng gp khỳc . II DNG DY HC : III HAT NG DY HC: TG GIO VIấN HC SINH 5' 1' 30' 1 .Kim tra bi c : -Gi HS sa bi 1 VBT . - Chm v BT nh . . Nhn xột bi c. Ghi im. 2 .Bi mi: * Gii thiu bi. Ghi * HD lm bi tp : - 2 em lờn bng lm HS lng nghe. Ghi bi -1 em c bi . 10 [...]... đồng em trả lời bằng -Một số bạn trả lời -Hình 1-2 : Người dân ở miền núi -Hình 3-4 : Người dân ở trung du -Hình 5-6 : Người dân ở đồng bằng HS TB-Y -Hình 7 : Người dân ở miền biển -Thảo luận nhóm -Người dân làm nghề dệt vải Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 15 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 -Người dân làm nghề hái chè -Nêu tên các ngành nghề của những -Người dân làm nghề... dụng: -GV viết chữ R 6' 2-Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng -Giải nghĩa cụm từ -Cụm từ trên những con chữ nào cao 2 dòng R,h li rưỡi? -Chữ ‘t” cao mấy dòng li? -1 ,5 dòng li - Chữ cao 1,25 dòng li -r -Các chữ còn lại cao mấy dòng li? 1 dòng li -GV viết mẫu - Viết chữ Ríu â’ cỡ vừa, cỡ nhỏ 2,3 -Hướng dẫn viết bảng con lần 20' -Hướng dẫn HS viết vào vở -GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng -HS viết vào vở -Thu... phong bì bằng giấy nháp -Nhận xét đánh giá tun dương - Lớp thực hành gấp , dán phong bì sản phẩm đẹp theo hướng dẫn của giáo viên 3) Củng cố - Dặn dò Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th Phân hố HS TB-Y HS K-G HS TB-Y HS TB-Y HS K-G 17 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Nhận xét tiết học - em đủ đồ dùng Chính tả : SÂN CHIM I MỤC TIÊU: - Nghe- viết chính xác bài CT, trình bày... :(Phiếu) -Tên ngành nghề -Nhận xét cách chơi Chấm điểm nhóm 3) Củng cố - Dặn dò: HS K-G *GDBVMT - Nhận xét đánh giờ giờ học -Nhắc nhớ HS vận dụng bài học vào cuộc sống Thủ công(T1) TIẾT 21 :GẤP, CẮT DÁN PHONG BÌ A/ Mục tiêu : -Biết cách gấp, cắt dán phong bì - Gấp, cắt được phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng.Phong bì có thể chưa cân đối *HS khá giỏi: Với HS khéo tay: -Gấp,... DẠY HỌC :- Bảng ghi sẵn các bài tập 2 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG GIÁO VIÊN HỌC SINH 5' A.Kiểm tra bài cũ :- GV đọc: luỹ tre, rét - 3 HS viết bảng lớo,lớp viết bảng phụ: buốt - Nhận xét-Sửa sai B Bài mới : 1' - Lắng nghe Ghi đề bài 1:Giới thiệu bài ghi đề 20' 2: Hướng dẫn nghe viết : - Lắng nghe - Đọc bài viết - 2-3 HS đọc - Gọi 2-3 HS đọc - Tả chim nhiều không tả xiết + Bài sân chim tả cái gì? - Trắng... khúc -1 em nêu YC của bài Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 20 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 3' 1' 3.Củng cố : - Muốn tìm tích ta làm thế - 2 em trả lời bài nào ? - Lắng nghe Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm -2 HS nêu thế nào ? - Lắng nghe 4.Dặn Dò : - Về xem lại bài Làm bài tập trang 19 VBT - Lắng nghe - Nhận xét tiết học Tập làm văn ĐÁP LỜI CẢM ƠN - TẢ... - Chuẩn bị bài sau - Lắng nghe Mĩ thuật Tiết 21: Vẽ hình dáng người I/ Mục tiêu -Hiểu các bộ phận chính và hình dáng hoạt động của con người -Biết cách vẽ dáng người -Vẽ được dáng người đơn giản *HS khá giỏi: Vẽ được dáng người cân đối, thể hiện rõ hoạt động -u thích mơn học II/ Chuẩn bị – Sáp màu, vở tập vẽ 2, bút chì,tẩy III/ Hoạt động dạy - học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Tổ chức - Kiểm tra sĩ số lớp... tra Kiểm bài viết ở nhà -Chấm vở, nhận xét bài cũ Ghi điểm B.Bài mới : 1' -GV giới thiệu bài Ghi đề Viết chữ Q hoa, Q hương tươi đẹp HS lắng nghe Ghi đề bài Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 12 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 6' 1 -Hướng dẫn viết chữ hoa: -Chữ”R” cỡ vừa cao mấy dòng li? -Gồm mấy nét? -Nét 1 viết giống chữ nào? -5 dòng li - 2 nét - Nét:1 nét giống chữ B,... Đ 2- 3 1 0 4phút 8 3phút 7 5 8phút 6 4 2 3 1 XP ☺  CB    Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th 9  19 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Kết thúc - Cúi lắc người thả lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 5- 6 5- 6 2phút 1phút 2phút 1phút ●●●●●●●● ☺ ●●●●●●●● ●●●●●●●● Tốn LUYỆN TẬP CHUNG - Thuộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm - Biết... bì -Mở tờ giấy ra , cắt theo đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo ở hình 4 được hình 5 * Bước 3: - Dán thành phong bì - Gấp lại theo các nếp gấp ở hình 5 , dán hai mép bên và gấp mép trên theo đường dấu gấp H6 ta được chiếc phong bì -Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng thao tác gấp dán phong bì cả lớp quan sát -GV nhận xét uốn nắn các thao tác gấp , dán -GV choHS tập gấp, cắt phong bì bằng giấy nháp -Nhận . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Th ngy thỏng nm 2011 Tp c : Vỉ CHIM I. MC TIấU: - Bit. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Th ngy thỏng nm 2011 TON LUYN TP CHUNG I. MC TIấU: -Giỳp hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT, Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT,

Hình ảnh liên quan

-Gọi 2HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài . - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

i.

2HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài Xem tại trang 2 của tài liệu.
Gọi 1HS lên bảng làm                Tĩm tắt  - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

i.

1HS lên bảng làm Tĩm tắt Xem tại trang 5 của tài liệu.
thành hình tam giác). - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

th.

ành hình tam giác) Xem tại trang 7 của tài liệu.
II –ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mơ hình đường gấp khúc gồm 3 đoạ n( cĩ thể khép kín được - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

h.

ình đường gấp khúc gồm 3 đoạ n( cĩ thể khép kín được Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Hình tam giác cĩ mấy cạn h? - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

Hình tam.

giác cĩ mấy cạn h? Xem tại trang 8 của tài liệu.
A.Kiểm tra bài cũ:Gọi 2HS lên bảng đọc - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

i.

ểm tra bài cũ:Gọi 2HS lên bảng đọc Xem tại trang 9 của tài liệu.
-2 em lên bảng làm - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

2.

em lên bảng làm Xem tại trang 10 của tài liệu.
1 .Kiểm tra bài cũ: -Gọi HS sửa bài 1 - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

1.

Kiểm tra bài cũ: -Gọi HS sửa bài 1 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bài 1: Bảng con.-Gọi HS đọc yêu cầu của bài . - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

i.

1: Bảng con.-Gọi HS đọc yêu cầu của bài Xem tại trang 11 của tài liệu.
A.Kiểm tra bài cũ:Gọi HS lên bảng viết, - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

i.

ểm tra bài cũ:Gọi HS lên bảng viết, Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Kẻ bảng viết sẵn chữ mẫu cỡ nhỏ Ríu ,R íu rít chim ca.Quê hương tơi -HS:Vở tập viết, bảng phấn - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

b.

ảng viết sẵn chữ mẫu cỡ nhỏ Ríu ,R íu rít chim ca.Quê hương tơi -HS:Vở tập viết, bảng phấn Xem tại trang 12 của tài liệu.
bảng nhân và làm bài trong vở BT - Nhận xét tiết học - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

bảng nh.

ân và làm bài trong vở BT - Nhận xét tiết học Xem tại trang 14 của tài liệu.
-Trực qua n: Hình 1→7/ tr 44,45 - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

r.

ực qua n: Hình 1→7/ tr 44,45 Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Quy trình gấp, cắt, dán cĩ hình vẽ. - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

uy.

trình gấp, cắt, dán cĩ hình vẽ Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Nghe- viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuơ i. Làm được BT(2) b, - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

ghe.

viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuơ i. Làm được BT(2) b, Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Thuộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm ..  - Biết thừa số, tích. - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

hu.

ộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm .. - Biết thừa số, tích Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Gíới thiệu về lồi chi m, tả hình dáng ,hoạt động. - Gián án GAL2- TUAN 21 - CKTKNS-3CỘT

i.

thiệu về lồi chi m, tả hình dáng ,hoạt động Xem tại trang 22 của tài liệu.