0

Bài giảng Sử dụng năng lượng Gió- Nước chảy

18 783 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

Trươ ̀ ng Tiê ̉ u ho ̣ c A Đào Hữu Cảnh Giáo viên: Huỳnh Văn Nhựng Tại sao phải sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng chất đốt? Năng lượng chất đốt được sử dụng để làm gì? Khoa học 1. Tại sao có gió? 2. Con người sử dụng năng lượng của gió trong những việc gì? 1/ Năng lượng gió: 1. Tại sao có gió? Khoa học 1/ Năng lượng gió: + Do sự chênh lệch nhiệt độ nên không khí chuyển động từ nơi này đến nơi khác. Sự chuyển động của không khí tạo ra gió. 2. Con người sử dụng năng lượng của gió trong những việc gì? - Con người sử dụng năng lượng gió để giúp cho thuyền, bè xuôi dòng nhanh hơn, rê thóc, làm quay các tua-bin của nhà máy phát điện… Khoa học 1/ Năng lượng gió: Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua – bin của máy phát điện,… Cối xay gió Chạy con quay gió phát điện Rê thóc Chạy thuyền buồm Thả diều Phơi quần áo Quay chong chóng -Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì? Khoa học 1/ Năng lượng gió: 2/ Năng lượng nước chảy: Khoa học 1/ Năng lượng gió: Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua – bin của máy phát điện,… 2/ Năng lượng nước chảy: Năng lượng nước chảy thường dùng để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước, làm quay bánh xe nước đưa lên cao, làm quay tua-bin của các nhà máy phát điện ở nhà máy thủy điện. [...]... Năng lượng gió: 2/ Năng lượng nước chảy: 3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin -Kể tên một số nhà máy thuỷ điện mà em biết? MỘT SỐ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Thủy điện Đà Nẵng Thủy điện Đa Nhim Thủy điện Trị An Thủy điện Thác Bà Thủy điện Hòa Bình Khoa học 1/ Năng lượng gió: 2/ Năng lượng nước chảy: 3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin Ở địa phương em, năng lượng. .. gạo bằng sức nước 3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin A Dụng cụ : Mô hình bánh xe nước gồm có các bộ phận : - Tua-bin được nối với rô-to bằng một dây cu-roa và được nối với bóng đèn - Một cái phễu - Một ca nước B Tiến hành: Đổ nước vào phễu Khoa học 1/ Năng lượng gió: 2/ Năng lượng nước chảy: 3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin Khi nước chảy, tua-bin... năng lượng nước chảy được sử dụng trong những việc gì? -Năng lượng gió: rê lúa, đẩy thuyền buồm, phơi quần áo,… -Năng lượng nước chảy: Thả bè trôi theo dòng nước , xây dựng nhà máy thủy điện,… Trò chơi: Nêu Đ (nếu đúng) hoặc trống thích hợp: S (nếu sai) vào ô - Con người sử dụng : Năng lượng gió để làm chất đốt Năng lượng nước chảy để chạy máy phát điện Năng lượng gió để chạy thuyền buồm Năng lượng. .. đúng) hoặc trống thích hợp: S (nếu sai) vào ô - Con người sử dụng : Năng lượng gió để làm chất đốt Năng lượng nước chảy để chạy máy phát điện Năng lượng gió để chạy thuyền buồm Năng lượng nước chảy để sưởi ấm Năng lượng gió để giê lúa . nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin Khoa học 1/ Năng lượng gió: 2/ Năng lượng nước chảy: 3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm. 1/ Năng lượng gió: 2/ Năng lượng nước chảy: 3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin Ở địa phương em, năng lượng gió và năng lượng nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sử dụng năng lượng Gió- Nước chảy, Bài giảng Sử dụng năng lượng Gió- Nước chảy,

Hình ảnh liên quan

3/ Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin - Bài giảng Sử dụng năng lượng Gió- Nước chảy

3.

Thí nghiệm sử dụng năng lượng nước chảy làm quay tua - bin Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mô hình bánh xe nước gồm có các bộ phậ n: - Tua-bin được nối với rô-to  - Bài giảng Sử dụng năng lượng Gió- Nước chảy

h.

ình bánh xe nước gồm có các bộ phậ n: - Tua-bin được nối với rô-to Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan