Bài giảng baiaif 3-10

16 170 0
Bài giảng baiaif 3-10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUN 3 Ngy son: Ngy dy: Bài 2 gấp máy bay phản lực (Tiết 1) I. Mc tiờu bi hc. - HS biết gấp đợc máy bay phản lực. - Gấp đợc máy bay phản lực. Các nếp gấp tơng đối phẳng, thẳng. - HS hứng thú và yêu thích gấp hình. * Đối với HS khéo tay: Gấp đợc máy bay phản lực, các nếp gấp phẳng, thẳng, máy bay sử dụng đợc. II. Chun b. 1. Giỏo viờn: - Một máy bay phản lực đợc gấp sẵn bằng giấy màu. 2. Hc sinh: - Dụng cụ học thủ công: Giấy màu, kéo, giấy nháp III. Cỏc hot ng dy - hc. ND - TG Nhng lu ý cn thit A. Bi c:(2 ) B. Bi mi: 1.Gii thiu bi: (2 ) 2.Cỏc hoạt động chớnh: (27 ) *Hot ng 1: Hớng dẫn HS quan sát, nhận xét. (5 ) *Hot ng 2: GV hớng dẫn mẫu. (20 ) - n nh lp - Kim tra dựng hc tp. - Giới thiệu đồ dùng học tập - GV cho HS quan sát mẫu gấp máy bay phản lực ở SGK và lu ý cho HS là các hớng mũi tên khi gấp không bị sai. - GV gọi một HS đứng dậy dọc mục 2 cả lớp chú ý lắng nghe. - GV hớng dẫn và gấp mẫu cho HS quan sát. - Bớc 1: Gấp tạo mũi,thân,cánh máy bay phản lực + Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ở trên.Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu ở giữa ( hình 1 - sgk). + Mở tờ giấy ra ,gấp theo đờng dấu gấp ở hình 1 đợc hình 2. + Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đờng dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh Avnằm trên đờng dấu giữa, đợc hình 3. + Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 3 sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở đờng dấu giữa, điểm tiếp giáp cách mép gấp phía trên khoảng 1/3 chiều cao H nh hình 4 sgk + Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngợc lên trên 1 *Hot ng 3: Nhận xét, đánh giá : (2 ) C. Tng kờt: (1 ) để giữ chặt hai nếp gấp bên, đợc hình 5. + Gấp tiếp theo đờng dấu gấp ở hình 5 sao cho hai đỉnh ở phía trên và hai mép bên sát vào đờng dấu giữa nh hình 6 - Bớc 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - Bẻ các nếp gấp sang 2 bên đờng dấu giữa và miết dọc theo đ- ờng dấu giữa, đợc máy bay phản lực ( hình 7 - sgk) + Cầm vào nếp gấp giữa cho 2 cánh máy bay ngang hai bên hớng máy bay chếch lên phía trên để phóng nh phóng tên lửa. - GV gọi 2 em HS lên bảng làm cho cả lớp cùng quan sát. - GV nhận xét, uốn nắn các thao tác gấp của HS. - GV tổ chức cho HS tập gấp bằng giấy nháp - GV quan sát các em để hớng dẫn thêm cho các em - Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS. - Dặn dò: - Tinh thần, thái độ học tập cao, kết quả học tập tốt. - Chuẩn bị dụng cụ để tiết sau học bài 2: Gấp máy bay phản lực ( Tiết 2) - GV ỏnh giỏ chung gi hc. 2 TUN 4 Ngy son: . Ngy dy: . Bài 2 gấp máy bay phản lực (Tiết 2) I. Mc tiờu bi hc. - HS biết gấp máy bay phản lực - Gấp đợc máy bay phản lực.Các nếp gấp tơng đối phẳng, thẳng - HS hứng thú và yêu thích gấp hình. * Đối với HS khéo tay: Gấp đợc máy bay phản lực, các nếp gấp phẳng, thẳng, máy bay sử dụng đợc. II. Chun b. 1. Giỏo viờn: - Một máy bay phản lực đợc gấp sẵn bằng giấy màu. 2. Hc sinh: - Dụng cụ học thủ công: Giấy màu, kéo, giấy nháp III. Cỏc hot ng dy - hc. ND - TG Nhng lu ý cn thit A. Bi c:(5 ) B. Bi mi: 1.Gii thiu bi: (2 ) 2.Cỏc hoạt động chớnh: (25 ) *Hot ng 1: Hớng dẫn HS quan sát, nhận xét. *Hot ng 2: GV hớng dẫn mẫu. *Hot ng 3: Thực hành: (20 ) *Hot ng 4: Nhận xét, đánh giá : (5 ) - n nh lp ? Trình bày các thao tác gấp máy bay phản lực? - HS trả lời + Gấp tạo mũi thân, cánh máy bay phản lực +Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - GV nhận xét, bổ sung và cho điểm - GV nhắc lại các bớc gấp máy bay phản lực tiết 1 cho học HS nhớ - GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát các em để hớng dẫn thêm cho các em đăc biệt đối những em xếp cha còn chậm. - Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS . - Cuối giờ tổ chức cho HS thi phóng máy bay. + Chia thành ba nhóm cử đại diện ba nhóm lên thi + Đội nào phong xa nhất thi đội đó thắng cuộc. 3 C. Tng kờt: (3 ) + Nhắc nhở HS giữ trật tự và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khi kết thúc giờ học. - Dặn dò: - Tinh thần, thái độ học tập cao, kết quả học tập tốt. - Chuẩn bị dụng cụ: giấy màu, kéo, thớc, bút chì, . - Chuẩn bị tiết sau học Bài 3 : Gấp máy bay đuôi rời ( Tiết 1) - GV ỏnh giỏ chung gi hc 4 Tuần 5 Ngày soạn: . Ngày dạy: . Bài 3: gấp máy bay đuôi rời hoặc gấp một đồ chơi tự chọn ( Tiết 1) ( Bài soạn chi tiết) I.Mục tiêu bài học - Gấp đợc máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. * Với HS khéo tay: Gấp đợc máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng đợc II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy bay đuôi rời gấp sẵn. - Giấy màu, kéo 2.Học sinh: - Dụng cụ học thủ công III.Các hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bi c:(5 ) B. Bi mi: 1.Gii thiu bi: (2 ) 2.Cỏc hoạt động chớnh: (25 ) *HĐ 1: Hớng dẫn HS quan sát, nhận xét. *HĐ 2: Hớng dẫn làm mẫu. (20 ) - Chấm một số bài - GV dẫn dắt HS vào bài - Giáo viên đa máy bay đã gấp mẫu, cho HS quan sát, nhận xét - Giáo viên mở dần đầu , cánh máy bay cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông . - Tờ giấy để gấp đầu, cánh máy bay là hình gì ? - Tờ giấy làm thân , đuôi máy bay là hình gì ? - Kết luận: Một tờ giấy hình chữ nhật sau đó cắt một hình vuông làm đầu , cánh máy bay, phần hình chữ nhật còn lại để làm thân và đuôi máy bay . - Hớng dẫn làm mẫu : làm đầu , cánh máy bay : - B ớc 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật cắt một hình - Mang sản phẩm lên chấm - Học sinh quan sát - Nêu nhận xét. - HS quan sát - Học sinh quan sát, theo dõi cách gấp máy bay đuôi rời theo các bớc 5 *HĐ 3: Nhận xét, đánh giá : (5 ) C. Tng kết: (3 ) vuông , một hình chữ nhật . - B ớc 2 : Gấp đầu và cánh máy bay . Gấp chéo hình vuông đợc hình 3a gấp mép chéo hình 3a đ- ợc hình 3b , gấp tiếp mép chéo đợc hình 4 , 5 . - Lồng 2 ngón tay vào lòng tờ giấy hình vuông mới gấp kéo sang 2 bên đợc hình 6. - Gấp 2 nửa cạnh đáy hình 6 vào đờng dấu giữa đợc đợc hình 7 . Gấp theo các đờng dấu gấp ( nằm ở phần mới gấp lên ) vào đờng dấu giửa nh hình 8 a và hình 8b . - Dùng ngón tay trỏ , cái cầm vào lần lợt 2 góc hình vuông ở 2 bên ép vào theo nếp gấp hình 9b đợc mũi máy bay ( Hình 9b ) - Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 9b về phía sau đợc đầu và cánh máy bay ( hình 10 ) . - B ớc 3 : Làm thân , đuôi máy bay : Gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều dài, gấp đôi một lần nữa , mở ra vẽ theo đờng dấu gấp ( hình 11a ) đợc hình thân máy bay ( phần đầu của thân máy bay vẽ vát vào ) . - Gấp đôi hcn theo chiều rộng mở ra đánh dấu khoảng ẳ chiều dài để làm đuôi máy bay. (Gạch chéo phần thừa ( H11b) .Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo Đợc hình 12 - B ớc 4 Gấp máy bay hoàn chỉnh Mở phần đầu, cánh máy bay ( Hính 9b) cho thân máy bay vào trong (H 13) Gấp trở lại nh cũ -> (H14) gấp đôi máy bay theo chiều dài ( H15a ) bẻ đuôi máy bay ngang sang 2 bên. Cầm vào chỗ giáp giữa thân với cánh máy bay nh hình 15b và phóng chếch lên không trung. - Cho 2 em thao tác lại bớc gấp đầu và cánh máy bay . - Yêu cầu HS thực hành trên giấy nháp - Nhận xét,khen ngợi - Tuyên dơng - Dặn dò: +Về nhà tập gấp để giờ sau gấp máy bay ở giấy nháp cho thành thạo. + Chuẩn bị bài sau: Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời ( tiết 2) + Nhận xét chung giờ học - 2 em lên gấp máy bay - HS thực hành trên giấy nháp - Toàn lớp lắng nghe, về nhà thực hành. Tuần 6 6 Ngày soạn: . Ngày dạy: . Bài 3: gấp máy bay đuôi rời hoặc gấp một đồ chơi tự chọn ( Tiết 2) I.Mục tiêu bài học - Gấp đợc máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. * Với HS khéo tay: Gấp đợc máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng đợc II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Máy bay đuôi rời gấp sẵn. - Giấy màu, kéo 2.Học sinh: - Dụng cụ học thủ công III.Các hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh A. Bi c:(3 ) B. Bi mi: 1.Gii thiu bi: (2 ) 2.Cỏc hoạt động chớnh: (27 ) *HĐ 1: Hớng dẫn HS quan sát, nhận xét. *HĐ 2: Hớng dẫn làm mẫu. *HĐ 3: Thực hành. (25 ) - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS - Nhận xét chung - Giới thiệu bài - GV yêu cầu HS nhắc lại máy bay đuôi rời có những bộ phận nào? - Yêu cầu HS vừa thao tác vừa nhắc lại các bớc gấp máy bay đuôi rời. - HS kiểm tra báo cáo theo tổ - HS : Đầu, cánh, thân và đuôi - HS vừa nêu vừa gấp +B1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật. +B2: Gấp đầu, cánh máy bay. +B3:Làm thân và 7 *HĐ 3: Nhận xét, đánh giá : (5 ) C. Tng kết: (3 ) - GV chốt lại các bớc gấp - Tổ chức cho HS thực hành - Nhắc HS thực hiện an toàn, vệ sinh khi thực hành - Theo dõi, uốn nắn giúp đỡ HS (TB-Y) * Trình bày sản phẩm. - Tổ chức cho HS trng bày sản phẩm theo tổ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá sản phẩm lẫn nhau - Nhận xét, đánh giá kết quả sản phẩm của HS - Hớng dẫn HS cách phóng máy bay - Nhận xét, khen ngợi - Dặn dò: + Chuẩn bị dụng cụ học thủ công + Chuẩn bị Bài 4: Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 1) đuôi. +B4: lắp máy bay hoàn chỉnh - HS hực hành. - HS trình bày sản phẩm. - HS nhận xét, đánh giá sản phẩm của bạn - HS các tổ thi phóng máy bay. - Lắng nghe 8 Tuần 7 Ngày soạn: . Ngày dạy: . Bài 4: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 1) I.Mục tiêu bài học - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Gấp đợc thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp tơng đối phẳng, thẳng. * Với HS khéo tay: Gấp đợc thuyền phẳng đáy không mui Các nếp gấp phẳng, thẳng. II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Thuyền phẳng đáy không mui gấp sẵn. - Giấy màu, kéo 2.Học sinh: - Dụng cụ học thủ công III.Các hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ (2 ) B.Bài mới 1. Giới thiệu bài (2 ) 2. Các hoạt động chính: (30 ) *HĐ 1: Hớng dẫn HS quan sát nhận xét: (5 ) *HĐ 2 : GV h- ớng dẫn làm mẫu: (20 ) - Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà - Nhận xét - GV hớng, dẫn dắt HS vào bài - Cho HS quan sát, nhận xét chiếc thuyền phẳng đáy không mui. - Yêu cầu HS nhận xét về hình dạng mũi thuyền, đáy màu sắc? ? Trong thực tế ngời ta dùng thuyền bằng vật liệu gì? ? Thuyền dùng để làm gì? - GV hớng dẫn làm mẫu cho HS quan sát ? Gấp thuyền phẳng đáy không mui có mấy bớc? - HS để lên bàn - HS lắng nghe - HS quan sát - HS nêu - HS : Trong thực tế thuyền đợc làm bằng gỗ ,nhôm, - HS : Thuyền dùng để chở hàng, chở khách, - HS quan sát GV làm mẫu hớng dẫn - HS : Có ba bớc : B1: Gấp các nếp gấp cách đều B2: Gáp tạo thân và mũi thuyền 9 *HĐ 3: Nhận xét đánh giá (5 ) C. Tổng kết: (1 ) - Gọi hai HS lên thực hành - GVnhận xét ? Em hãy nêu các bớc gấp thuyền phẳng đáy không mui - Nhận xét đánh giá + Tinh thần học tập của học sinh - Dặn dò: + Chuẩn bị giấy màu, kéo, . + Chuẩn bị tiết sau thực hành. Bài 4: Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 2) B3:Tạo thuyền phẳng đáy khồng mui - 2 HS thực hành, lớp theo dõi ,nhận xét - HS nêu, lớp nhận xét - HS lấy giấy nháp gấp theo từng bớc - HS lắng nghe 10 [...]... cùng GV nhận xét bài của bạn - GV nhn xột s chun b,ý thc hc tp,k nng thc hnh ca HS C Tổng kết: (3) - Dn dũ + HS ụn li cỏc bi ó hc, gi hc sau 11 - HS lắng nghe để về mang giy nhỏp, giy th cụng, bỳt nhà thực hiện mu,thc k,kộo chuẩn bị cho bài sau + Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 1) Tuần 9 Ngày soạn: 12 Ngày dạy: Bài 5: gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 1) I.Mục tiêu bài học - Biết cách... giấy nháp ca C Tổng kết: (1 ) HS - Dn dũ + HS ụn li cỏc bi ó hc, gi hc sau mang giy th cụng, kộo chuẩn bị cho bài sau + Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 2) Tuần 10 - HS lắng nghe để về nhà thực hiện Ngày soạn: Ngày dạy: 14 Bài 5: gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 2) I.Mục tiêu bài học - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui Các nếp gấp tơng đối phẳng,... thuyền phẳng đáy có mui gấp sẵn - Giấy màu, kéo 2.Học sinh: - Dụng cụ học thủ công III.Các hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .Bài cũ (2 ) - Kim tra s chun b ca HS - Nhn xột - HS t lờn bn B .Bài mới - Lng nghe 1 Giới thiệu bài (2) - Gii thiu bi 2 Các hoạt động chính: (30) *HĐ 1: Hớng dẫn HS quan sát nhận - GV gấp sẵn thuyền đáy có mui gọi một - HS: Cả lớp cùng xét: (5) HS lên... phẳng đáy không mui gấp sẵn - Giấy màu, kéo 2.Học sinh: - Dụng cụ học thủ công III.Các hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .Bài cũ (3 ) - Kim tra s chun b ca HS - HS t lờn bn - Nhn xột - Lng nghe B .Bài mới 1 Giới thiệu bài (2 ) - Gii thiu bi - HS:cú 4 bc 2 Các hoạt động - Cng c cỏc bc gp thuyn - GV gi 1-2 HS nhc li cỏc bc gp chính: (27 ) *HĐ 1: Hớng dẫn thuyn phng ỏy... thuyền phẳng đáy có mui gấp sẵn - Giấy màu, kéo 2.Học sinh: - Dụng cụ học thủ công III.Các hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .Bài cũ (2 ) - Kim tra s chun b ca HS - HS t lờn bn - Nhn xột B .Bài mới - Lng nghe 1 Giới thiệu bài (2) - Gii thiu bi 2 Các hoạt động chính: (30) *HĐ 1: Hớng dẫn HS quan sát nhận xét: *HĐ 2: GV hớng dẫn làm mẫu: : *HĐ 3: Thực hành : (25) - HS nhắc lại... số HS lên chấm - Yêu cầu HS nhận xét sản phẩm của bạn xét bài của bạn + Hoàn thành tốt: A+ + Hoàn thành tốt: A - Chấm điểm *HĐ 3: Nhận xét - Tinh thần thái độ học tập của HS đánh giá (5) 15 C Tổng kết: (1 ) - Kết thúc giờ dọn dẹp vệ sinh gọn gàng sạch sẽ - Dn dũ + HS ụn li cỏc bi ó hc, gi hc sau mang giy th cụng, kộo chuẩn bị cho bài sau + Bài 6: Ôn tập chủ đề gấp hình (Tiết 1) - HS lắng nghe để về...Tuần 8 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 4: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 2) I.Mục tiêu bài học - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui - Gấp đợc thuyền phẳng đáy không mui Các nếp gấp tơng đối phẳng, thẳng * Với HS khéo tay: Gấp đợc thuyền phẳng đáy không . động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .Bài cũ (2 ) B .Bài mới 1. Giới thiệu bài (2 ) 2. Các hoạt động chính: (30 ) *HĐ 1: Hớng dẫn. động dạy và học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .Bài cũ (3 ) B .Bài mới 1. Giới thiệu bài (2 ) 2. Các hoạt động chính: (27 ) *HĐ 1: Hớng dẫn

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

Hình ảnh liên quan

- Tờ giấy để gấp đầu, cánh máy bay là hình gì? - Tờ giấy làm thân , đuôi máy bay là hình gì ? - Kết luận: Một tờ giấy hình chữ nhật sau đó cắt một hình vuông làm đầu , cánh máy bay, phần hình chữ nhật còn lại để làm thân và đuôi máy bay . - Bài giảng baiaif 3-10

gi.

ấy để gấp đầu, cánh máy bay là hình gì? - Tờ giấy làm thân , đuôi máy bay là hình gì ? - Kết luận: Một tờ giấy hình chữ nhật sau đó cắt một hình vuông làm đầu , cánh máy bay, phần hình chữ nhật còn lại để làm thân và đuôi máy bay Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Yêu cầu HS nhận xét về hình dạng mũi thuyền, đáy màu sắc…?  - Bài giảng baiaif 3-10

u.

cầu HS nhận xét về hình dạng mũi thuyền, đáy màu sắc…? Xem tại trang 9 của tài liệu.
. Đặt ngang tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp hai đầu tờ giấy  khoảng 2-3 ô nh ( hình 1 sgk) sẽ đợc hình  2 , miết dọc theo 2 đờng mới gấp cho  phẳng. - Bài giảng baiaif 3-10

t.

ngang tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp hai đầu tờ giấy khoảng 2-3 ô nh ( hình 1 sgk) sẽ đợc hình 2 , miết dọc theo 2 đờng mới gấp cho phẳng Xem tại trang 13 của tài liệu.
. Lật hình 7 ra mặt sau, gấp hai lần giống nh hình 5, hình 6 đợc hình 8. - Bài giảng baiaif 3-10

t.

hình 7 ra mặt sau, gấp hai lần giống nh hình 5, hình 6 đợc hình 8 Xem tại trang 14 của tài liệu.
+ Bài 6: Ôn tập chủ đề gấp hình (Tiết 1) - Bài giảng baiaif 3-10

i.

6: Ôn tập chủ đề gấp hình (Tiết 1) Xem tại trang 16 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan