0

Gián án bài 3-8

12 178 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

TUN 3 Ngy son: Ngy dy: . Bi 3: Vẽ theo mẫu Vẽ quả I.Mục tiêu bài học - HS phân biết đợc màu sắc,hình dáng, tỉ lệ một vài loại quả. - Biết cách vẽ quả theo mẫu. - Vẽ đợc hình quả và vẽ màu theo ý thích của mình. * Đối với HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - Vật mẫu - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ của HS 2.Học sinh: - Càm quả để vẽ - Vở tập vẽ hoặc giấy vẽ - Dụng cụ học tập III.Các hoạt động dạy học ND - TG Nhng lu ý cn thit A. Bài cũ: (2 ) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (2 ) 2. Các hoạt động chính: (27 ) *Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (5 ) *Hoạt động 2: Cách vẽ quả (5 ) - n nh lp - Chấm một số bài - GV yêu cầu các em kể tên một số quả mà em biết để từ đó dẫn dắt các em vào bài học. - GV giới thiệu một số loại quả và đặt câu hỏi cho HS trả lời ? Kể tên các loại quả? ? Đặc điểm, hình dáng của các loại quả đó? ( tròn hay dài, cân đối hay không cân đối ) ? Tỉ lệ từng bộ phận nh thế nào? ( phần nào to phần nào nhỏ) ? Mằu sắc của các loại quả đó? - HS trả lời câu hỏi - GV tóm tắt lại những đặc điểm của một số quả - GV đặt mẫu trên bàn và treo hình gợi ý các bớc hớng dẫn HS cách vẽ.( hay GV có thể vẽ lên bảng) 1 *Hoạt động 3: Thực hành (15 ) *Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá (2 ) C. Tổng kết: (1 ) - Có 4 bớc: + Phác khung hình chung + Phác hình dáng qủa bằng những đờng thẳng ( kỷ hà) + Điều chỉnh lại bằng đờng cong và hoàn thiện hình dáng qủa. + Vẽ đậm nhạt . Độ đậm . Trung gian . Sáng - Yêu cầu HS quan sát kỹ mẫu trớc khi vẽ. - Vẽ ớc lợng chiều cao, ngang để vẽ vào giấy cho cân đối - GV đi từng bàn để hớng dẫn các em - Nhận xét: + GV chọn một số bài tốt và cha tốt treo để cùng cả lớp nhận xét + Tuyên dơng, khuyên khích những em vẽ tốt.Đồng thời động viên khích lệ những em vẽ cha tốt để bài sau tốt hơn. - Dặn dò: + Su tầm tranh, ảnh về đề tài trờng em. + chuẩn bị bài sau: Vẽ tranh: Vẽ tranh đề tài trờng em + Nhận xét chung giờ 2 TUN 4 Ngy son: Ngy dy: . Bài 4:Vẽ tranh Đề tài Trờng em I.Mục tiêu bài học: - HS hiể đợc nội dung đề tài Trờng em - HS biết cách vẽ tranh đề tài Trờng em. - HS thêm yêu mến trờng lớp. * HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Tranh, ảnh về nhà trờng. - Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của học sinh năm trớc. 2.Học sinh: - Su tầm tranh ảnh về nhà trờng. - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III. Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: (2 ) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (2 ) 2. Các hoạt động chính: (30 ) *HĐ 1:Tìm, chọn nội dung đề tài. (5 ) *HĐ 2: Cách vẽ. (5 ) - ổn định lớp - Kiểm tra đồ dùng học tập - GV nhận xét - Giới thiệu bài - GV yêu cầu HS qua sát tranh, ảnh về đề tài Trờng em trong sgk đồng thời gợi ý HS nhận xét về: hình ảnh, màu sắc của bức tranh. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét, kết luận. - Gọi HS nêu tên một số hình ảnh và một số hoạt động thờng có ở tr- ờng học. - Gọi HS nhắc lại các bớc vẽ tranh đã học. - GV nhận xét, hớng dẫn cho HS cách vẽ tranh về đề tài Trờng em. + Chọn hình ảnh phù hợp đề tài. + Vẽ phác nét hình ảnh chính, phụ. +Vẽ chi tiết (vẽ thêm hình ảnh) +Vẽ màu. - HS để đồ dùng lên bàn - HS theo dõi - HS lắng nghe - HS quan sát và trả lời. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS kể tên những hoạt động ở Trờng em. - HS nhắc bài. - HS theo dõi. 3 *HĐ 3:Thực hành. (15 ) *HĐ 4: Nhận xét, đánh giá. (5 ) C. Tổng kết: (1 ) - Cho HS xem một sồ bài vẽ cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS vẽ bài. - GV theo dõi và hớng dẫn cho HS vẽ hình ảnh và vẽ màu. - Quan tâm HS còn lúng túng. - GV chọn bài, nêu tiêu chuẩn. - Yêu cầu HS nhận xét. - GV bổ sung cùng HS xếp loại. - GV tuyên dơng một số bài vẽ tốt; động viên, khuyến khích những bài vẽ cha hoàn thiện. - Dặn dò: + S tầm tranh, ảnh một số loại quả - Xem trớc bài học sau. Bài 5: Nặn quả - HS xem và nhận xét - HS vẽ bài - HS nhận xét - HS nghe và xếp loại - HS lắng nghe TUN 5 4 Ngy son: . Ngy dy: . Bài 5: Tập nặn tạo dáng Nặn quả I.Mục tiêu bài học: - Nhận biết hình, khối của một số quả. - Biết cách nặn quả - Nặn đợc một vài qủa gần giống với mẫu * HS khá giỏi: Hình nặn cân đối gần giống mẫu. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Tranh, ảnh về quả. - Một số qủa nặn sẵn. 2.Học sinh: - Su tầm tranh, ảnh về quả. - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ, đất nặn . III. Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: (2 ) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (2 ) 2. Các hoạt động chính: (30 ) *HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu thật. (5 ) - ổn đinh lớp - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - GV nhận xét. - Giới thiệu bài. ? Tên của quả? ? Sự khác nhau về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của các loại quả? ? Sự khác nhau về hình khối của loại quả ( khối cầu, khối trụ, .) ? Ngoài những quả Gv giới thiệu thêm những quả khác? - GV hớng dẫn HS chọn loại quả yêu - HS để dụng cụ lên bàn. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. - HS quan sát mấu thật và trả lời câu hỏi - HS kể thêm những quả khác 5 *HĐ 2: Cách vẽ. (5 ) *HĐ 3:Thực hành. (15 ) *HĐ 4: Nhận xét, đánh giá. (5 ) C. Tổng kết: (1 ) thích để nặn. - Cách nặn: + cọn màu đất + Nhào bóp đất nặn cho dẻo, mềm. + Nặn thành khối có dáng của quả trớc + Nắn, gọt dần cho giống viới quả mẫu + Sửa hoàn chỉnh và gắn, dính các chi tiết ( cuống, lá .) - GV yêu cầu HS thực hành - Cho HS xem một sồ bài nặn cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS chọn quả và nặn theo trí nhớ. - GV theo dõi, hớng dẫn nặn, tạo dáng quả. - Quan tâm HS còn lúng túng. - Nhận xét: + Chọn bài, yêu cầu HS nhận xét về hình dáng, đặc điểm và màu sắc. + Gọi HS nhận xét. - GV bổ sung cùng HS xếp loại. - Tuyên dơng một số bài nặn tốt, động viên những bài cha hoàn thiện. - Dặn dò: +Xem trớc bài học sau. Bài 6: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. + Nhận xét chung giờ học - HS theo dõi GV h- ớng dẫn cách nặn. - HS thực hành. - HS theo dõi. - HS nhận xét. - HS nghe, xếp loại. - HS lắng nghe. Tuần 6 6 Ngy son: . Ngy dy: . Bài 6: Vẽ trang trí Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông (Bài soạn chi tiết) I. Mục tiêu bài học: - Hiểu thêm về trang trí hình vuông. - Biết cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. - hoàn thành đợc bài theo yêu cầu. - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình vuông khi đợc trang trí * Với HS khá giỏi: Vẽ đợc hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Đồ vật dạng hình vuông có trang trí. - Bài trang trí hình vuông. - Hình minh hoạ cách trang trí. - Bài vẽ của HS năm trớc. 2. Học sinh: - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III. Hoạt động dạy học: ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài củ. (2 ) B.Bài mới: 1. Giới thiệu bài mới: (2 ) 2. Các hoạt động chính: (30 ) *HĐ 1: Quan sát, nhận xét. (5 ) - ổn định lớp - Kiểm tra dụng cụ học tập. - GV nhận xét. - Giới thiệu bài. - GV quan sát một số đồ vật dạng hình vuông và một số bài trang trí hình vuông, đặt câu hỏi để HS nhận ra: + Vẻ đẹp của các hình vuông đợc trang trí (cái khăn vuông cái khay, ) + Đồ vật dùng trong sinh hoạt có sử dụng trang trí hìnhvuông + Các hoạ tiết thờng dùng để trang trí: hoa, lá, lợn sóng, cá, bớm, + Cách sắp xếp hoạ tiết: . Hoạ tiết chính ở giữa. - HS để dụng cụ lên bàn. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. 7 *HĐ 2: Cách vẽ. (5 ) *HĐ 3:Thực hành (15 ) *HĐ 4:Đánh giá, nhận xét (5 ) C. Tổng kết: (1 ) . Hoạ tiết phụ ở các góc và xung quanh. . Hoạ tiết giống nhau vẽ bằng nhau và vẽ cùng màu. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét, bổ sung - Cách vẽ: + Tìm hoạ tiết . + Phác hoạ tiết bằng đờng thẳng. + Điều chỉnh lại bằng nét cong + Tô màu theo ý thích nhng đi đúng với tông màu,tô màu làm nổi bật hình ảnh chính. - GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ cha tô màu ở vở Tập vẽ. - GV cùng HS nhận xét các hoạ tiết cần vẽ tiếp ở giữa, ở các góc. - Hớng dẫn HS cách vẽ màu: + Hoạ tiết giống nhau nên vẽ cùng một màu. + Vẽ màu kín trong hoạ tiết. + Có thể vẽ màu nền trớc, màu hoạ tiết sau hoặc ngợc lại. - Cho HS xem một số bài vẽ cùng HS nhận xét. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS vẽ bài. - GV theo dõi, giúp HS vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu. - Quan tâm HS còn chậm. - GV chọn bài, nêu tiêu chuẩn. - Gọi HS nhận xét. - GV bổ sung cùng HS xếp loại + Hoàn thành tốt: A + . + Hoàn thành: A. - GV nhận xét, tuyên dơng một số bài. - Dặn dò: +Xem trớc bài học sau. Bài: 7 VTM Vẽ cái chai - HS lắng nghe. - HS quan sát hớng dẫn của GV . - HS theo dõi. - HS xem và nhận xét. - HS nêu. - HS vẽ bài. - HS nhận xét. - HS nghe, xếp loại. - HS lắng nghe. Tuần 7 8 Ngy son: . Ngy dy: . Bài 7. Vẽ theo mẫu Vẽ cái chai I.Mục tiêu bài học: - Nhận biết đặc điểm, hình dáng, tỷ lệcủa một vài loại chai. - Biết cách vẽ cái chai. - Vẽ đợc cái chai theo mẫu * Với HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. II.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Một số loại chai có hình dáng chất liệu, màu sắc khác nhau. - Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trớc. 2. Học sinh: - Vật mẫu. - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III. Hoạt động dạy - học: ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài củ: (2 ) B .Bài mới 1. Giới thiệu bài mới: 2. Các hoạt động chính: (30 ) *HĐ 1: Quan sát, nhận xét: (5 ) *HĐ 2: Cách vẽ. (5 ) *HĐ 3: Thực hành. ( 15) - ổn định lớp - Chấm bài. - GV nhận xét. - Giới thiêụ bài. - GV đặt một số chai. - Đặt câu hỏi gợi ý HS trả lời về: hình dáng, chất liệu và màu sắc. - Yêu cầu HS nhận xét. - GV bổ sung, kết luận. - Gọi HS nhắc lại các bớc vẽ theo mẫu đã học. - GV nhận xét, hớng dẫn cách vẽ. - Cách vẽ: + Phác khung hình chai và đờng trục + Tìm tỉ lệ từng phần và phác nét thẳng hay còn gọi là đờng kỷ hà + Vẽ chi tiết. + Chỉnh sửa và vẽ màu. - Cho HS xem một sồ bài vẽ - Yêu cầu HS vẽ bài. - GV theo dõi, hớng dẫn HS vẽ khung hình, vẽ nét và vẽ màu. - Quan tâm HS còn yếu. - HS 5 7 em mang bài lên chấm. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. - HS quan sát. - HS theo dõi và trả lời câu hỏi. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS nhắc bài. - HS chú ý lắng nghe GV hớng dẫn cách vẽ. - HS vẽ bài. 9 *HĐ 4: Đánh giá, nhận xét. ( 5) C. Tổng kết: ( 1 ) - Chọn bài, yêu cầu HS nhận xét về: + Bố cục. + Hình vẽ. + Màu sắc. - Gọi HS nhận xét. - GV bổ sung cùng HS xếp loại. - GVtuyên dơng một số bài vẽ tốt; động viên, khuyến khích những bài cha hoàn thành. - Dặn dò: + Su tầm một số tranh, ảnh chân dung. +Chuẩn bị học bài sau: Bài 8 VT: Vẽ chân dung - HS nhận xét. - HS nghe, xếp loại. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. Tuần 8 Ngày soạn: . Ngày dạy: 10 [...]... HS xem một số bài vẽ của HS - HS xem *HĐ 3: Thực hành (15) *HĐ 4: Đánh giá nhận xét (5) C Tổng kết: (1 ) - Yêu cầu HS vẽ bài - GV nhắc H vẽ vừa với phần giấy - GV theo dõi, hớng dẫn HS chọn, vẽ hình ảnh và vẽ màu - Quan tâm HS con lúng túng - Chọn bài, nêu tiêu chuẩn - Gọi HS nhận xét - GV bổ sung cùng HS xếp loại - Nhận xét tuyên dơng một số bài vẽ tốt - Dặn dò: + Chuẩn bị bài sau: Bài 9: Vẽ màu vào... vẽ của HS năm trớc 2 Học sinh: - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ III.Hoạt động dạy học: ND TG A Bài củ (2 ) B Bài mới 1 Giới thiêu bài: (2) 2 Các hoạt động chính: (30) *HĐ 1:Tìm, chọn nội dung đề tài (5) *HĐ 2: Cách vẽ (5) Hoạt động của GV - ổn định lớp - Kiểm tra đồ dùng học tập - GV nhận xét - Giới thiệu bài - GV giới thiệu tranh, ảnh chân dung, đồng thời đặt câu hỏi gợi ý HS nhận xét về tranh chân.. .Bài 8: Vẽ tranh Vẽ chân dung I Mục tiêu bài học: - Hiểu đợc đặc điểm, hình dáng khuôn mặt ngời - Biết cách vẽ chân dung - Vẽ đợc chân dung ngời thân trong gia đình hoặc bạn bè - Yêu mến ngời thân và bạn bè * Với HS khá giỏi: Vẽ rõ đợc khuôn mặt đối tợng, sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Một số tranh, ảnh Chân dung khác nhau - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ của... HS nhận xét - GV bổ sung cùng HS xếp loại - Nhận xét tuyên dơng một số bài vẽ tốt - Dặn dò: + Chuẩn bị bài sau: Bài 9: Vẽ màu vào hình có sẵn (Múa rồng - Phỏng theo tranh Quang Trung, HS lớp 3) - HS vẽ bài - HS nhận xét - HS nghe và xếp loại - HS lắng nghe - HS lắng nghe 12 . dơng một số bài vẽ tốt; động viên, khuyến khích những bài vẽ cha hoàn thiện. - Dặn dò: + S tầm tranh, ảnh một số loại quả - Xem trớc bài học sau. Bài 5: Nặn. nghe. - HS nhắc bài. - HS chú ý lắng nghe GV hớng dẫn cách vẽ. - HS vẽ bài. 9 *HĐ 4: Đánh giá, nhận xét. ( 5) C. Tổng kết: ( 1 ) - Chọn bài, yêu cầu HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án bài 3-8, Gián án bài 3-8,

Hình ảnh liên quan

+ Phác khung hình chung - Gián án bài 3-8

h.

ác khung hình chung Xem tại trang 2 của tài liệu.
* HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. - Gián án bài 3-8

kh.

á giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Nhận biết hình, khối của một số quả.   - Biết cách nặn quả - Gián án bài 3-8

h.

ận biết hình, khối của một số quả. - Biết cách nặn quả Xem tại trang 5 của tài liệu.
+ Chọn bài, yêu cầu HS nhận xét về hình dáng, đặc điểm và màu sắc. - Gián án bài 3-8

h.

ọn bài, yêu cầu HS nhận xét về hình dáng, đặc điểm và màu sắc Xem tại trang 6 của tài liệu.
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ cha tô màu ở vở Tập vẽ. - Gián án bài 3-8

y.

êu cầu HS quan sát hình vẽ cha tô màu ở vở Tập vẽ Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng, tỷ lệcủa một vài loại chai.     - Biết cách vẽ cái chai. - Gián án bài 3-8

h.

ận biết đặc điểm, hình dáng, tỷ lệcủa một vài loại chai. - Biết cách vẽ cái chai Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Hiểu đợc đặc điểm, hình dáng khuôn mặt ngời.      - Biết cách vẽ chân dung. - Gián án bài 3-8

i.

ểu đợc đặc điểm, hình dáng khuôn mặt ngời. - Biết cách vẽ chân dung Xem tại trang 11 của tài liệu.