0

Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

20 493 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài 10: NGUỒN ÂM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp - Nêu được nguồn âm là vật dao động. - Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa,… 2. Kỹ năng - Quan sát TN kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm là dao động. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5 SGK. - HS: Xem bài mới. IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: Ôn lại kiến thức cũ của chương I. ? Khi nào ta nhìn thấy được một vật? ? Phát biểu đònh luật truyền thẳng của ánh sáng? 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Nhận biết nguồn âm. Yêu cầu HS đọc câu C1, yêu cầu HS 1 phút yên lặng. ? Em nghe được những gì? Và âm đó được phát ra từ đâu? GV: Nhận xét chung. - Những âm thanh mà em vừa nghe được đó là nguồn âm. ? Vậy nguồn âm là gì? ? Lấy một vài VD về nguồn âm mà em biết? HĐ3: Tìm hiểu đặc điểm chung của nguồn âm. GV: Yêu cầu HS đọc TN1 SGK. HS: Dự đoán. HS: Tiếng xe chạy, tiếng cười của HS, gió thổi… HS: Vật phát ra âm  nguồn âm. Radio, đàn, kèn, trống… HS: Đọc TN1 SGK. HS: Vò trí cân bằng của dây cao I. Nhận biết nguồn âm. Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. VD: Đàn ghi ta, trống, kèn… Trang 26 - Tuần: 12 - Tiết PPCT: 12 - Ngày soạn: 07/11/2010 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh ? Vò trí cân bằng của dây cao su là gì? GV: Nhận xét đánh giá. - Yêu cầu HS đọc câu C3 và tiến hành làm TN, H.10.1 SGK trong (2'). ? Em quan sát thấy gì và nghe được gì? ? Vậy dây cao su phát ra âm khi nào? GV: Nhận xét chung. - Yêu cầu HSø tiến hành làm TN, H.10.2 SGK trong (2'). GV: Chú ý gõ nhẹ muỗng vào thành cốc. ? Vật nào phát ra âm? ? Em nhận biết điều đó bằng cách nào? ? Cốc thuỷ tinh phát ra âm khi nào? GV: Nhận xét chung. GV: Nói về sự dao động như SGK. - Yêu cầu HSø tiến hành làm TN, H.10.3 SGK trong (2'). GV: Giới thiệu âm thoa và phát dụng cụ cho HS. ? Âm thoa phát ra âm khi nào? ? Em nhận biết điều đó bằng cách nào? ? Qua ba TN trên ta thấy nguồn âm có chung đặc điểm gì? - Yêu cầu HS điền vào phần kết luận SGK. GV: Nhận xét chung. HĐ4: Vận dụng - Yêu cầu HS đọc câu C6 SGK. HS: Thảo luận trong (1'). Yêu cầu HS trả lời. GV: Nhận xét. ? Em hãy lấy VD về nhạc cụ mà em biết? ? Bộ phận nào dao động phát ra âm? GV: Nhận xét chung. - Yêu cầu HS đọc câu C8 và đưa ra phương án của mình. su là đứng yên, nằm trên đường thẳng. HS: Tiến hành làm TN, H.10.1 SGK trong (2'). HS: Dây cao su rung động và phát ra âm. - Khi dây cao su rung động. HSø: Tiến hành làm TN H.10.2 SGK trong (2'). HS: Cái ly, cái muỗng. HS: Lấy tay sờ vào thành ly. HS: Thành cốc thuỷ tinh rung động. HS: Tiến hành làm TN, H.10.3 SGK trong (2'). HS: Khi âm thoa rung động. HS: Lấy tay sờ vào âm thoa. HS: Kết luận: Khi phát ra âm, các vật đều rung động (dao động). HS: Đọc câu C6 SGK. Trả lời: C6: tuỳ theo HS. HS: Đàn ghi ta. - Dây đàn rung động và phát ra âm. HS: Đọc câu C8 SGK. C8: Tuỳ theo HS. II. Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? * Kết luận: Khi phát ra âm, các vật đều rung động (dao động). Trang 27 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh GV: Nhận xét đánh giá. GV: Tiến hành TN trong câu C9. - Yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong SGK. GV: Nhận xét đánh giá câu trả lời của HS. C9: a) Ống nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động. b) Ống có nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất, ống có ít nước nhất phát ra âm bỏng nhất. c) Ống có ít nước nhất phát ra âm trầm nhất. Ống có nhiều nước nhất phát ra âm bổng nhất. 4. Tổng kết toàn bài: - Khi nào vật phát ra âm? - Nguồn âm là gì? Lấy VD minh hoạ? - Khi thổi sáo bộ phận nào dao động phát ra âm? 5. Hoạt động nối tiếp. - Về nhà học bài, xem phần có thể em chưa biết. - Làm bài tập 10.1  10.4 SBT. - Xem trước bài mới tiết sau học tốt hơn. Trang 28 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài ĐỘ CAO CỦA ÂM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ. - Nêu được ví dụ về âm trầm, bổng là do tần số dao động của vật. 2. Kỹ năng - Làm TN để hiểu tần số là gì, và mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập. Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 11.1  11.3. SGK. - HS: Xem bài mới. IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Nguồn âm là gì? Cho VD minh hoạ? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? - Sửa BT 10.1; 10.2; 10.3 SBT. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức học tập như SGK. HĐ2: Quan sát dao động nhanh chậm - Nghiên cứu tần số. GV: Bố trí TN như Hình 11.1 SGK. - Hướng dẫn HS cách xác đònh một dao động của vật trong thời gian 10 giây. Từ đó tính số dao động trong một giây. GV: Yêu cầu HS kéo con lắc ra khỏi vò trí cân bằng một góc như nhau. Làm TN với hai con lắc 20cm và 40cm. ? Số dao động trong 10 giây của hai con lắc là bao nhiêu? ? Số dao động của con lắc a HS: Quan sát TN. HS: Số dao động của con lắc a và con lắc b trong 10 giây là: - Con lắc a = 10 dao động. - Con lắc b = 12 dao động. HS: Số dao động của con lắc a I. Dao động nhanh, chậm. Tần số. - Số dao động trong một giây gọi là tần số. - Đơn vò của tần số là héc. - Kí hiệu là Hz. Trang 29 Tuần: 13 Tiết: 13 Ngày soạn: ./…./…. 11 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh và con lắc b trong 1 giây là bao nhiêu? GV: Nhận xét chung. - Yêu cầu HS đọc thông báo SGK. GV: Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Đơn vò tần số là héc, kí hiệu là Hz. ? Vậy tần số là gì? ? Tần số của con lắc a và con lắc b là bao nhiêu? GV: Nhận xét chung. - Yêu cầu HS trả lời câu C2 SGK. ? Qua đó ta rút ra nhận xét gì? GV: Chốt lại phần nhận xét, cho HS ghi vào vở. HĐ3: Nghiên cứu mối liên hệ giữa độ cao của âm với tần số. GV: Giới thiệu dụng cụ TN. - Gọi HS đọc TN2, SGK. GV: Tiến hành làm TN cho HS quan sát. - Yêu cầu HS trả lời câu C3, SGK. GV: Nhận xét chung. GV: Giới thiệu dụng cụ TN. - Gọi HS đọc TN3, SGK. GV: Tiến hành làm TN cho HS quan sát. - Yêu cầu HS trả lời câu C4, SGK. GV: Nhận xét chung. ? Qua hai TN trên ta rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa tần số và độ cao của âm? - GV: Gọi HS đọc kết luận. GV: Nhận xét chung. và con lắc b trong 1 giây là: - Con lắc a = 01 dao động. - Con lắc b = 1.2 dao động. HS: Đọc thông báo SGK. HS: Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. HS: trả lời: - Con lắc a = 01Hz. - Con lắc a = 1.2Hz. HS: Câu C2. Nhận xét: - Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn. HS: Quan sát. HS: Đọc TN2, SGK. HS: Quan sát. HS: Câu C3: - Phần tự do của thước dài dao động chậm âm phát ra thấp. - Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh âm phát ra cao. HS: Đọc TN3, SGK. HS: Quan sát. HS: Câu C4: - Khi đóa quay chậm, góc miếng bìa dao động chậm, âm phát ra thấp. - Khi đóa quay nhanh, góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao. HS: Kết luận: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn  Nhận xét: Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn. II. Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm). - Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn. - Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.  Kết luận: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp). Trang 30 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh HĐ4: Vận dụng: GV: Cho HS thảo luận (1') trả lời câu C5, SGK. - Yêu cầu HS trả lời. GV: Nhận xét chung. - Yêu cầu HS trả lời câu C6; C7, SGK. GV: Nhận xét đánh giá câu trả lời của HS. GV: Kiểm tra lại câu C7 bằng thực nghiệm. (nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp). HS: Thảo luận, trả lời: C5: - Vật có tần số 70Hz dao động nhanh hơn. - Vật có tần số 50Hz phát ra âm thấp hơn. C6: Khi dây đàn căng âm phát ra cao và ngược lại. C7: Ở gần đóa quay. 4. Tổng kết toàn bài - Tần số là gì? Đơn vò? Kí hiệu? - Nêu mối liên hệ giữa dao động, tần số và âm thanh phát ra? 5. Hoạt động nối tiếp - Về nhà học bài, xem phần "có thể em chưa biết". - Làm bài tập 11.1  11.4 SBT. - Xem trước bài mới tiết sau học tốt hơn. Trang 31 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài ĐỘ TO CỦA ÂM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận biết được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ. - Nêu được thí dụ về độ to của âm. 2. Kỹ năng - Qua TN rút ra được: Khái niệm biên độ dao động và độ to của âm phụ thuộc vào biên độ. 3. Thái độ: Thực hiện nghiêm túc TN tìm ra kết luận độ to của âm phụ thuộc vào biên độ. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 12.1  12.2. SGK. - HS: Xem bài mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Tần số dao động là gì? Kí hiệu tần số, đơn vò? - Một vật phát ra âm với tần số 50Hz và một vật khác có tần số 60Hz. Vật nào phát ra âm lớn hơn? Vật nào dao động chậm hơn? 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Nghiên cứu về biên độ dao động; mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm phát ra. GV: Yêu cầu HS độc TN SGK. - Kiểm tra thu thập thông tin của HS sau khi đọc TN, SGK: ? TN gồm dụng cụ gì? Tiến hành TN như thế nào? GV: Phát dụng cụ cho HS tiến hành TN trong (1'). Qua TN yêu cầu HS hoàn thành bảng 1 SGK. - Yêu cầu HS lên bảng điền HS: Dự đoán. HS: Đọc TN1, SGK. HS: Thước đàn hồi và hộp gỗ. HS: Tiến hành làm TN1. HS lên bảng điền vào bảng 1. - Mạnh  to. I. Âm to, âm nhỏ - biên độ dao động. * Thí nghiệm 1: SGK. Trang 32 12 Tuần: 14 Tiết: 14 Ngày soạn: ./…./…. Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh vào bảng 1. GV: Nhận xét chung. - Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vò trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động. - Yêu cầu HS trả lời câu C2. GV: Nhận xét chung. - Yêu cầu HS đọcTN2, SGK. - HS tiến hành TN trong (1'). Chú ý: Gõ nhẹ và gõ mạnh. GV: Qua TN yêu cầu HS trả lời câu C3. GV: Nhận xét đánh giá. ? Qua 2 TN trên em rút ra được kết luận gì? GV: Nhận xét chung. Cho HS ghi vào vở. HĐ3: Tìm hiểu độ to của một số âm. Yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: ? Đơn vò đo độ to của âm là gì? Kí hiệu? GV: Để đo độ to của âm người ta dùng máy đo. GV giới thiệu độ to của một số âm trong bảng 2, SGK. H: Tiếng sét to gấp mấy lần tiếng nhạc to? ? Độ to của âm là bao nhiêu thì làm đau tai? ? Để tránh bò đau tai ở những nơi có độ to của âm lớn, người ta phải làm gì? HĐ4: Vận dụng GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu C4, C5, C6, C7 trong 4 phút. - Cho HS thảo luận chung và trả lời. - Yếu  nhỏ. C2; Đầu thước lệch khỏi vò trí cân bằng càng nhiều, biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. - HS tiến hành TN trong (1'). C3: Quả cầu bấc lệch càng nhiều (ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn (nhỏ), tiếng trống càng to (nhỏ). HS: Kết luận: m phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. HS: Đọc thông tin trong SGK. HS: Đơn vò đo độ to của âm là đêxiben. Kí hiệu là: dB. HS: Nghiên cứu trong SGK. Tiếng sét to gấp 2 lần tiếng nhạc to. HS: Độ to của âm >=130dB thì làm đau tai. HS: Trang bò những vật dụng chống ồn như: bông gòn… C4: Gảy mạnh dây đàn  âm to. C5: * Thí nghiệm 2: SGK. * Kết luận: Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. II. Độ to của một số âm. - Độ to của âm được đo bằng đơn vò là đêxiben. - Kí hiệu là: dB. Trang 33 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh GV: Nhận xét chung. C6: m to (âm nhỏ) thì biên độ dao động của màng loa càng lớn (nhỏ)  màng loa rung mạnh (rung nhẹ). C7: Tiếng ồn ở sân trường khoảng 70 - 80 dB. 4. Tổng kết toàn bài - Độ to nhỏ của âm phụ thuộc như thế nào vào nguồn âm? - Đơn vò đo độ to của âm là gì? Kí hiệu? 5. Hoạt động nối tiếp - Về nhà học bài, xem phần "có thể em chưa biết". - Làm bài tập 12.1  14.4 SBT. - Xem trước bài mới tiết sau học tốt hơn. Trang 34 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và khơng truyền trong chân khơng. - Nêu được trong các mơi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau. 2. Kỹ năng: Làm TN để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào? 3. Thái độ: - Thực hiện nghiêm túc TN để tìm ra kết luận được càng xa nguồn âm, biên độ dao động âm càng nhỏ  âm càng nhỏ. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 13.1  13.3 SGK. - HS: Xem bài mới. IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu độ to của âm phụ thuộc vào nguồn âm như thế nào? Đơn vò đo độ to của âm? - Sửa bài tập 12.1; 12.2; 12.4 SBT. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Nghiên cứu môi trường truyền âm. GV: Cho HS đọc TN SGK. Thảo luận nhóm trong (1') tiến hành TN. - Hướng dẫn HS: cầm tay trống 1 tránh âm truyền qua chất rắn. Trống 2 đặt trên giá đỡ. GV: Quan sát HS tiến hành TN và sửa chữa. - Hướng dẫn HS thảo luận kết quả TN theo hai câu hỏi C1, HS: Dự đoán HS đọc TN SGK. - Thảo luận nhóm trong (1') tiến hành TN. HS: thảo luận C1, C2. HS: trả lời: I. Môi trường truyền âm * Thí nghiệm: 1. Sự truyền âm trong không khí. 2. Sự truyền âm trong chất rắn. Trang 35 13 Tuần:15 Tiết: 15 Ngày soạn: …./…./… . [...]... theo hướng khác - Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm Giáo án Vật lí 7 Tuần:18 Tiết: 18 Ngày soạn: …./…./… Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài 16 TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ÂM HỌC I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh - Luyện tập cách vận dụng kiến thức âm thanh vào cuộc sống - Hệ thống hoá lại kiến thức của chương I và chương II... 1 Kiến thức - Nêu được một số ví dụ về ơ nhiễm do tiếng ồn - Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ơ nhiễm do tiếng ồn - Đề ra được một số biện pháp chống ơ nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể 2 Kỹ năng: Phương pháp tránh tiếng ồn 3 Thái độ: Rèn luyện khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tế II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm III TÀI LIỆU... rõ hơn C7: s = v.t = 1500m/s 0.5s = 75 0m C8: a, b, d 4 Tổng kết toàn bài - Khi nào thì có âm phản xạ? Tiếng vang là gì? - Có phải cứ có âm phản xạ thì đều có tiếng vang không? - Vật nào phản xạ âm tốt, âm kém? 5 Hoạt động nối tiếp - Về nhà học bài, xem phần "có thể em chưa biết" - Làm bài tập 14.1  14.4 SBT - Xem trước bài mới tiết sau học tốt hơn Trang 40 Giáo án Vật lí 7 Tuần: 17 Tiết: 17 Ngày soạn:... nhà học bài, xem phần "có thể em chưa biết" - Làm câu C9, C10 và bài tập 13.1  13.4 SBT - Xem trước bài mới tiết sau học tốt hơn Trang 37 Giáo án Vật lí 7 Tuần:16 Tiết: 16 Ngày soạn: …./…./… Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài 14 PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ - Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản... nhanh, tốt hơn không khí - Vì quãng đường từ loa công cộng đến tai dài hơn nên thời gian truyền âm đến tai dài hơn HĐ3: Vận dụng: GV: Yêu cầu HS trả lời câu HS: Làm việc cá nhân trả lời C7: Truyền qua môi trường C7, C8, C9 SGK không khí GV: Nhận xét chung C8: Có thể có phương án: - khi đi câu, người trên bờ phải đi nhẹ để cá không nghe thấy tiếng động  cá không bơi đi - Đi thả lưới… 4 Tổng kết toàn... liên quan tới sự phản xạ âm 2 Kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tế từ các TN 3 Thái độ: Yêu thích môn học II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm III TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 14.2, SGK - HS: Xem bài mới IV TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1 Ổn đònh: kiểm tra só số 2 Kiểm tra bài cũ: - Môi trường nào truyền âm? Môi trường nào không... nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém) - Những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém Giáo án Vật lí 7 do tiếng vang kéo dài thì phải làm như thế nào? - Yêu cầu HS trả lời câu C5 GV: Nhận xét đánh giá ? Qua hình 14.3 Em thấy tai khum có tác dụng gì? GV: Hướng dẫn Hs trả lời câu C7 ? "t" là thời gian âm đi như thế nào?  rút ra âm đi từ mặt nước xuống đáy biển chỉ có 0.5s - Yêu cầu HS trả... sống 2 Kỹ năng: Rèn luyện khả năng phát triển tư duy cho HS 3 Thái độ: Tích cực trong học tập, rèn luyện tính thận trọng cẩn thận II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm III TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Hệ thống câu hỏi và câu trả lời - HS: Trả lời trước các câu hỏi của phần ôn tập IV TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1 Ổn đònh: kiểm tra só số 2 Kiểm tra bài cũ: - Ô nhiễm tiếng... dao động b tần số c Đêxiben (dB) d 340m/s e 70 dB 2 a tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng 3 a không khí c Rắn d Lỏng 4 Là âm dội ngược lại khi HĐ2: Yêu cầu HS lần lượt gặp một mặt chắn phát biểu phần tự kiểm tra 5.D của mình theo các câu Mỗi câu yêu cầu 2 HS trả lời HS; lần lượt trả lời các câu 6 a Cứng, nhẵn, mềm, gồ ghề GV: Nhận xét đánh giá hỏi 7 Câu (b, d) đúng 8 Vật cách âm tốt: Bông,... Trang 43 Giáo án Vật lí 7 3 trong (3') - Yêu cầu HS trong nhóm trả lời GV: Nhận xét chung Câu 4: GV gợi ý: - Cấu tạo cơ bản của mũ nhà du hành? - Tại sao 2 nhà du hành không nói chuyện trực tiếp được? Khi chạm mũ thì nói chuyện được Vậy âm truyền qua môi trường nào? Câu 5: Phải yêu cầu HS trả lời được là ngõ nào mới có âm phản xạ nhiều lần và kéo dài? Từ đó tạo ra tiếng vang? Câu 7: Yêu cầu HS xây dựng . trong học tập. Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN. Trang 42 Giáo án Vật lí 7. Người soạn: Hồ Việt Cảnh Bài TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ÂM HỌC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức, Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức,

Hình ảnh liên quan

- GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5 SGK. - HS: Xem bài mới. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ng.

cụ thí nghiệm Hình 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5 SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 1 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 11.1  11.3. SGK. - HS: Xem bài mới. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ng.

cụ thí nghiệm Hình 11.1  11.3. SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 4 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 12.1  12.2. SGK. - HS: Xem bài mới. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ng.

cụ thí nghiệm Hình 12.1  12.2. SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 7 của tài liệu.
vào bảng 1. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

v.

ào bảng 1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 13.1  13.3 SGK. - HS: Xem bài mới. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ng.

cụ thí nghiệm Hình 13.1  13.3 SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Bố trí TN như hình 13.2. - Mỗi nhóm lần lượt tiến hành TN để tránh gây ồn. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

tr.

í TN như hình 13.2. - Mỗi nhóm lần lượt tiến hành TN để tránh gây ồn Xem tại trang 11 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 14.2, SGK. - HS: Xem bài mới. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ng.

cụ thí nghiệm Hình 14.2, SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 13 của tài liệu.
? Qua hình 14.3. Em thấy tai khum có tác dụng gì? - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ua.

hình 14.3. Em thấy tai khum có tác dụng gì? Xem tại trang 15 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm Hình 14.2, SGK. - HS: Xem bài mới. - Tài liệu GA lý 7 (T12-17)HKI chuẩn kiến thức

ng.

cụ thí nghiệm Hình 14.2, SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 16 của tài liệu.