0

Bài giảng DẤU BẢNG TÍNH EXCELL

3 320 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Các thầy cô có một tài liệu Excel rất quan trọng và không muôn ngời khác xem sợ ảnh hởng đến vấn đề an ninh . Các thầy cô thờng nghĩ đến đặt mật khẩu đúng không ạ. Nhng nếu nh vì một lí do nào đó mà thầy cô quên mất mật khẩu, hoặc bị ngời khác chôm mất thì thật nguy hiểm. Nhng đừng lo vì tôI sẽ giới thiệu cho thầy cô một thủ thuật mà sẽ giúp thầy cô đảm bảo đợc tính bảo mật Các bớc tiến hành nh sau: Bớc 1: Mở tài liệu Excel nên nhé, giả sử tài liệu của thầy cô có 3 bảng tính nh hình dới Bớc 2: Thầy cô nháy chuột phải vào bảng có tên Tinh luong . Chọn View code, một cửa sổ mới hiện ra(hình dới): Trªn cöa sæ Properties b¹n chän Sheet 1 nÕu b¹n muèn giÊu b¶ng tÝnh nµy ®i Cũng trên cửa sổ Properties này ở mục Visible bạn nháy vào và chọn mục 0-xlsheetHidden, nh vậy là đã khoá bảng tính lại rồi đó. Nếu muốn khoá bảng tính tiếp các thầy cô làm tơng tự nhé Để hiện bảng tính trơ lại các thầy cô cũng làm tơng tự nh khi khoá bảng tính nhng tại mục Visible thầy cô nhớ chọn lại là 1-xlsheetVisible là đợc Các thầy cô hãy thử làm đi nhé. Chúc các thầy cô thành công Thầy cô hãy ghé thăm Website của mình nhé: http://violet.vn/th-bxuanhung-namdinh/ Thankyou . khoá bảng tính lại rồi đó. Nếu muốn khoá bảng tính tiếp các thầy cô làm tơng tự nhé Để hiện bảng tính trơ lại các thầy cô cũng làm tơng tự nh khi khoá bảng. thầy cô đảm bảo đợc tính bảo mật Các bớc tiến hành nh sau: Bớc 1: Mở tài liệu Excel nên nhé, giả sử tài liệu của thầy cô có 3 bảng tính nh hình dới Bớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng DẤU BẢNG TÍNH EXCELL, Bài giảng DẤU BẢNG TÍNH EXCELL,

Hình ảnh liên quan

Bớc 1: Mở tài liệu Excel nên nhé, giả sử tài liệu của thầy cô có 3 bảng tính nh hình dới - Bài giảng DẤU BẢNG TÍNH EXCELL

c.

1: Mở tài liệu Excel nên nhé, giả sử tài liệu của thầy cô có 3 bảng tính nh hình dới Xem tại trang 1 của tài liệu.
Trên cửa sổ Properties bạn chọn Sheet 1 nếu bạn muốn giấu bảng tính này đi - Bài giảng DẤU BẢNG TÍNH EXCELL

r.

ên cửa sổ Properties bạn chọn Sheet 1 nếu bạn muốn giấu bảng tính này đi Xem tại trang 2 của tài liệu.