0

Bài giảng tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật

12 1,581 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

Gi¸o viªn: Đậu Thị Kim Dung Giới thực vật Thực vật bậc thấp. Chưa có thân, lá, rễ; sống ở nước là chủ yếu Thực vật bậc cao. Đã có thân, lá, rễ; sống trên cạn là chủ yếu Các ngànhTảo Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt Rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau Ngành Rêu Có bào tử Có hạt Ngành Dương xỉ Có nón Có hoa quả Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó? Đáp án 1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật: Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Hình 44.1. Sơ đồ phát triển của giới thực vật *Thảo luận nhóm(3phút): viết đáp án ( a, b,c…)ra bảng nhóm về trật tự xuất hiện và phát triển của giới thực vật Cơ thể sống đầu tiên Hạt kín Dương xỉ Rêu Tảo Các đại dương chiếm phần lớn diện tích trái đất Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền được mở rộng Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Tiếp tục khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục a d b g c e Tảo nguyên thuỷ Các thực vật ở cạn đầu tiên ( Quyết trần) Dương xỉ cổ Hạt trần Hạt trần +. Giới thực vật( từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hoá như thế nào ( về đặc điểm cấu tạo và sinh sản)? +. Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường thay đổi Cơ thể sống đầu tiên Tảo nguyên thuỷ Các thực vật ở cạn đầu tiên ( Quyết trần) Dương xỉ cổ Hạt trần Tảo Các đại dương chiếm phần lớn diện tích trái đất Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền được mở rộng Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Tiếp tục khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục *. Sau khi đã có một trật tự đúng các đoạn câu trên , đọc kĩ lại và cho biết: ?. Tổ tiên chung của giới thực vật là gì? Hạt kín Hạt trần Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Rêu Dương xỉ Cơ thể sống đầu tiên Các thực vật ở cạn đầu tiên ( Quyết trần) Dương xỉ cổ Hạt trần Các đại dương chiếm phần lớn diện tích trái đất Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền được mở rộng Khí hậu nóng và rất ẩm Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn Tiếp tục khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục 2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật: ?. Nhìn vào sơ đồ H44.1 cho biết sự phát triển của giới thực vật được chia làm mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào? I II III ?. Thực vật ở nước xuất hiện trong điều kiện môi trường như thế nào? Có những nhóm thực vật nào xuất hiện? ?. Vì sao những thực vật này có thể sống được trong môi trường nước? *. Ở giai đoạn II , thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện môi trường như thế nào? Có những nhóm thực vật nào xuất hiện? *.Thực vật xuất hiện trong giai đoạn này có những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường như thế nào? *. Thực vật hạt kín xất hiện trong điều kiện môi trường như thế nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó? Tảo Rêu Dương xỉ Hạt trần Hạt kín Tảo nguyên thuỷ Khí hậu tiếp tục khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục Hình 44.1: Sự phát triển của giới thực vật Kiểm tra đánh giá Bài 1: Điền vào chỗ trống (1,2,3…) các câu sau đây bằng những từ thích hợp: a. Tổ tiên chung của mọi sinh vật cũng như của giới thực vật ngày nay là … …… .(1)…………………., chúng xuất hiện trong các…… (2)…… b. Dạng thực vật đầu tiên xuất hiện là …… (3)… dạng thực vật xuất hiện sau cùng là ……….(4) . c. Sự chuyển môi trường sống từ dưới ………(5)……… Lên ….(6) …… là nguyên nhân chính thúc đẩy sự tiến hoá của giới thực vật Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Kiểm tra đánh giá Bài tập 2: Khoanh tròn vào chữ(a,b,c…)chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau: Quá trình phát triển của giới thực vật được chia làm mấy giai đoạn: a. Hai giai đoạn:Xuất hiện thực vật ở nước và xuất hiện thực vật ở cạn b. Ba giai đoạn: Thực vật chưa có mạch; Thực vật có mạch nhưng chưa có hạt; Thực vật có hạt c. Ba giai đoạn: Thực vật có thân ,lá nhưng chưa có mạch dẫn; Thực vật có mạch dẫn nhưng chưa có hoa; Thực vật có hoa d. Ba giai đoạn: Xuất hiện thực vật ở nước; Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật hạt kín d Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Kiểm tra - đánh giá Bài 3: Trong quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật thì thực vật nào tiến hoá nhất ? Vì sao? Trả lời: Trong quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật thì Hạt kín tiến hoá hơn hẳn so với các ngành thực vật trước nó. Vì: có noãn và hạt được dấu kín nên đảm bảo tránh được những điều kiện bất lợi bên ngoài, xuất hiện hoa và quả. Mặt khac cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản có cấu tạo đa dạng phù hớp với mọi điều kiện sống khác nhau nên thực vật hạt kín phân bố rộng rãi và tiến hoá nhất. [...].. .Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Hướng dẫn học ở nhà: + Học bài ,trả lời các câu hỏi SGK + Làm bài tập trong vở bài tập + Xem trước bài 45: Nguồn gốc cây trồng + Chuẩn bị theo nhóm: Cây cải, su hào, súp lơ, cải bắp… . giới Thực vật: Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Hình 44.1. Sơ đồ phát triển của giới thực vật *Thảo luận. Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Tiết 54: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT Kiểm tra - đánh giá Bài 3: Trong quá trình xuất hiện và phát triển của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật, Bài giảng tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật,

Hình ảnh liên quan

Hình 44.1. Sơ đồ phát triển của giới thực vật - Bài giảng tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật

Hình 44.1..

Sơ đồ phát triển của giới thực vật Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 44.1: Sự phát triển của giới thực vật - Bài giảng tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật

Hình 44.1.

Sự phát triển của giới thực vật Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan