0

Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

18 266 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

Trêng THCS T©n Léc Gv: NguyÔn ThÞ T ¬i híng dÉn so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö Chuyªn ®Ò So¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö b»ng powerPoint 1 Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử Lời nói đầu Trong thời đại khoa học công nghệ ngày nay, ứng dụng công nghệ tin học vào cuộc sống quả thực thật hữu ích và tiện lợi. Nó không những làm thay đổi quan niệm ý thức, mà còn giúp con ngời nâng cao tính kỷ luật, làm việc chính xác, năng suất và hiệu quả hơn. Đặc biệt trong giáo dục việc soạn bài giảng để truyền đạt hết kiến thức bài học cho học sinh, là việc làm vô cùng quan trọng. Chơng trình ứng dụng Mycrosoft Office có phần powerpoint cung cấp gần nh đầy đủ các công cụ, cũng nh các câu lệnh để chúng ta soạn đợc các bài giảng điện tử theo yêu cầu của mình Trong tài liệu này tôi viết thật đơn giản, nó đợc mô tả từ những việc làm, thao tác, cách xử lý các tình huống cụ thể thờng gặp trong thực tế soạn thảo văn bản và biên soạn giáo án điện tử , tài liệu đợc viết tơng đối ngắn gọn, đợc mô tả bằng hình ảnh cụ thể nh trên màn hình máy tính khi làm việc, giúp đồng nghiệp dễ quan sát, dễ thực hiện các câu lệnh, thao tác cho máy tính làm việc. Khi học đồng nghiệp cần phải quan sát kỹ các ký hiệu, các mũi tên chỉ dẫn để làm đúng lệnh, đúng thao tác. Xin chân thành cảm ơn và góp ý của đồng nghiệp. 2 Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử *> Khởi động phần mềm: Màn hình Powerpoint xuất hiện Các Slide là: các trang là nội dung bài giảng bạn đánh vào để trình chiếu khi thuyết giảng. 3 Nháy đúp chuột vào đây chờ, màn hình powerpoint xuất hiện Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử Mỗi trang Slide có mỗi tính năng khác nhau, muốn thiết kế trình chiếu Slise nào, nh thế nào thì chọn Slide tơng thích, Nh vậy công việc quan trọng nhất khi tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho các trang chiếu. Nội dung trên trang chiếu có thể là: Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, hoặc các đoạn phimTa gọi ngắn gọn các nội dung trên là các đối tợng I. Thiết kế trang trình chiếu (Slide) 1. Chọn trang trình chiếu (Slide) * Đa con trỏ vào New Slide ấn phím trái chuột cửa sổ Slide Layout xuất hiện cho bạn các trang (Slide). - Chọn màu nền cho trang(Slide): 4 Đây là Slide (trang) chiếu thu nhỏ của trang ta sẽ, đang làm bên phải này 90 ấn vào đây để chọn các mẫu bài trình chiếu đã được thiết kế nền sẵn của máy ấn vào đây để chọn các trang Slide mẫu đã được thiết kế sẵn về cấu trúc Slide New Slide Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử Cách 1: Lấy các nền có sẵn: Nháy chuột vào Format->slide design màn hình xổ ra các kiểu chọn Cách 2: Tự tô màu nền: Nháy chute vào Format->Background chọn màu cần tô chọn Apply Cứ mỗi lần mở trang Slide mới mắc định của chơng trình là Font Arial nên phải thay đổi lại theo yêu cầu. Để tiện thao tác ta xóa hết các Text box có font chữ và cở chử nh đã mặc định sau đó tạo Text box mới bằng cách chọn biểu tợng trên thanh Drawing. Mỗi nội dung cần trình bày nên cho vào một Text box để tạo hiệu ứng hoạt hình cho dễ. Nếu muốn nhanh hơn thì làm trang trớc hoàn chỉnh rồi mới copy trang đó sang trang tiếp theo, ấn phím phải chuột copy Slide đó rồi ấn phím phải chuột Paste để dán, Slide đó nó sẽ tự chèn vào Slide mới copy. 2. Chèn các đối tợng vào trang trình chiếu (Slide) 5 1 tiêu đề(tên bài) không có mục(I) . Hai tiêu đề, ví dụ: Tên bài và (I,II) Kẻ biểu đồ, chèn tranh ảnh v.v ., không có tiêu đề Kẻ biểu đồ, chèn tranh v.v , có tiêu đề Tìm Font chữ trong mục này- mặc định của chương trình là font Airial Nháy vào biểu tượng này để chọn lại Text box mới Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử Lu ý là : Powerpoint cho phép copy các trang văn bản từ word sang, nhng đối với nội dung là các bảng biểu, đồ thị và tranh ảnh, thì nên chọn Slide có các biểu tợng mà nó đã quy định (trong các slide đó) nó đã quy định sẵn các vị trí 2.1/ Kẻ biểu bảng, chèn biểu đồ, tranh ảnh: *) Kẻ biểu bảng - Trớc hết bạn chọn Slide có biểu bảng: 6 Kẻ bảng biểu Biểu đồ Chèn tranh ảnh có sẵn của máy tính Chèn tranh ảnh Chèn Fiml Chèn chữ nghệ thuật Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử -Xóa cột , xóa dòng, nhập cột, dòng (nh trong word). 7 Nháy chuột vào biểu tượng biểu bảng Chọn số cột Chọn số dòng Kẻ biểu bảng, ấn chuột trái để thực hiện các thao tác khác . Xóa dòng Chèn thêm hàng Nhập cột, dòng(Gộp ô, tách ô) Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử *) Chèn biểu đồ: - Chèn biểu đồ vào Insert Chart hoặc chọn slide có hình biểu đồ ấn chuột vào đó để lập biểu đồ. - Khi cửa sổ sau xuất hiện, cần phải chú ý các ô có màu sắc trong cửa sổ nhỏ tơng ứng với màu sắc trong cột của biểu đồ và nó đợc hiển thị East(đông), west(tây), North(bắc). - Tiếp đó các ô A, B, C, D để hiệu chỉnh số liệu tơng ứng các cột của biểu đồ đó, muốn thêm số cột vào biểu đồ thì chỉ việc vào các ô tơng ứng với E, F . khai báo thông số(nhập số liệu) Cắt bớt cột biểu đồ bạn chọn cột biểu đồ có số liệu tơng ứng với A, B, C, D. Ví dụ: Chọn cột D sau đó đem con trỏ vào cột D nhấn phím phải chuột chọn lệnh Cut. 8 Chèn biểu đồ vào Insert Chart hoặc chọn Slide có hình biểu đồ nháy chuột vào đó Vào A, B, C, D để chỉnh số liệu Thêm cột biểu đồ gõ số liệu vào đây Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử *) Chèn tranh, ảnh - Chọn một slide layout có hỗ trợ chin hình ảnh, màn hình sẽ có dạng nh hình dới 9 Chèn biểu đồ vào Insert Chart hoặc chọn Slide có hình biểu đồ nháy chuột vào đó Đã cắt 2 cột ở đây, các cột tiếp theo tương tự Chọn ảnh có sẵn của chương trình, hoặc chọn ảnh bền ngoài bằng cách nháy chuột vào lệnh Importđể tìm ảnh tùy ý Nhấn chuột trái vào bài hát hoặc Film rồi nhấn OK Nhấn chuột trái vào biểu tượng này để chèn ảnh Trờng THCS Tân Lộc Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài giảng điện tử * Chèn đoạn phim và âm thanh: Thao tác bằng cách: Nháy chuột vào Insert-> Movie and Sound xuất hiện cửa sổ mới nh hình dới: + Chọn tiếp Movie form clip organizerchèn phim có sẵn của chơng trình hoặc Movie from filelấy tệp tin chứa phim cần chin vào + Chọn Sound from clip organizerchèn âm thanh có sẵn của chơng trình hoặc Sound from filelấy tệp chứa âm thanh cần chèn vào 2.2. Chọn màu nền cho trang trình chiếu (Slide) vào Design. Chọn màu nền cho Slide đem con trỏ chuột vào cửa sổ Design nó xuất hiện rồi tìm màu cho thích hợp rồi nháy chuột vào Slide có màu đã chọn, nếu bạn không muốn chọn màu nền có sẵn mà chọn màu nền khác ấn tiếp chuột phải vào Slide đó xuất hiện cửa sổ Background: 10 [...]... chọn Other powerPoint Presentation hoặc chọn OtherFileđể liên kết đến các tệp tài liệu khác 3, Nhỳng Violet vo Power Point Nhỳng Violet vo Powerpoint l cỏch hin ni dung ca cỏc trang Violet ngay trờn trang mn hỡnh ca Powerpoint, bờn cnh cỏc ni dung Powerpoint khỏc Vớ d bn cú th dựng Violet to ra cỏc bi tp (trc nghim, ụ ch, kộo th, ), sau ú nhp bi tp ny luụn lờn trang slide ca mt bi ging Powerpoint cú... to all slides III Chèn công thức toán học - Đối với vẽ hình học bạn có thể vẽ trực tiếp bằng cách sử dụng thanh công cụ Drawing hoặc bạn vẽ hình bên word hoặc sử dụng các phần mềm vẽ hình và copy hình sang Powerpoint - Để soạn giáo án đại số bạn sử dụng công thức toán học giống bên word, bạn thực hiện nh sau: 1 Nháy chuột vào đây 2 Xuất hiện cửa sổ 3 Gõ công thức toán học 4 Gõ xong nháy chuột vào Update... Chy Microsoft Powerpoint - M mt file PPT cú sn, hoc to mt file PPT mi nhng phi save li luụn n gin, ta nờn copy (hoc save) file PPT ny vo th mc cha th mc úng gúi ca bi ging Violet Vớ d, Violet úng gúi ra D:\BaiGiang\Bai1\Package-tracnghiem1 thỡ file PPT s c t vo D:\BaiGiang\Bai1 nh hỡnh di õy 15 Trờng THCS Tân Lộc giảng điện tử Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài - Trờn giao din Powerpoint, a chut... so vi file PPT Nh vớ d trc, vi file Powerpoint t ti D:\BaiGiang\Bai1, cũn Violet úng gúi ra th mc D:\BaiGiang\Bai1\Package-tracnghiem1, thỡ ta s t Base l Packagetracnghiem1 o Movie: l tờn y (gm c ng dn) ca file Player.swf c Violet sinh ra trong gúi sn phm, chớnh l bng thuc tớnh Base cng thờm \Player.swf Vớ d Package-tracnghiem1\Player.swf - Cui cựng chy trang Powerpoint ny xem kt qu Chỳ ý: 16 Trờng... cho bài trình chiếu linh hoạt và phong phú cần sử dụng các liên kết (hyperlinks) nhằm tạo ra khả năng di chuyển giữa các slide, hay giữa các bài trình diễn và các chơng trình ứng dụng khác bên ngoài PowerPoint 1, Liên kết giữa các slide trong cùng bài trình chiếu: Nháy chuột vào menu Slide show -> Action Settings xuất hiện hình bên có hai lựa chọn: + Chọn Mouse Click: lệnh sẽ thực hiện khi 14 Trờng... Package-tracnghiem1\Player.swf - Cui cựng chy trang Powerpoint ny xem kt qu Chỳ ý: 16 Trờng THCS Tân Lộc giảng điện tử Gv: Nguyễn Thị T ơi hớng dẫn soạn bài Ta cú th nhp nhiu bi tp Violet vo nhiu trang khỏc nhau ca Powerpoint bng cỏch úng gúi cỏc bi tp ú ra nhiu th mc khỏc nhau cho d qun lý thỡ nờn t cỏc th mc úng gúi ny nm trong th mc cha file PPT nh sau: v thao tác trình chiếu - Để trình chiếu thử cho từng Slide . chọn Other powerPoint Presentation hoặc chọn OtherFileđể liên kết đến các tệp tài liệu khác 3, Nhỳng Violet vo Power Point Nhỳng Violet vo Powerpoint l cỏch. sử dụng các phần mềm vẽ hình và copy hình sang Powerpoint. - Để soạn giáo án đại số bạn sử dụng công thức toán học giống bên word, bạn thực hiện nh sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT, Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT,

Hình ảnh liên quan

Màn hình Powerpoint xuất hiện - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

n.

hình Powerpoint xuất hiện Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cách 1: Lấy các nền có sẵn: Nháy chuột vào Format->slide design màn hình xổ ra các kiểu chọn Cách 2: Tự tô  màu nền: Nháy chute vào Format->Background chọn màu cần tô chọn Apply - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

ch.

1: Lấy các nền có sẵn: Nháy chuột vào Format->slide design màn hình xổ ra các kiểu chọn Cách 2: Tự tô màu nền: Nháy chute vào Format->Background chọn màu cần tô chọn Apply Xem tại trang 5 của tài liệu.
2.1/ Kẻ biểu bảng, chèn biểu đồ, tranh ảnh: - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

2.1.

Kẻ biểu bảng, chèn biểu đồ, tranh ảnh: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Nháy chuột vào biểu tượng biểu bảng - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

h.

áy chuột vào biểu tượng biểu bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Chèn biểu đồ vào Insert Chart hoặc chọn slide có hình biểu đồ ấn chuột vào đó để lập biểu đồ - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

h.

èn biểu đồ vào Insert Chart hoặc chọn slide có hình biểu đồ ấn chuột vào đó để lập biểu đồ Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Chọn một slide layout có hỗ trợ chin hình ảnh, màn hình sẽ có dạng nh hình dới - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

h.

ọn một slide layout có hỗ trợ chin hình ảnh, màn hình sẽ có dạng nh hình dới Xem tại trang 9 của tài liệu.
xuất hiện cửa sổ mới nh hình dới: - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

xu.

ất hiện cửa sổ mới nh hình dới: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Effect option xuất hiện bảng sau: * Trong mục  Effect: - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

ffect.

option xuất hiện bảng sau: * Trong mục Effect: Xem tại trang 13 của tài liệu.
+ Cách làm: Nháy chuột chọn bảng chọn Slide show -> Slide transition, hộp thoại Slide transition - Gián án CHUYÊN ĐỀ POWER POINT

ch.

làm: Nháy chuột chọn bảng chọn Slide show -> Slide transition, hộp thoại Slide transition Xem tại trang 14 của tài liệu.