0

Tài liệu KTHK I- lớp 9

3 216 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:11

Trường THCS Bản Phố Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN : VẬT LÝ - LỚP : 9 THỜI GIAN : 60 PHÚT ( Không kể thời gian giao đề ) I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau(2 điểm): Câu 1: Công thức nào dưới đây là biểu thức của định luật Ôm? A. RUI . = B. R U I = C. U R I = D. I U R = Câu 2: Đoạn mạch nào gồm hai điện trở R 1 , R 2 mắc song song có điện trở tương đương là: A. 21 RR + B. 21 21 . RR RR + C. 21 21 .RR RR + D. 21 11 RR + Câu 3: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất ρ thì có điện trở R được tính bằng công thức: A. S l R . ρ = B. l S R . ρ = C. ρ S lR . = D. ρ l SR . = Câu 4: Nếu đặt giữa hai đầu dây dẫn có điện trở 0,5 Ω một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là: A. 3 A B. 12 A C. 7,5 A D. 5,5 A II. Các câu sau nói về sự nhiễm từ của sắt và thép khi cùng đặt trong từ trường. Câu nào đúng(Đ), câu nào sai(S)? (2,5 điểm) A.Sắt nhiễm từ mạnh hơn thép B . Sắt và thép nhiễm từ như nhau C. Sắt và thép đều không nhiễm từ D. Sắt bị khử từ nhanh hơn thép E . Sự nhiễm từ của sắt được ứng dụng làm nam châm điện III. Điền từ thích hợp vào các câu sau để có quy tắc bàn tay trái(1,5 điểm): “Đặt lòng bàn tay trái hứng các đường………………………Nếu chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều………………………………… thì ngón tay cái choãi ra 90 0 chỉ chiều…………………… tác dụng lên dây dẫn” IV. Bài tập(4 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ: R 2 Biết: R 1 = 22 Ω , R 2 = 3 Ω , R 3 = 6 Ω . R 1 Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn A B mạch này là 24V. 1. Tính: R 3 a) Điện trở tương đương của đoạn mạch. b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R 3 trong 3 phút. 2. Nếu mắc thêm R 4 song song với R 3 thì điện trở đoạn mạch thay đổi như thế nào? ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Môn: Vật Lý – Khối 9 Năm học: 2010 - 2011 I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau(2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Câu 1 2 3 4 Đáp án B B A B II. Các câu sau nói về sự nhiễm từ của sắt và thép khi cùng đặt trong từ trường. Câu nào đúng(Đ), câu nào sai(S)?(2,5 điểm) Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm. III. Điền từ thích hợp vào các câu sau để có quy tắc bàn tay trái(1,5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. (1) sức từ (2) dòng điện (3) lực điện từ IV. Bài tập(4 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. a) R tđ = R 1 + 32 32 . RR RR + Ω= Ω+Ω ΩΩ +Ω= 24 63 6.3 22 b) )(1 24 24 1 A R U II td ==== )( 3 2 3 2.1 . ; 2 3,2 2 A R RI I === )( 3 1 3 2 1; 23 AIII =−=−= c) Q 3 = I 3 2 .R 3 .t = 120 (J) ý A B C D E Đáp án Đ S S Đ Đ d) Nếu mắc thêm R 4 song song với R 3 thì điện trở của cả mạch sẽ giảm đi. . Trường THCS Bản Phố Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN : VẬT LÝ - LỚP : 9 THỜI GIAN : 60 PHÚT ( Không kể thời gian giao. cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều………………………………… thì ngón tay cái choãi ra 90 0 chỉ chiều…………………… tác dụng lên dây dẫn” IV. Bài tập(4 điểm): Cho mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KTHK I- lớp 9, Tài liệu KTHK I- lớp 9,

Hình ảnh liên quan

Cho mạch điện như hình vẽ: 2 Biết: R 1 = 22Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω.               R1 - Tài liệu KTHK I- lớp 9

ho.

mạch điện như hình vẽ: 2 Biết: R 1 = 22Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω. R1 Xem tại trang 1 của tài liệu.