0

Bài soạn D:hoàn cảnh, nội dung , ý nghĩa tuyên ngôn độc lập.doc

1 1,437 3
  • Bài soạn D:hoàn cảnh, nội dung , ý nghĩa tuyên ngôn độc lập.doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

       !"  #$ #%$& ' ( ) *#  +,  -     !"  #$ - Giữa những ngày CMT8 đang diễn ra sôi sục Hà nội, Huế, SGòn đã dành đựơc c/quyền. - 25/8/1945 HCM cùng với TƯ Đảng, UB dân tộc g/phóng từ TTrào về đến Hà Nội. Theo đề nghị của Người, 1c/phủ lâm thời nước VNDC CH được thành lập, công cuộc chuẩn bị cho ngày CPLTthời ra mắt trước quốc dân đồng bào được tiến hành khẩn trương. - Ngày 28/8/1945 c/quyền đã dành được trong toàn quốc. VN thực sự trở thành 1 nước độc lập, tự do. Thay mặt cho CP lâm thời HCM viết "Tuyên ngôn độc lập" tại gác 2 số 48 phố hàng ngang - HN. - 2.9.45 trước sự chứng kiến của hàng vạn nhân dân thủ đô - đại diện cho nhân dân cả nước, thay mặt CP lâm thời nước VNDCCH, HCM trịnh trọng tuyên bố với ndân cả nước và ndân thế giới bản "TNĐL" khai sinh ra nước VNDCCH. -.#/ + Mở đầu bản TNĐL, người trích dẫn 2 lời TNĐL, đó là TNĐL của Mỹ (1776) và TN Nhân quyền của P (1791) để khẳng định những quyền thiêng liêng cơ bản của con người mà ko ai có thể xâm phạm được. Từ đó suy ra" Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dtộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do". TN khẳng định: "Nước VN có quyền hưởng tự do độc và thật sự đã trở thàh 1 nước tự do độc lập". Đó là kết quả của cuộc đtranh mà ndân VN đã dành được từ tay Nhật 8/1945. + Trong bản TNĐL, HCM đã tố cáo mạnh mẽ tội ác cuả TDP hơn 80 năm cướp nước ta, áp bức đồng bào ta, thi hành những luật pháp dã man, lập ra những nhà tù nhiều hơn trường học, tắm các cuộc khởi nghĩa của ndân ta trong bể máu, đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý khiến cho nhân dân ta bị bần cùng, nước ta têu điều xơ xác. - TN cũng tố cáo TDP đã quỳ gối đầu hàng N kể từ mùa thu 1940 nước ta trở thành thuộc địa của N - P. Nhưng từ 9/3/45 N đảo chính hất cẳng P, nước ta đã trỏ thành thuộc địa duy nhất của N. Khi N đầu hàng Đồng minh không điều kiện,14/8/45 ndân cả nước đã nổi dậy dành chính quyền từ tay N lập nên nước VNDCCH. - TN khẳng định: P chạy, N hàng, vua Bảo Đại thoái vị ndân ta đã đánh đổ xiềng xích TD gần 100năm nay, đánh đổ c/độ q/chủ chuyên chế mấy mươi thế kỷ, lập nên nước VNDCCH. - TN tuyên bố thoát li mọi quan hệ với P, xoá bỏ mọi đặc quyền của P ở VN và các Hiệp ước P ký về VN, ndân VN kiên quyết chống lại mọi âm mưu quay trở lại của TDP, đồng thời kêu gọi các nước Đ/minh công nhận quyền độc lập của ndân VN vừa dành đựơc từ tay FX Nhật. + Cuối cùng bản TN khẳng định nước VN đã được tự do và độc lập, ndânVN quyết không quản ngại hi sinh để bảo vệ quyền tự do và độc lập ấy."Toàn thể dtộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng và tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy". 0-& ' ( ) *#  +,   - Bản TNĐL là 1 văn kiện lịch sử có gtrị về mọi mặt, nhất là về c/trị, tư tưởng và có ý nghĩa LS sâu sắc. + Những lời TN đó là kết tinh những giá trị tinh thần và văn hoá truyền thống của dtộc VN. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất chống xâm lược và tư tưởng không có gì quý hơn Đlập tự do của dtộc VN. + Bản TNĐl được công bố ghi nhận sự thắng lợi hoàn toàn và triệt để của cuộc Tổng k/n T8/45 mở đầu 1 kỷ nguyên mới trong LS dtộc - kỷ nguyên độc lập tự do định hướng tiến lên CNXH. + Bản TNĐL còn khẳng định chủ quyền và đại vị pháp lý của Nhà nước VNDCCH và quyết tâm của ndân VN trong sự nghiệp bảo vệ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. . trong toàn quốc. VN thực sự trở thành 1 nước độc lập, tự do. Thay mặt cho CP lâm thời HCM viết " ;Tuyên ngôn độc lập& quot; tại gác 2 số 48 phố hàng ngang. nước ta, áp bức đồng bào ta, thi hành những luật pháp dã man, lập ra những nhà tù nhiều hơn trường học, tắm các cuộc khởi nghĩa của ndân ta trong bể máu, đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn D:hoàn cảnh, nội dung , ý nghĩa tuyên ngôn độc lập.doc, Bài soạn D:hoàn cảnh, nội dung , ý nghĩa tuyên ngôn độc lập.doc, Bài soạn D:hoàn cảnh, nội dung , ý nghĩa tuyên ngôn độc lập.doc

Từ khóa liên quan