0

Tài liệu joomla thiết kế Web

22 375 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Nội dung: 1. Giới thiệu tổng quan về Joomla. 2. Download và cài đặt Máy chủ Web (Web Server) trên máy tính sử dụng Microsoft Windows XP. 3. Download và cài đặt Joomla 1.5. 4. Backup Website Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Tổng quan về Joomla  Là một trong những hệ quản trị nội dung (Content Management System – CMS) nổi tiếng nhất trên thế giới.  Joomla cho phép tạo mới và quản trị website dễ dàng.  Đây là gói phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí.  Có nhiều thành phần mở rộng (component, modules, plug in), đáp ứng yêu cầu cần thiết cho một website chuyên nghiệp như: trang tin điện tử, website cá nhân, bán hàng trực tuyến v.v….  Sử dụng ngôn ngữ lập trình web PHP, CSDL MySQL (hoàn toàn miễn phí). Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt Web Server:  Mô hình 3 tầng mô phỏng hoạt động của Joomla website.  Cần cài đặt web server (Apache) với PHP, cơ sở dữ liệu MySQL để có thể sử dụng Joomla. Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt Web Server:  Cách 1: Download và cài đặt từng phần mềm riêng biệt.  Apache (version 2.2.x). www.apache.org  PHP (version 5.2.x). www.php.net  MySQL (version 5.1.x). www.mysql.com  Cách 2: Download và cài đặt gói phần mềm đầy đủ các thành phần để chạy một hệ thống Web Server. Ví dụ: AppServ, EasyPHP, XAMPP, WampServer.  Bài này hướng dẫn các bạn download và cài đặt WampServer. Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer: • Cho phép lựa chọn các phiên bản PHP, MySQL khác nhau. • Rất tốt cho việc tạo máy chủ Web để chạy thử, thiết kế Website bằng PHP. • Hỗ trợ tốt cho Joomla 1.5, Joomla 1.0 • Hỗ trợ phiên bản PHP5 mới nhất • Tương thích Windows XP / Windows Vista / Windows 7 • Hoàn toàn miễn phí • Download WAMP tại địa chỉ http://www.wampserver.com/en/download.php Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer : • Nếu trước đó bạn đã cài đặt WAMP 5.1.x thì tốt nhất là gỡ nó đi sau đó mới cài WAMP Server 2.0 Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer : • Nhấn [Next] và thực hiện các bước tiếp theo Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer : • Nếu trên máy của bạn có cài trình duyệt Firefox và bạn muốn chọn Firefox làm trình duyệt mặc định khi mở http://localhost thì nhấn [Yes] Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer : • Điền các thông số để có thể gửi/nhận mail thông qua một SMTP server. Nếu không biết hãy để mặc định và nhấn [Next] Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer : • Nhấn nút [Finish] để hoàn tất quá trình cài đặt [...]...  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 7: Cấu hình chính - Cài đặt dữ liệu mẫu Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 8: Kết thúc cài đặt Joomla 1.5  Xóa hoặc đổi tên thư mục cài đặt: \ten_thu_muc _web\ installation Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5: Hiển thị trang chủ của joomla website với giao diện mặc định và dữ liệu mẫu khi cài đặt Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5... và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 3: Kiểm tra điều kiện trước khi cài đặt, thiết lập đề nghị Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 4: Chấp nhận các điều khoản của Joomla Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 5: Cấu hình database Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 6: Cấu hình FTP Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5... đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt WampServer : • Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng của WAMP ở góc màn hình như dưới đây: Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download Joomla 1.5:  Download Joomla 1.5 tại: http://www .joomla. org/download.html  Download zip file phiên bản mới nhất (1.5.22 tại thời điểm thực hiện bài giảng), giải nén zip file vào thư mục định chứa website trong Web Root... đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 1: Tạo một MySQL database  Mở trình duyệt, gõ: http://localhost/phpmyadmin, tạo một database mới ở ô Create new database (chọn mã utf8_general_ci để hỗ trợ tiếng Việt) Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Cài đặt Joomla 1.5:  Bước 2: Trên trình duyệt gõ: http://localhost/ten_thu_muc _web Trang cài đặt Joomla sẽ hiển thị, lựa chọn ngôn ngữ cài đặt (phiên bản Joomla2 2... và dữ liệu mẫu khi cài đặt Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Backup website và cơ sở dữ liệu (database) thường xuyên  Đây không phải phương pháp chống được hacker tấn công Tuy nhiên, trong trường hợp website bị tấn công, chúng ta có thể sử dụng lại phiên bản cũ đã được backup  Backup website: Copy toàn bộ phần code của thư mục web đã được cài đặt  Backup database: Xem hướng dẫn backup database... mục web đã được cài đặt  Backup database: Xem hướng dẫn backup database ở phần sau  Kiểm tra xem thành phần mở rộng nào bị tấn công, gỡ bỏ nó (Chỉ nên sử dụng những thành phần mở rộng thật cần thiết cho website) . khác nhau. • Rất tốt cho việc tạo máy chủ Web để chạy thử, thiết kế Website bằng PHP. • Hỗ trợ tốt cho Joomla 1.5, Joomla 1.0 • Hỗ trợ phiên bản PHP5 mới. Tổng quan và cài đặt Joomla 2.5  Download và cài đặt Web Server:  Mô hình 3 tầng mô phỏng hoạt động của Joomla website.  Cần cài đặt web server (Apache)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu joomla thiết kế Web, Tài liệu joomla thiết kế Web,

Hình ảnh liên quan

 Mô hình 3 tầng mô phỏng hoạt - Tài liệu joomla thiết kế Web

h.

ình 3 tầng mô phỏng hoạt Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Bước 5: Cấu hình database. - Tài liệu joomla thiết kế Web

c.

5: Cấu hình database Xem tại trang 17 của tài liệu.
 Bước 6: Cấu hình FTP. - Tài liệu joomla thiết kế Web

c.

6: Cấu hình FTP Xem tại trang 18 của tài liệu.
 Bước 7: Cấu hình chính - Cài đặt dữ liệu mẫu. - Tài liệu joomla thiết kế Web

c.

7: Cấu hình chính - Cài đặt dữ liệu mẫu Xem tại trang 19 của tài liệu.