0

Gián án toán lớp 4 bài phân số

18 3,121 17
  • Gián án toán lớp 4 bài phân số

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

DỰ GIỜ MÔN TOÁN Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Tuyền Trường Tiểu học Phú Đức “A” Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 MÔN: TOÁN LỚP 4 250 250 Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao là 5 cm.Tính diện tích của hình đó. Diện tích hình bình hành là: 10 x 5 = 50 ( cm 2 ) Đáp số: 50 cm 2 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán Toán Phân số Phân số Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô màu 5 phần. màu 5 phần. Ta nói: Đã tô màu Ta nói: Đã tô màu năm phần sáu năm phần sáu hình tròn. hình tròn. Ta viết: 5 6 , đọc là năm phần sáu Ta gọi : là phân số 5 6 Phân số 5 6 có tö số là 5 , mẫu số là 6 Mẫu sốsố tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn chia thành 6 phần bằng nhau. Tử sốsố tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu. Ví dụ Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Đọc: một phần hai Đọc: ba phần tư Đọc: bốn phần bảy Đọc: năm phần chín Viết: 1 2 Viết: 4 7 Viết: 5 9 Viết: 3 4 Nhận xét Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử sốsố tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu sốsố tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 5 6 ; 1 2 3 4 4 7 5 9 ; ; ; là những phân số LUYỆN TẬP Bài 1: a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Đọc: hai phần năm Viết: 2 5 Đọc: năm phần tám Viết: 5 8 Đọc: ba phần tư Viết: 3 4 7 Đọc: bảy phần mười Viết: 10 3 Đọc: ba phần bảy Viết: 7 3 Đọc: ba phần sáu Viết: 6 b- Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì? LUYỆN TẬP Bài 2: Viết theo mẫu: Phân số Tử số Mẫu số Phân số Tử số Mẫu số 6 11 6 11 8 10 12 55 12 18 25 8 10 18 25 3 12 8 55 3 8 12 55 Hãy nêu đặc điểm của phân số. LUYỆN TẬP Bài 3: Viết các phân số a) Hai phần năm b) Mười một phần mười hai c) Bốn phần chín d) Chín phần mười e) Năm mươi hai phần tám mươi tư 2 5 11 12 7 9 9 10 52 84 [...]...LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 5 ; 8 ; 3 ; 19 ; 80 9 17 27 33 100 LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 5 9 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 8 17 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 3 27 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 19 33 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 80 100 Chia thnh 2 i i A hỏi qu mi i B c i B hỏi qu mi i A c Chân thành cảm . 10 x 5 = 50 ( cm 2 ) Đáp số: 50 cm 2 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán Toán Phân số Phân số Chia hình tròn thành. Viết: 1 2 Viết: 4 7 Viết: 5 9 Viết: 3 4 Nhận xét Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án toán lớp 4 bài phân số, Gián án toán lớp 4 bài phân số,

Hình ảnh liên quan

Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao  là 5 cm. Tính diện tích của hình đó. - Gián án toán lớp 4 bài phân số

t.

hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao là 5 cm. Tính diện tích của hình đó Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô - Gián án toán lớp 4 bài phân số

hia.

hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô Xem tại trang 5 của tài liệu.
Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: - Gián án toán lớp 4 bài phân số

i.

ết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bài 1: a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: - Gián án toán lớp 4 bài phân số

i.

1: a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan