0

Gián án toán lớp 4 bài phân số

18 3,150 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

DỰ GIỜ MÔN TOÁN Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Tuyền Trường Tiểu học Phú Đức “A” Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 MÔN: TOÁN LỚP 4 250 250 Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao là 5 cm.Tính diện tích của hình đó. Diện tích hình bình hành là: 10 x 5 = 50 ( cm 2 ) Đáp số: 50 cm 2 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán Toán Phân số Phân số Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô màu 5 phần. màu 5 phần. Ta nói: Đã tô màu Ta nói: Đã tô màu năm phần sáu năm phần sáu hình tròn. hình tròn. Ta viết: 5 6 , đọc là năm phần sáu Ta gọi : là phân số 5 6 Phân số 5 6 có tö số là 5 , mẫu số là 6 Mẫu sốsố tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn chia thành 6 phần bằng nhau. Tử sốsố tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu. Ví dụ Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Đọc: một phần hai Đọc: ba phần tư Đọc: bốn phần bảy Đọc: năm phần chín Viết: 1 2 Viết: 4 7 Viết: 5 9 Viết: 3 4 Nhận xét Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử sốsố tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu sốsố tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 5 6 ; 1 2 3 4 4 7 5 9 ; ; ; là những phân số LUYỆN TẬP Bài 1: a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Đọc: hai phần năm Viết: 2 5 Đọc: năm phần tám Viết: 5 8 Đọc: ba phần tư Viết: 3 4 7 Đọc: bảy phần mười Viết: 10 3 Đọc: ba phần bảy Viết: 7 3 Đọc: ba phần sáu Viết: 6 b- Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì? LUYỆN TẬP Bài 2: Viết theo mẫu: Phân số Tử số Mẫu số Phân số Tử số Mẫu số 6 11 6 11 8 10 12 55 12 18 25 8 10 18 25 3 12 8 55 3 8 12 55 Hãy nêu đặc điểm của phân số. LUYỆN TẬP Bài 3: Viết các phân số a) Hai phần năm b) Mười một phần mười hai c) Bốn phần chín d) Chín phần mười e) Năm mươi hai phần tám mươi tư 2 5 11 12 7 9 9 10 52 84 [...]...LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 5 ; 8 ; 3 ; 19 ; 80 9 17 27 33 100 LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 5 9 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 8 17 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 3 27 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 19 33 ; LUYN TP Bài 4 : Đọc các phân số 80 100 Chia thnh 2 i i A hỏi qu mi i B c i B hỏi qu mi i A c Chân thành cảm . 10 x 5 = 50 ( cm 2 ) Đáp số: 50 cm 2 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán Toán Phân số Phân số Chia hình tròn thành. Viết: 1 2 Viết: 4 7 Viết: 5 9 Viết: 3 4 Nhận xét Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án toán lớp 4 bài phân số, Gián án toán lớp 4 bài phân số,

Hình ảnh liên quan

Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao  là 5 cm. Tính diện tích của hình đó. - Gián án toán lớp 4 bài phân số

t.

hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao là 5 cm. Tính diện tích của hình đó Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô - Gián án toán lớp 4 bài phân số

hia.

hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô Xem tại trang 5 của tài liệu.
Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: - Gián án toán lớp 4 bài phân số

i.

ết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bài 1: a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: - Gián án toán lớp 4 bài phân số

i.

1: a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan