0

Bài soạn BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ (ĐỖ PHỦ) RẤT HAY TIẾNG TRUNG

16 1,564 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

iền các thông tin vào sơ đồ kwl sau: Sau khi chuẩn bị bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của ỗ Phủ, em đã biết được điều gè, muốn biết điều gè? iều đã biết Iều muốn biết IềU BIếT ƯợC bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) Phủ tIếT 41 i.TèM HIểU CHUNG 1. táC GIả - Là nhà thơ lớn đời Đường, được mệnh danh là "Thánh thơ". - Sống trong giai đoạn nhà Đường rối ren, loạn lạc. Ông làm quan 1 năm, về thủ phủ Tứ Xuyên (Thành ô) sinh sống. - Cuộc đời ông sống trong đau khổ, bệnh tật. - Để lại một "núi thơ" với nội dung hiện thực và nhân đạo sâu sắc. 2. TáC PHẩM - Được sáng tác dựa trên sự việc có thật trong cuộc sống đầy khó khăn của gia đình ông (SGK ghi rõ). - Bản dịch: của tác giả Khương Hữu Dụng TÁC PHẨM “MAO ỐC VỊ THU PHONG SỞ PHÁ CA” – ĐỖ PHỦ 茅屋為秋風所破歌 八月秋高風怒號, 卷我屋上三重茅。 茅飛渡江灑江郊, 高者掛罥長林梢, 下者飄轉沉塘坳。 Mao ốc vị thu phong sở phá ca Bát nguyệt thu cao phong nộ hào, Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao. Mao phi độ giang sái giang giao. Cao già quái quyến trường lâm sao, Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao. 南村群童欺我老無力, 忍能對面為盜賊。 公然抱茅入竹去, 唇焦口燥呼不得, 歸來倚杖自歎息。 Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực, Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc. Công nhiên bão mao nhập trúc khứ, Thần tiều khẩu táo hô bất đắc. Qui lai ỷ trượng tự thán tức. 俄頃風定雲墨色, 秋天漠漠向昏黑。 布衾多年冷似鐵, 驕兒惡臥踏裡裂。 床頭屋漏無干處, 雨腳如麻未斷絕。 自經喪亂少睡眠, 長夜沾濕何由徹! Nga khoảnh phong định vân mặc sắc, Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc. Bố khâm đa niên lãnh tự thiết. Kiều nhi ác ngọa đạp lý liệt. Sàng đầu ốc lậu vô can xứ, Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt. Tự kinh táng loạn thiểu thụy miên, Trường dạ chiêm thấp hà do triệt. 安得廣廈千萬間, 大庇天下寒士俱歡顏, 風雨不動安如山! 嗚呼!何時眼前突兀 見此屋, 吾廬獨破受凍死亦足! An đắc quảng hạ thiên vạn gian, Ðại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, Phong vũ bất động an như san. Ô hô, hà thời nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc, Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc. bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) ỗ Phủ tIếT 41 i.tìM HIểU CHUNG 1. táC GIả ii - hướng dẫn đọc hiểu văn bản 2. TáC PHẩM 1. Đọc - nhận xét - Số câu: đọc thoải mái, không hạn chế. - Số tiếng: Mỗi câu có 7 tiếng, hoặc 8 tiếng _Gieo vần: cách hoặc liền. Đây là thơ cổ thể (không phải thơ Đường). Bản dịch chỉ sát nghĩa; câu, chữ chỉ tương đối. bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) ỗ Phủ tIếT 41 i.tìM HIểU CHUNG 1. táC GIả ii - hướng dẫn đọc hiểu văn bản - Khổ 1, 2, 4: mỗi khổ 5 cầu. - Số tiếng khổ cuối dài, vút lên mơ ước và phù hợp với cảm xúc dâng trào. - Phng thc biu t: -SGK trang 134 2. TáC PHẩM 1. Đọc - nhận xét 2. Tìm hiểu bố cục bài thơ - Bố cục: 4 đoạn - chia 2 phần lớn: Lốc thu cuốn mái tranh trẻ con cướp tranh nỗi khổ của gia đình trong đêm mưa rét ước mơ cao cả của nhà thơ. (Quan hệ nhân - quả). - 3 đoạn đầu: Phần 1. Còn lại: Phần 2. bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) ỗ Phủ tIếT 41 3. Phân tích - Nhóm 3: Trong phần 3 - nỗi khổ được miêu tả qua từ ngữ nào? Tóm tắt lại?Tâm trang của Đỗ Phủ ở đoạn này như thế nào? Vì sao? a. Nhng nỗi khổ nhà thơ đề cập đến trong bài Phần I: - Lốc thu cuốn mái nhà tranh. - Trẻ con cướp tranh - Nỗi khổ của gia đình trong đêm mưa rét. - Nhóm 1: Trong 5 câu đầu tác giả tả cảnh gió thu tốc nhà qua từ ng nào? Em hình dung cảnh đó và tâm trạng của tác giả như thế nào? Em liên tưởng tới sự việc gì ở nước ta trong nhng tháng qua? - Nhóm 2: Trong khổ 2 nỗi khổ có giống khổ 1 không? Hãy thuật lại? ánh giá. - Tác giả có hành động, tâm trạng gỡ? Vỡ sao? Nhóm 1: -Trên cao gió thét già -Nhà tranh cuộn ba lớp -Tranh bay xa, cao , thấp . - Cảnh lốc xoáy dữ dội bất ngờ ập tới tàn phá nhà cửa, tài sản . - Tâm trạng bất ngờ, đau xót , bất lực trýớc tai hoạ do thiên nhiên gây ra - Liên týởng tới cảnh bão lũ miền trung . Nhóm2: - Nỗi khổ do người gây ra - Trẻ con khinh già yếu nhè, xô , cướp, giật, cắp tranh đi tuốt . - Người lớn môi khô miệng cháy gào . - Quay về chống gậy lòng ấm ức - Nhiều động từ diễn tả hành động coi thường, vô lễ, trắng trợn do cuộc sống cùng cực , thiếu thốn thất học nên sinh ra hư đốn - Người lớn ngăn cản, đòi lại không đýợc ấm ức, đây là nỗi đau về tinh thần bọn trẻ hư, vì thời thế. Nhóm3: Bên ngoài : mây tối mực, trời mịt mịt, đêm đen ,mưa mưa chẳng dứt -Trong nhà: Mền vải cũ, lạnh, con xấu nết đạp rách. Đầu giường nhà dột -Tâm trạng: Ít ngủ . -Lo lắng: đêm dài ướt át sao cho trót? - Miêu tả cụ thể cảnh khổ cực vì nhà dột khắp nơi trong đêm mưa, rét mướt không ngủ của một gia đình. - Tâm trạng : ít ngủ, không ngủ, lo lắng bất lực vì gia đình khổ cực vì thời thế loạn lạc. Thảo luận chung: Trong 3 nỗi khổ - nỗi khổ nào được miêu tả đặc sắc nhất? Vỡ sao? iều gỡ có thể khắc phục được ? Em hỡnh dung hiện thực xã hội Trung Quốc lúc này như thế nào? Trả lời: - Nỗi khổ thứ 3 được miêu tả đặc sắc nhất là hậu quả của nhng nguyên nhân do thiên nhiên, do con người gây ra.Nó vừa có tính cụ thể trong một gia cảnh, vừa có tính khái quát chung cho toàn xã hội. - Hiện thực xã hội rối loạn, đời sống nhân dân khổ cực thiếu thốn, không đủ sức để chống chọi với nhng tai hoạ do thiên nhiên gây ra ây là bức tranh hiện thực xã hội Trung Quốc thời kỳ loạn lạc. [...]...tIếT 41 bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) Phủ i.tèM HIểU CHUNG 1 táC GIả 2 TáC PHẩM ii - hướng dẫn đọc hiểu văn bản 1 Đọc - nhận xét 2 Tìm hiểu bố cục bài thơ 3 phN TCH a.NHNG NI KH DO CON NGI GY RA b C M CA TC GI Ước nhà rộng - Che khắp thiên hạ - Gió mưa vững như bàn thạch - Than ôi , bao giờ nhà ấy dựng sừng sững trước mắt -Riêng... ước mơ cao cả vị tha -Vĩ đại vì quên mình, xả thân,hi sinh cho hạnh phúc chung -Đặt nỗi khổ của nhân dân lên trên nỗi khổ của mình Tinh thần nhân đạo cao cả tIếT 41 bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) Phủ i.tỡM HIểU CHUNG 1 táC GIả 2 TáC PHẩM ii - hướng dẫn đọc hiểu vn bản 1 Đọc - nhận xét 2 Tìm hiểu bố cục bài thơ 3 phN TCH a.NHNG NI KH DO CON NGI GY RA b C M CA TC GI... CON NGƯờI ( GIá TRị HIệN THựC) LốC THU CUốN NHà TRẻ CƯớP TRANH NHà DộT ĐÊM MƯA RéT ƯớC MƠ: NHà RộNG CHE KHắP, VữNG VàNG (GIá TRị NHÂN ĐạO ) * NGHệ THU T ý NGHĩA BúT PHáP HIệN THựC KếT HợP CáC PHƯƠNG THứC BIểU ĐạT Tự Sự, MIÊU Tả, BIểU CảM PHƠI BàY NỗI KHổ CủA NHÂN DÂN, Tố CáO Xã HộI TRUNG QUốC ĐờI ĐƯờNG LOạN LạC, THể HIệN ƯớC MƠ NHÂN ĐạO CAO Cả CủA TáC GIả Và NHÂN DÂN TRUNG QUốC III LUYN TP CNG C in... NỗI KHổ CủA NHÂN DÂN, Tố CáO Xã HộI TRUNG QUốC ĐờI ĐƯờNG LOạN LạC, THể HIệN ƯớC MƠ NHÂN ĐạO CAO Cả CủA TáC GIả Và NHÂN DÂN TRUNG QUốC III LUYN TP CNG C in tip vo s kwl IV HNG DN HC TP Hc thuc ghi nh, nh bng tng kt, thuc bi th Son theo cõu hi vn bn th H Chớ Minh . chuẩn bị bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của ỗ Phủ, em đã biết được điều gè, muốn biết điều gè? iều đã biết Iều muốn biết IềU BIếT ƯợC bài ca nhà tranh. nhiên gây ra ây là bức tranh hiện thực xã hội Trung Quốc thời kỳ loạn lạc. bài ca nhà tranh bị gió thu phá (mao ốc vị thu phong sở phá ca) Phủ tIếT 41 i.tèM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ (ĐỖ PHỦ) RẤT HAY TIẾNG TRUNG, Bài soạn BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ (ĐỖ PHỦ) RẤT HAY TIẾNG TRUNG,

Hình ảnh liên quan

• - Nhóm 1: Trong 5 câu đầu tác giả tả cảnh gió thu tốc nhà qua từ ngữ nào? Em hình dung cảnh đó và tâm trạng của tác giả như thế nào? - Bài soạn BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ (ĐỖ PHỦ) RẤT HAY TIẾNG TRUNG

h.

óm 1: Trong 5 câu đầu tác giả tả cảnh gió thu tốc nhà qua từ ngữ nào? Em hình dung cảnh đó và tâm trạng của tác giả như thế nào? Xem tại trang 8 của tài liệu.