0

Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN A LƯỚI 2008-2009

4 288 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

UBND HUYỆN A LƯỚI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GD- ĐT MÔN: VẬT LÍ LỚP 9 năm học 2008- 2009 Thời gian: 150 phút -------------------------- Câu 1(1,5 điểm): Những vật sau đây chuyển động so với những vật nào và đứng yên so với những vật nào: ôtô đang chuyển động, người lái xe ngồi trên ô tô, người đứng bên đường, cột điện. Câu 2(1,5 điểm): Trên hình cho trục chính của một S• thấu kính . Điểm S và ảnh S ’ qua thấu kính. Dựa vào cách vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính. Em hãy xác định vị trí của thấu kính và tiêu điểm của nó. Cho biết thấu kính đó là thấu kính gì? S• ’ Câu 3( 1,5 điểm ): Pha m 1 ( g ) nước sôi ở 100 0 C vào m 2 ( g ) nước ở 30 0 C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 80 0 C. Biết m 1 + m 2 = 700g. Tính khối lượng m 1 và m 2 ? Câu 4( 2,5 điểm ): Cho 2 điện trở R 1 và R 2. Nếu mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của đoạn mạch gấp 4 lần khi mắc song song. Tính tỷ số giữa 2 điện trở? Câu 5 ( 3 điểm ): Có 4 bóng đèn cùng hiệu điện thế 110V nhưng công suất lần lượt là 75 W, 60W, 40W, 25W. Có cách nào mắc chúng vào mạch 220V để cho đèn sáng bình thường ? a.Dựa vào lí luận về công suất. b.Thử lại bằng định luật Ôm. ----------------------- Hết----------------------- HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ LỚP 9 Kỳ thi học sinh giỏi - Năm học 2008- 2009 ------------------------------------ Câu 1: * Ôtô: + Chuyển động đối với người đứng bên đường, cột điện. ( 0,25đ) + Đứng yên so với người lái xe. (0,25đ) *Người lái xe: + Chuyển động đối với người đứng bên đường, cột điện. (0,25đ) + Đứng yên so với ôtô. (0,25đ) * Cột điện: + Chuyển động đối với ô tô và người lái xe. (0,25đ) + Đứng yên so với người đứng bên đường. (0,25đ) Câu 2: -Tia sáng truyền qua quang tâm thấu kính là truyền thẳng. Vì vậy giao điểm của tia SS ’ với trục chính phải là quang tâm O. (0,25đ) - Từ O kẻ đoạn thẳng Ox vuông góc với trục chính của thấu kính. Từ S kẻ tia tới song song với trục chính, nó gặp thấu kính tại K. K là điểm xuất phát tia ló. Nối K với S ’ thì giao điểm KS ’ với trục chính là tiêu điểm F của thấu kính. (0,25đ) - Tính chất đó là tính chất của thấu kính hội tụ. Vậy thấu kính đó là thấu kính hội tụ. (0,25đ) - Hình vẽ đúng : x (0,75đ) S K O S ’ Câu 3: Từ phương trình cân bằng nhiệt ta có: Q thu = Q tỏa => m 2 .c n .(t 2 – t 1 ) = m 1 . c n .( t ’ 1 – t 2 ) (0,25đ) Thay vào : m 2 . (80 – 30) = m 1 .(100 – 80) => 50m 2 = 20m 1 <=> 5m 2 = 2m 1 (0,5đ) Ta có hệ phương trình: 5m 2 = 2m 1 m 1 + m 2 = 700 ( 0,25đ) => m 1 = 500g và m 2 = 200g (0,5đ) Câu 4: Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: R nt = R 1 + R 2 Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: R ss = (0,25đ) Theo đề bài ta có: = = = 4 (0,25đ) => = 4 (0,25đ) <=> + + 2 = 4 (1) (0,25đ) Đặt = X Điều kiện x ≠ 0 (0,25đ) (1) => x + = 2 <=> x 2 - 2x + 1 = 0 (0,25đ) => x = 1 (0,5đ) Vậy tỷ số 2 điện trở: = 1 (0,5đ) Câu 5 : * Vẽ hình đúng : (0,75đ) a. Các loại bóng đèn 110V phải mắc sao cho cường độ dòng điện qua nhóm I bằng cường độ dòng điện qua nhóm II và công suất nhóm I là (75W + 25W) bằng công suất nhóm II là ( 60W + 40W). (0,75đ) b. Thử lại bằng định luật Ôm : Theo công thức P = 75W 60W 40W 25W R 75 = R 25 = R 60 = R 40 = => R= => { (0,25đ) I II 220V => Điện trở nhóm I: R 1 = = = 121 Ω (0,5đ) => Điện trở nhóm II: R 2 = = 121 Ω (0,5đ) Như vậy U= 220V chia đều cho hai nhóm U 1 = U 2 = 110V, cả hai làm việc dưới hiệu điện thế 110V. (0,25đ) --------------------------------------------------------------- . trục chính c a một S• thấu kính . Điểm S và ảnh S ’ qua thấu kính. D a vào cách vẽ đường đi c a tia sáng qua thấu kính. Em hãy xác định vị trí c a thấu kính. đường. (0,25đ) Câu 2: -Tia sáng truyền qua quang tâm thấu kính là truyền thẳng. Vì vậy giao điểm c a tia SS ’ với trục chính phải là quang tâm O. (0,25đ) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN A LƯỚI 2008-2009, Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN A LƯỚI 2008-2009,

Hình ảnh liên quan

- Hình vẽ đúng :x (0,75đ) - Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN A LƯỚI 2008-2009

Hình v.

ẽ đúng :x (0,75đ) Xem tại trang 2 của tài liệu.