0

Gián án Máy phát điện ....

12 686 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1. Quan sát: H 34.1 và H 34.2 Hình: 34.1 Hình: 34.2 C1: Hãy chỉ ra các bộ phận chính của mỗi loại máy phát điện này và nêu lên chỗ giống nhau, khác nhau của chúng. * Giống nhau: Có nam châm và cuộn dây dẫn * Khác nhau: Hình 34.1 - Rôto: cuộn dây - Stato: nam châm - Bộ góp điện: vành khuyên và thanh quét Hình 34.2 - Rôto: nam châm - Stato: cuộn dây MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1. Quan sát: H 34.1 và 34.2 C2: Giải thích vì sao khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta lại thu được dòng điện xoay chiều trong các máy phát trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện. Trả lời: Khi cho nam châm quay thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn biến thiên. 2. Kết luận: Các máy phát điện xoay chiều đều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1. Quan sát: H 34.1 và 34.2 2.Kết luận: II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật 1. Đặc tính kĩ thuật -CĐDĐ: 2000A - HĐT: 25000V - Đường kính tiết diện:4m - Chiều dài: 20m - Công suất: 300MW - Tần số: 50Hz MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1. Quan sát: H 34.1 và 34.2 2.Kết luận: II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật 1. Đặc tính kĩ thuật 2.Cách làm quay máy phát điện -Dùng động cơ nổ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí Nhà máy Khí điện Cà Mau MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1. Quan sát: H 34.1 và 34.2 2.Kết luận: II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật 1. Đặc tính kĩ thuật 2. Cách làm quay máy phát điện - Dùng động cơ nổ - Dùng tuabin nước MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1. Quan sát: H 34.1 và 34.2 2.Kết luận: II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật 1. Đặc tính kĩ thuật 2. Cách làm quay máy phát điện - Dùng động cơ nổ -Dùng tua bin nước - Dùng cánh quạt gió MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều: 1. Quan sát: 2. Kết luận: II. Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật: 1. Đặc tính kỹ thuật: 2. Cách làm quay máy phát điện: III. Vận dụng: Giống nhau Đều có nam châm và cuộn dây dẫn, khi một trong hai bộ phận quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều Khác nhau: Đinamô xe đạp có kích thước nhỏ hơn, công suất phát điện nhỏ, HĐT và CĐDĐ ở đầu ra nhỏ. C3. Hãy so sánh chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp . N S BÀI TẬP 1. Hãy giải thích vì sao đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay , chỉ khi quay cuộn dây thì trong cuộn dây mới xuất hiện dòng điện xoay chiều? Trả lời: Khi cuộn dây dẫn đứng yên so với nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi. Chỉ khi cuộn dây quay thì số đường sức từ đó mới biến thiên. BÀI TẬP 2. Muốn cho máy phát điện xoay chiều phát điện liên tục thì phải làm thế nào? Trả lời: Phải làm cho cuộn dây hoặc nam châm quay liên tục. Có thể dùng tay quay, dùng động cơ quay rồi dùng dây cuaro kéo cho trục máy phát điện quay liên tục. [...]...BÀI TẬP 3 Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn Khi quay cuộn dây của máy phát điện thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì: A từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng B số đường sức từ xuyên qua tiết diện S luôn tăng C từ trường trong lòng cuộn dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Máy phát điện ...., Gián án Máy phát điện ....,

Hình ảnh liên quan

Hình: 34.1 Hình: 34.2 - Gián án Máy phát điện ....

nh.

34.1 Hình: 34.2 Xem tại trang 2 của tài liệu.