0

Gián án Tiết 21 Bai 19 Dong dien nguong dien

13 416 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Tiết 21 Bài 19: Dòng Điện Dòng Điện Nguồn điện Nguồn điện Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điệnDòng Điệnđiện thật là ích lợi và thuận tiện. Đèn điện có thể bật tắt dể dàng; sáng trưng ngay cả dưới trời mưa, gió. Ngoài ra còn có quạt điện, nồi cơm điện, máy thu thanh (rađiô), máy thu hình (tivi), máy lạnh, điện thoại và nhiều thiết bị điện khác tạo cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Các thiết bị này chỉ hoạt động khi có dòng điện chạy qua. Vậy dòng điện là gì? Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điệnDòng Điện I. Dòng điện: C1: Hãy tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điệndòng nước trong hình 19.1 a b c d Hình 19.1 Trở lại Vật lý 7 Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điệnDòng Điện + Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự…… trong bình. + Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước ……….từ bình A xuống bình B. C2: Khi nước ngừng chảy, ta phải đổ thêm nước vào bình A để nước chảy qua ống xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng? + Để đèn sáng lại ta phải làm cho mảnh phim nhựa nhiễm điện. I. Dòng điện: Trả lời: nước chảy Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điệnDòng Điện I. Dòng điện: Nhận xét: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích ……… qua nó. Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó. Kết luận: Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua. Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điện Dòng Điện I. Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó. Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua. II. Nguồn điện: 1. Các nguồn điện thường dùng: Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động. Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Hai cực của pin hay acquy là cực dương (+) và cực âm (-). C3: Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.2. • Acquy • Pin tiểu • Pin 9V • Pin đại Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điện Dòng Điện I. Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó. Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua. I. Nguồn điện: 1. Các nguồn điện thường dùng: Quan sát hình 19.2 hoặc những chiếc pin thật mà em có và chỉ ra đâu là cực dương, đâu là cực âm của nguồn điện này. Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điện Dòng Điện I. Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó. Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua. II. Nguồn điện: 1. Các nguồn điện thường dùng: a. Mắc mạch điện với nguồn điện như hình 19.3. b. Đóng công tắc, quan sát đèn có sáng hay không 2. Mạch điện có nguồn điện : Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện Nguồn điện Dòng Điện I. Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó. Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua. II. Nguồn điện: Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch kín bao gồm các thiết bị điện được nối kiền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện. III. Vận dụng: C4: Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết ba câu mỗi câu có sử dụng 2 trong số các cụm từ đã cho. Đèn điện cháy sáng được là do có dòng điện chạy qua nó. Quạt điện quay được là do có dòng điện chạy qua nó. Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng. [...].. .Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện I Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua II Nguồn điện: Mỗi nguồn điện... dụng nguồn Điện thoại điện là pin di động, máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc cá nhân, máy tính bỏ túi Tiết 21 Bài 19: Nguồn điệnDòng Điện I Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó Dòng điệndòng các điện tích dịch chuyển có hướng Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua II Nguồn điện: Mỗi nguồn điện... nhiều xe đạp có bộ phận là nguồn điện gọi là đinamô tạo ra Một đầu của đinamô chạm và vành bánh xe khi xe đang dòng điện để thắp sáng đèn Hãy cho biết làm thế nào để nguồn chuyển hoạt thì đinamô hoạt động điện này động động thắp sáng đèn như nguồn điện Dặn dò - Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK - Làm các bài tập 19 trong sách Bài tập . Tiết 21 Bài 19: Dòng Điện Dòng Điện Nguồn điện Nguồn điện Tiết 21 Bài 19: Nguồn điện – Dòng Điện Nguồn điện –. hình 19. 2. • Acquy • Pin tiểu • Pin 9V • Pin đại Tiết 21 Bài 19: Nguồn điện – Dòng Điện Nguồn điện – Dòng Điện I. Dòng điện: Bóng đèn của bút thử điện sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tiết 21 Bai 19 Dong dien nguong dien, Gián án Tiết 21 Bai 19 Dong dien nguong dien,

Hình ảnh liên quan

Hình 19.1 Trở lại Vật lý 7 - Gián án Tiết 21 Bai 19 Dong dien nguong dien

Hình 19.1.

Trở lại Vật lý 7 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Quan sát hình 19.2 hoặc những chiếc pin thật mà em có và chỉ ra  đâu  là  cực  dương,  đâu  là  cực  âm  của nguồn điện này. - Gián án Tiết 21 Bai 19 Dong dien nguong dien

uan.

sát hình 19.2 hoặc những chiếc pin thật mà em có và chỉ ra đâu là cực dương, đâu là cực âm của nguồn điện này Xem tại trang 8 của tài liệu.