0

Bài soạn vat lý 9 tiªt 40

3 435 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 09:11

Ngày soạn: 07/01/2011 Ngày giảng: 10/01/2011 Tiết 40: Truyền tải điện năng đi xa. I/ Mục tiêu: 1- Kiến thức: Lập đợc công thức tính năng lợng hao phí do tỏa nhiẹt trên đờng dây tải điện . -Nêu đợc hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đờng dây tải điện và do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đờng dây . 2- Kỹ năng: Rèn kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học để đi đển kiến thức mới . 3- Thái độ: Nghiêm túc, vận dụng vào thực tế. II/ Chuẩn bị: Học sinh ôn lại kiến thức về công ,công suất tỏa nhiệt của dòng điện . III/. Ph ơng pháp: ĐVĐ IV. Tổ chức các hoạt động dậy học. 1. ổn định : (1phút) 2. Kiểm tra bài cũ Tình huống học tập: (7phút) Viết các công thức tính công và công suất của dòng điện ? ở các khu dân c có trạm biến trế . Trạm biến thế dùng để làm gì ? 3. Bài mới: HĐ1:Sự hao phí điện năng trên đ ờng dây tải điện. (25phút) Mục tiêu: Học sinh hiểu đợc nguyên nhân gây hao phí trên đờng dây tải điện. Đồ dùng: Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giáo viên thông báo : truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng đờng dây truyền tải . dùng dây dẫn có nhiều thuận lợi so với các dạng năng lợng khác . Vậy tải điện bằng đờng dây tải có hao hụt gì dọc đờng không ? Gọi học sinh đọc mục 1 sgk,trao đổi nhóm tìm công thức liên hệ giữa công suất hao phí P,U,R Gọi đại diện nhóm trình bày cách lập luận của nhóm mình .Giáo viên hớng dẫn thảo luận chung để đi đến công thức tính : P hp = R 2 2 U p Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời C1,C2,C3. I/ Sự hao phí điện năng trên đ ờng dây tải điện . Học sinh nghe thông báo của giáo viên . 1.Tính điện năng hao phí trên đờng dây tải điện . Học sinh đọc mục 1 ,thảo luận nhóm tìm công thức tính hao phí theo các b- ớc : + Công suất của dòng điện : P = U.I I= U p (1) + Công suất tỏa nhiệt ( hao phí ): P hp =I 2 .R (2) + Từ (1) và (2) ta có công suất hao phí do tỏa nhiệt là : Gọi đại diện các nhóm trả lời giáo viên hớng dẫn trả lời chung cả lớp . Nếu chọn đây dẫn bằng bạc có điện trở suất là 1,6 . 10 -8 ôm mét không có nền kinh tế nào chịu nổi . Trong 2 cách giảm hao phí trên đờng dây cách nào thực hiện đợc ? Giáo viên thông báo thêm : để thay đổi hiệu điện thế ta dùng máy biến thế . Học sinh kết luận để giảm hao phí trên đờng dây tải điện. P hp = R . 2 2 U p (3) 2. Cách làm giảm hao phí : Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1,C2,C3 Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình C1: Có hai cáh làm giảm hao phí trên đờng dây truyền tải điện là: _ Làm giảm R _ Tăng U . C2. Biết R = .l /S chất làm dây dẫn đã chọn trớc ,chiều dài đờng dây không đổi ,vậy phải tăng S thì khối lợng dây lớn đắt tiền ,nặng dẽ gãy hao phí còn lớn hơn hao phí điện năng trên đờng dây . C3 Tăng U công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều vì Q tỉ lệ nghịch với U 2 . Vậy muốn giảm hao phí trên đờng dây tải điện thì ta phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế nơi sản xuất để truyền tải đến nơi tiêu thụ và lại dùng máy hạ thế Kết luận: Học sinh nêu kết luận và ghi vở Muốn giảm hao phí trên đờng dây tải điện cách đơn giản nhất là tăng hiệu điện thế nơi sản xuất và giảm hiệu điện thế nơi tiêu thụ . HĐ2:Vận dụng (7phút) Mục tiêu: Đồ dùng: Cách tiến hành: Yêu càu cá nhân tự hoàn thành C4 C5 và cho thảo luận trên lớp thống nhất kết quả . II/ Vận dụng : Cá nhân học sinh hoàn thành câu C4, C5 Thảo luận trên lớp cho đúng và ghi vở . C4. vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phơng hiệu điện thế nên hiệu điện thế tăng 5 lần thì công suất hao phí giảm 25lần . C5 bắt buộc phải dùng máy biến thế để giảm công suất hao phí ,tiết kiệm bớt khó khăn vì nếu không dây dẫn sẽ quá to và nặng . 4.Củng cố : (3phút) 1. vì sao phải giảm hao phí trên đờng dây tải điện ? 2. Giảm hao phí bằng cách nào tại sao? 5. Dặn dò : (2phút) Học thuộc phần ghi nhớ làm bài tập 36SBT . Ngày soạn: 07/01/2011 Ngày giảng: 10/01/2011 Tiết 40: Truyền tải điện năng đi xa. I/ Mục tiêu: 1- Kiến. điện . -Nêu đợc hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đờng dây tải điện và lý do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đờng dây . 2- Kỹ năng: Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn vat lý 9 tiªt 40, Bài soạn vat lý 9 tiªt 40,