0

Gián án Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm

28 987 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 22:11

Biểu đồ: Tốc độ gia tăng dân số thế giới 1950 1980 1987 1994 2050 2,5 4,4 5 5,6 9 Năm Tốc độ DÂN SỐ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA DÂN SỐ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI TRÊN THẾ GIỚI Các nước dân số cao Các nước dân số cao Trung Quốc 1,2 tỉ Trung Quốc 1,2 tỉ Ấn Độ 880 triệu Ấn Độ 880 triệu Mỹ 255 triệu Mỹ 255 triệu Inđônêxia 191 triệu Inđônêxia 191 triệu Braxin 184 triệu Braxin 184 triệu Nga 149 triệu Nga 149 triệu Việt Nam khoảng 83,6 triệu Việt Nam khoảng 83,6 triệu Nước ta có dân số đông xếp: 13 TG Nước ta có dân số đông xếp: 13 TG 1. Chính sách dân số 1. Chính sách dân số a. Tình hình dân số nước ta hiện nay a. Tình hình dân số nước ta hiện nay Thảo luận nhóm Nhóm 3 Mục tiêu phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số? Nhóm 1 Em hãy cho biết tình hình dân số nước ta hiện nay? Nhóm 2 Mối quan hệ giữa gia tăng dân số chất lượng cuộc sống? Quy mô dân số, tốc độ dân số Quy mô dân số lớn Năm 2006 So với Đông Nam Á So với thế giới 83,1 Triệu Đứng thứ 2 Đứng thứ 13 Tốc độ tăng nhanh Năm 1945 Năm 1999 Năm 2009 25 Triệu 76,3 Triệu 83,6 Triệu Mật độ dân số, phân bố dân số chưa hợp lý Mật độ dân số Năm 2006 Thế giới 252 người/km2 44 người/km2 Phân bố dân số Nông thôn Thành thị Thái Bình Kon Tum 74% 26% 1194 32 Ng/m2 Mối quan hệ giữa gia tăng dân số chất lượng cuộc sống? Dân số tăng quá nhanh Kinh tế, văn hoá kém phát triển Năng suất lao động thấp Bệnh tật nhiều Thừa lao động, không có Việc làm các tệ nạn XH gia tăng Mức sống thấp Sức khoẻ, thể lực kém Ô nhiễm tiếng ồn Ô nhiễm tiếng ồn Ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường Chặt phá rừng bừa bãi Khai thác khoáng sản không hợp lí Khai thác khoáng sản không hợp lí Tài nguyên cạn kiệt [...]... ĐÓI, GIẢM NGHÈO Tìm việc làm qua mạng Tìm việc qua các hội chợ việc làm 3 Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số giải quyết việc làm - Chấp hành chính sách dân số pháp luật về dân số - Chấp hành chính sách giải quyết việc làm pháp luật về lao động - Động viên người thân chấp hành đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm chính sách dân số giải quyết việc làm - Có ý chí vươn... hình việc làm nước ta hiện nay? Nhóm 2 Mục tiêu phương hướng cơ bản để giải quyết việc làm? Nhóm 3 Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số giải quyết việc làm? NẠN THẤT NGHIỆP CUỘC SỐNG NGHÈO KHỔ TỆ NẠN XÃ HỘI Nạn bạo hành Tệ nạn ma tuý Mại dâm b Mục tiêu phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm * MỤC TIÊU: - Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị nông thôn... Cuộc sống * Những phương hướng cơ bản - Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục - Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò gia đình - Đầu tư đúng mức, tranh thủ nguồn lực trong ngoài nước, thực hiện XH hoá chính sách dân số 2 Chính sách giải quyết việc làm a Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay Thảo luận nhóm Nhóm 1 Em hãy cho biết tình hình việc. ..Đói nghèo Bệnh hiểm nghèo H5N1 AIDS b Mục tiêu phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số * Mục tiêu: - Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số trên cả 3 mặt: Quy mô, cơ cấu dân số phân bố dân số hợp lý - Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn nhân lực cho đất nước * Biện pháp thực hiện mục tiêu đề ra Tăng cường công tác tuyên... động - Giảm tỉ lệ thất nghiệp tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề Tìm việc qua các trung tâm, qua báo chí * PHƯƠNG HƯỚNG: - Thúc đẩy phát triển sản xuất dịch vụ - Khuyến khích làm giàu theo PL, tự do hành nghề - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động - sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm - Thúc đẩy phát triển sản xuất dịch vụ Khu công nghiệp Lựa... định hướng nghề nghiệp đúng đắn góp phần thúc đẩy sự phát chung của đất nước Củng cố Câu hỏi 1: Em hãy cho biết những nguyên nhân nào ảnh hưởng đến dân số? a Kinh tế –xã hội b.Ý thức của người dân c Dân trí thấp d Phong tục tập quán e Chính sách dân số chưa hợp lí Tất cả đều đúng . trong và ngoài nước, thực hiện XH hoá chính sách dân số. 2. Chính sách giải quyết việc làm 2. Chính sách giải quyết việc làm a. Tình hình việc làm ở nước. dân số đông xếp: 13 TG Nước ta có dân số đông xếp: 13 TG 1. Chính sách dân số 1. Chính sách dân số a. Tình hình dân số nước ta hiện nay a. Tình hình dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm, Gián án Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm,

Hình ảnh liên quan

a. Tình hình việc là mở nước ta hiện nay - Gián án Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm

a..

Tình hình việc là mở nước ta hiện nay Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan