Bài giảng de thi HSG lớp 4

2 443 0
Bài giảng de thi HSG lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tr ờng Tiểu học Lê Mạnh Trinh SBD Ng ời coi thi Bài thi học sinh giỏi lớp 4 năm học 2008 - 2009 Môn: Toán Họ tên HS: Lớp 4 (Thời gian 90 phut không kể thời gian chép đề) Điểm . Ngời chấm thi Bài 1. (2đ) Không thực hiện phép tính hãy so sánh giá trị của biểu thức sau: a) 1010 x 1012 và 1009 x 1013 b) A = 650 + 2009 x 2008 và B = 2010 x 2008 1750 Bài 2: (2 điểm) Tìm tất cả các số lẻ có ba chữ số mà khi chia mỗi số đó cho 9 ta đợc thơng là số có ba chữ số. Bài 3: (2) Hai kho lơng thực chứa 80 tấn gạo. Nếu ngời ta chuyển 3 8 số tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo? Hc sinh khụng c vit vo phn gch chộo ny Bài4: (2 ) Một phép chia 2 số tự nhiên có thơng là 6 và số d là 51. Tổng số bị chia, số chia, thơng số và số d bằng 969.Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia này? Bài 5 (2đ) Chu vi một miếng bìa hình chữ nhật bằng 84 cm . Ngời ta cắt bỏ đi 4 hình vuông bằng nhau ở bốn góc . A E G B a, Tìm chu vi miếng bìa còn lại b, Nếu chiều rộng của miếng bìa còn lại kém 0 H chiều dài là 12cm thì độ dài các cạnh của miếng bìa hình chữ nhật ban đầu là bao nhiêu ? N I D M K C . Ng ời coi thi Bài thi học sinh giỏi lớp 4 năm học 2008 - 2009 Môn: Toán Họ tên HS: Lớp 4. . (Thời. số chia của phép chia này? Bài 5 (2đ) Chu vi một miếng bìa hình chữ nhật bằng 84 cm . Ngời ta cắt bỏ đi 4 hình vuông bằng nhau ở bốn góc . A

Ngày đăng: 24/11/2013, 10:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan