0

bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp)

48 2,317 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trong thực tế, những loài nào dưới đây số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể đực (gấp 2, 3 hoặc 10 lần)? A. Hươu, ngỗng, vịt. B. Gà, rắn, thằn lằn. C. Nai, ruồi giấm, thỏ. D. Gà, nai, hươu. Câu 2: Quan sát hình bên và cho biết điều nào sau đây không đúng với tháp tuổi? A. Là dạng tháp ổn định. B. Đáy tháp rộng vừa phải, cạnh tháp xiên ít hoặc thẳng. C. Tỉ lệ sinh không cao. D. Là quần thể trẻ tỉ lệ nhóm sinh sản lớn. KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Trong tháp tuổi của quần thể trẻ nhóm tuổi trước sinh sản: A. Chỉ lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản. B. Bằng các nhóm tuổi còn lại. C. Lớn hơn các nhóm tuổi còn lại. D. Bé hơn các nhóm tuổi còn lại. KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 4: Trong tháp tuổi, ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi sau sinh sản là: A. Cácthể lớn nhanh, làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể. B. Khả năng sinh sản của quần thể quyết định mức sinh sản của quần thể. C. Cácthể không còn khả năng sinh sản nên không quyết định mức sinh sản của quần thể. D. Khả năng sinh sản củathể cái tăng nhanh trong quần thể. KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 5: Quan sát hình vẽ và cho biết mức đánh bắt cá ở các hình A, B, C 10 20 30 50 40 2 3 4 5 6 Tỉ lệ % đánh bắt Tuổi (năm) 10 20 30 40 2 3 4 5 6 Tuổi (năm) Tỉ lệ % đánh bắt 10 20 30 40 2 3 4 5 6 Tỉ lệ % đánh bắt Tuổi (năm) 7 8 Quần thể bị đánh bắt ít Quần thể bị đánh bắt vừa phải Quần thể bị đánh bắt quá mức ĐÁP ÁN KIỂM TRA BÀI CŨ ĐÁP ÁN KIỂM TRA BÀI CŨ 1 2 3 4 A B C D Qun th sinh vt cũn cú nhng c trng no? Đặc trưng bản của quần thể T ỷ l ệ G i ớ i t í n h T l n h ú m t u i S ự p h â n b ố c á t h ể M ậ t đ ộ Con nào kích thước thể lớn hơn ? [...]... Phúc) khoảng 150 cây /quần thể 1 Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa - Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể (hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể -(?) Em nhận kích thước đặccủa mỗi Mỗi quần thể xét gì về kích thước trưng quần thể ? - Kích thước quần thể daothiểu là như cá thể + Kíchthước quần thể dao số lượng... VI- Tăng trưởng của quần thể sinh vật: Quan sát tranh vẽ hình 38.3 cho biết sự tăng trưởng của quần thể sinh vật trong điều kiện môi trường khác nhau? Cản trở của điều kiện môi trường Số cá thể đạt tới mức cân bằng Sự tăng trưởng của quần Sự tăng quần Sự tăng trưởng củaquần thể gia thuộc tử lượng thể biểu hiện tính Tỉ lệ Sự phụ tăng số ? nhữngcá tính thể Sinhthể làbằng và hữu thể sinh sản vô vào... độ sinh sản bằng tốc độ tử vong VI- Tăng trưởng của quần thể sinh vật: 1 Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện môi trường không bị giới hạn: đường cong sinh trưởng hình chữ J 2 Quần thể tăng trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn: đường cong tăng trưởng hình chữ S Hãy giải thích tại sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật. .. mứcthước sinh (?) Kích sản, t thể chim quần vong, nhập cư, xuất biếngây ra thể bị cư động sự biến động kích bởi những nhân tố thước của quần thể nào? Xuất cư như thế nào? Kích thước QT Tử vong GIẢM Những nhân tố làm thay đổi kích thước của quần thể Các NT ảnh hưởng Khái niệm Mức Là số lượng cá thể của quần thể sinh sinh sản ra trong một đơn vị thời gian Mức tử Là số lượng cá thể của quần thể bị vong... Là hiện tượng một số cá thể nằm nhập cư ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể Mức Là hiện tượng một số cá thể rời bỏ xuất cư quần thể đang sống đến sinh sống ở nơi khác Nếu gọi : - Nt và No là số lượng cá thể của quần thể ở thời điểm t và to - B: mức sinh sản - D: mức tử vong - I: mức nhập cư - E: mức xuất cư Kích thước của quần thể được mô tả bằng Kích thước của quần thể được mô tả bằng công... vong của quần yếu tố nào? Giải thích? thức gì? Cản trở của điều kiện môi trường Số cá thể đạt tới mức cân bằng Ở môi trường thuận lợi, nguồn sống dồi dào thỏa mãn nhu cầu cá thể, diện tích cư trú của quần thể không giới hạn thì A quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học B quần thể tăng trưởng theo thực tế C đường cong tăng trưởng hình chữ J D Đ cả 2 ý A và C VI- Tăng trưởng của quần thể sinh vật: ... đến quần thể? cạnh quá lớn, tranh giữa cácthể cũng như ô nhiễm, bệnh tật, tăng cao, dẫn tới một số cá thể di cư khỏi quần thể và mức tử vong cao (?) Hãy sắp xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: Sơn dương, Chuột nhà, Bọ dừa, Nhái bén, Voi, Thỏ Bọ dừa - nhái bén - chuột nhà - thỏ - sơn dương - voi 2 Các nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể sinh vật TĂNG Sinh. .. tớimà quần thể phải để duy trì và ít nhất tối đa phát triển nòi giống Kích thước tối đa Kich thước tối thiểu Nếu kích thước quần thể giảm xuống Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ như dẫn tới diệt vong thế nào? TẠI SAO? Nguyên nhân là do: + Khả năng sinh sản suy giảm do hội gặp nhau của cácthể đực với cá thể cái ít + Số lượng cá thể trong quần thể quá... trong quần thể quá ít, sự hỗ trợ giữa cácthể bị giảm, quần thể không khả năng chống chọi với những đổi thay của môi trường + Số lượng cá thể trong quần thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể + Kích (?) Kích thước Là đa là gì? cá thể thước tối đa: tối số lượng nhiều nhất mà quần thể thể đạt được, cân bằng với sức chứa của môi trường Kích thước tối đa Kich... thước tối đa - Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể (hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể Ví dụ 1: Đàn Tê Giác một sừng ở rừng Nam Cát Tiên (ở tình Đồng Nai) hiện tại còn một quần thể chỉ 7  8 con còn sống sót Giữa khu bảo tồn, tê giác đang "khóc"! (Ảnh tư liệu vườn quốc gia Cát Tiên) Ví dụ 2: Quần thể cây hoa đỗ quyên trên . lượng và kích thước của quần thể. B. Khả năng sinh sản của quần thể quyết định mức sinh sản của quần thể. C. Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không. không quyết định mức sinh sản của quần thể. D. Khả năng sinh sản của cá thể cái tăng nhanh trong quần thể. KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 5: Quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp), bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp),

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Quan sát hình bên và cho  biết  điều  nào  sau  đây  khơng đúng với tháp tuổi? - bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp)

u.

2: Quan sát hình bên và cho biết điều nào sau đây khơng đúng với tháp tuổi? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 5: Quan sát hình vẽ và cho biết mức đánh bắt cá ở các hình A, B, C - bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp)

u.

5: Quan sát hình vẽ và cho biết mức đánh bắt cá ở các hình A, B, C Xem tại trang 6 của tài liệu.
Quan sát tranh vẽ hình 38.3 cho biết sự tăng trưởng của quần thể sinh vật  - bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp)

uan.

sát tranh vẽ hình 38.3 cho biết sự tăng trưởng của quần thể sinh vật Xem tại trang 26 của tài liệu.
C. đường cong tăngtrưởng cĩ hình chữ J.       D. cả 2 ý A và C Đ - bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp)

ng.

cong tăngtrưởng cĩ hình chữ J. D. cả 2 ý A và C Đ Xem tại trang 28 của tài liệu.
Quan sát hình 38.4 và trả lời các câu hỏi sau: - bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp)

uan.

sát hình 38.4 và trả lời các câu hỏi sau: Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan