0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

38 159 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

Thực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản Xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1. Khát quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Công Ty Sản Xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình. Công Ty Sản Xuất Thơng Mại Dịch Vụ Phú BìnhCông Ty TNHH có 2 thành viên đợc thành lập ngày 26 tháng 9 năm 2002 giấy phép kinh doanh số 0102006507 Do Ông Nguyễn Sỹ C làm giám đốc. Địa chỉ trụ chính tại số 2 khu tập thể ga Yên Viên- Thị Trấn Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội. Các ngành nghề Kinh Doanh chủ yếu là: + Buôn bán t liệu sản xuất, tiêu dùng + Chế biến nông sản thực phẩm, thuỷ hải sản Khi mới thành lập Công Ty chỉ có 1 văn phòng đại diện với 20 ngời lao động đến nay Công Ty đã mở rộng thị trờng có 5 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành với 100 ngời làm: - Văn phòng 1 : Số 86 ngõ 155 đờng Trờng chinh- Thanh xuân Hà nội. - Văn phòng 2 : Tổ 5 Phờng Cao thắng Thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh. - Văn phòng 3 : Số 31 đờng 10 Quán trữ - Kiến an - Hải Phòng. - Văn phòng 4 : Số 50 chân cầu Ka Long Thị xã Móng Cái. - Văn phòng 5 : Thôn Đình Cả Thị xã Bắc Ninh. Hiện nay Công ty kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là: Nớc mắm, ma gi, mắm tôm, tơng ớt. Đến tháng 9 Công ty sẽ kinh doanh thêm các mặt hàng là: Cá đông lạnh , hải sản tơi sống, cá tẩm ớp, da cà muối. Hiện tại công nghệ sản xuất của Công ty vẫn là thủ công. Công ty mua Mắm cốt các nguyên liệu khác tại Phan thiết Nha trang sau đó vận chuyển bằng đờng sắt ra Ga YênViên, tại đây các nguyên liệu sẽ đợc chứa vào các bể chứa đợc lấy ra pha chế dần theo yêu cầu của Giám đốc vì chính Giám đốc là ngời nắm giữ cách thức pha chế. Ví dụ n- ớc mắm cốt từ bể chứa bơm ra bể pha chế sẽ đợc pha làm nhiều loại với giá bán ra 1 1 khác nhau nh : 4 nghìn, 6 nghìn, 10 nghìn, 15 nghìnSau đó nớc mắm sẽ đợc đa ra bồn lọc đóng vào chai rồi dán nhãn mác, đóng thùng. Các mặt hàng khác cũng tơng tự nh vậy. Bộ máy quản lý của Công ty theo hình thức tập trung, chức năng gọn nhẹ chuyên sâu. Tổ chức bộ máy gồm có: - Giám đốc: là ngời đứng đầu, đại diện cho t cách pháp nhân của công ty là ngời chịu trách nhiệm trớc pháp luật về hoạt động kinh doanh của công ty. - Dới Giám đốc là 2 phó giám đốc: + Phó giám đốc điều hành kinh doanh: Chịu trách nhiệm quản lý điều hành các trởng văn phòng về phơng hớng kinh doanh phát triển thị trờng. + Phó giám đốc giám sát: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều động nhân lực quản lý giám sát các đại lý của Công Ty, nguồn vốn gửi điểm của công ty. + Phòng kế toán nghiệp vụ: Quản lý thực hiện chặt chẽ chế độ tài vụ của Công Ty theo đúng nguyên tắc quy định của nhà nớc ban giám đốc của Công Ty. Hoàn thành việc quyết toán sổ sách báo cáo tài chính, lu trữ bảo mật hồ sơ chứng từThực hiện đúng nguyên tắc về chế độ tiền lơng, thởng theo quy định. Quản lý trực tiếp các quỹ của công ty, theo dõi báo cáo kịp thời tình hình tài chính cho giám đốc. Chính nhờ s năng động sáng tạo của bộ máy quản lý sự nhiệt tình của cán bộ công nhân viên trong công việc mà công ty đã có sự phát triển đáng kể: Doanh số bán hàng cung cấp dịch vụ quý 4 năm 2003 so với quý 4 năm 2004 tăng từ 5.268.740.870 đồng lên 5.780.426.000 đồng, Lợi Nhuận sau thuế tăng từ 249.352.010 đồng lên 313.060.980 đồng. Qua đó ta thấy Công Ty đã ngày càng lớn mạnh làm ăn có lãi, tạo đợc niềm tin cho cán bộ công nhân viên, giúp họ hăng say trong công việc tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty cuộc sống của họ ngày càng đợc nâng cao. 2.1.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản Xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình. 2 2 Phó giám đốc giám sátPhó giám đốc điều hành Kế toán trưởng Kế toán thanh toánKế toán tổng hợp Kế toán vật tư Thủ quỹ Tổ chức bộ máy kế toán Công Ty theo hình thức tập chung chuyên sâu mỗi ngời trong phòng kế toán đợc phân công phụ trách một công việc nhất định do vậy công tác kế toán tại Công Ty là tơng đối hoàn chỉnh hoạt động không bị chồng chéo lên nhau. Phòng kế toán của công ty Phú Bình có 7 ngời trong đó có 2 phó giám đốc, 4 kế toán 1 thủ quỹ. -Chức năng: Giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán trong công ty theo chế độ chính sách của nhà nớc về quản lý tài chính. -Nhiệm vụ: Thực hiện ghi chép phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan. Lập báo cáo, cung cấp số liệu, tài liệu của công ty theo yêu cầu của giám đốc công ty của cơ quan quản lý nhà nớc. Lập kế hoạch, kế toán tài chính, tham mu cho giám đốc về các quyết định trong việc quản lý công ty. -Kế toán trởng: Chịu trách nhiệm trớc giám đốc các cơ quan pháp luật về toàn bộ công việc kế toán của mình tại Công Ty. Có nhiệm vụ theo dõi chung, chịu trách nhiệm hớng dẫn tổ chức phân công kiểm tra các công việc của nhân viên kế toán. -Kế toán tổng hợp: Tập hợp toàn bộ các chi phí chung của Công Ty các hoạt động dịch vụ khác của Công Ty. Giữ Sổ Cái tổng hợp cho tất cả các phần hành ghi sổ cái tổng hợp của công ty. -Kế toán thanh toán: Ghi chép kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh, tính toán tiền lơng các khoản trích theo lơng, tiến hành phân bổ các khoản chi phí lơng, chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo đúng chế độ kế toán hiện hành. -Kế toán vật t: Cập nhật chi tiết lợng hàng hoá, dụng cụ xuất ra cho các văn phòng lợng hàng hoá mua vào của Công Ty. Dựa vào các chứng từ xuất nhập vật t cuối tháng tính ra số tiền phát sinh lập báo cáo. -Thủ quỹ: Phản ánh thu, chi, tồn quỹ tiền mặt hằng ngày đối chiếu tồn quỹ thực tế với sổ sách để phát hiện những sai sót xử lý kịp thời đảm bảo tồn quỹ thực tế tiền mặt cũng bằng số d trên sổ sách. 3 3 Sơ đồ 2.1: Tổ chức công tác kế toán 2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công Ty sản xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình 2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty sản xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công Tysản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng do vậy Công Ty không đòi hỏi tất cả mọi ngời đều phải có trình độ đại học mà chỉ bắt buộc đối với các trởng văn phòng đại diện những ngời làm trong phòng kế toán là phải có bằng đại học. Tại Công Ty tỉ trọng của những ngời có trình độ trung cấp công nhân chiếm 75% trên tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công Ty nó đợc thể hiện qua bảng đánh giá sau: 4 4 Bảng biểu 2.2: Đặc điểm lao động của công ty 2.2.2. Phơng pháp xây dựng quỹ lơng tại Công Ty sản xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình. Quỹ tiền lơng của Công Tytoàn bộ số tiền lơng trả cho cán bộ công của Công Ty. Hiện nay Công Ty Phú Bình xây dựng quỹ tiền lơng trên tổng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ là 22%. Hàng tháng phòng kế toán tổng hợp toàn bộ doanh số bán hàng cung cấp dịch vụ của tất cả các văn phòng đại diện sau đó nhân với 22%. Đó là quỹ lơng của Công Ty tháng đó. Ví dụ: Doanh thu của Công Ty tháng 12 năm 2004 đạt 441.089.000 đồng thì quỹ lơng của Công Ty sẽ là 441.089.000 x 22% = 97.039.581 đồng. 2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lơng. Quy định về đơn giá tiền lơng tính cho sản phẩm, công việc của Công Ty đ- ợc tính nh sau: ở văn phòng Hà Nội tiền lơng khoán cho tháng 12 của 3 ngời Hùng, Thuận, Sơn là 3.150.000. Tháng 12 Hùng làm 24 công, Thuận làm 26 công Sơn làm 26 công. Vậy đơn giá lơng ngày của 3 ngời sẽ là: 3.150.000 / (24 + 26 + 26) = 41.450 đồng 5 stt chỉ tiêu Số cnv Tỷ trọng 1 -Tổng số CBCNV 100 100 2 +Nam 80 80 3 +Nữ 20 20 4 - Trình độ 5 + Đại học 25 25 6 + Trung cấp 55 55 7 + Công nhân 20 20 5 2.2.2.2. Nguyên tắc trả lơng phơng pháp trả lơng. Việc chi trả lơng ở Công Ty do thủ quỹ thực hiện, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ: Bảng Thanh Toán Tiền Lơng, Bảng Thanh Toán BHXH để chi trả l- ơng các khoản khác cho công nhân viên. Công nhân viên khi nhận tiền phải ký tên vào bảng thanh toán tiền lơng. Nếu trong một tháng mà công nhân viên cha nhận lơng thì thủ quỹ lập danh sách chuyển họ tên, số tiền của công nhân viên đó từ bảng thanh toán tiền lơng sang bảng kê thanh toán với công nhân viên cha nhận lơng. Hình thức tính lơng của công ty. Tổng lơng = 22% doanh thu. Ví dụ: ở bảng phân bổ tiền lơng + Bảng thanh toán tiền lơng doanh thu toàn bộ Công Ty. 441.089.000 x 22% = 97.039.5 đồng Sau đó: Tính lơng cho từng bộ phận. Lơng từng bộ phận = Hệ số từng bộ phận x Quỹ lơng ( chia lơng theo cấp bặc = lơng 1 ngày công x số công ) Lơng của từng bộ phận gồm có: Lơng cấp bậc năng suất. Ví dụ: Văn Phòng Hành Chính 97.039.581 x 0,084 = 8.149.694 đồng Lơng của từng bộ phận( cấp bậc năng suất) Văn phòng hành chính lơng cấp bậc là: 7.845.164đồng Quỹ lơng là : 8.149.694 đồng Lơng năng suất =Quỹ lơng Lơng cấp bậc = 8.149.694 7.845.164 = 304.530 đồng Lơng năng suất sẽ chia lại theo tổng ngày công của bộ phận Lơng năng suất x ngày công của từng ngời. Sau đó cộng lại = Số lơng của từng ngời Căn cứ vào bậc lơng ngày công của từng ngời trong bộ phận ta tính đợc lơng năng suất nh sau: Ví dụ: Văn phòng hành chính: 6 6 Hồ Ngọc Chơng bậc lơng: 575.400 đồng Lơng 1 ngày công là 22.130 tháng 12 lơng thời gian 100% là 3 công vậy l- ơng năng suất là: 22.130 x 3 = 66.390 đồng Sau đó cộng với mức lơng sản phẩm là số lơng của từng ngời. Hồ Ngọc Chơng lơng sản phẩm là : Số ngày công x lơng 1 ngày công x hệ số lơng sản phẩm ( hệ số này do công ty quy định) 22.130 x 26 x 2,33 = 1.348.008 đồng Vậy tổng số lơng của Hồ Ngọc Chơng là: 1.348.008 + 66.390 = 1.414.398 đồng Đối với công nhân làm khoán theo sản phẩm thì hệ số này chỉ áp dụng khi họ làm vợt mức kế hoạch đợc giao. Nếu vợt 10% định mức thì hệ số này là1,24 v- ợt 15% hệ số là 1,78 vợt 20% hệ số là 2,46 Tiền lơng của cán bộ công nhân viên sẽ đợc công ty thanh toán làm 2 lần vào ngày 15 công ty sẽ tạm ứng lần 1 ngày 30 công ty sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại sau khi đã trừ đi những khoản phải khấu trừ vào lơng. Bằng cách trả lơng này đã kích thích đợc ngời lao động quan tâm tới doanh thu của công ty các bộ phận đều cố gắng tăng suất lao động thích hợp với doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng. 2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lơng tại Công Ty sản xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình. 2.2.3.1 Quỹ bảo hiểm xã hội( BHXH): Dùng để chi trả cho ngời lao động trong thời gian nghỉ do ốm đau theo chế độ hiện hành BHXH phải đợc tính là 20% BHXH tính trên tổng quỹ lơng trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, 5% do ngời lao động đóng góp tính trừ vào lơng, công ty nộp hết 20% cho cơ quan bảo hiểm. Tổng quỹ lơng của công ty tháng 12 là: 97.039.581 đồng . Theo quy định công ty sẽ nộp BHXH với số tiền là: 97.039.581 x 20% = 19.407.916 đồng Trong đó ngời lao động sẽ chịu là: 97.039.581 x 5% = 4.852.980 đồng Còn lại 15% công ty sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 14.555.937 đồng 7 7 Cụ thể với CBCNV thì kế toán chỉ tính trừ 5%. Nguyễn văn Sỹ số lơng nộp bảo hiểm là: 986.700 đồng vậy số tiền nộp BHXH sẽ là 986.700 x 5% = 49.335 đồng. Số tiềncông ty phải chịu tính vào chi phí sản xuất kinh doanh sẽ là: 986.700 x 15% = 148.005 đồng 2.2.3.2 Quỹ bảo hiểm y tế( BHYT): Dùng để chi trả cho ngời tham gia đóng góp trong thời gian khám chữa bệnh. 3% BHYT tính trên tổng quỹ lơng trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty còn 1% ngời lao động chịu trừ vào lơng. Theo quy định công ty sẽ nộp BHYT với số tiền là: 97.039.581 x 3% = 2.911.187 đồng Trong đó ngời lao động sẽ chịu là: 97.039.581 x 1% = 970.396 đồng Còn lại 2% công ty sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 1.940.791 đồng Nguyễn văn Sỹ số lơng nộp bảo hiểm là: 986.700 đồng vậy số tiền nộp BHYT sẽ là 986.700 x 1% = 9.867 đồng. công ty phải chịu 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là: 986.700 x 2% = 19.734 đồng 2.2.3.3 Kinh phí công đoàn( KPCĐ): Dùng để duy trì hoạt động của công đoàn doanh nghiệp đợc tính trên 2% tổng quỹ lơng. 1% nộp cho công đoàn cấp trên 1% giữ lại tại Doanh nghiệp 2% KPCĐ đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Theo quy định công ty sẽ nộp KPCĐ với số tiền là: 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng Hiện nay tại Công Ty Phú Bình các khoản trích theo lơng ( BHXH, BHTY, KPCĐ ) đợc trích theo tỷ lệ quy định của nhà nớc: + Tổng số BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích theo lơng = Tổng số BHXH, BHTY, KPCĐ phải trích tính vào chi phi SXKD + Tổng số BHXH, BHTY, PKCĐ phải thu của ngời lao động. + Khoản BHXH trích theo lơng của CBCNV = Tổng số tiền lơng cơ bản phải trả cho CBCNV x 20% = 97.039.581 x 20% = 19.407.916 đồng 8 8 + Khoản BHYT trích theo lơng của CBCNV = Tổng số tiền lơng cơ bản phải trả cho CNCNV x3% = 97.039.581 x 3% = 2.911.187 đồng Trong tổng số 25% ( BHXH, BHYT, KPCĐ ) có 19% tính vào chi phí SXKD : 97.039.581 x 19% = 18.437.520 đồng + Số BHXH phải trả vào chi phí SXKD là 15% = 97.039.581 x 15% = 14.555.937 + Số BHYT phải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng + Số KPCĐphải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng Tại Công Ty Phú Bình thì 2 khoản BHXH, BHYT phải thu của ngời lao động đợc tính vào là 6% trừ luôn vào lơng của ngời lao động khi trả: 97.039.581 x 6% = 5.822.375 đồng Nguyễn Văn Sỹ sẽ nộp tổng số tiền là: 986.700 x 6% = 59.202 đồng 2.2.4. Các kỳ trả lơng của Công Ty sản xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình. Tại Công Ty Phú Bình hàng tháng Công Ty có 2 kỳ trả lơng vào ngày 15 ngày 30 hàng tháng. Kỳ1: Tạm ứng cho CNV đối với những ngời có tham gia lao động trong tháng. Kỳ 2: Sau khi tính lơng các khoản phải trả cho CNV trong tháng doanh nghiệp thanh toán nốt số tiền còn đợc lĩnh trong tháng đó cho CNV sau khi đã trừ đi các khoản đi khấu trừ. 2.2.5 Thực tế hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của Công Ty Sản Xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình. Căn cứ vào các chứng từ gốc chủ yếu nh: -Phiếu nghỉ hởng BHXH: Xác nhận các ngày nghỉ do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. -Bảng thanh toán BHXH. Tại Công Ty Phú Bình áp dụng hình thức trả lơng theo doanh thu theo thời gian. Hình thức trả lơng theo doanh thu là hình thức tính lơng theo tổng doanh thu của toàn công ty Lơng theo doanh thu = 22% trên tổng doanh thu 9 9 Hình thức trả lơng theo thời gian là hình thức trả lơng căn cứ vào thời gian làm việc của công nhân viên. Có nghĩa là căn cứ vào số lợng làm việc, ngày công, giờ công tiêu chuẩn thang lơng theo cấp bậc của nhà nớc quy định hoặc công ty quy định để thanh toán lơng trả lơng theo thời gian làm việc trong tháng bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trởng phòng ghi theo quyết định về chấm công cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công những ngày nghỉ đợc hỏng theo chế độ để tính lơng phải trả. Phản ánh lao động tiền lơng là bảng chấm công dùng để theo dõi thời gian làm việc trong tháng. Mục đích để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc nghỉ BHXH để có căn cứ tính trả lơng, BHXH trả thay lơng cho từng ngời quản lý lao động trong đơn vị. Bảng chấm công này do đội phòng ban ghi hàng ngày việc ghi chép bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trởng các văn phòng có trách nhiệm chấm công cho từng ngời làm việc của mình cuối tháng sẽ chuyển về văn phòng công ty cùng tất cả những đơn chứng khác cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công những ngày nghỉ đợc h- ởng theo chế độ để tính lơng phải trả. 10 10 [...]... đồng Các bộ phận khác phân bổ tơng tự Các số liệu ở bảng phân bổ này đợc lấy tại bảng thanh toán tiền lơng của toàn công ty Từ bảng thanh toán tiền lơng phụ cấp, kế toán lập bảng phân bổ tiền lơng trích theo lơng Nội dung bảng phân bổ dùng để tập hợp phân bổ tiền lơng thực tế phải trả BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích nộp trong kỳ cho các đối tợng sử dụng lao động Cách lập bảng: +Căn cứ vào số tiền. .. lơng sản phẩm), các khoản phụ cấp các khoản khác phải trả cho ngời lao động đã tổng hợp từ các bảng thanh toán tiền lơng để ghi vào các cột phần TK 334- Phải Trả CNV các dòng tơng ứng theo các đối tợng sử dụng lao động Lơng của bộ phận trực tiếp sản xuất là 37.200 581 đồng 12 12 Phụ cấp là 1.099.670 đồng Tổng cộng các khoản phải trả CNV trực tiếp sản xuất là : 38.300.251 đồng Các bộ phận các. .. toán thanh toán Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.4: Bảng thanh toán lơng tháng 12 Văn phòng Hành Chính Bảng thanh toán lơng Công ty Phú Bình tháng 12 năm 2004 15 15 Ký nhận Lơng sản phẩm Lơng thêm giờ Lơng thêm giờ Lơng thời gian 100% 200% 150% 100% Bậc l- Bộ phận ơng Số công Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền Lơng BHXH Số công Số tiền Số tiền khấu trừ vào... sở các chứng từ về tiền lơng lao động tiền lơng trong tháng Kế toán tiền hành phân bổ tổng hợp tiền lơng phải trả chi tiết cho từng đối tợng sử dụng để ghi vào các dòng có liên phù hợp Các TK 622, 627,338 tơng tự ghi có TK 334 ghi vào các dòng phù hợp Mục đích: Thực chất của các bảng kê này là cho chúng ta thấy các số tiền đóng BHXH của công nhân viên qua lơng công ty đóng một số ngời nghỉ... =157.581,5 đồng Các khoản lơng khác cũng tính tơng tự nh vậy + Căn cứ vào kết quả trích trớc tiền lơng nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm để ghi vào cột TK 335- Chi Phí Phải Trả dòng phù hợp 13 13 Đơn Vị: Công Ty Phú Bình Bảng Thanh Toán Tiền Lơng Bộ Phận: Văn Phòng Hành Chính Mẫu số: 02 LĐT Tháng 12 năm 2004 Nợ: Có TT Họ Tên BL Lơng SP Lơng TG Phụ cấp Tổng số Các Kỳ II... bổ tiền lơng của các bộ phận Từ Bảng phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng cùng các chứng từ gốc khác ta lập một số chứng từ ghi sổ từ các chứng từ ghi sổ này ta ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Nội dung sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Nó là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (nhật ký) Sổ này 22 22 vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ. .. tổng hợp Sau khi lập bảng thanh toán tạm ứng này kế toán sẽ tổng hợp các số liệu của từng bộ phận để lập bảng thanh toán tạm ứng cho toàn công ty Mục đích: Bảng thanh toán tạm ứng này là để lấy căn cứ số liệu để lập phiếu chi sau này khi trả lơng sẽ lấy số tạm ứng vào bảng thanh toán tiền lơng khi trả lơng sẽ trừ đi khoản tạm ứng đã chi 33 33 Đơn Vị : Công Ty Phú Bình Bộ Phận: Văn Phòng Hành Chính... bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng ta lập chứng từ ghi sổ tính tiền lơng phải trả chi tiết của từng bộ phận nh: Tiền lơng của công nhân sản xuất là 5.662.770đồng- Tiền lơng nhân viên quản lý DN là: 7.879.074đồng - Tiền lơng nhân viên bán hàng là: 27.979.922 đồng Chứng từ ghi sổ Số 02 Ngày 30 tháng12 năm 2004 Đơn Vị:VNĐ Số hiệuTK Nợ Có Trích yếu Trích BHXH, BHYT, KPCĐ - Tính vào chi phí nhân công. .. cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán. Liên thứ 3 (nếu có) giao cho ngời nhận tiền để làm chứng từ gốc lập phiếu thu nhập quỹ của đơn vị nhận tiền Bảng kê phân loại: Căn cứ vào bảng thanh toán lơng, thanh toán BHXH, căn cứ vào tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định các chứng từ có liên quan Phơng pháp lập bảng kê phân loại: Các cột ghi có TK 334 hàng tháng trên cơ sở các chứng... phận tính vào chi phí của bộ phận đó sau đó tổng hợp lại tính hết vào chi phí SXKD của công ty Từ tiền lơng phải trả trong tháng của CNV sản xuất là: 5.662.770 đồng ta trích BHXH, BHYT, KPCĐ là 19% tính vào chi phí nhân công trực tiếp 5.662.770 x 19% = 1.075.926,3 đồng Từ tiền lơng phải trả trong tháng của CNV Quản lý doanh nghiệp là: 7.879.074 ta trích BHXH, BHYT, KPCĐ là 19% tính vào chi . Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản Xuất, Thơng Mại Và Dịch Vụ Phú Bình 2.1. Khát quát chung về Công Ty Sản Xuất,. chức công tác kế toán 2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công Ty sản xuất, Thơng mại và Dịch Vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH, THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH,

Hình ảnh liên quan

Bảng biểu 2.2: Đặc điểm lao động của công ty - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.2: Đặc điểm lao động của công ty Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng biểu 2.3: Bảng chấm công - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.3: Bảng chấm công Xem tại trang 11 của tài liệu.
Đơn Vị: Công Ty Phú Bình Bảng Thanh Toán Tiền Lơng Mẫu số: 02 LĐT - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

n.

Vị: Công Ty Phú Bình Bảng Thanh Toán Tiền Lơng Mẫu số: 02 LĐT Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng biểu 2.5: Bảng thanh toán lơng công ty Phú Bình tháng12 năm 2004 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.5: Bảng thanh toán lơng công ty Phú Bình tháng12 năm 2004 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng biểu 2.6: Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng của công ty Phú Bình - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.6: Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng của công ty Phú Bình Xem tại trang 17 của tài liệu.
Từ những chứng từ ban đầu nh bảng chấm công, phiếu nghỉ BHXH, phiếu xác nhận hoàn thành công việc của từng văn phòng, kế toán tiền lơng tính lơng cho từng ngời và tổng hợp lại trên bảng phân bổ tiền lơng của Công Ty. - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

nh.

ững chứng từ ban đầu nh bảng chấm công, phiếu nghỉ BHXH, phiếu xác nhận hoàn thành công việc của từng văn phòng, kế toán tiền lơng tính lơng cho từng ngời và tổng hợp lại trên bảng phân bổ tiền lơng của Công Ty Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ số 5 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.12: Chứng từ ghi sổ số 5 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng biểu 2.14:Sổ Cái tài khoản 334 phải trả CNV - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.14:Sổ Cái tài khoản 334 phải trả CNV Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng biểu 2.15:Sổ Cái tài khoản 338 phải trả, phải nộp khác - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.15:Sổ Cái tài khoản 338 phải trả, phải nộp khác Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng kê phân loại: Căn cứ vào bảng thanh toán lơng, thanh toán BHXH, căn - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng k.

ê phân loại: Căn cứ vào bảng thanh toán lơng, thanh toán BHXH, căn Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng kê phân loại                         Ghi Có TK 338 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng k.

ê phân loại Ghi Có TK 338 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng kê phân loại                         Ghi Có TK 627 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng k.

ê phân loại Ghi Có TK 627 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng kê phân loại - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng k.

ê phân loại Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng biểu 2.25: Nhật ký chứng từ số 7 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng bi.

ểu 2.25: Nhật ký chứng từ số 7 Xem tại trang 37 của tài liệu.

Từ khóa liên quan