0

Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

34 242 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

Báo cáo thực tập nghiệp vụ Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19. 2.1 Kế toán thành phẩm 2.1.1Đặc điểm của thành phẩm Công ty cổ phần May 19 tổ chức sản xuất theo quy trình sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tuc. Sản phẩm sản xuất ra trải qua 2 giai đoạn sản xuất liên tiếp nhau theo dây truyền công nghệ khép kín cắt – may. Trong giai đoạn may, các bộ phận, chi tiết sản phẩm lại được sản xuất độc lập song song cuối cùng được lắp ráp, ghép nối thành phẩm là sản phẩm hoàn thiện. Hiện nay công ty các sản phẩm sản xuất rất đa dạng phong phú về mẫu mã, chủng loại, kích cỡ. Các sản phẩm chính như áo hè các loại: áo chiết gấu, áo hè an ninh, áo blu, áo sơ mi học sinh; áo đông các loại: áo len, áo bông, áo comple, áo ký giả, áo Zackét, quần đi mưa… Các sản phẩm này được chia thành nhiều loại tuỳ theo đơn đặt hàng. Sản phẩm của công ty chỉ được giao chho khách hàng sau khi hoàn thành bước công nghệ cuối cùng được kiểm tra chất lượng một cách kỹ lưỡng. Sản phẩm của công ty là sản phẩm đơn chiếc vì được đo, cắt, may cho từng người theo từng số đo nhưng việc tiêu thụ lại theo từng lô hàng, trong một số ít trường hợp là tiêu thụ đơn chiếc do khách hàng đặt may lẻ. Thành phẩm của công ty sản xuất xong thì xuất bán ngay cho khách hàng hoặc chỉ tạm thời đưa vào kho để quản lý trong thời gian chờ khách hàng đến lấy. Vì vậy việc hạch toán thành phẩm quản lý thành phẩm của công ty tương đối đơn giản. * Đánh giá thành phẩm: Thành phẩm là sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hay thuê ngoài gia công chế biến, đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn. Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 1 1 Báo cáo thực tập nghiệp vụ - Thành phẩm của công ty là tự sản xuất cả thuê ngoài gia công. Đối với thành phẩm do tự sản xuất là gồm đồng phục của các ngành, các đơn vị, đó là quần áo các phụ trang khác. Tuy nhiên công ty chỉ đảm nhiệm may đo quần áo, đẻ tạo điệu kiện thuận lợi cho khách hàng công ty vẫn ký hợp đồng thuê ngoài gia công các phụ trang như: giày, dép, mũ, áo mưa, túi, ba lô, … tiến hành mua lại một số loại hàng hoá mà khách hàng có nhu cầu rồi bán lại cho khách. 2.1.2 Tính giá thành phẩm * Tính giá thành phẩm nhập kho: - Giá thành thành phẩm nhập kho được đánh giá theo giá thành sản xuất thực tế, bao gồm: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung. - Thành phẩm do thuê ngoài gia công nhập kho được đánh giá theo giá thành sản xuất thực tế gia công, bao gồm: chi phí NVL trực tiếp, chi phí thuê ngoài gia công các chi phí khác liên quan đến thành phẩm thuê thuê gia công (chi phí vận chuyển, bốc dỡ…). * Tính giá thành phẩm xuất kho: Đối với thành phẩm xuất kho thì công ty tính theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ. Theo phương pháp này thì giá thành phẩm xuất kho được tính trên cơ sở số lượng thành phẩm trong kỳ đơn giá bình quân thành phẩm tồn đầu kỳ nhập trong kỳ. Trị giá thành phẩm xuất kho trong kỳ Số lượng thành phẩm xuất trong kỳ Đơn giá bình quân Đơn giá bình quân Giá trị tt TP tồn đầu kỳ + Giá trị tt TP nhập trong kỳ. Số lượng TP tồn đầu kỳ + Số lượng TP nhập trong kỳ = x = Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 2 2 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Ví dụ: Ngày 17/12/07xuất bán cho Cục QTLĐ Bắc Giang áo Jacket loại 1 với số lượng là 450 cái, tồn đầu tháng là 162 cái, đơn giá 93.600đ. Ngày 7/12/2007 nhập kho 173 cái, đơn giá 87.52đ, ngày 15/12 nhập kho 300 cái, đơn giá 88.26đ. Công ty tính theo giá bình quân gia quyền. Vậy đơn gia bình quân là: Vậy giá trị thực tế xuất cho QLLĐ Bắc Giang là: 89.424 x 450 = 40.240.800đ 2.1.3 Kế toán chi tiết thành phẩm * Chứng từ sử dụng: - Nhập kho thành phẩm: Đối với sản phẩm do công ty sản xuất thì khi hoàn thiện thì được chuyển cho bộ phận kiểm tra chất lượng, nếu đủ tiêu chuẩn thì được nhân viên thông phân xưởng đưa lên nhập kho, tại kho thủ kho xác nhận số lượng sản phẩm nhập kho ghi vào bảng sản phẩm hoàn thành. Còn nếu nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến thì sau khi gia công xong thì sẽ bàn giao cho công ty theo đúng những điều kiện ghi trong hợp đồng gia công đã kí kết. Sản phẩm được xác nhận là đủ tiêu chuẩn thì sẽ được gi vào biên bản bàn giao sản phẩm. Sau đó thủ kho đưa hoá đơn GTGT của bên nhận gia công, biên bản kiểm nhận bàn giao sản phẩm, hợp đồng gia công cho kế toán, kế toán kiểm tra lại chứng từ viết phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho của hàng thuê ngoài gia công được viết như sau: (biểu 1) Đơn vị: Công ty CP may 19 Địa chỉ: 311 – Trường Chinh -HN Mẫu 01 –VT Quyết định số: 1141 TC/QĐ/CĐK của BTC ngày 1/11/1995 Phiếu nhập kho Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 162 x 93.600 + 173 x 87.523 + 300 x 88.265 162 + 173 + 300 89.424 đ= 3 3 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Ngày 03/01/2008 Số 01 Nợ TK 155 Có TK 331 Họ tên người giao hàng: Đ/c Hằng Theo HĐ số 4521… Ngày 16… tháng 1… năm 2008 Nhập tại kho: đ/c Tiến STT Tên, nhãn hiệu, phẩm chất sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Giày vải Đôi 100 100 30.000 3.000.000 2 Mũ kêpi Cái 150 150 17.000 2.550.000 3 Bộ áo mưa Bộ 20 20 82.000 1.640.000 Tổng Cộng 7.190.000 Nhập, ngày 03 tháng 1 năm 2008 Thủ trưởng đơn vị ( ký, họ tên ) Phụ trách cung tiêu ( ký, họ tên ) Người giao hàng ( ký, họ tên) Thủ kho (ký, họ tên) - Xuất kho thành phẩm: đối với nghiệp vụ xuất kho thành phẩm thì công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 4 4 Báo cáo thực tập nghiệp vụ + Phiếu xuất kho: được sử dụng khi mang thành phẩm đi trưng bày theo đề nghị của cửa hàng hoặc khi xuất bán cho khách hàng. Phiếu xuất kho được chia thành ba liên: Liên 1: lưu tại quyển gốc Liên 2: giao cho người nhận Liên 3; thủ kho giữ sau đó giao cho phòng kế toán Khi xuất kho kế toán chưa ghi cột đơn giá cột thành tiền, cuối tháng sau khi tổng hợp, xác định được trị giá thực tế của từng loại thành phẩm xuất khi theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ thì mới tiến hành ghi vào cột đơn giá thành tiền. Phiếu xuất kho được viết như (biểu 2). + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Công ty chi nhánh TP Hồ Chí Minh, mặc dù có trụ sở sản xuất riêng nhưng đôi khi không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, trong khi trụ sở miền Bắc vẫn đàng còn hàng tồn khoi hoặc đang còn dư thừa năng lựu sản xuất. Khi đó công ty vận chuyển hàng tồn kho hoặc sản xuất thêm để vận chuyển vào chi nhánh phía Nam để tiêu thụ. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được chia 4 liên: Liên 1: lưu tại quyển gốc Liên 2: Giao cho người vận chuyển Liên 3: Thủ kho công ty giữ Liên 4: Thủ kho chi nhánh giữ Mẫu phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ như (biểu 3). Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 (biểu 2) Đơn vị: Công ty CP May 19 Địa chỉ:311 -Trường Chinh Mẫu 01 –VT Quyết định số: 1141 TC/QĐ/CĐK của BTC ngày 1/11/1995 5 5 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Phiếu xuất kho Ngày 10/1/ 2008 Nợ… TK 632 Có… TK 155 Họ tên người nhận hàng: Kho Bạc Nhà Nước Lý do xuất kho: Xuất bán Xuất tại kho: Thành phẩm STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, vật tư (SP, HH) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo C.từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Áo hè ngắn tay Cái 50 50 42.000 2.100.000 2 Quần áo Complê Bộ 15 15 560.000 8.400.000 Tổng cộng 10.500.000 Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 Thủ trưởng đơn vị ( ký, họ tên) Thủ kho ( ký, họ tên) Người nhận hàng ( ký, họ tên) Phụ trách cung tiêu ( ký, họ tên) (Biểu 3) Đơn vị: Công ty CP May 19 Địa chỉ: 311 -Trường Chinh –HN Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Ngày 27 tháng 1 năm 2008 Mẫu 03 ban hành theo 1141 TC/QĐ/CĐKT -1/11/95 của BTC BD/01 –B Số 036193 6 6 Báo cáo thực tập nghiệp vụ STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, vật tư (SP, HH) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo c.từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Bộ comple Bộ 120 554.000 66.480.000 2 Áo ký giả Cái 200 150.000 30.000.000 Tổng Cộng 96.480.000 * Kế toán chi tiết thành phẩm: Việc phản ánh của thủ kho kế toán cũng như kiểm tra đối chiếu số liệu giữa thủ kho phòng kế toán được tiến hành dựa trên phương pháp ghi sổ song song. - kho: hàng ngày thủ kho căn cứ vào tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại sản phẩm, hàng hóa đế ghi vào thẻ kho theio chỉ tiêu số lượng (biểu). Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 Căn cứ vào lệnh điều động; 45/BQP –XNMĐ ngày 5 tháng 1 năm 2008 Của……………… Về việc: Xuất chi nhánh TPHCM Họ tên người vận chuyển: Ông Thành. Hợp đồng số: 01 Phương tiện vận chuyển: ô tô 29 -5762 Xuất tại kho: Thành phẩm Nhập tại kho: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Thủ kho ( ký, họ tên) Người giao hàng ( ký, ký tên) Phụ trách cung tiêu ( ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) 7 7 Báo cáo thực tập nghiệp vụ - phòng kế toán: Căn cứ vào chứng từ xuất, nhập thành phẩm thủ kho gửi lên, kế toán kiểm tra lại hoàn chỉnh chứng từ, căn cứ vào đó kế toán ghi vào sổ chi tiết thành phẩm, mỗi chứng từ được ghi một dòng (biểu 5). Cuối tháng kế toán đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán thẻ kho sau đó căn cứ vào sổ kế toán chi tiết thành phẩm để lập bảng nhập -xuất -tồn thành phẩm (biểu 6). Có thể khái quát nội dung, trình tự kế toán thành phẩm theo phương pháp ghi thẻ song song bằng sơ đồ sau: Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Thẻ (sổ) kế toán chi tiết vật tư hàng hóa Bảng tổng hợp N –X -T Sổ kế toán tổng hợp Ghi chú: Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 Ghi hàng ngày Ghi cuối ngày Đối chiếu kiểm tra Thẻ kho Ngày lập thẻ 01/1/2008 Tờ số 12 Mẫu 06 ban hành theo 1141 TC/QĐ/CĐKT 1/11/95 của BTC (Biểu 4) Đơn vị: Cty May 19 Tên kho: Thành phẩm Tên nhãn hiệu, quy cách sản phẩm: áo Jacket loại 1 Đơn vị tính: Cái Kho: Thành phẩm 8 8 Báo cáo thực tập nghiệp vụ STT Chứng từ Diễn giải Ngày nhập & Số lượng Ký xác nhận của kế toán Số phiếu Ngày tháng Nhập ngày xuất Xuất Tồn Xuất Nhập A B C D E F 1 2 3 4 Tồn 01/02/0 162 1 31 8/1 Nhập từ may III 173 2 42 15/1 Nhập từ may V 300 3 63 17/1 Xuất bán Cục QLĐB Bắc Giang 450 Cộng phát sinh 473 450 Tồn cuối tháng 185 Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 9 9 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Sổ chi tiết thành phẩm Tên vật liệu: áo Jacket loại 1 Đơn vị tính: Cái Ngày X -N Chứng từ Diễn giải Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú N X SL ST SL ST SL ST Tồn đầu tháng 93.600 162 15.163.200 8/1 31 Nhập từ may III 84.523 173 15.141.479 335 30.304.679 15/1 42 Nhập từ may V 88.265 300 26.479.500 635 56.784.179 17/1 63 Xuất bán Cục QLĐB Bắc Giang 89.424 450 40.240.800 185 16.543.379 Cộng PS 473 41.620.979 450 40.240.800 185 16.543.379 Tồn 28/1 Đỗ Hà Thanh Lớp K13KT2 (Biểu 5) 10 10 [...]... tên) 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả bán hàng 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 2.2.1.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và chứng từ sử dụng: * Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 Lớp K13KT2 14 Đỗ Hà Thanh 14 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Do công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo các đơn đặt hàng đã được ký kết từ trước nên việc tiêu thụ là tương... 12.025.000 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 2.3.1 Tài khoản sử dụng Để xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm, công ty May 19 sử dụng các tài khoản là: + TK 641: Chi phí bán hàng + TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp + TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 2.3.2 Kế toán trên sổ Lớp K13KT2 27 Đỗ Hà Thanh 27 Báo cáo thực tập nghiệp vụ 2.3.2.1 Kế toán chi phí bán hàng: Chi phí bán... thuê xe tháng 1 Kết chuyển chi phí QLDN Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TK ĐƯ 111 153 214 334 338 338 338 911 Số phát sinh Nợ 156.135.597 20.376.264 32.657.435 158.371.274 19. 564.347 15.000.000 11.361.818 Có 348.151.865 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng Kế toán sử dụng TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Cuối tháng sau khi đã hạch toán tổng hợp doanh... đó khách hàng trả lại cho công ty, thường thì công ty sửa lại hoặc may mới rồi giao lại cho khách + kho: Khi nhận lại hàng bị trả lại về, thủ kho tiến hành viết phiếu nhập kho tiến hành kiểm tra lại hàng hóa nhập lại kho theo chỉ tiêu số lượng quy cách, đồng thời ghi chép vào sổ kho + phòng kế toán: Căn cứ vào cột thành tiền trên phiếu nhập kho, kế toán phản ánh vào sổ chi tiết với người... Giám đốc (Ký, họ tên) Lớp K13KT2 30 Đỗ Hà Thanh 30 Báo cáo thực tập nghiệp vụ 2.3.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp công ty CP May 19 bao gồm các khoản sau: - Chi phí tiền lương các khoản trích theo lương trả cho công nhân viên văn phòng nhân viên bán tại cửa hàng của công ty - Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng - Chi phí khấu hao TSCĐ... nghiệp vụ nhập kho thành phẩm: Sản phẩm sau khi hoàn thành bước công nghệ cuối cùng thì được nhập kho chờ khách hàng đến lấy hoặc xuất giao ngay cho khách - Đối với thành phẩm doanh nghiệp tự sản xuất, cuối tháng kế toán phản ánh trị giá thành phẩm hoàn thành nhập kho: Nợ TK 155: 3.665.052.962 Có TK 154: 3.665.052.962 - Đối với thành phẩm doanh nghiệp thuê ngoài gia công chế biến, kế toán ghi: Nợ TK 155:... tên) Kế toán trưởng (Ký tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên) 2.2.1.2 Kế toán chi tiết: Trên cơ sở các chứng từ đã lập, kế toán vào những sổ chi tiết như: sổ chi tiết thành phẩm, sổ chi tiết thanh toán với khách hàng, sổ chi tiết bán hàng… (Biểu 10) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 155 Lớp K13KT2 16 Đỗ Hà Thanh 16 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Số dư đầu tháng Chứng từ S N 526.342.846 Nội dung TK ĐƯ Phát sinh Nợ Thành phẩm. .. bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, doanh thu tài chính, thu nhập khác, chi phí khác thì kế toán tiến hành xác định kết quả kinh doanh tháng đó, thường là vào khoảng từ ngày 8 đến mùng 10 tháng sau Xác định kết quả kinh doanh được thể hiện trên sổ nhật ký chung (biểu 14) Lớp K13KT2 33 Đỗ Hà Thanh 33 Báo cáo thực tập nghiệp vụ sổ cái TK 911 (biểu 24) (Biểu... hóa đơn được chuyển lên phòng kế toán, thủ quỹ thu tiền ký tên, đóng dấu vào hóa đơn, căn cứ vào đó ghi vào sổ nhật ký thu tiền Nếu khách hàng chưa trả tiền ngay thì căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán phản ánh vào sổ nhật ký bán hàng sổ chi tiết thanh toán với người mua Để phản ánh quá trình mua hàng kế toán sử dụng sổ nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chung sổ cái các tài khoản + Sổ... nhưng công ty không hạch toán vào chi phí bán hàng mà hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp như: - Chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương các khoản phải trả khác cho nhân viên bán hàng Các khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí sản xuất sản phẩm - Chi phí khấu hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp cùng với khấu hao những tài sản khác TSCĐ dùng để phục vụ khâu tiêu . cáo thực tập nghiệp vụ Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19. 2.1 Kế toán thành phẩm. tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng. 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19, Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19,

Hình ảnh liên quan

Bảng tổng hợp N –X -T - Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

Bảng t.

ổng hợp N –X -T Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG KÊ NHẬP -XUẤT -TỒN THÀNH PHẨM - Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19
BẢNG KÊ NHẬP -XUẤT -TỒN THÀNH PHẨM Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt - Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA - Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA Xem tại trang 23 của tài liệu.