0

de thi hoc sinh gioi thang 12 lop 5

11 239 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:11

phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Tiếng Việt - Lớp 5 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I/ Chính tả: 1) Bài viết: Viết bài "Ngu Công xã Trịnh Tờng" - TV5 tập I - Trang 164 (Đoạn viết: Từ đầu đến . vỡ thêm đất hoang trồng lúa) 2) Bài tập: Điền vào chỗ trống: a) iêm hay im Cây k . thang k.' gỗ l thuốc t b) ênh hay inh Cao l . kh . v . dự an n . ch v II/ Luyện từ và câu: 1) Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống để hoàn thiện các thành ngữ sau: a) thác ghềnh. b) Chia xẻ . c) Chân . đá d) Đi . về 2) Đặt 3 câu văn có cặp quan hệ từ: vì . nên .; chẳng những mà còn .; tuy . nhng 3) Viết 5 từ chỉ tính cách của ngời. . III/ Tập làm văn: Em hãy tả lại một cô giáo (thầy giáo) đang giảng bài. Bài làm Điểm biểu điểm chấm Tiếng việt 5 I/ Chính tả: (5 điểm) 1) Bài viết: 4 điểm. Sai 1 lỗi bất kể là lỗi gì trừ 0,5 điểm. 2) Bài tập: 1 điểm a) Điền đúng im hoặc iêm đợc 0,5 điểm b) Điền đúng vần ênh hoặc inh (0,5 điểm): II/ Luyện từ và câu: (3 điểm) 1) Điền đúng cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống để hoàn thiện các thành ngữ (1 điểm) a) Lên thác xuống ghềnh. b) Chia ngọt xẻ bùi. c) Chân cứng đá mềm d) Đi sớm về khuya. 2) Đặt 3 câu văn có cặp quan hệ từ: vì . nên .; chẳng những mà còn .; tuy . nhng (1,5 điểm) 3) Viết 5 từ chỉ tính cách của ngời. (0,5 điểm) III/ Tập làm văn: (5 điểm) Viết đợc 1 đoạn văn ngắn, đủ ý, các ý liên kết chặt chẽ. - Giới thiệu đợc cô giáo (thầy giáo) (0,5 điểm) - Tả đợc hình dáng và tính tình của cô giáo thông qua hoạt động dạy học. (3,5 đ) - Nêu đợc suy nghĩ, tình cảm của mình về cô giáo (thầy giáo) (1 điểm) *Lu ý: Bài viết xấu, trình bày bẩn trừ 1 điểm toàn bài. phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Toán - Lớp 5 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Đặt tính rồi tính: 882 : 36 76 : 12 15,4 x 0,45 467,7 + 12,79 Bài 2: Viết các phân số sau dới dạng số thập phân: 4/5 = 54/15 = 29/125 = 6/30 = Bài 3:Tìm x: 305 : x = 12,5 + 20 . . . . x - 40,9 = 8,3 x 3,8 . . . . Bài 4: Quãng đờng từ nhà Hùng đến trờng dài 1213,5 m. Hùng đi bộ hết 15 phút. Hỏi mỗi phút Hùng đi đợc bao nhiêu mét? . . . . Bài 5: Khoanh tròn vào kết quả đúng: 6,5m Diện tích hình bên là: 3,8m a) 24,7 m 2 b) 247 m 2 c) 20,6 m 2 Điểm phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Tiếng Việt - Lớp 4 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I/ Chính tả: 1) Bài viết: Viết bài "Rất nhiều mặt trăng" - TV4 tập I - trang 163 (Đoạn viết: Từ đầu đến . đất nớc của nhà vua) 2) Bài tập: a) Tìm 4 từ chỉ tên các đồ chơi hoặc trò chơi bắt đầu bằng ch hoặc tr: . b) Tìm 4 từ có thanh sắc hoặc thanh nặng chỉ một loại cây: . II/ Luyện từ và câu: 1) Khoanh tròn vào chữ cái trớc các từ cùng nghĩa với từ ớc mơ: A) mơ mộng B) mơ màng C) mơ tởng D) ớc ao E) ớc vọng G) ớc lợng 2) Gạch chân các danh từ trong các câu sau: Năm gian nhà cỏ thấp le te Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè Lng giậu phất phơ màu khói nhạt Làn ao lóng lánh bóng trăng loe. 3) Xác định vị ngữ trong các câu sau: a) Những chú gà con đang quẩn quanh chân mẹ. b) Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. c) Những chiếc lá rập rình lay động nh những đốm lửa vàng lửa đỏ bập bùng cháy. III/ Tập làm văn: Em hãy tả một đồ vật mà em thích. Bài làm Điểm phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Toán - Lớp 4 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Đặt tính rồi tính: 1122 x 19 . 3768 : 24 15672 + 7891 98721 - 84999 Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau: a) 4150 x 18 - 21312 . . . . b) 719452 - 2688 : 4 . . . . Bài 3: Tìm x: a) x : 11 = 250 : 10 . . . . b) x x 34 = 878 - 164 . . . . Bài 4: Một vòi nớc chảy vào bể trong 1 giờ 30 phút thì đợc 18 900 lít nớc vào bể. Hỏi trung bình mỗi phút vòi đó chảy đợc bao nhiêu lít nớc? . . . . Bài 5: Khoanh tròn vào kết quả đúng: Diện tích hình bên là: Điểm a) 20 m 2 b) 200 dm 2 50 dm c) 20 dm 2 d) 200 m 2 phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Tiếng Việt - Lớp 3 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I/ Chính tả: 1) Bài viết: Viết bài "Nhà Rông ở Tây Nguyên" - TV3 tập I (Đoạn viết: Gian đầu nhà rông . cúng tế) 2) Bài tập: Điền vào chỗ trống a) r/d/gi: Con .án .ành ụm .ành mạch b) âng hay ân Lòng n . a ; bàn ch . l .la II/ Luyện từ và câu: 1) Điền bộ phận còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh a) Cánh đồng lúa quê em . b) .rất nhanh trí và dũng cảm. c) Vầng trăng vàng thắm 2) Gạch chân sự vật so sánh trong các câu sau: a) Những thân cây tràm vơn thẳng lên trời nh những cây nến khổng lồ. b) Mẹ em nh một cô tiên dịu dàng và chăm chỉ. 3) Viết câu văn có hình ảnh so sánh để tả các cảnh vật sau: a) Những chú gà con . b) Luỹ tre làng em . III/ Tập làm văn: Điểm Hãy viết th cho bạn kể về việc học tập của em trong học kỳ I. Bài làm phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Toán - Lớp 3 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Đặt tính rồi tính: 32 x3 48 x 2 84 : 4 56 : 7 . Bài 2: Tính nhẩm: 7 x 5 = 35 : 5 = 35 : 7 = 6 x 7 = 42 : 7 = 42 : 6 = 6 x 9 = 54 : 9 = 54 :6 = 8 x 9 = 72 : 8 = 72 : 9 = Bài 3: Viết vào chỗ trống: M: Giảm 64 đi 8 lần đợc: 64 : 8 = 8 a) Gấp 25 lên 5 lần đợc: . b) Giảm 25 đi 5 lần đợc: c) Tăng 25 đi 5 đợc: d) Bớt 25 đi 5 đợc: . Bài 4: Tính giá trị biểu thức sau: a) 95 : 5 + 19 . . b) 72 + 9 x 2 . . Bài 5: Điểm Chị hái đợc 14 quả cam, mẹ hái đợc số cam gấp 9 lần số cam của chị. Hỏi mẹ hái đợc bao nhiêu quả cam? Bài làm . phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I/ Chính tả: 1) Bài viết: Viết bài "Con chó nhà hàng xóm" - TV2 tập I - trang 129 (Đoạn viết: Ngày hôm sau . chạy nhảy và nô đùa.) 2) Bài tập: a) Tìm 2 tiếng có vần ui 2 tiếng có vần uy . b) Điền vào chỗ trống anh hay ăn Con tr quả tr . r. ' chắc x . tơi II/ Luyện từ và câu: 1) Tìm 5 từ chỉ đặc điểm của ngời và vật. Đặt câu với 1 từ em thích nhất . . 2) Thêm hình ảnh so sánh vào chỗ trống để thành câu hoàn chỉnh: a) Con thỏ chạy nhanh nh . b) Ông mặt trời đỏ nh . c) Bà em hiền hậu nh . III/ Tập làm văn: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) nói kể về một con vật mà em thích. Bài làm Điểm phòng giáo dục tiên lãng trờng tiểu học: . họ và tên: . Lớp: . SBD: . đề kiểm tra định kì ii Môn: Toán - Lớp 2 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Đặt tính rồi tính: 100 - 69 91 - 55 64 + 9 53 + 28 . Bài 2: Điền vào ô trống Số hạng 54 35 41 59 Số hạng 17 48 16 Tổng 98 Bài 3: Tìm X: a) X + 18 = 66 . . b) 54 + X = 82 . . Bài 4: Lớp 2A và 2B có tất cả 69 học sinh. Lớp 2A có 34 em. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu em học sinh? Điểm [...]...Bµi lµm Bµi 5: XÕp c¸c h×nh tam gi¸c thµnh h×nh sau: . 2: Viết các phân số sau dới dạng số thập phân: 4 /5 = 54 / 15 = 29 /1 25 = 6/30 = Bài 3:Tìm x: 3 05 : x = 12, 5 + 20 Gấp 25 lên 5 lần đợc: . b) Giảm 25 đi 5 lần đợc: c) Tăng 25 đi 5 đợc: d) Bớt 25 đi 5 đợc:
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc sinh gioi thang 12 lop 5, de thi hoc sinh gioi thang 12 lop 5,

Hình ảnh liên quan

3) Viết câu văn có hình ảnh so sánh để tả các cảnh vật sau: a) Những chú gà con  - de thi hoc sinh gioi thang 12 lop 5

3.

Viết câu văn có hình ảnh so sánh để tả các cảnh vật sau: a) Những chú gà con Xem tại trang 7 của tài liệu.