0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

40 317 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 2.1. Đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long 2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long . 2.1.1.1. Đặc điểm nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long là một đơn vị xây dựng bản nên chi phí về NVL chiếm tới 70-80% giá trị sản lượng. Theo báo cáo về hạch toán chi phí, báo cáo vật tư của Công ty hơn 700 loại NVL khác nhau. Là những vật liệu tính chất lý hoá khác nhau nên yêu cầu đặt ra là phải tổ chức quản lý và hạch toán NVL từ khâu thu mua đến khâu sử dụng NVL. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường nhiều thuận lợi trong việc thu mua các loại NVL. Với chính sách giao khoán sản phẩm cho từng đội sản xuất nên tại công ty chỉ bố chí một hệ thống kho tàng nhỏ còn chủ yếu là những bãi dự trữ NVL tại chân công trình. Phòng vật tư thiết bị phải tiến hành kiểm để tham mưu cho cho Giám đốc những loại vật tư cần dùng cho sản xuất, những loại vật tư còn tồn đọng,… giúp giám đốc những biện pháp giải quyết hợp lý. Cán bộ phòng vật tư, kế toán, thủ kho cùng phối hợp trong quản lý nhập, xuất vật tư đúng thủ tục chứng từ theo chế độ quy định. Đối với một số vật tư đặc chủng như : neo cầu, cáp cường độ cao,gối cầu, khe co giãn,….và vật tư chủ yếu thì do phòng vật tư mua sắm và quản lý. Một số vật kết cấu và giá trị thấp thì giao cho đội tự mua sắm, quản lý sử dụng theo bản giao khoán. 2.1.1.2. Phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. Do NVL của Công ty rất đa rạng, phong phú và phức tạp. Để phục vụ công tác kế toán NVL một cách chính xác đòi hỏi việc phân loại NVL là rất cần thiết và không thể thiếu được. Hiên nay, ở Công ty NVL được phân chia thành NVL chính và NVL phụ. Tất cả các loại NVL được sử dụng cho quá trình thi công cấu thành nên thực thể công trình đều được coi là NVL chính. Nó bao gồm hầu hết các loại vật liệuCông ty sử dụng như: thép tấm, thép tròn, neo cáp cường độ cao… trong mỗi loại lại được chia thành các nhóm khác nhau như : • Thép tấm : thép tấm 3 ly, thép tấm 8 ly . • Thép tròn : thép tròn φ12,thép tròn φ 20,… • Neo cáp cường độ cao : neo công tác ECS -22 ,neo công tác ECS - 31,…. ………. Vật liệu phụ không cấu thành nên thực thể sản phẩm nhưng góp phần làm tăng chất lượng của sản phẩm. Vật liệu phụ ở Công ty bao gồm : sikament, dung môi, thiếc hàn, phụ gia sikasil,… Nhiên liệu là loại vật liệu khi sử dụng tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho các loại máy móc, xe cộ. Nhiên liệucông ty bao gồm : xăng, dầu, mỡ, …. Phụ tùng thay thế sửa chữa bao gồm các chi tiết, phụ tùng máy móc thiết bị mua sắmdự trữ phục vụ cho việc sửa chữa các phương tiện máy móc thiết bị của công ty như: xăm lốp các loại, vòng bi, viên bi, dây loa, gioăng, … Phế liệu thu hồi Các loại sắt thép vụn, đầu mẩu que hàn, …. Nguyên, vật liệuCông ty được theo dõi ở các tài khoản : • TK1521 – Vật liệu tiêu hao. • TK1522 - Vật liệu luân chuyển. Trị giá vốn thực tế NVL nhập kho Đơn giá mua ghi trên hoáđơn(chưa thuế GTGT)Số lượng NVL nhập kho = * Trị giá vốn thực tế NVL nhập kho Giá trị NVL xuất chế biến Chi phí nhân công, chi phí khác = + • TK1523 - Vật liệu khác. 2.1.2. Tính giá nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Nguyên, vật liệu của Công ty được nhập kho trong các trường hợp sau: Do mua ngoài: Công ty áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ nên giá thực tế vật liệu mua ngoài là: Trong đó: chi phí vận chuyển bốc dỡ được tính vào đơn giá mua. Do xưởng tự gia công chế biến : NVL nhập kho thu hồi: Trị giá vốn thực tế NVL nhập kho = trị giá vốn thực tế xuất kho. Đánh giá NVL xuất kho . Mặc dù số lượng chủng loại NVL nhiều nhưng khả năng quản lý chi tiết NVL của công ty chặt chẽ. NVL nhập kho thuộc lô hàng nào thì thường xuất thẳng luôn cho các đội, do đó công ty thể theo dõi lô hàng từ khi nhập đến khi xuất. Vì vậy, Công ty sử dụng giá thực tế cho xuất kho (phương pháp đơn giá thực tế đích danh). 2.2. Thực trạng kế toán chi tiết nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. Một trong những yêu cầu của công tác quản lý NVL đòi hỏi phải phản ánh, theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại NVL cả về số lượng và giá trị. Công việc tổ chức hạch toán chi tiết NVL sẽ đáp ứng được yêu cầu này. Để thể tổ chức được công tác kế toán NVL nói chung, công tác hạch toán chi tiế NVL nói riêng thì trước hết phải dựa trên sở chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. Tại Công ty hiện nay đang sử dụng các chứng từ vật tư sau: • Hoá đơn GTGT • Phiếu nhập kho. • Phiếu xuất kho. • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. • Thẻ kho. Việc hạch toán chi tiết NVL là công việc hạch toán kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán, nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất và tồn kho của từng loại NV L cả về số lượng lẫn chất lượng, chủng loại và giá trị, như đã trình bài ở Công ty cầu 3 thăng long nhiều chủng loại NVL, tình hình nhập, xuất vật liệu diễn ra thường xuyên, liên tục. Hiện nay Công ty sử dụng hình thức toán chi tiết “Ghi Sổ Số Dư”. 2.2.1. Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu ở kho tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. Ở kho hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất ( phiếu nhập kho,phiếu xuất kho) NVL, thủ kho ghi vào thẻ kho theo chỉ tiêu số lượng theo từng thứ, loại NVL. Khi thủ kho nhận được các chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, thủ kho sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi ghi chép số thực nhập, thực xuất vào thẻ kho. Thẻ kho được xắp xếp theo thứ tự sau : trên cùng số mục lục thẻ để dễ tra soát và tránh thát lạc. Thẻ được xắt xếp theo loại nguyên vật tư hết loại này đến loại khác như: + Tập thẻ vật tư tiêu hao . + Tập thẻ vật tư luân chuyển. + Tập thẻ máy móc,công cụ, dụng cụ. Cuối tháng thủ kho chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất kho NVL cùng the kho lên phòng kế toán. Kế toán nghiệp vụ nhập kho, xuất kho NVL. Nguyên vật liệuCông ty chủ yếu là mua ngoài, do phải di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh nên công ty áp dụng hình thức khoán xuống các đội sản xuất thi công. Các công trường thường ở xa công ty và hoạt động cách biệt nhau. Vì vậy, ở mỗi công trường thường một nhân viên kinh tế theo dõi tình hình biến động vậttại kho của công trường. Việc cung cấp vật tư chủ yếu vẫn do phòng vật tư của công ty thực hiện. Sau khi ký hợp đồng nhận thi công công trình, phòng kế hoạch tiến hành lập “ Quyết định giao khoán công trình” gửi đến các đội thi công. Dựa vào bản thiết kế kỹ thuật, phòng kỹ thuật dự trù khối lượng NVL rồi gửi cho phòng vật tư hoặc đội thi công để tiến hành mua sắm NVL theo tiến độ cong trình. Kế toán nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu. Trường hợp nhập mua mới : Căn cứ vào phương án tổ chức thi công, bảng thiết kế khối lượng thi công, tiến độ thi công các đội thi công làm giâý đề nghị cung cấp vật tư. Khi nhận được yêu cầu mua sắm NVL, phòng vật tư cử cán bộ đi mua hoặc để các đội cử nhân viên tiếp liệu đi mua. Cán bộ của phòng hoặc nhân viên tiếp liệu sẽ viết giấy tạm ứng để đi mua NVL. Khi NVL về đến kho Công ty hoặc đến kho của đơn vị thi công thì thủ kho tiến hành kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng, quy cách …. NVL đúng yêu cầu không. Sau đó tiến hành nhập kho và ký nhận vào mặt sau của tờ hoá đơn là kho đã nhận hàng. Căn cứ vào hoá đơn, phòng vật tư lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho được lập làm 3 liên : Liên 1: Lưu làm chứng từ gốc tại phòng vật tư. Liên 2: Thủ kho giữ rồi gửi lên phòng kế toán. Liên 3: Cán bộ mua sắm hoặc nhân viên tiếp liệu giữ. Trường hợp nhập kho thu hồi. Khi đơn vị báo trả, cán bộ vật tư phải nhận hàng tại công trình và ký vào phiếu xuất kho của đơn vị để làm căn cứ lập phiếu nhập kho đúng như phiếu xuất kho đó, còn đơn vị không phải ký vào phiếu nhập kho nữa. phòng vật tư lưu phiếu xuất của đơn vị làm chứng từ gốc và lập 3 liên phiếu nhập kho. Liên 1: Giao cho đơn vị làm chứng từ thu. Liên 2 : Giao qua kho để kế toán nhân ghi giảm vốn vay cho đơn vị. Liên 3 : Lưu ở phòng vật tư. Chú ý: - Trường hợp nhập kho và xuất kho vật tư đều phải lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho riêng cho từng loại vật tư tiêu hao, vật tư luân chuyển. - Giá trị vật tư tiêu hao Công ty bán thẳng cho đơn vị và được ghi Nợ(vay vốn) trên tài khoản giao dịch (TK136). -Giá trị vật tư luân chuyển tính cho thuê nhưng khi cấp ghi thành tiền vào TK công nợ phải thu khác(TK142- tên đơn vị nhận). Khi đơn vị trả cũng tính thành tiền để ghi giảm nợ vàoTK này theo phiếu nhập. - Đối với nhập kho thu hồi : chỉ nhận những vật tư tiêu hao do Công Ty cấp ra lệnh thu hồi về, Còn vật tư luân chuyển, khi trả về phải đảm bảo giữ nguyên tính năng sử dụng được ngay theo thiết kế. Nếu vật tư luân chuyển bị hư hỏng phải sửa chữa mới sử dụng được thì phòng vật tư tính chi phí sửa chữa và đơn vị xác nhận vào bảng tính tiền thuê vật tư luân chuyển của tháng đó. Nếu thiếu hụt do rơi vãi, đơn vị phải tính vào chi phí của mình, khi đó số lượng thiếu hụt của vật liệu luân chuyển sẽ trở thành vật liệu tiêu hao. Xem các Ví dụ dưới đây : Ví dụ : Ngày 01/11/2008 Nhập kho thép tròn Φ12 và Φ20 của xí nghiệp gia công kim khí Văn Điển - Hà Nội. Cùng ngày nhận được hóa đơn số 56501. Biểu 1a: HOÁ ĐƠN GTGT Mẫu Số 01.GTKT-3LL Liên 2 (giao cho khách hàng) DE/01-B Ngày 01 tháng 11 Năm 2008 No:056501 Đơn vị bán hàng : Xí nghiệp gia công kim khí Văn Điển-HN Địa chỉ : Km3-đường 70. Số tài khoản: 710A-00251. Điện thoại : 8615341. Mã số : 0100100368. Họ tên người mua hàng : Trần Đức Hải Đơn vị : Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. Địa chỉ : Xã Hải Bối - Đông Anh – HN Hình thức thanh toán : Tiền mặt Mã số: 0100104517- 1 TT Tên hàng hoá,dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 2 Thép tròn φ12. Thép tròn φ20 Kg Kg 1.506 8.798 4.500 4.500 6.777.000 39.591.00 0 Cộng tiền hàng 46.368.00 0 Thuế xuất GTGT : 5%. Tiền thuế giá trị gia tăng 2.318.400 Tổng cộng : 48.686.400 Số tiền viết bằng chữ : Bốn mươi tám triệu sáu trăm tám sáu nghìn bốn trăm đồng. Người mua Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào Hoá đơn GTGT ngày 01/11/2008, phòng vật tư lập phiếu nhập kho Biểu 1b PHIẾU NHẬP KHO 05 Mẫu Số 02-VT Ngày 02 tháng 11 Năm 2008 Ngày 18 tháng 07 năm2001 Người nhận hàng : Nguyễn Văn Thế. Địa chỉ : Đông anh-HN Lý do nhập kho : Thi công Cầu Sông Mã Số… Ngày… tháng… Năm200… Vật liệu tiêu hao. T T Tên, loại quy cách vật tư Đơn vị tính Số lượng Chất lượng (%) Đơn giá không thuế(đ ) Thành tiền Ghi chú 1 2 Thép tròn φ12. Thép tròn φ20 Kg Kg 1.506 8.798 100 100 4.500 4.500 6.777.000 39.591.00 0 Cộng 46.368.00 0 Thuế xuất GTGT : 5%. Tiền thuế giá trị gia tăng 2.318.400 Tổng cộng : 48.686.400 Số tiền viết bằng chữ : Bốn mươi tám triệu sáu trăm tám sáu nghìn bốn trăm đồng. Thủ trưởng Kế toán Phụ trách Người nhập Thủ kho đơn vị trưởng cung tiêu (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Ví dụ : Ngày 07/11/2008 Thu hồi nhập lại kho thép tròn φ28 do thi công còn thừa, phòng vật tư lập phiếu nhập kho. Biểu 2 PHIẾU NHẬP KHO 27 Mẫu Số 02-VT Ngày 7 tháng 11 Năm 2008 Ngày 18 tháng 07 năm2001 Người nhận hàng : Ông Sơn (Lái xe). Địa chỉ : Đông anh-HN Lý do nhập kho :Thu hồi cầu Tạ hụt đường Hồ Chí Minh. Số… Ngày… tháng… Năm200… Nhập tại kho : Công Ty Cầu 3. Vật liệu tiêu hao. TT Tên, loại quy cách vật tư Đơn vị tính Số lượng Chất lượng (%) Đơn giá không thuế(đ ) Thành tiền Ghi chú 1 Thép tròn φ28 Kg 1.402 100 4.450 6.238.90 0 Cộng 6.238.90 0 Thuế xuất GTGT : Tổng cộng : Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu hai trăm ba tám nghìn chín trăm đồng Thủ trưởng Kế toán trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhập Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Ví dụ: Ngày 10/11/2008 nhập kho thu hồi cầu Đá Bạc, phòng vật tư lập phiếu nhập kho Biểu 3 PHIẾU NHẬP KHO 33 Mẫu Số 02-VT Ngày 10 tháng 11 Năm 2008 Ngày 18 tháng 07 năm2001 Người nhận hàng : Ông Thái (Lái xe). Địa chỉ : Đông anh-HN Lý do nhập kho: Thu hồi cầu Đá bạc Ngày 7/11 Số… Ngày… tháng… Năm200… Nhập tại kho : Công Ty Cầu 3. Vật liệu luân chuyển T T Tên, loại quy cách vật tư Đơ n vị tính Số lượn g Chất lượn g (%) Đơn giá không thuế(đ) Thành tiền Gh i chú 1 2 Thanh cường độ cao ken hai đầu 20/150. φ38x6,88x3Th Thanh cường độ cao ken suốt 32x4200x11Th Kg M 183 46,2 70 80 14.000 190.00 0 1.793.400 8.778.000 Cộng 10.571.40 0 Thuế xuất GTGT : Tổng cộng : Số tiền viết bằng chữ: Mười triệu năm trăm bảy một nghìn bốn trăm đồng Thủ trưởng Kế toán trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhập Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Kế toán nghiệp vụ xuất kho NVL: [...]... hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long 2 .3. 1 Tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. : TK152 –Nguyên vật liệu – Trong đó Công Ty mở thêm chi tiết các tài khoán cấp hai : * TK1521 – Vật liệu tiêu hao * TK1522 - Vật liệu luân chuyển * TK15 23 - Vật liệu khác Ngoài ra công ty còn sử dụng một số tài khoản khác TK 136 – Phải thu nội bộ TK142 – Chi phí trả trước TK 133 – Thuế... 31 . 834 .090 …… 1 .38 3.590.211 833 .9 53. 833 549.996 .37 8 ………… 84.024.750 15.9 23. 2 03 …… Kế toán trưởng 2 .3. 2 Thực trạng kế toán các nghiệp vụ biến động tăng nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Bút toán 1 : Trường hợp hàng và hoá đơn cùng về: căn... ………… 33 1 ……………… 1.756.717.6 73 94 .31 1.449 Ghi các TK công Nợ 133 1 Số Tiền 136 1 1521 …… KHAC1- 0111- 30 11 Chứng từ kế toán khác-Ghi Nợ ………… 1521 136 1 1522 ……… KHAC2- 0111- 30 11 Chứng từ kế toán khác-Ghi ………… 136 1 1421 ……… 1521 136 1 …… 1421 …… Người lập biểu …… 1522 ……… 235 .599.714 1.056.627.801 ………… 38 3.590.211 7.796.771 7.796.771 53. 405.490 21.571.400 31 . 834 .090 …… 1 .38 3.590.211 833 .9 53. 833 549.996 .37 8... chín trăm bầy mươi đồng Thủ trưởng đ/v Kế toán trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhập Thủ kho 2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu ở phòng Kế toán tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Ở phòng kế toán kế toán vật liệu sẽ kiểm tra việc ghi chép của thủ kho thông qua việc đối chiếu số liệu giữa các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho với thẻ kho Nếu phù hợp kế toán vật liệu ký xác nhận vào thẻ kho Các chứng... 1522 15 23 Vật liệu khác Số dư đầu kỳ Cộng p/s trong kỳ 15 23 Số dư cuối kỳ 15 23 Số dư đầu kỳ 1.756.717.6 73 1.756.717.6 73 42. 834 .090 10.571.400 53. 405.490 Cộng phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ Tổng cộng 11.171.400 67.526.550 84.024.750 30 . 539 .260 30 539 260 Biểu 18: Công ty Cổ phầnCầu 3 Thăng long SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 11/08 Chứng Từ Ghi Sổ TK Nợ TKCó ………… CKCN2- 0111- 30 11 ………... tác : Phòng Vật Tư Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Số Số hoá TT 1 đơn Ngày Diễn giải 056501 01/11 Thép tròn φ12 Giá gốc 6.777.000 Số tiền Thuế GTGT 33 8.850 Định Tổng 7.115.850 Thép tròn φ20 39 .591.000 1.979.550 41.570.550 Tổng cộng Giám đốc Cty khoản 46 .36 8.000 2 .31 8.400 48.686.400 Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người thanh toán Biểu 12 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG CHỨNG TỪ... 30 11 – 33 1 Tháng 11 năm 2008 Tài khoản: 33 1 Phải trả cho người bán Đối tượng pháp nhân : Tất cả Đối tượng tập hợp : Tất cả Ngày, số chứng từ,diễn giải TKN TK Nợ CKCN2 Ngày 30 /11/08 Số1 33 1 Tiền Nợ Tiền 164 .37 3.400 Thuế GTGT - điện T9/02 (cầu kiền) 133 1 225.400 Cty TNCT&XLĐTLđiện T9/02 (cầu 136 1 2.254.000 kiền) …… CKCN2 Ngày 30 /11/08 số 4 …… 48.686.400 33 1 Thuế GTGT- Thép tròn (1 HĐ ) 133 1 2 .31 8.400... 133 TK 111,112,141 ,33 1,… - Khi hoá đơn về: Giá tạm tính < Giá thực tế, ghi bổ sung Nợ TK 152 Nợ TK 133 TK 33 1 TK 111, 112, 31 1, 141 - Ghi đảo ngược bút toán để xóa bút toán theo giá tạm tính: Nợ TK 111,112, 33 1… TK 152 - Hoặc ghi bút toán đỏ để xóa bút toán theo giá tạm tính sau ghi đen bình thường theo giá thực tế (Giá tạm tính > Giá thực tế) Ghi đỏ phần chênh lệch Nợ TK 152 Nợ TK 133 ... SỐ DƯ VẬT TƯ TỒN KHO CÔNG TY Quý IV Năm 2008 TT Tên quy cách vật tư Đơn vị đơn Số dư đến ngày Số dư đến ngày 31 /10 31 /11 giá SL TT SL TT Số dư đến ngày 31 /12 SL TT 1 1 I Vật liệu tiêu hao Thép tròn φ12 ……… ……… II .Vật liệu luân chuyển Cáp thép φ28 …… Tổng Cộng Kg 4.500 31 2 …… …… m 30 .000 35 1.050.000 …… 45 2.022.000 1.404.000 …… 618.000 49.100.000 1 .35 .000 47.750.000 51.122.000 2 .3 Thực trạng kế toán. .. công Cầu Mậu A Số… Ngày… tháng… Năm200… Xuất tại kho : Công ty Cổ phần Cầu 3Thăng Long TT 1 Tên, loại quy cách vật tư Đơn vị Số tính lượng Vật tư luân chuyển Chất Đơn giá lượng không Thành tiền thuế(đ) 14.000 1.7 93. 400 Kg 1 83 m 46,2 80 190.000 20 100 30 .000 chú 8.778.000 m Thanh cường độ cao ken (%) 70 Ghi 600.000 hai đầu 20/150 38 x6,88x3Th 2 Thanh cường độ cao ken suốt 32 x4200x11Th Cán Thép φ28 3 . 51.122.000 2 .3. Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. 2 .3. 1. Tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. :. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 2.1. Đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG,

Hình ảnh liên quan

Hình thức thanh toá n: Tiền mặt Mã số: 0100104517 -1 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Hình th.

ức thanh toá n: Tiền mặt Mã số: 0100104517 -1 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng kê nhập thu hồi - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Bảng k.

ê nhập thu hồi Xem tại trang 14 của tài liệu.
BẢNG KÊ VẬT LIỆU NHẬP KHO THU HỒI THÁNG 11/2008 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

11.

2008 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

ti.

ền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Xem tại trang 23 của tài liệu.
Căn cứ vào phiếu nhập kho thu hồi, kế toán lập bảng kê NVL nhập kho thu hồi theo đúng định khoản :  - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

n.

cứ vào phiếu nhập kho thu hồi, kế toán lập bảng kê NVL nhập kho thu hồi theo đúng định khoản : Xem tại trang 24 của tài liệu.
Căn cứ vào phiếu xuất kho số8, số 40 (Biểu 5,6) kế toán lập bảng kê vật tư xuất kho ( Biểu 10) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

n.

cứ vào phiếu xuất kho số8, số 40 (Biểu 5,6) kế toán lập bảng kê vật tư xuất kho ( Biểu 10) Xem tại trang 28 của tài liệu.
BẢNG PHÂN BỔ VẬT TƯ XUÂT KHO THÁNG 11/02 Nợ Tkliên quan - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

11.

02 Nợ Tkliên quan Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan