0

Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

11 779 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:15

VẼ GHẾ GỖ VỚI 3D MAX 5 Bài tập này, các bạn được hướng dẫn vẽ ghế dựa với chất liệu bằng gỗ. Kết quả cuối cùng như hình dưới: Mặc dầu bài tập được biên soạn với 3D MAX 5, nhưng phần lớn kỹ thuật dùng trong bài tập này vẫn làm việc trong các phiên bản mới hơn như 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 v.v Độ khó: 4/10 Các bước thực hiện: Khởi động chương trình 3D Max 5.0 bằng cách: Chọn Start > All Programs > discreet > 3ds max 5 > 3ds max 5. Cửa sổ làm việc chương trình 3D Max xuất hiện. Để thuận lợi trong việc học 3DS MAX bạn hãy làm quen với giao diện màn hình: Góc trên trái là vùng nhìn Top (nhìn từ trên xuống), góc trên bên phải là vùng nhìn Front (nhìn từ trên xuống), góc nhìn nằm phía dưới vùng nhìn Top là vùng nhìn Left, góc nhìn nằm phía dưới vùng nhìn Front là vùng nhìn Perspective (đây là vùng nhìn phối cảnh). Khi làm việc (chọn) trên vùng nhìn nào thì vùng nhìn đó có khung màu vàng bao bên ngoài, trên vùng nhìn còn hiển thị lưới làm việc. Để ẩn/hiện lưới nhấn phím G. Góc dưới bên phải màn hình là các công cụ điều khiển vùng nhìn. Một khung nằm thẳng đứng bên phải là bảng lệnh (Command Panel). Bảng này thay đổi chức năng tùy theo từng lệnh mà chúng ta chọn. VẼ CHÂN GHẾ Trong bảng lệnh Create, chọn Geometry. Nhấp vào tam giác màu đen, một danh sách lệnh xuất hiện chọn Extended Primitives. Sau đó, chọn ChamferBox. Trên vùng nhìn Top (vùng nhìn nằm phần tư bên trái trên) nhấp giữ + rê chuột ngang dọc theo trục X rồi nhả chuột, sau đó di chuyển xuống theo trục Y và nhấp chuột, kế tiếp di chuyển lên theo trục Y nhấp chuột kết thúc thao tác. Đặt tên cho đối tượng C1. Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số như sau: Length: 45; Width: 1000; Height: 35; Fillet: 2 Length: 2; Width Segs: 100; Height: 1; Fillet Segs: 5, đồng thời nhấp vào tùy chọn Smooth. Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Bend từ danh sách để uốn cong đối tượng. Khi dùng lệnh Bend áp cho đối tượng nó sẽ được cập nhật vào bên dưới bảng Modifier List. Phải đảm bảo lệnh Bend bên dưới được chọn (có nền màu vàng hiện lên). Trong vùng định số (Parameters): Tại khu vực Bend nhập thông số Angle: 150 và tại khu vực Bend Axis chọn trục X. Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Edit Mesh từ danh sách. Trong vùng Selection bên dưới bảng lệnh Modify chọn Vertex (cấp độ đỉnh). Trên vùng nhìn xuất hiện lên những nút màu xanh đại diện cho các điểm. Trên thanh công cụ, nhấp vào tam giác màu đen bên dưới công cụ Rectangular Selection Region. Chọn Fence Selection Region từ trình đơn. Trong vùng nhìn Front, nhấp giữ + rê chuột ngang qua hàng nút cuối bên trái rồi nhả chuột sau đó di chuyển và nhấp tại vị trí mới. Để đóng kín vùng chọn, hãy di chuyển chuột đến điểm đầu khi con trỏ biến thành dấu cộng thì nhấp (khi các điểm nút được chọn chuyển thành màu đỏ). Dùng công cụ Select and Move chọn trục Y (khi trục Y được chọn đường trục chuyển thành màu vàng) di chuyển vùng điểm được chọn xuống phía dướ i, sau đó chọn trục X di chuyển qua trái. Tiếp tục thao tác trên trục Y, di chuyển vùng điểm được chọn xuống phía dưới, sau đó chọn trục X di chuyển qua phải. Khi vùng nhìn được chọn, sẽ xuất hiện khung màu vàng bao quanh. Trong trường hợp nếu muốn thay đổi vùng nhìn mà không huỷ chọn các đối tượng đã được chọn, hãy nhấp phải vào vùng nhìn. Để phóng to vùng nhìn Left, chọn công cụ Min/Max Toggle trong bộ điều khiển vùng nhìn nằm góc dưới bên trái màn hình, sau đó nhấp vào vùng nhìn và ngược lại để đưa về 4 vùng nhìn ban đầu. VẼ THÂN GHẾ Trong bảng lệnh Create, sau đó chọn Geometry. Nhấp vào tam giác màu đen một danh sách lệnh xuất hiện chọn Extended Primitives. Trong vùng Object Type chọn ChamferBox. Trên vùng nhìn Top (vùng nhìn nằm phần tư bên trái phía trên) nhấp giữ + rê chuột ngang dọc theo trục X rồi nhả chuột, sau đó di chuyển xuống và nhấp theo trục Y, kế tiếp di chuyển lên theo trục Y nhấp chuột kết thúc thao tác. Đặt tên cho đối tượng C2. Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số sau, đồng thời kiểm nhận Smooth. Length: 30; Width: 300; Height: 25; Fillet: 0.5 Length: 1; Width Segs: 50; Height: 1; Fillet Segs: 2. Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn DeletePatch từ danh sách xổ xuống. Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Bend từ danh sách để uốn cong đối tượng. Khi dùng lệnh Bend áp cho đối tượng nó sẽ được cập nhật vào bên dưới bảng Modifier List. Phải đảm bảo lệnh Bend bên dưới được chọn (có nền màu vàng hiện lên). Trong vùng định số (Parameters): tại khu vực Bend nhập thông số Angle: -850 và tại khu vực Bend Axis chọn trục X. Chọn công cụ Select and Rotate, trên vùng nhìn Front xoay trục Y= 23.50 Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Edit Mesh từ danh sách xổ xuống để hiệu chỉnh đối tượng. Trong vùng Selection bên dưới bảng lệnh Modify chọn Vertex (cấp độ đỉnh). Trên vùng nhìn xuất hiện lên những nút màu xanh đại diện cho các điểm. Trên thanh công cụ, nhấp vào tam giác màu đen dưới công cụ Rectangular Selection Region, chọn Fence Selection Region từ trình đơn xổ xuống. Trong vùng nhìn Front, nhấp giữ + rê chuột ngang qua hàng nút cuối bên phải rồi nhả chuột, sau đó di chuyển và nhấp chuột tại vị trí mới. Để đóng kín vùng chọn, hãy di chuyển chuột đến điểm đầu khi con trỏ biến thành dấu cộng thì nhấp (khi các điểm nút được chọn chuyển thành màu đỏ). Dùng công cụ Select and Move chọn trục X (khi trục X được chọn đường trục chuyển thành màu vàng) di chuyển vùng điểm được chọn ngang qua phải, sau đó chọn trục Y di chuyển lên. Tiếp tục thao tác trên trục Y, di chuyển vùng điểm được chọn lên trên, sau đó chọn trục X di chuyển qua trái. Đặt tên cho đối tượng: A1. Trong 3D Max, có thể cho các đối tượng ở nhiều dạng bằng cách nhấp phải vào nhãn được gắn ở góc trên bên trái của mỗi vùng nhìn. Chọn trơn + nổi bật (Smooth + Highlights). Khi tạo ra một đối tượng trong 3D Studio Max, đối tượng đó sẽ được tô màu mặc định của 3D, màu mặc định này được hiển thị trên bảng tiêu đề tên và màu (Name and Color). Để tô một màu mới cho đối tượng, hãy nhấp vào ô màu nằm dưới bảng tiêu đề Name and Color. Bảng lệnh Object Color xuất hiện, chọn một ô màu trên bảng lệnh Object Color, nhấp OK. Lưu ý: Có thể sử dụng nút Scroll (nút giữa) của con chuột (mouse) để phóng to hoặc thu nhỏ vùng nhìn. Khi vừa nhấn giữ + rê chuột trỏ chuột biến thành hình bàn tay giúp di chuyển đối tượng. Trên thanh công cụ chọn Align hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + A để gióng hàng giữa hai đối tượng A1 và C1. Trong vùng nhìn Top dùng công cụ Select and Move chọn đối tượng A1. Nhấp vào công cụ Align, sau đó nhấp chọn C1. Hộp thoại Align Selection xuất hiện: • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục: Y canh Minimum (Current Object) và Maximum (Target Object), nhấp Apply. • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục X canh Center (Current Object) và Center (Target Object). • Nhấp OK. Quan sát trên vùng nhìn Front ta có được hình vẽ: Trên vùng nhìn Left, chọn C1 và A1, nhấp vào công cụ Mirror Select Object. Hộp thoại Mirror: Screen Coordinates xuất hiện. Trong khu vực Mirror Axis chọn trục X và Offset:- 730, trong mục Clone Selection chọn Instance. Sau đó, nhấp OK. Lưu bài tập này bằng cách chọn File > Save As. VẼ THANH GHẾ Trong bảng lệnh Create, chọn Geometry. Nhấp vào tam giác màu đen một danh sách lệnh xuất hiện chọn Extended Primitives. Bên dưới vùng Object Type chọn ChamferBox. Trong vùng nhìn Top (vùng nhìn nằm phần tư bên trái phía trên) nhấp giữ + rê ngang dọc theo trục X rồi nhả chuột, sau đó di chuyển xuống theo trục Y và nhấp chuột, rồi di chuyển lên theo trục Y nhấp chuột kết thúc thao tác. Đặt tên cho đối tượng C1. Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số: Length: 660; Width: 80; Height: 20; Fillet: 0.5. Length: 20; Width Segs: 1; Height: 1; Fillet Segs: 1, đồng thời kiểm nhận Smooth. Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List một danh sách lệnh hiện ra, chọn DeletePacth. Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen nằm bên phải tại vùng Modifier List một danh sách hiện ra, chọn lệnh FFD 4x4x4. . VẼ GHẾ GỖ VỚI 3D MAX 5 Bài tập này, các bạn được hướng dẫn vẽ ghế dựa với chất liệu bằng gỗ. Kết quả cuối cùng như hình. chương trình 3D Max 5. 0 bằng cách: Chọn Start > All Programs > discreet > 3ds max 5 > 3ds max 5. Cửa sổ làm việc chương trình 3D Max xuất hiện.
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1, Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1,

Hình ảnh liên quan

đứng bên phải là bảng lệnh (Command Panel). Bảng này thay đổi chức năng tùy theo từng lệnh mà chúng ta chọn. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

ng.

bên phải là bảng lệnh (Command Panel). Bảng này thay đổi chức năng tùy theo từng lệnh mà chúng ta chọn Xem tại trang 2 của tài liệu.
Góc dưới bên phải màn hình là các công cụ điều khiển vùng nhìn. Một khung nằm thẳng - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

c.

dưới bên phải màn hình là các công cụ điều khiển vùng nhìn. Một khung nằm thẳng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Bend từ - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Bend từ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số như sau: Length: 45; Width: 1000; Height: 35; Fillet: 2 - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số như sau: Length: 45; Width: 1000; Height: 35; Fillet: 2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trong vùng Selection bên dưới bảng lệnh Modify chọn Vertex (cấp độ đỉnh). Trên vùng nhìn xuất hiện lên những nút màu xanh đại diện cho các điểm. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

vùng Selection bên dưới bảng lệnh Modify chọn Vertex (cấp độ đỉnh). Trên vùng nhìn xuất hiện lên những nút màu xanh đại diện cho các điểm Xem tại trang 4 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Edit Mesh từ danh sách. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Edit Mesh từ danh sách Xem tại trang 4 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số sau, đồng thời kiểm nhận Smooth - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số sau, đồng thời kiểm nhận Smooth Xem tại trang 5 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Create, sau đó chọn Geometry. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Create, sau đó chọn Geometry Xem tại trang 5 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Bend từ - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn Bend từ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn DeletePatch từ danh sách xổ xuống. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List, chọn DeletePatch từ danh sách xổ xuống Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trong vùng Selection bên dưới bảng lệnh Modify chọn Vertex (cấp độ đỉnh). Trên vùng nhìn xuất hiện lên những nút màu xanh đại diện cho các điểm. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

vùng Selection bên dưới bảng lệnh Modify chọn Vertex (cấp độ đỉnh). Trên vùng nhìn xuất hiện lên những nút màu xanh đại diện cho các điểm Xem tại trang 7 của tài liệu.
Quan sát trên vùng nhìn Front ta có được hình vẽ: - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

uan.

sát trên vùng nhìn Front ta có được hình vẽ: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Create, chọn Geometry. Nhấp vào tam giác màu đen một danh sách lệnh xuất hiện chọn Extended Primitives - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Create, chọn Geometry. Nhấp vào tam giác màu đen một danh sách lệnh xuất hiện chọn Extended Primitives Xem tại trang 9 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List một danh sách lệnh hiện ra, chọn DeletePacth - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify, nhấp vào tam giác màu đen tại vùng Modifier List một danh sách lệnh hiện ra, chọn DeletePacth Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số: Length: 660; Width: 80; Height: 20; Fillet: 0.5. - Vẽ ghế gỗ với 3D MAX 5 phần 1

rong.

bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số: Length: 660; Width: 80; Height: 20; Fillet: 0.5 Xem tại trang 10 của tài liệu.