0

Cách tạo đường bao với Maya phần 1

7 478 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:15

CÁCH TẠO ĐƯỜNG BAO (PHẦN 1) TẠO CÁC ĐƯỜNG BAO CỦA BÀN Để bắt đầu công việc, bạn cần khởi động phần mềm Maya: Nhấp đúp vào biểu tượng Maya trên màn hình. Hoặc chọn lệnh Start > Programs > Maya Unlimited 2.5 > Maya. Giao diện chính của Maya xuất hiện như hình sau. Trên giao diện này có hai Menubar và các thanh trạng thái và một màn hình phối cảnh (Persp). 1. Tạo Project và Scene Nếu bạn muốn xem mẫu các đường bao của bàn đã hoàn thành, chúng tôi có cung cấp sẵn cho bạn. Để xem được nó, bạn mở Scene: C:AWmaya2.5extrascloth utorials scenes ableClothStart.ma (muốn mở một thư mục bạn nhấp-đúp vào nó).  Để xem mẫu, từ Main Menubar, nhấp chọn File > Open Scene hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O.  Hộp thoại Open xuất hiện  Nhấp chọn file tableClothStart.ma theo đường dẫn: C:AWmaya2.5extrascloth utorialsscenes ableClothStart.ma. Nhấp chọn tableClothStart, xong nhấn Open. Dưới đây là hình mẫu bàn đã được tạo các đường bao sẵn. a. Tạo Project Từ Main Menubar, nhấp chọn File > Project > Set… Hộp thoại Browse for folder xuất hiện, nhấp chọn clothTutorials. Chọn xong nhấp OK. Scene này cung cấp cho bạn cảnh đầu tiên để tạo các đường bao cho bàn. Scene này cho bạn chọn các đường bao một cách dễ dàng. b. Lưu scene Từ Main Menubar, nhấp chọn File > Save Scene As… Trong cửa sổ Save, ngay hộp chọn Go to nhấp chọn Current Project. Nhấp đúp vào thư mục con scenes. Nhập tên table.ma vào ô File name. Phía dưới ô File name chọn mayaAcii (*.ma). Chọn xong nhấp nút Save.   . CÁCH TẠO ĐƯỜNG BAO (PHẦN 1) TẠO CÁC ĐƯỜNG BAO CỦA BÀN Để bắt đầu công việc, bạn cần khởi động phần mềm Maya: Nhấp đúp vào biểu tượng Maya trên. Scene này cung cấp cho bạn cảnh đầu tiên để tạo các đường bao cho bàn. Scene này cho bạn chọn các đường bao một cách dễ dàng. b. Lưu scene Từ Main Menubar,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tạo đường bao với Maya phần 1, Cách tạo đường bao với Maya phần 1,

Hình ảnh liên quan

CÁCH TẠO ĐƯỜNG BAO (PHẦN 1) - Cách tạo đường bao với Maya phần 1

1.

Xem tại trang 1 của tài liệu.
Giao diện chính của Maya xuất hiện như hình sau. Trên giao diện này có hai Menubar và các thanh trạng thái và một màn hình phối cả nh (Persp) - Cách tạo đường bao với Maya phần 1

iao.

diện chính của Maya xuất hiện như hình sau. Trên giao diện này có hai Menubar và các thanh trạng thái và một màn hình phối cả nh (Persp) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Dưới đây là hình mẫu bàn đã được tạo các đường bao sẵn. - Cách tạo đường bao với Maya phần 1

i.

đây là hình mẫu bàn đã được tạo các đường bao sẵn Xem tại trang 3 của tài liệu.
a. Tạo Project - Cách tạo đường bao với Maya phần 1

a..

Tạo Project Xem tại trang 3 của tài liệu.