0

NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 1

16 1,353 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:15

NGUYÊN KINH TẾ HỌC PHẦN Tham kh¶o:  ĐH KTQD, “Nguyên kinh tế học mô”, chương 1 Tháng 8 / 2007 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC Những nội dung chính I. Kinh tế học là gì? II. Nghiên cứu kinh tế học như thế nào? III. Tiếp cận Kinh tế học I. Kinh tế học là gì?  từ KINH TẾ (economy) xuất phát từ tiếng Hy lạp có nghĩa là người điều hành một gia đình  Vậy, người đó sẽ làm gì? I. Kinh tế học là gì?  Muốn làm • Có lương thực thực phẩm • Giải trí • Chơi thể thao • Học bài • Ăn kem • Mua sách • ???`  Trong điều kiện o Thu nhập o Thời gian o Sức khoẻ o ???  cả hộ gia đình/cá nhân và nền kinh tế đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn  Quyết định như thế nào?  Trong những điều kiện ràng buộc nhất định? I. Kinh tế học là gì?  Những quyết định cơ bản là: 1. Ai làm/sản xuất 2. Làm/Sản xuất ra cái gì và bao nhiêu? (Dùng nguồn lực gì và như thế nào?) 3. Làm ra/sản xuất ra cho ai? I. Kinh tế học là gì?  Những điều kiện ràng buộc chính là nguồn lực có sẵn để ra quyết định có tính chất: 1. Nguồn lực là có hạn 2. Phân bổ/quản nguồn lực như thế nào I. Kinh tế học là gì?  Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu việc nền kinh tế quản các nguồn lực khan hiếm của nó  Kinh tế học vi mô: nghiên cứu việc các hãng và cá nhân ra quyết định và tương tác với nhau trên những thị trường cụ thể  Kinh tế học mô: nghiên cứu hành vi của nền kinh tế với tư cách là một tổng thể I. Kinh tế học là gì? hay Vi 1. Quyết định của một hộ gia đình về việc tiết kiệm bao nhiêu từ thu nhập 2. Ảnh hưởng của các quy định mà chính phủ áp dụng cho khí thải xe máy 3. Quyết định của một doanh nghiệp về việc thuê bao nhiêu công nhân 4. Tác động của việc in tiền đến lạm phát II. Nghiên cứu kinh tế học như thế nào  Các công cụ khoa học  Quan sát thực tế  Tổng hợp thành xu thế  Rút ra thuyết  Kiểm định thuyết bằng số liệu cập nhật QUAN SÁT, THUYẾT, VÀ KIỂM ĐỊNH BẰNG QUAN SÁT MỚI [...]... hàng hoá và dịch vụ cuối cùng Chi tiêu Mua HH-DV Hộ gia đình Vốn, lao động, tài thị trường các yếu tố nguyên, công nghệ sản xuất Thu nhập II Nghiên cứu kinh tế học như thế nào  Kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng  Kinh tế học thực chứng: tả nền kinh tếKinh tế học chuẩn tắc: bình luận và đánh giá nền kinh tế Thực chứng hay chuẩn tắc? 1 Xã hội đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa... Nghiên cứu kinh tế học như thế nào  Xây dựng hệ thống các thuật ngữ cung Chi phí cơ hội Hệ số co giãn Cân bằng thị trường Thặng dư thương mại cầu Thâm hụt ngân sách II Nghiên cứu kinh tế học như thế nào  Y +b ax = C A 0  đồ thị  D B Cách thể hiện vấn đề Bảng biểu  Phương trình  hình - - - - - II Nghiên cứu kinh tế học như thế nào  hình vòng chu chuyển kinh tế Doanh thu Bán HH-DV Hãng... cần khuyến khích những người thất nghiệp tìm việc nhiệt tình hơn 5 Mức thuế thấp sẽ khuyến khích tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế III Tiếp cận Kinh tế học Nền kinh tế trong dài hạn Số liệu Kinh tế Nền kinh tế trong ngắn hạn Biến động kinh tế ngắn hạn Chính sách kinh tế . kinh tế Chính sách kinh tế vĩ mô III. Tiếp cận Kinh tế học Vĩ mô Số liệu Kinh tế Vĩ mô Nền kinh tế trong dài hạn Biến động kinh tế ngắn hạn Nền kinh tế. Nghiên cứu kinh tế học như thế nào  Cách thể hiện vấn đề  đồ thị  Bảng biểu  Phương trình  Mô hình Y = a x + b 0 A B C D -- - -- - -- - -- - -- -  Mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 1, NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 1,

Hình ảnh liên quan

 Bảng biểu - NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 1

Bảng bi.

ểu Xem tại trang 12 của tài liệu.
 Mô hình vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô - NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 1

h.

ình vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô Xem tại trang 13 của tài liệu.