0

MÔN TOÁN LỚP 4

10 1,941 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

MÔN TOÁN (Mỗi tuần 5tiết, cả năm 35 tuần:175 tiết) Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 1 Ôn tập các số đến 100.000 2 Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo) 3 Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo) 4 Biểu thức có chứa một chữ Bảng cái 5 Luyện tập 6 Các số có sáu chữ số Bảng cái 7 Luyện tập 8 Hàng và lớp 9 So sánh các số có nhiếu chữ số 10 Triệu và lớp triệu 11 Triệu và lớp triệu (tiếp theo) 12 Luyện tập 13 Luyện tập 14 Dãy số tự nhiên 15 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân 16 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên 17 Luyện tập 18 Yến, tạ, tấn 19 Bảng đơn vị đo khối lượng 20 Giây, thế kỉ Đồng hồ có kim chỉ giờ,phút, giây 21 Luyện tập 22 Tìm số trung bình cộng 23 Luyện tập 24 Biểu đồ 25 Biểu đồ (tiếp) Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 6 26 Luyện tập 27 Luyện tập chung 28 Luyện tập chung 29 Phép cộng 30 Phép trừ 7 31 Luyện tập 32 Biểu thức có chứa hai chữ 33 Tính chất giao hoán của phép cộng 34 Biểu thức có chứa ba chữ 35 Tính chất kết hợp của phép cộng 8 36 Luyện tập 37 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 38 Luyện tập 39 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Ê ke 40 Hai đường thẳng vuông góc Ê ke 9 41 Hai đường thẳng song song Thước thẳng + Ê ke 42 Vẽ hai đường thẳng vuông góc Ê ke + Thước thẳng 43 Vẽ hai đường thẳng song song Ê ke + Thước thẳng 44 Thực hành vẽ hình chữ nhật Ê ke + Thước thẳng 45 Thưc hành vẽ hình vuông Ê ke + Thước thẳng 10 46 Luyện tập 47 Luyện tập chung 48 Kiểm tra định kì 49 Nhân với số có một chữ số 50 Tính chất giao hoán của phép nhân Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 51 Nhân với 10, 100, 1000…Chia cho 10, 100, 1000… 52 Tính chất kết hợp của phép nhân 53 Nhân với số tận cùng là chữ số 0 54 Đề-xi-mét-vuông Mô hình biểu diễn 1dm2 55 Mét vuông Bảng da 1m2 56 Nhân một số với một tổng 57 Nhân một số với một hiệu 58 Luyện tập 59 Nhân với số có hai chữ số 60 Luyện tập 61 Giới thiệu nhân số có hai chữ số với 11 62 Nhân với số có 3 chữ số 63 Nhân với số có 3 chữ số (tiếp theo) 64 Luyện tập 65 Luyện tập chung 66 Chia một tổng cho một số 67 Chia cho số có một chữ số 68 Luyện tập 69 Chia một số cho một tích 70 Chia một tích cho một số 15 71 Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 72 Chia cho số có hai chữ số 73 Chia cho số có hai chữ số (tiếp) 74 Luyện tập 75 Chia cho số có hai chữ số (tiếp) Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 76 Luyện tập 77 Thương có chữ số 0 78 Chia cho số có ba chữ số 79 Luyện tập 80 Chia cho số có ba chữ số (tiếp) 81 Luyện tập 82 Luyện tập chung 83 Dấu hiệu chia hết cho 2, Dấu hiệu chia hết cho 5 84 Luyện tập ( Dấu hiệu chia hết cho 2, 5) 85 Luyện tập 86 Dấu hiệu chia hết cho 9, Dấu hiệu chia hết cho 3 87 Luyện tập ( Dấu hiệu chia hết cho 9, 3) 88 Luyện tập 89 Luyện tập chung 90 Kiểm tra định kì 91 Ki-lô-mét vuông 92 Luyện tập 93 Hình bình hành và diện tích hình bình hành Bộ đồ dùng học toán 94 Luyện tập 95 Luyện tập 96 Phân số Bộ đồ dùng học toán 97 Phân số và phép chia số tự nhiên (T1) Bộ đồ dùng học toán 98 Phân số và phép chia số tự nhiên (T2) Bộ đồ dùng học toán 99 Luyện tập 100 Phân số bằng nhau 21 101 Rút gọn phân số 102 Luyện tập 103 Quy đồng mẫu số các phân số (T1) 104 Quy đồng mẫu số các phân số (T2) 105 Luyện tập 22 106 Luyện tập chung 107 So sánh hai phân số cùng mẫu 108 So sánh hai phân số khác mẫu 109 Luyện tập 110 Luyện tập 23 111 Luyện tập chung 112 Luyện tập chung 113 Luyện tập chung 114 Phép cộng phân số (T1) 115 Phép cộng phân số (T2) 24 116 Luyện tập 117 Luyện tập 118 Phép trừ phân số (T1) 119 Phép trừ phân số (T2) 120 Luyện tập 25 121 Luyện tập chung 122 Phép nhân phân số 123 Luyện tập 124 Luyện tập 125 Tìm phân số của một số Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 26 126 Phép chia phân số 127 Luyện tập 128 Luyện tập 129 Luyện tập chung 130 Luyện tập chung 27 131 Luyện tập chung 132 Luyện tập chung 133 Kiểm tra định kì 134 Hình thoi Bộ đồ dùng học toán 135 Diện tích hình thoi Bộ đồ dùng học toán 28 136 Luyện tập 137 Luyện tập chung 138 Giới thiệu tỉ số 139 Tìm hai số khi biết tổng 140 Luyện tập 29 141 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số 142 Luyện tập 143 Luyện tập 144 Luyện tập 145 Luyện tập chung 30 146 Luyện tập chung (2+3) 147 Tỉ lệ bản đồ Bản đồ thế giới+Bản đồ Việt Nam 148 Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ 149 Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (T2) 150 Thực hành (T1) Tuần Tiết TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 151 Thực hành (T2) 152 Ôn tập về số tự nhiên (T1) 153 Ôn tập về số tự nhiên (T2) 154 Ôn tập về số tự nhiên (T3) 155 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (T1) 156 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (T2) 157 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (T3) 158 Ôn tập về biểu đồ 159 Ôn tập về phân số 160 Ôn tập về các phép tính với phân số 161 Ôn tập về các phép tính với phân số (T2) 162 Ôn tập về các phép tính với phân số (T3) 163 Ôn tập về các phép tính với phân số (T4) 164 Ôn tập về đại lượng (T1) 165 Ôn tập về đại lượng (T2) 166 Ôn tập về đại lượng (T3) 167 Ôn tập về hình học (T1) 168 Ôn tập về hình học (T2) 169 Ôn tập về số trung bình cộng 170 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 35 171 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó 172 Luyện tập chung 173 Luyện tập chung 174 Luyện tập chung 175 Kiểm tra định kì . biết tổng 140 Luyện tập 29 141 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số 142 Luyện tập 143 Luyện tập 144 Luyện tập 145 Luyện tập chung 30 146 Luyện tập. 44 Thực hành vẽ hình chữ nhật Ê ke + Thước thẳng 45 Thưc hành vẽ hình vuông Ê ke + Thước thẳng 10 46 Luyện tập 47 Luyện tập chung 48 Kiểm tra định kì 49
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN TOÁN LỚP 4, MÔN TOÁN LỚP 4,

Hình ảnh liên quan

4 Biểu thức có chứa một chữ Bảng cái - MÔN TOÁN LỚP 4

4.

Biểu thức có chứa một chữ Bảng cái Xem tại trang 1 của tài liệu.
44 Thực hành vẽ hình chữ nhật Ê ke + Thước thẳng - MÔN TOÁN LỚP 4

44.

Thực hành vẽ hình chữ nhật Ê ke + Thước thẳng Xem tại trang 2 của tài liệu.
54 Đề-xi-mét-vuông Mô hình biểu diễn 1dm2 - MÔN TOÁN LỚP 4

54.

Đề-xi-mét-vuông Mô hình biểu diễn 1dm2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
93 Hình bình hành và diện tích hình bình hành Bộ đồ dùng học toán - MÔN TOÁN LỚP 4

93.

Hình bình hành và diện tích hình bình hành Bộ đồ dùng học toán Xem tại trang 5 của tài liệu.
134 Hình thoi Bộ đồ dùng học toán - MÔN TOÁN LỚP 4

134.

Hình thoi Bộ đồ dùng học toán Xem tại trang 7 của tài liệu.