0

skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5

15 290 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 21:53

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh ngôn ngữ Quốc tế có tính thơng dụng cơng cụ giao tiếp thiết yếu lĩnh vực hoạt động xã hội Trong thời đại tồn cầu hố, nhu cầu giao tiếp người thuộc quốc gia bắt buộc Do vậy, việc học tiếng Anh trở thành nhu cầu cần thiết cấp bách giúp tiếp cận, mở rộng hiểu biết với nguồn tri thức tiên tiến giới Đối với Việt Nam, nước đứng trước thời đại phát triển, mở rộng với cánh cửa tồn cầu hố, việc học tiếng Anh lại trở nên cần thiết hết đặc biệt lứa tuổi Tiểu học làm tiền đề cho cấp học sau Cũng môn tiếng Việt, môn tiếng Anh muốn biết đọc, biết viết trước tiên phải biết “nói” Nói bốn kỹ quan trọng việc dạy tiếng Anh để học sinh có khả thực hành giao tiếp nhanh đạt hiệu cao Qua nhiều năm giảng dạy, tơi thấy học sinh khó khăn kỹ nghe nói Các em ngại nói tiếng Anh học nhiều nguyên nhân khác như: tâm lý ngượng ngùng, dè dặt, sợ bạn cười nói sai Tổ chức luyện nói tốt giúp khắc phục hạn chế Là giáo viên giảng dạy tiếng Anh, nhận thức vai trị quan trọng kĩ nói tiếng Anh, thân trăn trở làm để học sinh nói tốt tiếng Anh tơi mạnh dạn chọn sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao hiệu rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, 5” Sáng kiến nhằm chia sẻ số biện pháp rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, 5; tạo cho em hứng thú tự tin giao tiếp giúp chất lượng giáo dục môn Tiếng Anh nhà trường nâng cao 1.2 Điểm sáng kiến Sáng kiến vào kinh nghiệm thực tế, từ hoạt động dạy học lớp, qua thực tiễn năm áp dụng đổi phương pháp dạy học theo Mơ hình trường học qua tham khảo số ý kiến đồng nghiệp từ sâu tìm hiểu đưa số biện pháp rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh tiểu học có hiệu cao Việc nghiên cứu xây dựng sáng kiến tiến hành thời gian dài, xuyên suốt theo năm học Trên sở thực tiễn việc giảng dạy Tiếng Anh trường Tiểu học nơi công tác, đưa biện pháp rèn kỹ nói dạy học mơn Tiếng Anh phù hợp với tình hình đặc điểm học sinh qua khối lớp.Từ nâng cao chất lượng hiệu mơn học Các em vận dụng ngôn ngữ, ngữ liệu học vào sống ngày Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học môn Tiếng Anh lớp 4, PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng nội dung cần nghiên cứu 2.1.1 Thuận lợi Trong năm học qua, Phòng giáo dục đặc biệt quan tâm đến dạy học môn Tiếng Anh Giáo viên giảng dạy Tiếng Anh dự lớp tập huấn chuyên đề cụm, huyện với nội dung thiết thực Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, giúp đỡ, động viên, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, vướng mắc giáo viên tạo điều kiện để chúng tơi hồn thành tốt cơng việc Bản thân giáo viên giảng dạy Tiếng Anh nhiệt tình, có tay nghề vững vàng, tích cực, chủ động ln có ý thức học hỏi Phụ huynh ln quan tâm, giúp đỡ q trình học tập học sinh Học sinh Tiểu học với chất hồn nhiên sẵn sàng tham gia vào hoạt động học Học sinh làm quen với công nghệ thông tin, em sớm tiếp xúc với máy tính, với mạng Internet thu nhận nhiều thơng tin 2.1.2 Khó khăn Tiếng Anh mơn học khó học sinh Tiểu học Hơn em vùng nông thơn nên khơng có điều kiện tiếp xúc với người nước ngồi, nghe băng đĩa Tiếng Anh nên có xu hướng phát âm không chuẩn xác Phần lớn em học sinh tập trung nhiều vào mơn Tốn, Tiếng Việt chưa tâm đầu tư cho môn Tiếng Anh, chuẩn bị cách sơ sài Trong học, đa số em thường thụ động, thiếu linh hoạt, ngại việc đọc - nói Tiếng Anh tham gia phát biểu để tìm hiểu học Học sinh phát âm tiếng địa phương nên đọc Tiếng Anh không chuẩn, phát âm Tiếng Anh bị Việt hóa, số em nói ngọng nên khó khăn phát âm Tiếng Anh Tiếng Anh tiếng mẹ đẻ nên em ngại giao tiếp, sợ mắc lỗi, hay xấu hổ với bạn bè thầy cô Công cụ học tập Tiếng Anh học sinh hạn chế Do đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp sư phạm tốt, chủ động sáng tạo, cải tiến phương pháp luyện tập nhiều hình thức khác nhau, nhiều dạng tập khác phù hợp cho nội dung học để gây hứng thú động viên tất học sinh nhiệt tình luyện tập 2.1.3 Khảo sát đánh giá chất lượng đầu năm 2017 - 2018 Khảo sát đánh giá chất lượng đầu năm mơn Tiếng Anh: Hồn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Khối lớp Tổng số SL % SL % SL % 104 33 31,7 62 59,6 8,7 82 18 21,9 60 73,2 4,9 Khảo sát đánh giá chất lượng đầu năm kĩ nói tiếng Anh: Hồn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Khối lớp Tổng số SL % SL % SL % 104 30 28,9 67 64,4 6,7 82 15 18,3 57 69,5 10 12,2 2.2 Các biện pháp thực Trong trình dạy học, luyện tập kỹ cho học sinh kỹ nói em có phần hạn chế Vì vậy, tơi quan sát, ý xem em nói nào, chưa để tìm biện pháp phương pháp giảng dạy thích hợp cho học với đối tượng học sinh Qua thực tiễn dạy học, áp dụng số biện pháp rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, sau: 2.2.1 Rèn luyện cách phát âm cho học sinh Trong trình giao tiếp tiếng Anh muốn người khác hiểu nội dung nói học sinh cần phải phát âm từ câu đúng, rõ ràng Vì giới thiệu ngữ liệu, mẫu câu phải đọc chuẩn ngữ âm, ngữ điệu có trọng âm để em bắt chước, yếu tố việc dạy nghe - nói Tất nhiên khơng thể chuẩn người xứ nói Tiếng Anh để có kết phát âm chuẩn xác nên chịu khó nghe băng đĩa người địa Tơi phải kiên trì luyện phát âm cho học sinh để tạo cho em có thói quen phát âm phải phát âm Bởi lẽ, em bước đầu học Tiếng Anh phát âm không thành thói quen ảnh hưởng khơng tốt q trình học giao tiếp sau Chú ý luyện tập cho học sinh phát âm có âm cuối Ví dụ: Khi nói từ coat /ˈkoʊt/, boat /ˈboʊt/, cat /cỉt/ tơi cho học sinh đọc bật âm cuối /t/ lên, đọc đồng lớp khoảng – lần, sau gọi nhóm cá nhân Tập cho học sinh có thói quen đọc nối cách thấy từ phía trước kết thúc phụ âm từ sau bắt đầu nguyên âm em nối phụ âm cuối với nguyên âm đầu từ Ví dụ: Khi nói stand-up /ˈstỉnd^p/ học sinh nối phụ âm cuối /d/ với nguyên âm từ âm /u/ Khi nói look-at /lukỉt/ học sinh nối phụ âm cuối /k/ với nguyên âm từ âm /a/ Khi nói câu It’s a pencil /itsəpensl/ học sinh nối phụ âm cuối /s/ với nguyên âm từ âm /a/ Đối với hình thức số nhiều cần luyện tập cho học sinh cách phát âm việc nhấn mạnh đuôi số nhiều : Khi phát âm từ có chữ /s/ nằm sau phụ âm vô /t/, /p/, /k/, /s/, /f/, /e/ tơi hướng dẫn học sinh đọc thành âm /s/ Ví dụ: Khi phát âm từ books học sinh đọc /buks/ Khi phát âm từ có chữ /s/ nằm sau nguyên âm phụ âm hữu /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /Ŋ/, /l/, /r/ tơi hướng dẫn học sinh đọc thành âm /z/ Ví dụ: Khi phát âm từ crayons học sinh đọc /kreiənz/ Khi phát âm từ tables học sinh đọc /teiblz/ Khi phát âm từ có chữ /s/ nằm sau phụ âm rít cụ thể phụ âm như:/z/, /s/, /ss/, /ch/, /sh/, /x/, /ge/, /o/, /ce/… tơi hướng dẫn học sinh đọc thành âm /iz/ Ví dụ: Khi phát âm từ oranges học sinh đọc /ɒrindʒiz/ Khi phát âm từ nurses học sinh đọc /nə:siz/ Ngồi ra, Tiếng Anh có số âm khó phát âm, với học sinh nhỏ ngữ Âm /r/ âm khó, gặp âm tơi nhắc học sinh cần ý môi thầy cô, chu môi sau mở trịn miệng r r r Âm /th/ cho học sinh đặt lưỡi hai hàm Chú ý cắn nhẹ đầu lưỡi đọc âm Ví dụ: Khi phát âm từ this, they, these tơi nhắc học sinh đặt lưỡi hai hàm Cho học sinh đọc lại theo cá nhân luyện theo nhóm Cần ý: dấu nhấn (Stress), nhịp điệu (Rhythm), ngữ âm, ngữ điệu (Intonation) yếu tố quan trọng nói Tiếng Anh Nó giúp người nghe dễ hiểu nội dung nói chuyện Có ba mức độ nhấn: nhấn (The Primary Stress), nhấn phụ (The Secondary Stress), không nhấn (The None- Stress) Thơng thường Tiếng Anh, dấu nhấn thường đặt vào từ mang ý nghĩa nội dung quan trọng câu Âm điệu, ngữ điệu: thường lên giọng cuối câu hỏi Yes-No hạ giọng câu hỏi Wh-questions Trong q trình dạy, HS gặp khó khăn phát âm yếu tố đó, giáo viên khơng nên bắt học sinh đứng dậy đọc đọc lại nhiều lần mà nên yêu cầu lớp đọc đồng mẫu vài lần Sau học sinh tiếp tục luyện đơi tiếp tục giúp đỡ học sinh khó khăn 2.2.2 Tập cho học sinh cách phản xạ nhanh Tiếng Anh Với em điều kiện sống nông thôn, môi trường Tiếng Anh chưa nhiều, vốn từ vựng cịn hạn chế Dù vậy, tơi tăng cường nói Tiếng Anh lớp, thường thường câu mệnh lệnh đơn giản như: Stand up, please; Sit down, please; Open your book, please; Close your book, please; Look at your book/ the picture on page ; Listen and repeat; Come on; Go to the board Nhìn chung, lúc đầu nhiều học sinh cịn bỡ ngỡ, chưa hiểu qua tiết em hiểu làm theo mệnh lệnh Sau em học mẫu câu tơi thường xun sử dụng lớp học để em có điều kiện phản xạ tốt Không qua mẫu câu mệnh lệnh đơn giản, mà học sinh tập cách phản xạ thông qua tình thực tế Ví dụ: Khi gặp thầy giáo, hay bạn bè, em chào câu Tiếng Anh Hello, Good morning, Good afternoon…Hay trò chuyện câu hỏi thân What’s your name?, How are you?, What’s the weather like today?, What day is it today?, What is the date today? Những câu hỏi đồ vật, sử dụng đồ vật thật có lớp học (bàn, ghế, thước, ) mẫu câu: What’s this?, What are these? ; Các câu hỏi màu sắc vị trí: What colour is it? Where is this? Where are they? Tôi tập cho học sinh không nên hiểu ngầm Tiếng Việt dịch sang Tiếng Anh Cụ thể thơng qua giáo trình có họa tiết đẹp, phim hoạt hình, trị chơi, quảng cáo, đồ dùng hay gặp làm cho em có hứng thú với dịng chữ, âm khác với tiếng Việt; chơi trò chơi tập hát theo phim, theo đĩa, theo hát Tiếng Anh Có khả ngơn ngữ em phát triển Chúng ta tạo mơi trường xung quanh kích thích em thấy học Tiếng Anh cần thiết Trong học tơi sử dụng hình vẽ, cử chỉ,… hành động khác phi lời nói để diễn đạt từ Khi nói chuyện Tiếng Anh, cố gắng diễn đạt cách kể dùng điệu Ví dụ: Khi đưa từ “ swim ’’ tơi làm động tác đưa hai cánh tay bơi hay cụm từ “play table-tennis” tơi làm động tác đánh bóng bàn Như em nhớ lâu Để học sinh nhớ nhanh hiểu Tiếng Anh thiết em phải sử dụng Cái cách chép chép lại câu, từ khơng cịn hữu dụng Mà em học từ mới, mẫu câu phải sử dụng tình thực tiễn hàng ngày Do vậy, phương pháp luyện tập theo mẫu quan trọng Các em nên sử dụng Tiếng Anh nhiều nơi lớp học Đừng làm cho học sinh sợ hay ngại nói Tiếng Anh lo nói bị sai Khuyến khích em đừng sợ mắc lỗi nói viết Tiếng Anh Chính mạnh dạn điều học tốt Tiếng Anh Dạy em biết cách hỏi lại đề nghị người nói nhắc lại chưa hiểu rõ nghĩa Ví dụ: Can you say it again ? Can you repeat your question? Mặt khác, học Tiếng Anh ln phải sơi tạo tâm lí nhẹ nhàng khơng gị bó điểm số đánh giá kết học tập Tôi dành lời khen cho học sinh, ln hài lịng học sinh Dạy Tiếng Anh qua tình giao tiếp hay Dạy em cố gắng đoán nghĩa từ, câu cách nội dung đọc, nghe tình giao tiếp Can you guess the content of the dialogue ? How you answer it ? Ví dụ: Tiếng anh – Unit 18 – Phần 1: Look, listen and repeat Học sinh quan sát tranh trả lời số câu hỏi: Who are they? Where are they? What are they talking about? Từ câu hỏi gợi ý đó, tơi tiếp tục đặt câu hỏi Can you guess the content of the dialogue? để xem học sinh có nắm nội dung tình giao tiếp khơng Sau hướng dẫn học sinh dựa vào tình xây dựng đoạn hội thoại dựa vào ngơn ngữ 2.2.3 Rèn cho học sinh sử dụng ngữ điệu Ngữ điệu (Intonation) hiểu đơn giản lên xuống giọng nói Người nghe hiểu nhầm hiểu sai hồn tồn ý người nói người nói sử dụng sai ngữ điệu, ngữ điệu so sánh hồn câu Ngữ điệu xuống thể cách hạ âm điệu giọng nói xuống thấp trường hợp sau: Dùng câu chào hỏi: Good morning! ↓ Dùng câu đề nghị: Sit down ! ↓ Dùng câu hỏi để hỏi (who, whose, whom, which, what, when, where, why, how): Who are they? ↓; What can you do? ↓ Dùng yêu cầu mệnh lệnh: Open your book ↓; Close your book ↓ Ngữ điệu lên thể cách tăng âm điệu giọng nói lên cao trường hợp sau: Dùng câu hỏi nghi vấn “có…khơng”: Is this a book?↑; Can you swim?↑; Did you go to the party? ↑… Dùng câu xác định hàm ý câu hỏi: You are Mai? ↑ Trong trình luyện tập tơi cho học sinh nói nói lại nhiều lần, lớp đọc đồng mẫu vài lần Sau học sinh tiếp tục luyện đơi tiếp tục giúp đỡ học sinh khó khăn 2.2.4 Sử dụng tốt hình thức luyện tập để phát triển kỹ nói a Yes/No question: Câu hỏi đốn thơng tin Tôi đưa tiêu đề để học sinh luyện tập Ví dụ: Hỏi đồ chơi, thú cưng, mơn thể thao u thích: Do you like living in the countryside?, Did you go on a picnic yesterday?… Hỏi bữa tiệc sinh nhật, thức ăn yêu thích: Did you go to the party? / Would you like some milk? Tôi cung cấp cho học sinh số từ gợi ý, kiến thức làm mẫu cho học sinh nói tự Ví dụ: Trong Tiếng Anh - Unit 15: What would you like to be in the future?, đưa chủ đề nói nghề nghiệp mơ ước với số câu hỏi gợi ý làm mẫu cho học sinh, sau học sinh dựa vào nói với A: What would you like to be in the future? B: I’d like to be a nurse A: Why would you like to be a nurse? B: Because I would like to look after patients A: Where would you like to work? B: I would like to work in a big hospital in the city A: Who would you like to work with? B: With other doctors and nurses Hình thức thường áp dụng dạy phần Let’s talk Tiếng Anh 3, 4, b Ask and answer: Đặt câu hỏi trả lời Học sinh tự thực hành theo cặp Nếu thực hành theo nhóm nhóm trưởng đặt số câu hỏi, thành viên khác nhóm có nhiệm vụ trả lời Tơi thường tổ chức thi thơng qua trị chơi như: Lucky number, Passing the ball…Các câu trả lời tính điểm dựa độ xác ngơn ngữ, thông tin Bài tập áp dụng dạy Phần Point and say, Read and match, Read and answer Ví dụ: Tiếng Anh – Review – Phần Read and match: Trước hết, cho học sinh làm cá nhân, nối câu lại với Sau đó, tơi tổ chức trị chơi Lucky number Tơi chia lớp làm hai nhóm Boys Girls Hai đội thi chọn số trả lời câu hỏi tập vừa làm Đội trả lời nhiều câu đội thắng Tổ chức hoạt động theo cặp- nhóm: Đây hoạt động đắc lực lý tưởng q trình luyện nói Tất học sinh làm việc thời gian Giúp giải nhiều vấn đề Học sinh học tập lẫn trình luyện tập, hội để chia sẻ thơng tin hỏi điều chưa rõ, đồng thời giáo viên dễ dàng kiểm soát học sinh cách đi lại lại lớp, lắng nghe can thiệp cần thiết Chú ý: Vấn đề đặt giáo viên phải có nội dung kiến thức tương đồng nhóm việc quán xuyến giáo viên q trình hoạt động nhóm Một số hoạt động theo cặp – theo nhóm áp dụng: a Find Someone Who or Surveys: Với hoạt động này, giúp em tự nhiên giao tiếp Các em hỏi bạn để lấy thơng tin Ví dụ: Tiếng Anh – Unit 12: What does your father do? Ở phần Let’s talk, cho học sinh di chuyển quanh lớp, chọn ba bạn để lấy thông tin nghề nghiệp thành viên gia đình người Sau phút, mời vài học sinh lên báo cáo lại khảo sát b Picture Story Với hoạt động này, học sinh nhìn tranh để kể lại câu chuyện đoạn hội thoại Nếu thực hành thường xuyên, học sinh luyện tính độc lập giao tiếp xếp ý tứ trao đổi, kể chuyện giới thiệu hoạt động Ví dụ: Tiếng Anh – Unit 14: What happened in the story? Ở phần Listen and number, sau nghe kiểm tra đáp án, tơi cho học sinh làm nhóm Học sinh nhìn vào tranh kể lại câu chuyện cho bạn nghe c Mapped Dialogue Hoạt động học sinh nhìn tranh từ gợi ý em nói chuyện, đối thoại với Với hoạt động giúp em nói chuyện thoải mái Ví dụ: You : What’s the weather like? Your friend: It’s sunny What are you going to today? You : Let’s me see I’m going to the library Do you want to go with me? Your friend: Ok What time? You : p.m Your friend: Ok 2.2.5 Sử dụng linh hoạt thủ thuật bước luyện nói cho học sinh Kỹ nói kỹ vô quan trọng việc học Tiếng Anh, giúp học sinh vận dụng kiến thức học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp… vào thực tế giao tiếp Việc rèn kỹ cần phối hợp chặt chẽ với kỹ khác, tiến hành bước, thường xuyên để học sinh vận dụng vào tình giao tiếp cụ thể Muốn người thầy đóng vai trị quan trọng việc hướng dẫn, tổ chức để học sinh có hội rèn luyện thực hành nói Tiếng Anh với thầy, với bạn tình giao tiếp cụ thể cách uyển chuyển, tự tin có hiệu Việc rèn luyện kỹ nói phải tiến hành thường xuyên tiết học, tập trung nhiều tiết Lesson (Part 1,2,3), Lesson (Part 1,2,3), Lesson (Part 1,2,3), Lesson (Activity - Project) Tùy theo học mà áp dụng phương pháp dạy học khác Về q trình luyện nói thường tiến hành theo ba giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuẩn bị nói (Pre-Speaking) Đây giai đoạn mà hoạt động chủ yếu giáo viên, thời gian cho phần khoảng phút vô quan trọng, giúp học sinh thực mục tiêu tiết học Giáo viên giới thiệu ngữ liệu mới, mẫu câu Ở hoạt động học sinh nghe viết, giáo viên giới thiệu mẫu câu Hoạt động nói học sinh chủ yếu trả lời câu hỏi Ví dụ: Tiếng Anh 5- Unit – How you learn English? Ở Phần 1: Look, listen and repeat, giới thiệu ngữ liệu cách yêu cầu học sinh nhìn vào tranh Tơi vào nhân vật đưa số câu hỏi: Who are they? Where are they? What are they talking about? How often does Mai have English? Does she have English today? How does she practise reading? Học sinh trả lời câu hỏi Tiếp theo học sinh nghe băng nhắc lại hội thoại Trước vào giới thiệu mẫu câu tơi đặt câu hỏi sau: Bạn Tom muốn hỏi bạn Mai luyện kỹ đọc bạn Tom đặt câu hỏi gì? Học sinh trả lời Từ đó, tơi cho học sinh rút mẫu câu học Khi cho học sinh đọc mẫu câu phải đọc với tốc độ vừa phải, tự nhiên, liền mạch, không ngắt quãng Nếu câu dài ta dùng thủ thuật “Back chainning” để học sinh đọc mẫu Để giúp học sinh đọc ngữ điệu, trọng âm vẽ mũi tên lên bảng điệu cử tay Giai đoạn 2: Luyện nói có kiểm sốt (Controled Practice) Đây giai đoạn tiết học Học sinh luyện tập dần từ Controlled  Less controlled  Free practice (Giai đoạn sau) Thời gian nói dành cho học sinh khoảng 60%, giáo viên 40% Ở hoạt động học sinh luyện tập theo cặp, nhóm, cá nhân điều khiển giáo viên Tôi thường sử dụng lời dẫn ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, cần phải “ check introduction” (kiểm tra độ hiểu) chỗ yêu cầu quan trọng để kiểm tra xem học sinh nắm yêu cầu Với học sinh lớp 4, luyện tập dần theo quy trình: Teacher models (or with a student) Half Half Close pairs Open pairs Điều giúp học sinh tự tin, hào hứng đứng lên nói trước lớp Tùy thuộc vào nội dung, yêu cầu học mà tơi vận dụng phương pháp cách linh hoạt, phù hợp Một số thủ thuật thường dùng giai đoạn này: Wordcues/ Picture cues Situations Questionnaires ……… Khi học sinh luyện nói, tơi ln quan sát ý xem em nói nào, được, chưa để sửa chữa giúp cho em có khả giao tiếp tốt Nếu học sinh mắc lỗi không quát mắng mà ân cần bảo, động viên giúp đỡ em Bản thân tơi ln tạo khơng khí vui tươi, thân thiện tạo tình giao tiếp lớp học, học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin luyện tập nói Giai đoạn thường áp dụng vào phần Point and say Tiếng Anh 3,4,5 Giai đoạn 3: Luyện nói tự (Free Practice/ Production) Đây giai đoạn sản sinh lời nói, tơi thường mở rộng hoạt động để hồn chỉnh kỹ nói cho học sinh, giúp em sử dụng ngơn ngữ riêng, kiến thức vốn có với mẫu câu vừa luyện vào tình cụ thể Những hoạt động phần thường trò chơi (Game), thảo luận (Discussion), khảo sát lấy thơng tin (Survey), đóng vai (Role play) Trong giai đoạn này, thời gian nói dành cho học sinh chiếm khoảng 90%, người giao nhiệm vụ, hỗ trợ cho học sinh cần thiết Một số thủ thuật thường sử dụng giai đoạn như: Chain games Passing the balls/ bears Guessing game Find someone who Survey then report the result Interview …… Ví dụ: Tiếng anh – Unit – Lesson (Part 1,2, 3) Activity 3: Let’s talk (put in Porfolio): Birthday circle Mục tiêu hoạt động học sinh luyện nói ngày sinh nhật thành viên gia đình Tơi hướng dẫn nhanh cho học sịnh tự vẽ trang trí Birthday circle (Hình trịn sinh nhật), thu thập thơng tin ngày sinh nhật thành viên gia đình điền vào Birthday circle Tơi đưa mẫu học sinh quan sát gợi ý nói - Write the date of birth of your family members - Decorate the birthday cakes (Write the dates on the cake) - Practice asking and answering about their family members' birthday - Report to the class Eg: This is my family There are people: ., , , I’m years old My birthday’s My father is His birthday is My mother My sister I will put this circle on the wall and everyone can see and remember Ví dụ: Tiếng anh – Unit – Lesson 2(Part 1,2,3) Activity 3: Let’s talk Mục tiêu hoạt động học sinh luyện nói việc xếp lộ trình chuyến tham quan Sau cho học sinh luyện nói phần whilespeaking (Luyện nói có kiểm sốt) theo thơng gợi ý luyện theo mẫu, hướng dẫn học sinh lập bảng để vấn thu thập thông tin người bạn lớp địa điểm họ hoạt động họ làm vào tuần tới Sử dụng kiến thức mà em có: đâu, phương tiện gì, với ai… Sau tơi đưa mẫu học sinh quan sát tiến hành vấn - Make an interview with their classmates about where they will be and what they will next week Nam What will you How will you Who will you What will you do? e be next week? get there? go with? Lan Phong Nha By motorbike My family epxlore the caves and cave go sightseeing around the cave … …… … - Each student select their classmates to interview and take notes - When they finish interviewing, select two or three students to report the results of their interviews to the class - Ask Ss give the comment and correct Ss’ errors - T gives feedback Eg: Hello, everyone! Now I would like to present my interview Her name is Lan She thinks she will be Phong Nha cave next week She will go by motorbike She will go with her family She thinks she will epxlore the caves and go sightseeing around the cave Sau học sinh luyện nói mở rộng theo cặp nhóm Khuyến khích em nói nhiều thông tin tốt Thông qua hoạt động này, học sinh vừa củng cố kiến thức cũ, vừa mở rộng sử dụng liên kết với kiến thức mới, vừa biết cách vấn lấy thông tin việc sống hàng ngày Như vậy, giai đoạn thời gian dành cho giáo viên phải hướng dẫn nhanh làm mẫu cho học sinh cần thiết Sau để học sinh luyện nói tự (free practice) theo cặp/ nhóm check lại 2, em trước lớp 2.2.6 Luyện kỹ nói qua cách sữa lỗi cho học sinh Việc sửa lỗi phát âm, lỗi ngữ pháp cho học sinh nói việc làm quan trọng Việc sửa lỗi giúp em nhận để phát âm đúng, song giúp cho nhóm học sinh, cho lớp lần nói, luyện thêm kỹ cho thân Có thể giáo viên sửa sai cho học sinh, học sinh sửa sai cho học sinh, nhóm sửa sai cho nhóm khác… Khi học sinh thực hành phát âm câu nói cho thời điểm thích hợp để giáo viên sửa lỗi em đọc sai Ví dụ: Khi học sinh nói “I went to Phu Quoc Island.” Phần lớn học sinh hay phát âm sai từ /ailənd/ thành /aisələnd/, tơi kịp thời sửa lỗi cho em để tránh lặp lặp lại lỗi phát âm sai Hay câu “ My school is very big and beautiful.” Học sinh đọc nhầm từ /sku:l/ thành /sku:n/ Do nghe học sinh phát âm sai từ, học sinh nói xong câu sửa lại cho em Việc sửa kịp thời cho em nhóm học sinh lan tỏa đến đối tượng khác lớp Tơi thường khuyến khích học sinh phát âm tốt sửa cho bạn Đối với trường hợp học sinh tập trung suy nghĩ tìm ý tưởng từ vựng để thể nội dung đó, tơi khơng ngắt lời học sinh để sửa lỗi điều làm tự tin, tính hiếu động, thích tham dự vào hoạt động rèn luyện giao tiếp em Mỗi giáo viên cần có thái độ tích cực lỗi ngôn ngữ học sinh Chấp nhận lỗi phần tất yếu trình học ngoại ngữ, giúp học sinh học tập từ lỗi thân bạn bè 2.2.7 Tổ chức cho học sinh sinh hoạt Câu lạc nói Tiếng Anh Mỗi đơn vị học, dừng lại phần học sinh luyện nói lớp, nói theo mẫu kỹ sử dụng ngơn ngữ vào thực tiễn bị lắng xuống Vậy nên để học sinh thường xuyên sử dụng Tiếng Anh lớp thực tế giao tiếp, nên tạo mơi trường nói Tiếng Anh cho học sinh thơng qua hình thức sinh hoạt Câu lạc nói Tiếng Anh Tạo cho em môi trường giao lưu, thực hành Tiếng Anh cách tự nhiên, sôi động hiệu Giúp cho em học sinh mạnh dạn, tự tin giao tiếp Tiếng Anh, hình thành cho em kỹ thuyết trình cải thiện khả phát âm Để tổ chức cho em sinh hoạt câu lạc nói Tiếng Anh, tơi chia lớp thành nhóm - em, sinh hoạt nói Tiếng anh chính, sau chủ điểm (5 units) sinh hoạt lần vào buổi chiều thứ 7, lần/tháng Các em luyện nói theo chủ đề, chủ điểm mà em học Tôi tổ chức, hướng dẫn cách thức làm việc cho em - lần đầu Sau đó, em hình thành thói quen tự sinh hoạt điều hành lớp trưởng đóng vai trị chủ nhiệm câu lạc nhóm trưởng Ví dụ: Trong buổi sinh hoạt lớp 5C, sau hồn thành chương trình units đầu tiên, tổ chức cho học sinh sinh hoạt “Talk about yourself and your holiday” giúp em rèn luyện cách nói: chào hỏi, giới thiệu thân, hỏi tuổi tác, nơi ở, thói quen hàng ngày… Để làm điều làm sau: Trước buổi sinh hoạt: nhắc nhở em ôn lại cách nói thuộc chủ điểm em học: Greeting Introduce yourself and others Ask and answer about age, people, address, daily routines, past holiday… dùng câu hỏi How old are you?, What’s your address?, What you in the morning/in the afternoon/in the evening? Where did you go on holiday? How did you get there? Who did you go with? Trong buổi sinh hoạt: Học sinh chơi trò chơi: Simon say Giáo viên giới thiệu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt: Các em nói Tiếng Anh buổi sinh hoạt theo chủ điểm mở rộng tốt Gợi mở nhanh mẫu câu học dùng buổi sinh hoạt Chia nhóm - em nhóm, nhóm có em giỏi, khá, trung bình, yếu để em giúp đỡ nhau, tăng cường tinh thần đoàn kết giúp đỡ học tập Nêu chủ đề mà em nói buổi sinh hoạt Mời nhóm làm mẫu giáo Giáo viên nói với tốc độ vừa phải đủ để học sinh nghe hiểu cách làm Hướng dẫn em làm từ dễ đến khó, em yếu nói câu ngắn, câu đơn giản, cần nói khía cạnh Em nói nhiều vấn đề hỏi Tiếng Anh mà chúng muốn thể Các nhóm sinh hoạt, giáo viên quan sát giúp đỡ em có nhu cầu hỏi mở rộng thêm Kết thúc buổi sinh hoạt mời nhóm vài em nói trước lớp: em giới thiệu thân, thói quen hàng ngày mình; em hỏi đáp địa chỉ, kì nghỉ, phương tiện với ai… Tôi động viên học sinh nói nhiều tốt, sai không sao, em làm tốt động viên phần thưởng kịp thời đặc biệt em chậm tiến Cứ sau chủ điểm lại cho em sinh hoạt Câu Lạc Bộ nói Tiếng Anh lần Như năm em sinh hoạt Câu Lạc Bộ lần (đan xen với buổi học tăng cường vào ngày thứ hàng tuần sáng thứ đầu tuần tháng) Mỗi lần tơi bổ sung thêm trị chơi thay đổi hình thức sinh hoạt chút để em không nhàm chán Cách làm tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, thu hút em tham gia câu lạc cách tự nhiên, khơng bị gị ép Với phương pháp dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” giải pháp cho học sinh luyện tập nói có hiệu việc phát triển kỹ nói cho học sinh Kết đạt được: Qua trình thực tiễn vận dụng phương pháp rèn kĩ nói cho học sinh, chất lượng mơn Tiếng Anh kỹ nói Tiếng Anh học sinh lớp tơi giảng dạy có nhiều chuyển biến: Các em tự tin, hào hứng nói, giao tiếp Tiếng Anh Các em mạnh dạn trao đổi với Tiếng Anh, khơng ngần ngại, lo sợ nói sai, phát âm sai Phần lớn em học sinh tâm đầu tư cho môn ngoại ngữ, chuẩn bị chu đáo trước đến lớp Trong học, đa số em tích cực, chủ động làm việc theo hoạt động giao phát biểu để tìm hiểu học sơi Chính nhờ mà kỹ nói học sinh nói riêng chất lượng học tập môn Tiếng Anh nâng lên đáng kể Cụ thể: Đánh giá chất lượng cuối năm 2017 - 2018 mơn Tiếng Anh: Hồn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Khối lớp Tổng số SL % SL % SL % 104 42 40,4 62 59,6 0 82 24 29,3 58 70,7 0 Đánh giá chất lượng cuối năm 2017- 2018 kĩ nói tiếng Anh: Hồn thành tốt Hồn thành Chưa hoàn thành Khối lớp Tổng số SL % SL % SL % 104 39 37,5 65 62,5 0 82 22 26,8 60 73,2 0 Bên cạnh đó, nhờ vận dụng phương pháp rèn kỹ nói Tiếng Anh cách linh hoạt phù hợp với dạy mà chất lượng tham gia hội thi môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 nâng cao rõ rệt: Cụ thể: Thi OTE cấp trường: 01 em đạt giải nhất, 01 em đạt giải nhì, 01 em đạt giải ba Thi OTE cấp cụm: 01 em đạt giải nhì, 01 em đạt giải ba Thi OTE cấp huyện: 01 em đạt giải nhất, 01 em đạt giải ba Thi OTE cấp tỉnh: 01 em đạt giải ba Chính kết cho thấy song song với việc rèn luyện kỹ nghe, đọc, viết rèn luyện kỹ nói cho học sinh yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng công tác giảng dạy môn Tiếng Anh PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Việc áp dụng biện pháp nâng cao hiệu rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, làm cho chất lượng môn Tiếng Anh nhà trường ngày nâng lên trì vững chắc, khả nói Tiếng Anh học sinh khối 4, tốt Các em có phản xạ nhanh nghe nói; phát âm từ, cụm từ câu chuẩn hay có kết hợp ngữ điệu câu Học sinh có hội luyện tập sử dụng Tiếng Anh cách sáng tạo tình gần với đời sống thật học sinh; trì tập trung ý học sinh Đặc biệt, học sinh tự tin, mạnh dạn giao tiếp Tiếng Anh Những học sinh chậm tiến có hội luyện tập, bị hút theo khơng khí học tập chung lớp, vượt qua nhược điểm tính cách thân để mạnh dạn hơn, để học tốt Qua làm cho học Tiếng Anh trở nên vui vẻ, sôi đạt hiệu cao Để rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, có hiệu tơi áp dụng số biện pháp là: luyện phát âm để tạo cho em có khả phát âm tự tin thực hoạt động nói Tiếng Anh; đồng thời tập cho học sinh cách phản xạ nhanh Tiếng Anh để học sinh quen giao tiếp Tiếng Anh có tình cụ thể u cầu tiết học; việc rèn ngữ điệu Tiếng Anh giúp cho học sinh tự tin, mạnh dạn giao tiếp Bên cạnh đó, giáo viên cần sử dụng tốt hình thức luyện tập để phát triển kỹ nói cho học sinh; dạy học luyện kỹ nói, giáo viên cần sử dụng linh hoạt thủ thuật bước luyện nói cho học sinh Biện pháp rèn kỹ nói hiệu cho học sinh luyện kỹ nói qua cách sửa lỗi sai Tạo mơi trường luyện nói cho học sinh, việc tổ chức Câu lạc nói Tiếng Anh góp phần nâng cao kỹ nói cho học sinh Các em vui chơi, trau dồi, tạo điều kiện để nói giao tiếp nhiều Từ đó, hiệu dạy học đạt cao Bên cạnh đó, để rèn luyện kỹ nói Tiếng Anh có hiệu quả, địi hỏi người giáo viên cần phải có phương pháp sư phạm tốt, động, tích cực suy nghĩ tình huống, dạng tập cho phù hợp với nội dung không nên lặp lặp lại vài dạng luyện tập định 3.2 Những kiến nghị, đề xuất Đối với giáo viên: Tăng cường đổi phương pháp dạy học, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh Đối với lãnh đạo cấp: Đề nghị Nhà trường phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trì hoạt động giao lưu “ Hùng biện tiếng Anh” khối lớp Nên tổ chức nhiều buổi hội thảo, chuyên đề thảo luận phương pháp dạy học, biện pháp rèn kỹ nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh Trên kinh nghiệm nhỏ mà thân rút trình giảng dạy Tơi mong đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học đồng nghiệp để giải pháp hoàn thiện ... Việc áp dụng biện pháp nâng cao hiệu rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, làm cho chất lượng môn Tiếng Anh nhà trường ngày nâng lên trì vững chắc, khả nói Tiếng Anh học sinh khối 4, tốt Các... tập để phát triển kỹ nói cho học sinh; dạy học luyện kỹ nói, giáo viên cần sử dụng linh hoạt thủ thuật bước luyện nói cho học sinh Biện pháp rèn kỹ nói hiệu cho học sinh luyện kỹ nói qua cách sửa... biện pháp phương pháp giảng dạy thích hợp cho học với đối tượng học sinh Qua thực tiễn dạy học, áp dụng số biện pháp rèn kỹ nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, sau: 2.2.1 Rèn luyện cách phát âm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5 ,

Từ khóa liên quan