0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTIN 7

3 7 0
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTIN 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:46

Vào File và chọn Print và nháy chuột tiếp vào nút print. Theo em, khi nào cần in trang tính theo hướng giấy đứng và khi nào theo hướng giấy ngang? Hãy tìm hiểu trên một số trang tính cụ[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TIN HỌC 7 Năm học: 2019-2020 BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH I - MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu mục đích việc xem trang tính trước in - Biết điều chỉnh ngắt trang hợp lý 2 Kĩ năng: - Biết cách xem trước in - Biết cách thay đổi ngắt trang 3 Thái độ: Rèn kỹ thao tác với trang tính, tự giác học tập. II- NỘI DUNG 1 Xem trước in: Để xem trang tính trước in ta cần nháy vào nút lệnh Page Layout dải lệnh View 2 Điều chỉnh ngắt trang Để điều chỉnh ngắt trang ta cần nháy vào nút lệnh Page Break Preview dải lệnh View - Đưa trỏ chuột vào đường kẻ xanh dấu ngắt trang tự động, Con trỏ chuột có dạng hình mũi tên chiều - Kéo thả đường kẻ xanh (dấu ngắt trang) đến vị trí em muốn 3 Đặt lề hướng giấy in: (2)a Đặt lề: Để đặt lề cho trang in ta thao tác theo bước sau: + Nháy chuột chọn trang Margins + Thay đổi số ô: Top (lề trên), Bottom (Lề dưới); Left (Lề trái), Right (lề phải): để thiết đặt lề b Đặt hướng giấy in: + Nháy chuột chọn trang Page + chọn Portrait cho hướng giấy đứng Landscape cho hướng giấy ngang Hoặc em thiết lập lề hướng giấy in lệnh Margins Orientation nhóm page setup dải lệnh Page Layout 4 In trang tính: Để in trang tính ta thực cách sau: Vào File chọn Print nháy chuột tiếp vào nút print Bài tập vận dụng: 1 Theo em, cần in trang tính theo hướng giấy đứng theo hướng giấy ngang? Hãy tìm hiểu số trang tính cụ thể rút nhận xét em 2 Khởi động Excel mở bảng tính Cac_nuoc_DNA tạo lưu Bài thực hành a) Thiết đặt lề trang chọn hướng trang in phù hợp với nội dung liệu trang tính hộp thoại Page Setup. b) Xem trang tính trước in lệnh Page Layout dải lệnh View Quan sát ngắt trang ghi nhận điểm khơng hợp lí, có (3) d) Xem lại trang tính trước in ghi nhận lại điều khơng hợp lí, e) Xem dấu ngắt trang lệnh Page Break Preview dải lệnh View Kéo thả dấu ngắt trang để in trang tính trang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTIN 7, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTIN 7

Hình ảnh liên quan

2. Khởi động Excel và mở bảng tính Cac_nuoc_DNA đã được tạo và lưu trong Bài thực hành 6. - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTIN 7

2..

Khởi động Excel và mở bảng tính Cac_nuoc_DNA đã được tạo và lưu trong Bài thực hành 6 Xem tại trang 2 của tài liệu.