0

Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

10 8 0
 • Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:18

Khi đó tổng khoảng cách từ một điểm bất kì bên trong khối đa diện đó đến các mặt của nó bằng.. Lời giỉi Chọn CA[r] (1)Câu 1: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT TRIỆU SƠN 2) Cho hình chóp có đáy hình chủ nhật với cạnh Hinh chiếu lên mặt phẳng trung điểm tạo với góc bàng Khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng bằng: A B C D Câu 8: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN) Cho khối đa diện mặt tích diện tích mặt Khi tổng khoảng cách từ điểm bên khối đa diện đến mặt A B C D Lời giỉi Chọn C điểm nằm khối đa điện Gọi , , …, thể tích hình chóp có đỉnh , mặt đáy mặt khối đa diện Gọi , , …, độ dài đường cao hạ từ đỉnh hình chóp , , …, Khi ta có , , , …, Vậy Câu 21: [HH11.C3.5.BT.c] (CHUN VĨNH PHÚC)Hình chóp có đáy tam giác vuông , , , Biết , Tính khoảng cách từ đến A B C D Câu 22: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT CHU VĂN AN) Cho hình chóp có đáy hình thang cân, đáy lớn Biết , , cạnh bên vuông góc với đáy, mặt phẳng hợp với đáy góc Gọi trọng tâm tam giác Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng A B C D (2)Gọi trung điểm cạnh Do hình thoi (1) Tương tự hình thoi nên (2) Từ (1) (2) ta suy Ngồi nên ta có Vẽ Gọi Do Câu 41: [HH11.C3.5.BT.c] [Đề thi thử-Liên trườngi Ngihệ An-L2] Cho lăng trụ đứng có đáy tam giác vng , , Gọi , , lầ lượt trung điểm , , hình chiếu lên Tính khoảng cách A B C D . (3)Vì hình bình hành nên trung điểm Do Mặt phẳng chứa song song với nên Tam giác vuông , , suy .Vậy Câu 47: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT Chu Văn An Hà Nội Lần 2017 -2018 - BTN) Cho lăng trụ tam giác có tất cạnh , gọi , trung điểm cạnh Khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giải Chọn B Xét hình lăng trụ tam giác có tất cạnh Gắn hệ trục hình vẽ quy ước ( đơn vị ) Ta có , , , Suy ; ; (4)Câu 48: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT Chuyên Võ Ngiuyên Giáp - QB - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ tam giác có , Gọi , trung điểm , (tham khảo hình vẽ bên) Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giỉi Chọn A Ta có nên Gọi trung điểm , kẻ Khi nên , suy , từ Xét tam giác vng , (5)A B C D Lời giỉi Chọn C Ta có: Kẻ Vì nên Nên Câu 22: [HH11.C3.5.BT.c][TT DIỆU HIỀN CẦN THƠ-2017] Cho hình lập phương cạnh Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giỉi Chọn B Gọi từ kẽ (6)Câu 2: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy Biết thể tích khối chóp Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giỉi Chọn C Gọi tâm hình vng , suy Đặt Ta có Ta có nên Do Kẻ Khi Vậy Câu 3: [HH11.C3.5.BT.c] [ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017]Cho hình chóp tứ giác có đáy hình vng cạnh Tam giác cân mặt bên vng góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng A B C D (7)Chọn B Gọi trung điểm Suy Đặt Ta có Ta có Câu 4: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có đáy hình vng tâm , cạnh Cạnh bên vng góc với đáy, góc Tính theo khoảng cách hai đường thẳng A B C D (8)Ta có , suy Lại có , suy cạnh Trong tam giác vng , ta có Gọi trung điểm , suy Do Kẻ Khi Câu 5: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình hộp chữ nhật có đáy hình vng cạnh , Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giỉi Chọn C Gọi điểm đối xứng qua , suy hình bình hành nên Do Kẻ , kẻ Khi Xét tam giác , ta có (do vng góc với ) có trung điểm nên suy đường trung bình tam giác Suy (9)Câu 8: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh , tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giỉi Chọn C Gọi trung điểm nên suy Kẻ Do Kẻ , kẻ Khi Gọi hình chiếu , ta có Tam giác vng , có Vậy Câu 11: [HH11.C3.5.BT.c] [CHUYÊN BẮC GIANG -2017] Cho tứ diện cạnh điểm nằm tứ diện Tính tổng khoảng cách từ đến mặt tứ diện A B C D (10) Ta có Mặt khác,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 1: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT TRIỆU SƠN 2) Cho hình chóp có đáy là hình chủ nhật với cạnh Hinh chiếu của  lên mặt phẳng là trung điểm  của - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

1: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT TRIỆU SƠN 2) Cho hình chóp có đáy là hình chủ nhật với cạnh Hinh chiếu của lên mặt phẳng là trung điểm của Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tương tự cũng là hình thoi nên (2) Từ (1) và (2) ta suy ra . - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

ng.

tự cũng là hình thoi nên (2) Từ (1) và (2) ta suy ra Xem tại trang 2 của tài liệu.
, và là hình chiếu của lê n. Tính khoảng cách giữa và . - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

v.

à là hình chiếu của lê n. Tính khoảng cách giữa và Xem tại trang 2 của tài liệu.
Vì là hình bình hành nên cũng là trung điểm của . Do đó . Mặt phẳng chứa và song song với nên - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à hình bình hành nên cũng là trung điểm của . Do đó . Mặt phẳng chứa và song song với nên Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cho hình lăng trụ tam giác đều có ,. Gọi , lần lượt là trung điểm của , (tham khảo hình vẽ bên) - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

ho.

hình lăng trụ tam giác đều có ,. Gọi , lần lượt là trung điểm của , (tham khảo hình vẽ bên) Xem tại trang 4 của tài liệu.
A. . B. . C. . D. . Lời giỉi - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

giỉi Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 22: [HH11.C3.5.BT.c][TT DIỆU HIỀN CẦN THƠ-2017] Cho hình lập phương - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

22: [HH11.C3.5.BT.c][TT DIỆU HIỀN CẦN THƠ-2017] Cho hình lập phương Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 2: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng . Biết thể tích khối chóp bằng - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

2: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng . Biết thể tích khối chóp bằng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 4: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Cạnh bên vuông góc với đáy, góc - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

4: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Cạnh bên vuông góc với đáy, góc Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 5: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh , . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và . - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

5: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh , . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 8: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy - Bài 14. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

8: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Xem tại trang 9 của tài liệu.