0

Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về chứng minh hai đường thẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

2 11 0
  • Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về chứng minh hai đường thẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:43

Gọi I là giao điểm của các đường thẳng.[r] (1)Câu 40. [HH11.C2.2.D02.c] (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI 1718) Cho hình chóp có đáy hình thang với đáy lớn , Gọi trọng tâm tam giác song song với đường thẳng A B C D Lời giải Chọn C Gọi trung điểm cạnh Với trọng tâm tam giác ta có: (1). Mà ( đường trung bình tam giác (2) Từ (1) (2) suy song song với Câu 22: [HH11.C2.2.D02.c] (HKI-Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2017-2018) Cho hình chóp có đáy hình chữ nhật Gọi theo thứ tự trọng tâm Gọi I giao điểm đường thẳng Khi tỉ số A B C D Lời giải Chọn A (2)Mà Do Ta có: Vì nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về chứng minh hai đường thẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về chứng minh hai đường thẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 40. [HH11.C2.2.D02.c] (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI 1718) Cho hình chóp - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về chứng minh hai đường thẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

40. [HH11.C2.2.D02.c] (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI 1718) Cho hình chóp Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan