0

Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

38 21 0
 • Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:01

Khi học xong các chủ đề về xã hội và các chủ đề về tự nhiên, nhằm bổ sung thêm minh chứng cho việc xếp loại HS (Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành), GV có thể sử dụng phương p[r] (1)1 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH CƠNG TY ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM TÀI LIÊU TẬP HUẤN GV SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP “CÁNH DIỀU” MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Biên soạn: TS Bùi Phương Nga Chủ biên SGK Tự nhiên Xã hội lớp (2)2 MỤC LỤC Trang PHẦN I GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH GIÁO VIÊN LỚP CÁNH DIỀU MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI I Cơ sở biên soạn sách giáo khoa Tự nhiên Xã hội lớp II Một số điểm sách giáo khoa Tự nhiên Xã hội lớp III Sách giáo viên 13 PHẦN II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 15 I Dạy học tích cực 15 II Hướng dẫn tổ chức dạy học số dạng kế hoạch học minh hoạ 16 III Tiết dạy minh hoạ 29 PHẦN III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 29 I Mục tiêu đánh giá 30 II Nội dung đánh giá 30 III Phương pháp đánh giá 30 IV Hình thức đánh giá 30 PHẦN IV HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ 33 PHỤ LỤC GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP (3)3 PHẦN I GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH GIÁO VIÊN LỚP CÁNH DIỀU MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI I CƠ SỞ BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Sách giáo khoa (SGK) môn Tự nhiên Xã hội lớp thuộc sách Cánh Diều xây dựng sở tuân thủ cụ thể hố Chương trình mơn học Đó là: 1 Dựa vào quan điểm xây dựng chương trình (4)4 (5)5 3 Dựa vào nội dung, yêu cầu cần đạt Chương trình mơn Tự nhiên Xã hội lớp Các học chủ đề xếp dựa mạch nội dung yêu cầu cần đạt ghi Chương trình Giáo dục phổ thơng tổng thể Chương trình mơn Tự nhiên Xã hội (đã Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 26/12/2018) II MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA SGK TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 Điểm lựa chọn nội dung Nội dung học SGK Tự nhiên Xã hội lớp thiết kế theo định hướng phát triển phẩm chất, lực HS Vì vậy, với việc khắc sâu kiến thức cốt lõi, vấn đề liên quan đến giáo dục giá trị sống, kĩ sống, giữ gìn sức khoẻ, giữ an tồn bản thân, gia đình cộng đờng, bảo vệ mơi trường, trọng Đặc biệt nội dung học trọng đến việc mang sống vào học, đưa học vào sống Dưới đây, số ví dụ:  Một số nội dung học tích hợp giáo dục giá trị sống kĩ sống (6)6  Giáo dục sức khoẻ (7)7 2 Điểm cấu trúc cách trình bày sách, chủ đề, học 2.1 Cấu trúc cách trình bày sách Ngồi bìa sách, SGK Tự nhiên Xã hội lớp gờm phần chính: - Hướng dẫn sử dụng sách - Nội dung - Bảng tra cứu từ ngữ Mục lục  Hướng dẫn sử dụng sách Giúp HS, GV nhận biết kí hiệu, dạng có sách Phần khơng hỗ trợ HS tự học, với cách trình bày kênh hình chủ yếu, kết hợp với kênh chữ; tất cả có màu sắc tươi vui làm tăng tính hấp dẫn HS em mở trang sách  Nội dung Trong phần có chủ đề học, ôn tập đánh giá cuối chủ đề Tất cả nội dung trình bày kết hợp kênh chữ kênh hình (8)8 Các hình ảnh SGK Tự nhiên Xã hội đa dạng có màu sắc hấp dẫn, kết hợp với sơ đờ, biểu bảng làm đơn giản hố kiến thức khoa học khó hiểu trừu tượng Tất cả điều nêu khiến cho SGK Tự nhiên Xã hội lớp vừa giúp HS dễ học, vừa kích thích trí tị mị khoa học, gây hứng thú học tập  Bảng tra cứu từ ngữ Mục lục Bảng tra cứu từ ngữ quan trọng sử dụng để xác định vị trí từ ngữ có trang SGK, bước đầu giúp HS làm quen với việc tra cứu, hình thành lực tự học, tự nghiên cứu Mục lục giúp HS xác định nội dung toàn sách thuận tiện tra cứu, giúp em dễ dàng tìm chủ đề học cách nhanh chóng 2.2 Cấu trúc cách trình bày chủ đề Mỗi chủ đề gồm phần:  Giới thiệu chủ đề (9)9  Các học Số lượng học chủ đề phụ thuộc vào nội dung yêu cầu cần đạt Chương trình mơn Tự nhiên Xã hội lớp năm 2018 Mỗi chủ đề có từ đến học Các học không thiết kế theo tiết SGK hành mà thiết kế từ – tiết tùy thuộc vào nội dung chủ đề để tích hợp nội dung giáo dục phẩm chất, phát triển lực cho HS; tạo điều kiện thuận lợi cho GV HS dạy học cách linh hoạt, phù hợp với trình độ HS lớp, trường địa phương mà GV áp dụng Cả sách có 21 học dạy 58 tiết (xem gợi ý phân phối Chương trình phần Phụ lục)  Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Cuối chủ đề có Ơn tập đánh giá, không đánh số thứ tự học khác Có Ơn tập đánh giá chủ đề dạy 12 tiết 2 Cấu trúc cách trình bày học Mỗi học SGK hướng đến hình thành phẩm chất, lực chung lực khoa học cho HS với kết hợp hài hịa kênh chữ kênh hình Các học SGK Tự nhiên Xã hội có cấu trúc gờm phần: Tên học Mục “Hãy tìm hiểu về” (Được viết ngắn gọn, trả lời cho câu hỏi: Học gì?) Nội dung (10)10 Trong SGK Tự nhiên Xã hội bao gồm dạng học chủ yếu Mỗi dạng học bao gờm hoạt động học tập khác tùy thuộc vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt học  Dạng học Trong phần nội dung thường có nhóm hoạt động sau: + Hoạt động Gắn kết dẫn vào học thể hát, trò chơi,… + Hoạt động Khám phá kiến thức hình thành kĩ thông qua Quan sát, Trả lời câu hỏi, Thảo luận, … + Hoạt động Thực hành Vận dụng kiến thức thông qua Xử lí tình huống; Chia sẻ với bạn người thân, … + Hoạt động Đánh giá thể tồn tiến trình học thông qua câu hỏi tập từ bước gắn kết, khám phá kiến thức mới, luyện tập, thực hành củng cố mà không tạo thành mục riêng SGK Kết thúc phần cả học chốt lại Kiến thức cốt lõi cần nhớ và (hoặc) lời hướng dẫn nhắc nhở ong rút từ học, góp phần phát triển phẩm chất HS Ở số có mục Em có biết giúp HS tìm tịi mở rộng hiểu biết kiến thức liên quan; gây hứng thú học tập cho HS (11)11  Dạng thực hành Ngoài yêu cầu HS thực hành để khám phá kiến thức, hình thành kĩ tích hợp, lờng ghép học mới, SGK Tự nhiên Xã hội lớp có thực hành: Quan sát sống xung quanh trường Quan sát xanh vật xung quanh Phần nội dung học bao gờm ba nhóm hoạt động: + Hoạt động chuẩn bị bao gồm việc yêu cầu HS chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết để đảm bảo an toàn quan sát ngồi trường đờ dùng để phục vụ cho việc thực nhiệm vụ quan sát; dẫn việc thực nhiệm vụ, yêu cầu quan sát, ghi chép (bằng cách đánh dấu vào phiếu quan sát, …) + Hoạt động quan sát trường: Nhắc nhở HS thực nội quy quan sát để giữ an toàn thực nhiệm vụ, yêu cầu quan sát phân công (12)12  Dạng ôn tập đánh giá chủ đề Phần nội dung ôn tập đánh giá chủ đề bao gờm nhóm hoạt động: + Hoạt động ơn lại hệ thống hoá kiến thức, kĩ học chủ đề Ở hoạt động này, thơng qua câu hỏi ơn tập mang tính tổng qt, u cầu HS hồn thiện tiếp sơ đờ biểu bảng SGK giúp HS phát triển tư logic, tư tổng hợp khái quát hoá + Hoạt động thực hành vận dụng kiến thức, kĩ học vào sống Ở nhóm hoạt động thường đưa tình địi hỏi HS phải vận dụng kiến thức, kĩ học để giải vấn đề, (13)13 III SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP SGV, tập SGK, SGK phiên bản điện tử chỉnh thể hỗ trợ lẫn để dạy học hiệu quả môn Tự nhiên Xã hội Ngồi cịn có tài liệu bổ trợ khác Phiếu thực hành cuối tuần Tự nhiên Xã hội 1và Thực hành Tự nhiên Xã hội Sách giáo viên gồm hai phần Phần một: Những vấn đề chung, phần hai: Hướng dẫn dạy học – Phần một: Những vấn đề chung có hai nội dung chính: + Giới thiệu khái qt Chương trình mơn Tự nhiên Xã hội 2018 + Giới thiệu SGK, SGV tập (VBT) môn Tự nhiên Xã hội – Phần hai: Hướng dẫn dạy học sâu vào hướng dẫn dạy học chủ đề bài học cụ thể chi tiết giúp GV không tốn nhiều công sức để chuẩn bị Tuy nhiên, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đề xuất SGV không áp đặt; GV vận dụng linh hoạt sáng tạo cho phù hợp với điều kiện dạy học địa phương 3.1 Cấu trúc cách trình bày chủ đề Mỗi chủ đề có cấu trúc cách trình bày chung bao gờm phần giới thiệu chung chủ đề phần hướng dẫn dạy học (Kế hoạch học) Dưới đề mục phần giới thiệu chung chủ đề Tên chủ đề (số tiết) Tên học chủ đề Yêu cầu cần đạt chủ đề (dựa vào yêu cầu cần đạt chủ đề nội dung Chương trình môn học) Phương pháp dạy học chủ yếu 3.2 Cấu trúc cách trình bày kế hoạch bày học (14)14 Tên học (Thời lượng) I Mục tiêu (Dựa vào yêu cầu cần đạt mạch nội dung tương ứng Chương trình) II Đồ dùng, thiết bị dạy học III Các hoạt động dạy học Mở đầu (tương ứng với hoạt động gắn kết SGK) Tên đơn vị kiến thức (theo đề mục SGK) Hoạt động Hoạt động … Tên đơn vị kiến thức (theo đề mục SGK) Hoạt động Hoạt động … IV Đánh giá Gợi ý phân bổ thời lượng Tiết 1: … Tiết 2: … Tiết 3: … Lưu ý: *Ở mục III Các hoạt động dạy học tổ chức theo hoạt động tương ứng với hoạt động SGK giúp GV dễ dàng thực Để chuyển tải đơn vị kiến thức có SGK, SGV bản gợi ý hoạt động tương ứng với kí hiệu dẫn hoạt động SGK (15)15 SGV đưa gợi ý nội dung, công cụ đánh giá cụ thể tùy theo Các tập đánh giá sử dụng câu hỏi SGK câu hỏi, tập tập câu hỏi tập đề xuất SGV Lưu ý: Đối với học đầu tiên, HS chưa biết đọc biết viết GV cần lưu ý quan tâm quan sát trình học tập cá nhân, theo cặp, theo nhóm cả lớp HS để trực tiếp hỗ trợ em Tuy nhiên, có gợi ý cho HS làm tập tập Nếu làm lớp, GV cần đọc yêu cầu tập hướng dẫn HS đánh dấu nối ô chữ với hình cho phù hợp tơ màu Đối với tập yêu cầu HS viết từ đơn giản HS làm với trợ giúp gia đình GV khơng u cầu em làm tập 3.3 Cấu trúc cách trình hoạt động Cấu trúc, cách trình bày hoạt động sau: Tên hoạt động * Mục tiêu * Cách tiến hành - Bước - Bước … PHẦN II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC I DẠY HỌC TÍCH CỰC Chương trình mơn Tự nhiên Xã hội đưa quan điểm xây dựng Chương trình, quan điểm “Tích cực hố hoạt động HS” ghi rõ: “Chương trình mơn Tự nhiên Xã hội tăng cường tham gia tích cực học sinh vào trình học tập, hoạt động trải nghiệm; tổ chức hoạt động tìm hiểu, điều tra, khám phá; hướng dẫn học sinh học tập cá nhân, nhóm để tạo sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh vận dụng điều học vào đời sống” (16)16 thành, phát triển lực khoa học nêu Chương trình mơn học Đờng thời GV cần phải làm tốt số công tác sau:  Quản lý: Tổ chức hoạt động lớp học, hướng dẫn HS tham gia hoạt động, định độ dài thời gian cho hoạt động phù hợp với trình độ HS, chuyển sang hoạt động khác, cho ngừng hoạt động thích hợp,…  Điều phối: Góp phần tăng tính động cho hoạt động lớp học, bổ sung thơng tin cần thiết hữu ích cho hoạt động, cung cấp yếu tố kích thích cho trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ HS, tạo động học tập (khuyến khích, động viên, …), hỗ trợ kỹ thuật (tổ chức cho HS quan sát hình ảnh, tranh vẽ, vật thật, quan sát video clip, …)  Đánh giá: Đánh giá trình học tập HS, đưa nhận xét cho hoạt động HS, hướng dẫn HS phát sửa chữa điểm yếu, đồng thời phát huy điểm mạnh cho học sau II HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI VÀ KẾ HOẠCH BÀI HỌC MINH HOẠ 1 Tổ chức dạy học kế hoạch học minh hoạ Để thực mục tiêu hình thành, phát triển phẩm chất, lực cho HS, học sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học (như quan sát, thảo luận, trị chơi, đóng vai, thực hành, …) theo mơ hình dạy học dựa thuyết kiến tạo nhận thức q trình học, theo HS xây dựng kiến thức dựa kiến thức trải nghiệm biết trước Trong SGV mơn Tự nhiên Xã hội 1, quy trình dạy học dạng học gợi ý mục III Hoạt động dạy học sau: * MỞ ĐẦU Hoạt động mở đầu hiểu hoạt động “Gắn kết” (trong SGK), bước trình dạy khám phá khoa học Thông qua hoạt động đa dạng, GV thu hút ý quan tâm HS, tạo khơng khí lớp học, HS cảm thấy có liên hệ kết nối với kiến thức trải nghiệm trước * KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (17)17 “học qua làm” Tiếp theo, GV tạo điều kiện cho HS trình bày, miêu tả, phân tích trải nghiệm quan sát HS đưa vài kết luận theo gợi ý GV (tuỳ mức độ dễ hay khó mà yêu cầu HS làm việc này) GV hỗ trợ HS đưa kết luận * LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG GV giúp HS thực hành vận dụng kiến thức học; giúp HS có hiểu biết sâu sắc hơn, kĩ phát triển thục hơn, áp dụng tình huống, hồn cảnh đa dạng khác GV đưa tình ứng dụng thực tế để kiểm tra khả vận dụng kiến thức HS Ở tất cả học có gợi ý đánh giá mục IV Đánh giá Đánh giá không cần thực riêng cuối học mà hướng dẫn thực đồng thời hoạt động hướng dẫn Kế hoạch học Dưới kế hoạch học minh hoạ BÀI 16 ĂN UỐNG HẰNG NGÀY (2 tiết) I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: – Nêu số bữa ăn ngày tên số thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh an tồn * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: – Quan sát, so sánh số hình ảnh, mẫu thức ăn bao bì đựng thức ăn, đờ uống để lựa chọn thức ăn đồ uống tốt giúp thể khoẻ mạnh an toàn * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: – Tự nhận xét thói quen ăn uống bản thân II ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC  Các hình SGK (18)18  VBT Tự nhiên Xã hội III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỞ ĐẦU Hoạt động lớp HS thảo luận lời ong trang 108 (SGK): “Tất cả ăn uống ngày Vì sao?” HS đưa ý kiến sau: để chóng lớn, để vui chơi, để có sức khoẻ, để học tập,… KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 1 Những thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh an toàn Hoạt động 1: Tìm hiểu thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh *Mục tiêu Nêu tên số thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc nhóm HS quan sát hình trang 109 (SGK) trả lời câu hỏi: Hãy nói tên thức ăn, đờ uống: + Cần ăn, uống để thể khoẻ mạnh + Nếu ăn, uống thường xuyên không tốt cho sức khoẻ Bước 2: Làm việc lớp – Đại diện số nhóm vào hình vẽ nói tên thức ăn, đổ uống cần sử dụng để thể khoẻ mạnh thức ăn, đổ uống không nên sử dụng thường xuyên – Tiếp theo, cả lớp phát biểu bổ sung thêm tên thức ăn thức ăn, đồ uống khác giúp thể khoẻ mạnh Hoạt động 2: Tìm hiểu thức ăn, đồ uống khơng an tồn với thể *Mục tiêu (19)19 * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc nhóm HS quan sát hình vẽ cuối trang 109 (SGK) thảo luận: Điều sảy em ăn thức ăn bánh mì bị mốc, cam bị thối, bánh hết hạn sử dụng? Gợi ý: Em bị đau bụng/bị tiêu chảy/bị ngộ độc… Bước 2: Làm việc lớp – Đại diện vài nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp, nhóm khác góp ý bổ sung – Kết thúc hoạt động này, GV giúp HS nêu được: Để thể khoẻ mạnh an tồn, tuyệt đối khơng sử dụng thức ăn, đồ uống hết hạn ôi thiu hay bị mốc 2 Các bữa ăn ngày Hoạt động 3: Xác định số bữa ăn thức ăn thường dùng ngày *Mục tiêu Nêu số bữa ăn ngày tên số thức ăn, đồ uống sử dụng bữa * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 100 (SGK), thay hỏi trả lời câu hỏi tương tự câu hỏi bạn hình Bước 2: Làm việc lớp – Đại diện cặp xung phong nói số bữa ăn em ăn ngày tên số thức ăn, đồ uống em thường sử dụng bữa Kết thúc hoạt động dẫn đến giá trị lời ong trang 110 (SGK) Đồng thời GV khuyên thêm HS: – Nên ăn đủ no tất cả bữa, đặc biệt bữa sáng, để có đủ sức khoẻ học tập tốt chóng lớn (20)20 – Nước cần cho thể, khơng nên uống khát Mỗi ngày em cần uống từ - cốc nước LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động Chơi trò chơi “Đi siêu thị” * Mục tiêu – Tập lựa chọn thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh, an toàn cho bữa ăn ngày – Quan sát, so sánh số mẫu thức ăn bao bì đựng thức ăn để lựa chọn thức ăn, đồ uống tốt giúp thể khoẻ mạnh an tồn – Bước đầu hình thành kĩ định * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp Chuẩn bị – GV tổ chức cho HS tham gia xếp, bày tranh ảnh, vỏ hộp, bao bì mẫu vật, vật thật (ví dụ số rau củ quả sẵn có địa phương) HS GV mang đến lớp thành khu bán hàng “siêu thị” – Một số HS xung phong làm nhân viên siêu thị Những HS lại chia thành “gia đình” Mỗi gia đình khoảng 3- người Mỗi gia đình cần có (giỏ) rổ để mua hàng (lưu ý: không sử dụng túi nilon dùng lần) GV phổ biến cách chơi cho nhóm: – Nhóm “gia đình” bàn nên mua thức ăn cho bữa ngày dự kiến trước thức ăn đồ uống mua “siêu thị” – Nhóm “nhân viên siêu thị” bàn xem, siêu thị quảng cáo giảm giá số mặt hàng Ví dụ: số rau quả khơng cịn tươi số thức ăn, đồ uống hết hạn sử dụng, … Bước 2: Làm việc theo nhóm – Các nhóm thực theo hướng dẫn GV Bước 3: Làm việc lớp (21)21 Lưu ý: Trong trình lựa chọn hàng “gia đình” cần quan sát, so sánh để chọn thức ăn tươi ngon, đọc kĩ thời hạn ghi bao bì để tránh mua phải thức ăn hết hạn hạn sử dụng,… Các nhân viên siêu thị dùng “loa” để giới thiệu số mặt hàng giảm giá, Bước 4: Làm việc theo nhóm Sau “mua hàng”, “gia đình” vị trí để trình bày, giới thiệu thứ nhóm mua với cả lớp Đờng thời nói rõ thức ăn mua cho bữa ăn ngày Lưu ý: Các nhóm giới thiệu tên thức ăn mà “gia đình” dự định mua “siêu thị” khơng có có khơng tươi ngon,…khi em đã định thay thức ăn Hoặc “gia đình” khác định khơng mua loại thức ăn này, thấy giảm giá lại mua thức ăn đó,… Bước 5: Làm việc lớp GV tổ chức cho nhóm trình bày thực phẩm rau quả nhóm mua gợi ý bước Các nhóm nhận xét lẫn xem chọn thức ăn đảm bảo cho bữa ăn hay chưa GV lưu ý nhấn mạnh tầm quan trọng việc lựa chọn thức ăn tươi ngon, bổ dưỡng sức khoẻ an toàn người gia đình Khơng nên tham rẻ mà sử dụng thức ăn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc hạn sử dụng dễ sinh bệnh bị ngộ độc GV giảng thêm cho HS lợi ích thức ăn cơm, bánh mì; thịt, cá, trứng, sữa; loại rau IV ĐÁNH GIÁ Trong học này, GV kết hợp đánh giá trình kết quả học tập HS qua việc quan sát cách HS lựa chọn thức ăn, trình bày trước lớp nhận xét lẫn hoạt động Gợi ý phân bổ thời lượng: (22)22 2 Tổ chức dạy học thực hành khám phá môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh kế hoạch học minh hoạ Đây dạng học có ưu việc hình thành lực đặc thù môn Tự nhiên Xã hội – lực khoa học Tiến trình dạy học thực hành khám phá môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh gồm bước: Bước Chuẩn bị GV yêu cầu HS: – Sử dụng trang phục phù hợp Nếu xa cần chuẩn bị nước uống, thức ăn – Đem theo, giấy bút ghi chép; túi đựng vật cần thu thập (nếu yêu cầu) – Nhớ thực nội quy quan sát ngồi trường: tơn trọng, thực quy định giao tiếp xã hội; tuân theo quy định sử dụng phương tiện giao thơng; giữ an tồn tiếp xúc với thực vật, động vật vật khác; giữ vệ sinh môi trường Đặc biệt, ý bảo vệ an tồn tính mạng sức khoẻ – Biết rõ nhiệm vụ phương pháp quan sát trường; cách thu thập thông tin mẫu vật Bước Thực Trong trình dẫn HS quan sát, GV ln bao qt HS để đảm bảo em: – Thực nội quy quan sát trường – Ln theo nhóm; tn theo u cầu dẫn thầy cô giáo phụ huynh HS tham gia hỗ trợ (nếu có) – Tập trung vào việc thu thập thông tin hồn thành nhiệm vụ quan sát phân cơng cách thực theo yêu cầu, dẫn GV nhớ đánh dấu, ghi chép vẽ vào phiếu quan sát Bước Báo cáo kết GV hướng dẫn, hỗ trợ HS hoạt động đây: – Làm việc theo nhóm: Xử lí kết quả (23)23 – Làm việc cả lớp: Báo cáo kết quả Các nhóm trình bày sản phẩm học tập, góp ý lẫn Lưu ý: Tổ chức cho HS rút học kinh nghiệm cho buổi thực hành khám phá môi trường tự nhiên, xã hội khác (nếu cần) Dưới kế hoạch học minh hoạ BÀI THỰC HÀNH: QUAN SÁT CUỘC SỐNG XUNG QUANH TRƯỜNG (3 tiết) I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: – Nhận địa điểm quen thuộc loại nhà, đường phố, xung quanh trường học – Giới thiệu hoạt động sinh sống lại người dân xung quanh trường hình thức khác (vẽ, viết, đóng vai, ) – Nêu quy định quan sát * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Biết cách quan sát, ghi chép trình bày kết quả quan sát * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: – Định vị HS đứng chỗ đến đâu cộng đồng xung quanh trường học II ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC – Các “Phiếu quan sát” (theo SGK) – Giấy A0, giấy màu, bút màu, băng keo, kéo – VBT Tự nhiên xã hội III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỞ ĐẦU (24)24 Bài học trước tìm hiểu cảnh vật người nơi em sống Bài học hôm nay, quan sát sống người dân xung quanh trường KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 1 Chuẩn bị quan sát Hoạt động 1: Tìm hiểu việc cần làm trước quan sát * Mục tiêu – Nêu chuẩn bị cần thiết quan sát – Biết cách sử dụng Phiếu quan sát * Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 50 trả lời câu hỏi SGK: Khi quan sát bạn hình mang theo trang phục nào? Bước Làm việc lớp – Một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp – HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời – Một số HS đọc điều cần ghi nhớ tham quan trang 51 SGK Bước Làm việc theo nhóm nhỏ (3 – HS) – HS đọc phiếu quan sát, trao đổi cách đánh dấu vào phiếu Điều chưa rõ, em hỏi GV – Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho người (Ví dụ: Bạn A tập trung quan sát phương tiện giao thông đường), đồng thời nhắc bạn không tự tách khỏi nhóm q trình tham quan 2 Quan sát sống xung quanh trường Hoạt động 2: Thực quan sát sống xung quanh trường * Mục tiêu (25)25 * Cách tiến hành – HS theo nhóm thực nhiệm vụ quan sát trường theo phân công của nhóm – Đơi lúc, HS cần dừng lại, tập trung theo hiệu lệnh trật tự lắng nghe hướng dẫn giải thích thầy/cơ giáo trình tham quan Lưu ý: – GV thơng báo mời cha mẹ HS tham gia quản lí HS tham quan (nếu có điều kiện) – GV cần bao quát hoạt động nhóm, hỗ trợ hướng dẫn thêm em Nếu có điều kiện GV chụp lại ảnh nhà ở, cửa hàng, chợ, quan, sở sản xuất, đường phố, xem cộ lại, xung quanh trường trình dẫn HS tham quan – Hết thời gian, GV tập hợp HS dẫn em trở lại trường LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 3 Trình bày kết quan sát Hoạt động 3: Xử lí kết “Quan sát sống xung quanh trường” * Mục tiêu Hình thành kĩ so sánh, đối chiếu kết quả quan sát thành viên nhóm; kĩ định, giải vấn đề * Cách tiến hành HS làm việc theo nhóm: – Từng cá nhân báo cáo kết quả em quan sát ghi chép với nhóm – Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận cách nhóm trình bày kết quả quan sát nhóm Gợi ý: (26)26 2 Vẽ hình (hoặc dùng giấy màu cắt, dán) giấy thể nhà ở, cửa hàng, chợ, quan, sở sản xuất, đường phố, xem cộ lại, kèm theo nhận xét ngắn gọn tập trình bày giới thiệu kết quả quan sát 3 Đóng kịch/ kịch câm/ thể số nét bật sống xung quanh quanh trường mà em quan sát Hoạt động Triển lãm * Mục tiêu Trình bày kết quả tham quan hình thức khác * Cách tiến hành – HS nhóm trưng bày “triển lãm” tranh ảnh mẫu vật sưu tầm địa phương biểu diễn kịch ngắn, tiểu phẩm – Các nhóm nhận xét, góp ý lẫn GV nhận xét, đánh giá khen thưởng động viên nhóm làm tốt Lưu ý: Kết thúc tiết học, GV dặn HS giữ lại sản phẩm để dùng ôn tập chủ đề IV ĐÁNH GIÁ * Đánh giá kiến thức kĩ GV sử dụng câu 1, 2, trang 28, 29, 30 (VBT) để đánh kết quả học tập HS kết hợp với quan sát trình học tập sản phẩm nhóm * Tự đánh giá GV yêu cầu HS làm câu trang 31 (VBT) để biết HS tự đánh giá sau quan sát sống xung quanh trường em Gợi ý phân bổ thời lượng: Tiết 2: Từ Mở đầu đến hết Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 Tổ chức dạy học Ôn tập đánh giá chủ đề (27)27 Bước Tổ chức cho HS ơn tập hệ thống hố kiến thức, kĩ học chủ đề Bước Tổ chức cho HS thực hành đòi hỏi em phải vận dụng kiến thức, kĩ học để giải vấn đề thường gặp tự nhiên xã hội góp phần hình thành, phát triển phẩm chất cho HS Dưới kế hoạch học minh hoạ ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (2 tiết) I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: Hệ thống nội dung học chủ đề gia đình: thành viên gia đình cơng việc nhà; nhà an tồn nhà * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Củng cố kĩ quan sát, đặt câu hỏi, trình bày bảo vệ ý kiến * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thể quan tâm, chia sẻ công việc nhà thành viên gia đình II ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC – Các hình SGK – Phiếu tự đánh giá cá nhân bút chì màu – Vở tập Tự nhiên Xã hội lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 Em học chủ đề Gia đình? Hoạt động 1: Giới thiệu gia đình nhà em * Mục tiêu (28)28 * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc nhóm – Từng HS giới thiệu với bạn nhóm gia đình theo sơ đờ trang 24 (SGK) – Các HS lắng nghe hỏi thêm (nếu cần) Bước 3: Làm việc lớp – Mỗi nhóm cử HS giới thiệu gia đình trước lớp – HS khác nhận xét bình chọn bạn giới thiệu ấn tượng gia đình (Gợi ý tiêu chí nhận xét: chia sẻ nhiều thơng tin gia đình, nói rõ ràng, lưu lốt truyền cảm, …) Hoạt động 2: Xác định đồ dùng phòng đồ dùng gây nguy hiểm nhà * Mục tiêu – Liệt kê đờ dùng thường có phịng nhà – Chỉ đồ dùng gây đứt tay, bỏng điện giật * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp – Quan sát hình trang 25 (SGK), trả lời câu hỏi: + Những đồ dùng hình nên để phịng cho phù hợp? + Trong đờ dùng đó, đờ dùng gây đứt tay, bỏng điện giật? + HS làm câu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình (VBT) Bước 2: Làm việc lớp – Đại diện số cặp lên trình bày kết quả làm việc – HS khác nhận xét, bổ sung – GV hỏi thêm: (29)29 2 Em thể quan tâm chia sẻ công việc nhà nào? Hoạt động 3: Xử lí tình * Mục tiêu Thể quan tâm, chia sẻ công việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm – Nhóm lẻ: Từng cá nhân đọc tình SGK, nhóm thảo luận tìm cách xử lí tình đóng vai thể cách xử lí nhóm – Nhóm chẵn: Từng cá nhân đọc tình SGK, nhóm thảo luận tìm cách xử lí tình đóng vai thể cách xử lí nhóm Bước 2: Làm việc lớp – Đại diện nhóm lẻ nhóm chẵn lên bảng đóng vai thể cách xử lí tình – HS khác, GV nhận xét, hồn thiện cách xử lí tình nhóm (Tạo hội để nhiều nhóm đóng vai thể cách xử lí tình trước lớp) IV ĐÁNH GIÁ Tự đánh giá việc học tập vận dụng chủ đề Gia đình HS làm câu Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình trang 13, 14 tập III TIẾT DẠY MINH HOẠ Bài 19 Giữ an toàn cho thể (2 tiết) GV thực hiện: Nguyễn Thị Bích Thuỷ Trường Tiểu học Thăng Long Hà Nội (Xem video clip) PHẦN III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (30)30 I MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ Mục tiêu đánh giá cung cấp thơng tin xác, kịp thời, có giá trị mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt chương trình mơn Tự nhiên Xã hội tiến HS để điều chỉnh hoạt động dạy giáo viên quản lí nhà trường, đờng thời hướng dẫn, khuyến khích, tạo động hứng thú học tập cho học sinh II NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Đánh giá trình học tập, tiến kết quả học tập học sinh theo Yêu cầu cần đạt biểu cụ thể thành phần lực môn học Đánh giá hình thành phát triển phẩm chất chủ yếu, lực chung lực đặc thù môn học III PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Đối với môn Tự nhiên Xã hội lớp 1, sử dụng số phương pháp đánh giá sau: – Phương pháp quan sát: GV theo dõi, lắng nghe HS trình học tập lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật kí ghi chép lại biểu HS để sử dụng làm minh chứng đánh giá trình học tập HS – Phương pháp đánh giá qua sản phẩm, hoạt động HS: Giáo viên đưa nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động HS, từ đánh giá HS theo nội dung đánh giá có liên quan – Phương pháp vấn đáp: GV trao đổi với HS thông qua việc hỏi đáp để thu thập thông tin nhằm đưa nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời – Phương pháp kiểm tra viết: GV sử dụng câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết nối Với HS lớp không yêu cầu HS phải viết nhiều để trả lời câu hỏi mở IV HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 1 Đánh giá thường xuyên (đánh giá trình) 1.1 Về nội dung học tập môn Tự nhiên Xã hội (31)31 Khi tiến hành đánh giá thường xuyên, GV sử dụng linh hoạt, phù hợp phương pháp đánh giá, chủ yếu thơng qua lời nói cho HS biết chỗ đúng, chưa cách sửa chữa; viết nhận xét vào sản phẩm học tập HS cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời HS tự nhận xét tham gia nhận xét sản phẩm học tập bạn, nhóm bạn trình thực nhiệm vụ học tập để học làm tốt Cha mẹ HS trao đổi với GV nhận xét, đánh giá HS hình thức phù hợp phối hợp với GV động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện Dưới ví dụ minh hoạ đánh giá theo yêu cầu Chương trình Tự nhiên Xã hội lớp 1, mạch nội dung Thời tiết: “Thực việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh để giữ cho thể khoẻ mạnh” Để đánh giá, GV thơng qua hoạt động có liên quan, chẳng hạn qua trả lời câu hỏi HS: – Có thể sử dụng câu hỏi Bài 21 Thời tiết trang 137 – Có thể sử dụng tập trang 44 tập: Tình huống: Mẹ có việc chuẩn bị ngồi xe máy Lúc này, em nhìn thấy ngồi trời mây đen kéo đến Em nhắc mẹ phải mang theo vật sau đây? A Ô (dù) B Áo mưa C Áo D Mũ len (32)32 Qua ý kiến tự nhận xét, qua ý kiến HS cách xử lí tình huống, GV đánh giá hiểu HS việc sử dụng trang phục phù hợp thời tiết em Qua phần trả lời HS, GV cần giúp em nhận biết cách suy nghĩ đúng, chưa đúng, lí Việc đánh giá yêu cầu nêu với HS, GV cịn thơng qua việc phối hợp với cha mẹ HS quan sát ngày xem em có sử dụng trang phục phù hợp thời tiết nhà, trường hay chưa 1.2 Về hình thành phát triển phẩm chất lực Đánh giá hình thành phát triển phẩm chất HS, GV cần sử dụng linh hoạt, phù hợp phương pháp đánh giá; vào biểu nhận thức, hành vi, thái độ HS; đối chiếu với yêu cầu cần đạt phẩm chất chủ yếu để nhận xét có biện pháp giúp đỡ kịp thời HS tự nhận xét tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn biểu phẩm chất chủ yếu, lực cốt lõi để hoàn thiện bản thân Cha mẹ HS trao đổi, phối hợp với GV động viên, giúp đỡ học Đánh giá lực cần dựa việc thực nhiệm vụ học tập học sinh Khi giao nhiệm vụ học tập cụ thể, đòi hỏi học sinh phải thể kiến thức, kĩ qua việc trình bày miệng giấy; trình bày sản phẩm, báo cáo; trả lời câu hỏi; thực dự án học tập Quan sát việc thực nhiệm vụ học tập học sinh sản phẩm cụ thể ta nhận biết mức độ thể lực em 2 Đánh giá định kì (đánh giá tổng kết) 2.1 Về nội dung học tập môn Tự nhiên Xã hội lớp Vào học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học, GV vào trình đánh giá thường xuyên yêu cầu cần đạt, biểu cụ thể thành phần lực môn học để đánh giá HS theo mức sau: – Hoàn thành tốt: thực tốt yêu cầu học tập thường xuyên có biểu cụ thể thành phần lực môn học (33)33 – Chưa hoàn thành: chưa thực số yêu cầu học tập chưa có biểu cụ thể thành phần lực môn học Lưu ý: Với môn Tự nhiên Xã hội không yêu cầu có kiểm tra định kì riêng Khi học xong chủ đề xã hội chủ đề tự nhiên, nhằm bổ sung thêm minh chứng cho việc xếp loại HS (Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hồn thành), GV sử dụng phương pháp kiểm tra viết gồm câu hỏi, tập thiết kế theo thang đo lực hình thức trắc nghiệm tự luận để đánh giá mức đạt nội dung giáo dục cần đánh giá Riêng với HS lớp không yêu cầu HS phải viết nhiều 2.2 Về hình thành phát triển phẩm chất, lực Vào học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học, GV chủ nhiệm phối hợp với GV dạy lớp (nếu có), thông qua nhận xét, biểu trình đánh giá thường xuyên hình thành phát triển phẩm chất chủ yếu, lực cốt lõi HS, đánh giá theo mức sau: a) Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu rõ thường xuyên b) Đạt: Đáp ứng yêu cầu giáo dục, biểu chưa thường xuyên c) Cần cố gắng: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu chưa rõ PHẦN IV HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ (Xem hướng dẫn trực tiếp) 1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP (34)34 PHỤ LỤC GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Theo phân phối chương trình, thời lượng cho chủ đề, học, Ôn tập đánh giá chủ đề SGK Tự nhiên Xã hội lớp thuộc SGK Cánh Diều thể bảng Số tiết Trang SGK điện tử có tập tương tác Trang SGK có video Chủ đề Gia đình 10 1 Gia đình em Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 10 2 Ngôi nhà em Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 18-19 3 An toàn nhà Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 23 Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình Tiết 1: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 25 (2 video) (35)35 Lớp học em Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 30-31 5 Trường học em Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 37, 38 37 Ôn tập đánh giá chủ đề Trường học Tiết 1: Hoạt động Tiết 2: Hoạt động 2 Chủ đề Cộng đồng địa phương 13 Nơi em sống Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 7 Thực hành: Quan sát sống xung quanh trường Tiết 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 8 Tết Nguyên đán Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 54-55 9 An toàn đường Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động (36)36 Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết Ôn tập đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương Tiết 1: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 65 Chủ đề Thực vật động vật 14 10 Cây xanh quanh em Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 70, 72-72 11 Các vật quanh em Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 76-77 12 Chăm sóc bảo vệ trồng vật nuôi Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 80-82, 82 13 Thực hành: Quan sát xanh con vật Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 (37)37 động vật Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết Chủ đề Con người sức khoẻ 18 14 Cơ thể em Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 96 95 15 Các giác quan Tiết 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 4: Từ Hoạt động đến hết 4 101, 103, 104, 105 16 Ăn uống ngày Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 17 Vận động nghỉ ngơi Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 115 18 Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt Tiết 1: Rửa tay Tiết 2: Chải Tiết Rửa mặt 3 19 Giữ an toàn cho thể Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết (38)38 Ôn tập đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ Tiết 1: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 Chủ đề Trái Đất bầu trời 7 20 Bầu trời ban ngày, ban đêm Tiết 1: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết 2 131 133 21 Thời tiết Tiết 1: Từ Khởi động đến Hoạt động (hoặc 2) Tiết 2: Từ Hoạt động (hoặc 3) đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết 3 135, 137, 138 Ôn tập đánh giá chủ đề Trái Đất bầu trời Tiết 1: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021, Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

Hình ảnh liên quan

IV. Hình thức đánh giá 30 - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

Hình th.

ức đánh giá 30 Xem tại trang 2 của tài liệu.
 Một số bài học có nội dung, hình ảnh gắn kết với các vùng, miền của đất nước Việt Nam - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

t.

số bài học có nội dung, hình ảnh gắn kết với các vùng, miền của đất nước Việt Nam Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các hình ảnh trong SGK Tự nhiên và Xã hội 1 rất đa dạng và có màu sắc hấp dẫn, kết hợp với các sơ đồ, biểu bảng làm đơn giản hoá các kiến thức khoa học khó hiểu và trừu tượng - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

c.

hình ảnh trong SGK Tự nhiên và Xã hội 1 rất đa dạng và có màu sắc hấp dẫn, kết hợp với các sơ đồ, biểu bảng làm đơn giản hoá các kiến thức khoa học khó hiểu và trừu tượng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Mỗi bài học trong SGK đều hướng đến sự hình thành phẩm chất, các năng lực chung và năng lực khoa học cho HS với sự kết hợp hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

i.

bài học trong SGK đều hướng đến sự hình thành phẩm chất, các năng lực chung và năng lực khoa học cho HS với sự kết hợp hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình Xem tại trang 9 của tài liệu.
Ngoài các yêu cầu HS thực hành để khám phá kiến thức, hình thành kĩ năng được tích hợp, lồng ghép ngay trong các bài học mới, SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 có 2 bài thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường và Quan sát cây xanh và các con vật xun - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

go.

ài các yêu cầu HS thực hành để khám phá kiến thức, hình thành kĩ năng được tích hợp, lồng ghép ngay trong các bài học mới, SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 có 2 bài thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường và Quan sát cây xanh và các con vật xun Xem tại trang 11 của tài liệu.
HS quan sát hình trang 109 (SGK) và trả lời các câu hỏi: Hãy nói tên những thức ăn, đồ uống: - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

quan.

sát hình trang 109 (SGK) và trả lời các câu hỏi: Hãy nói tên những thức ăn, đồ uống: Xem tại trang 18 của tài liệu.
Cha mẹ HS trao đổi với GV về các nhận xét, đánh giá HS bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với GV động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện - Tài liệu Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1_Năm học 2020-2021

ha.

mẹ HS trao đổi với GV về các nhận xét, đánh giá HS bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với GV động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện Xem tại trang 31 của tài liệu.